9 grudnia 2020

Doktorat (PhD position) w Tubingen

9 grudnia 2020 | Karolina Dziubata

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Institute for Eastern European History and Area Studies na University of Tübingen dotyczącą trzyletniego stanowiska w nowym francusko-niemieckim projekcie badawczym pt.: „The Ecological Body in a Toxic World. Environment and Health in the Soviet Union and Its Successor States, 1945–2000”.

Termin złożenia wniosku upływa 17 stycznia 2021. Szczegóły w załączniku:

Osoba do kontaktu:

Prof. Dr. Klaus Gestwa
Eberhard Karls Universität Tübingen
Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde
Wilhelmstr. 36
72074 Tübingen
Email: osteuropa@uni-tuebingen.de