4 marca 2021

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (pl/eng)

4 marca 2021 | Karolina Dziubata

Stypendium do programu doktorskiego w ramach grantu dr Anny Romanowicz.

Grant NCN OPUS 19, nr 2020/37/B/HS3/04074, kierownik: dr Anna Romanowicz, „Jak kochamy? Miłość romantyczna i kapitał kulturowy wśród miejskiej klasy średniej w indyjskich metropoliach” Doktorant(ka) będzie otrzymywał(a) stypendium doktoranckie w wysokości ustawowej w ramach 3-letniego programu w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Więcej informacji: https://human.phd.uj.edu.pl/pl_PL/rekrutacja/finansowanie.

Termin oficjalnego ogłoszenia konkursu: 4 marca 2021

Początek zatrudnienia: 1 lipca 2021 W razie dodatkowych pytań oraz chęci otrzymania skróconego opisu projektu, proszę o kontakt: anna.romanowicz@uj.edu.pl

Streszczenie popularnonaukowe: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=477781

Szczegóły tutaj.

ENGLISH VERSION HERE