Bibliografia pracowników

Agnieszka Chwieduk, Izabela Skórzyńska, Dydaktyka performatywna dla humanistów. Kwestia przypadków, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2021, ss. 227. ISBN: 978-83-65988-41-6

Natalia Bloch, Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, Rowman & Littlefield, Lanham-Boulder-New York-London 2021, 978-1-7936-2471-0, ss. 350.

Natalia Bloch, Znikanie Hampi. Wymazywanie ludzi z krajobrazu dziedzictwa UNESCO w Indiach, link

Natalia Bloch, Granice, wewnętrzne podziały i relacje w poprzek różnicy. Heterogeniczne społeczności osadzone w mobilności, w: K. Marciniak, A. Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne T. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 67-85. ISBN: 978-83-959125-6-6

Natalia Bloch, Wdowy, polityczki, feministki i ja. Esej o antropologii na rogu ulicy, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 7, 2021, numer specjalny „Antropolog w terenie. Osobiste wymiary doświadczeń etnograficznych”, red. T. Buliński, M. Kairski, A. Posern-Zieliński, s. 215-235. DOI: https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.13

Natalia Bloch, Granice, wewnętrzne podziały i relacje w poprzek różnicy. Heterogeniczne społeczności osadzone w mobilności, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 67-85.

Zofia Boni, What’s good to eat? Moral economy of children’s food in Poland’s capital, „Food and Foodways”, vol. 29, nr 2, s.135-156. DOI:10.1080/07409710.2021.1901381

Korespondowałam z szamanką przez pewien czas. Z prof. Danutą Penkalą-Gawęcką rozmawiają Zofia Boni i Anna Witeska-Młynarczyk, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 19-29.

Anna Weronika Brzezińska, „Niepodległy” dzień codzienny mieszkańców Wielkopolski, [w:] Andrzej Gulczyński, Szymon Paciorkowski (red.), Poznański sposób na niepodległość, Poznań: PTPN, Wydawnictwo Miejskie Posnania 2021, ISBN: 978-83-7654-425-0, s. 722-734.

Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Fabiszak, Isabelle Buchstaller, Seraphim Alvanides, Frauke Griese, Carolin Schneider, Ideology in the linguistic landscape: Towards a quantitative approach, „Discourse & Society” 2021, Vol. 32(4) s. 405–425, https://doi.org/10.1177/0957926521992149.

Anna Weronika Brzezińska, „Fakty autentyczne”, plotki i fake newsy. Antropologiczne spojrzenie na wiedzę potoczną, W: Gulczyński Andrzej (red.), Uniwersyteckie wykłady na Zamku. Wiedza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2021, s.133-143, ISBN 9788323238751.

Anna Weronika Brzezińska, Strategie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych, w: Piotr Nowak, Adam Dąbrowski (red.), Dziedzictwo kulturowe w badaniach, Tom 2: Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021, s. 63-74.

Anna Weronika Brzezińska, ZADOMOWIENI? Marta Koperska-Kośmicka, Dom podcieniowy na Żuławach, Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku 2020, ss. 414, ISBN: 978-83-65826-44-2, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” 5/2021,  s. 201-204.

Anna Weronika Brzezińska, Rogale świętomarcińskie, poznańskie, czy listopadowe? Instytucjonalne ramy wytwarzania tradycji kulinarnych, w: Arkadiusz Jełowicki (red.), Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 63-85.

Arkadiusz Jełowicki, Waldemar Kuligowski, Anna Weronika Brzezińska, Mariusz Forecki, Dzień świętego Marcina w Poznaniu w 2021 roku, w: Arkadiusz Jełowicki (red.), Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 115-134.

Michał Buchowski, Antropologiczne wędrówki po kulturze Wojciecha J. Burszty, Przegląd Kulturoznawczy, 2021, vol. 1, nr 47, s.212-224. DOI:10.4467/20843860pk.21.014.13468

Michał Buchowski, Man Does Not Live by Bread Alone: The Indivisibility of Economic and Discursive Aspects in Neoliberal and Populist Regimes in Poland, W: Kaneff Deema, Endres Kirsten W. (red.)Explorations in Economic Anthropology: Key Issues and Critical Reflections, New York-Oxford, Berghahn Books 2021, s.76-88, ISBN 978-1-80073-139-4

Michał Buchowski,  Antropologia społeczno-kulturowa, W: Filozofia kultury, cz. 1: Pytania o istotę kultury, sztuki i techniki, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 11], s. 157-186, Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, ISBN 978-83-8061-986-9

Elżbieta M. Goździak, Human Trafficking as a New (In)Security Threat, Palgrave Macmillan 2021, ISBN: 978-3-030-62872-7, https://doi.org/10.1007/978-3-030-62873-4, ss. 138.

