17 kwietnia 2023

Konkurs na stanowisko adiunkta

17 kwietnia 2023 | Karolina Dziubata

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa. Szczegóły w załączniku. Termin składania ofert: 15 maja 2023 r.

https://bip.amu.edu.pl/konkursy/konkurs_2_waik_adiunkt_1_2023