18 września 2023

Transition to Electric Mobility (ITEM) – Sprawiedliwe Przejście na Elektromobilność. Warsztaty badawcze II

18 września 2023 | Karolina Dziubata

Dnia 11 Września 2023 r. w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja oraz warsztaty badawcze poświęcone tematyce Elektromobilności, spotkanie zorganizowano przez Instytut Antropologii i Etnologii oraz Centrum Badań nad Wyzwaniami Ekologicznymi i Energetycznymi UAM w ramach projektu Sprawiedliwe Przejście na Elektromobilność: Oslo, Poznań, Utrecht, Bristol (ITEM – Inclusive Transition towards Electric Mobility, 2020/02/YHS4/00078).

W części konferencyjnej uczestnicy mieli możliwość wysłuchać p. Aleksandra Szałańskiego – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych który zaprezentował wyniki badań dotyczących stref czystego transportu z Polskich i Europejskich miast, następnie p. Łukasz Franek – Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie zaprezentował proces projektowania i implementacji strefy czystego transportu w Krakowie. Cześć konferencyjną zakończył p. Jan Kosmecki – Kierownik Oddziału Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Poznania, prezentacją o założeniach koncepcyjnych SCT w Poznaniu.

Część warsztatowa poświęcona była dyskusji nad twierdzeniami dotyczącymi Infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, Stref Czystego Transportu, Trajektorii przejścia na elektromobilność oraz analizie popytu na wiedzę, strategiach generowania i jej absorpcji.

W spotkaniu rotacyjnie uczestniczyło do 22 osób. Obecni byli reprezentanci podmiotów: GLS Polska, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – UM Poznań, Oddział Polityki Mobilności i Transportu – UM Poznań, Związek Miast Polskich, Rada Osiedlowa Grunwald Południe, Rada Osiedlowa Stare Miasto, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy.

Team ITEM Poznań