Elżbieta M. Goździak, International Migration. A quick Immersion, Tibidabo Publishing, Inc., 2021, 152 s., ISBN 1949845273.

Zbigniew Jasiewicz, Azja Środkowa w pracach Katedry Etnografii/Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021 s. 33-48.

Bartosz Korzeniewski, A. Korzeniewska, Personalizacja pamięci o ofiarach Zagłady w kinie polskim i wystawach muzealnych po 1989 roku, [w:] Historia – Pamięć – Świadomość, red. A. Klarman, Warszawa-Wrocław 2021, IPN, s. 93-113.

Waldemar Kuligowski, Action Anthropology i „teach-ins”. Kontrkulturowe konferencje antropologów w latach 60. XX wieku, „Czas Kultury”, 2021, nr 2, s. 100-104.

Waldemar Kuligowski, Paweł Tański (red.), Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki, Seria Poznańskie Studia Etnologiczne nr 24, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, ss.191. ISBN: 978-83-959125-4-2

Waldemar Kuligowski, Wprowadzenie: kulturowe „światy” piosenek i ich badanie, w: Waldemar Kuligowski, Paweł Tański (red.), Song Studies. Poetyka i polityka wytwarzania piosenki, Seria Poznańskie Studia Etnologiczne nr 24, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 7-16.

Waldemar Kuligowski, Drugi mąż czwartej żony. Małżeństwa świata, il. Marianna Sztyma, Poznań: Wydawnictwo Albus 2021, ss. 95. ISBN: 978-83-89284-98-3.

Waldemar Kuligowski, Życie w cieniu wielkich haseł: palimpsest pamięci w albańskim Beracie, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 117-132.

Waldemar Kuligowski, Parada świętomarcińska w Poznaniu. Biografia kulturowa (1993-2020), w: Arkadiusz Jełowicki (red.), Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 87-107.

Aleksandra Lis-Plesińska, Energopolitics in Times of Climate Change: Productive and Unproductive Politics of Energy Infrastructures in Poland, W: Loloum Tristan, Abram Simone, Ortar Nathalie (red.), Ethnographies of Power. A Political Anthropology of Energy, Nowy Jork, Berghahn Books: 2021, s.109-132, ISBN 978-1-78920-979-2.

Aleksandra Lis-Plesińska, Zaufanie w społeczeństwie ryzyka: przypadek poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 151-167.

Jan Lorenz, „The sound exists only in your own body”. Sensory approximation of visual and aural impairment in media art projects. Visual Anthropology 34(1)/2021, s. 35-53.

Jan Lorenz, Being and Becoming. Polish Conversions to Judaism and the Dynamics of Affiliation, w: Guesnet François, Rapaport-Albert Ada, Wodziński Marcin, Polonsky Antony (red.): Polin: Studies in Polish Jewry Vol. 33: Jewish Religious Life in Poland since 1750, 2021, Liverpool, Liverpool University Press, 560 s., ISBN 978-1-906-76475-3, s. 425-437.

Jan Lorenz, Tactics of Transformation: Self-formation and the Multiplicity of Authority in Polish Conversions to Judaism. In Rules and Ethics: Global perspectives from anthropology and history, edited by Morgan Clarke and Emily Corran, 169-189, Manchester: Manchester University Press.

Izabella Main, Elżbieta M. Goździak, Leszek Nowak, From Going Abroad to Settling Down… While Remaining Mobile? Polish Women in Norway Narrate Their Migration Experiences, “Nordic Journal of Migration Research”, ISSN 1799-649X, nr 11/2021, s. 50-64, DOI:10.33134/njmr.331

Izabella Main, Elżbieta M. Goździak, “I am making good money, but …”: The precarious situation of Polish nurses in Norway, International Migration, 2021, s.1-14. DOI:10.1111/imig.12874

Izabella Main, Pandemia koronawirusa 2020 w perspektywie autoetnografii, antropologii  medycznej i studiów migracyjnych, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 187-201.

Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, ss. 289. ISBN: 978-83-959125-6-6.

