3 października 2023
Obraz autorstwa Freepik

Nowy projekt prof. UAM dr hab. Aleksandry Lis-Plesińskiej i dr Marka Jaskólskiego

3 października 2023 | Karolina Dziubata

Miło nam poinformować, że projekt pt. „ERICA – Environmental monitoRIng through Civic engagement” (Monitorowanie środowiska poprzez zaangażowanie obywatelskie), złożony w ramach konsorcjum przez profesor UAM dr hab. Aleksandrę Lis-Plesińską oraz dra Marka Jaskólskiego, uzyskał dofinansowanie w konkursie KA220-ADU-Cooperation partnerships in adult education programu Erasmus+.

Konsorcjum składające się z Erasmus Universiteit Rotterdam, Uniwersitat de Barcelona, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cova Contro Scialit, Software e Consulting SRL, Source International oraz Onlus Assosiation Europeenne pour la democratie locale otrzymało dofinansowanie w wysokości 400 000 Euro, projekt realizowany będzie przez okres trzech lat w Instytucie Antropologii i Etnologii oraz  w Centrum Badań nad Wyzwaniami Ekologicznymi i Energetycznymi UAM.