Adam Pomieciński, Gor Ordyan, Wielki zryw małego narodu: zapomniany ruch karabaski (1988-1990), „Roczniki Humanistyczne”, ISSN 0035-7707, e-ISSN 2544-5200, 2(LXIX)/2021, s. 193-212.

Adam Pomieciński, Ludobójstwo Ormian i kulturowe formy zarządzania pamięcią, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 15-115.

Jacek Schmidt, Tuż za kordonem. Mieszkańcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Kongresowego, w: Poznański sposób na niepodległość, red. Andrzej Gulczyński, Szymon Paciorkowski, Poznań: PTPN i Posnania, 2021, s. 319-336, ISBN 978-83-7654-425-0; ISBN 978-83-7768-259-3.

Jacek Schmidt, Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 2021, 54, s. 163–183, ISSN 2353-1428.

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt, Maciej Stępka, Przemysław Tacik, 2021, Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców jako kultura organizacyjna. Analiza prawna, politologiczna, socjologiczna i antropologiczna. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, ss.110, DOI: 10.24425/139584, link

Jacek Schmidt and Piotr Boćko, 2021, A Heuristic System of Sociocultural Identification of Immigrants in Poland: Education – Good Practices – Safety, in: Anna Sroka, Piotr Potejko, Rubén Dario Torres Kumbrián (eds.), Migration and Border Security. Global Perspectives, Berlin: Peter Lang, pp. 89-118. ISBN 978-3-631-85016-9.

Mikołaj Smykowski, Ewa Domańska, Jacek Małczyński, Agnieszka Kłos, The Legacies of the Holocaust Beyond the Human and Across a Longer durée (In Response to Omer Bartov, Eric Katz and Jessica Rapson, “Journal of Genocide Research” 2021, s. 1-14, https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1924590

Agata Stanisz, Roadsides of Mobility: Informal Socioeconomic Strategies in Suburban Western Poland, w: Turaeva Rano, Urinboyev Rustamjon (red.): Labour, Mobility and Informal Practices in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Power, Institutions and Mobile Actors in Transnational Space, 2021, Londyn, Routledge, 296 s., ISBN 9781032010144.

Agata Stanisz, Roadsides of Mobility: Informal Socioeconomic Strategies in Suburban Western Poland, W: Turaeva Rano, Urinboyev Rustamjon (red.), Labour, Mobility and Informal Practices in Russia, Central Asia and Eastern Europe. Power, Institutions and Mobile Actors in Transnational Space, Londyn, Routledge 2021, s.1-24, ISBN 9781032010144

Agata Stanisz, Mapy dźwiękowe i wyobraźnia audiogeograficzna – kartograficzne i społeczne praktyki soundmappingu, Łódzkie Studia Etnograficzne nr 60/2021, s. 93-112, https://doi.org/10.12775/LSE.2021.60.06

Agata Stanisz, (Pod)wodne słuchanie i dryfująca antropologia hydrodźwięku, Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2(48) Błękitna Humanistyka, s. 223–244, Data publikacji online: 30 czerwca 2021, DOI 10.4467/20843860PK.21.017.14074

Zbigniew Szmyt, W stronę etnopolityki: transformacja praktyk politycznych na Syberii Wschodniej, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021 s. 49-65.

Ryszard Vorbrich, Etnolog w sytuacji kolonialnej. Casus Maghrebu, w: Katarzyna Marciniak, Agnieszka Chwieduk (red.), Od polinezyjskich mitów do antropologii medycznej. Tom dedykowany Profesor Danucie Penkali-Gawęckiej, Poznańskie Studia Etnologiczne t. 23, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2021, s. 133-146.

Bloch, Natalia, Beyond a sedentary Other and a mobile tourist. Transgressing mobility categories in the informal tourism sector in India, “Critique of Anthropology”, vol. 40, 2020, issue 2, s. 218-237, bibl., abstract, słowa kluczowe: sedentarism, mobility, migration, tourism, host-guest relation, informal sector, India; https://doi.org/10.1177/0308275X20908302 [February 23, 2020].

Bloch, Natalia, Grześkowiak, Kamila, Kaczmarek, Łukasz, Zielone konferencje. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie organizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych konferencji, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, Instytut Antropologii i Etnologii UAM 2020. ISBN: 978-83-959125-0-4.

Bloch, Natalia, Engaged Anthropology and the Need for Empathy: Anthropological Interventions in the Face of the So-called Refugee Crisis, “Kultura i Społeczeństwo” 64 (2), 71-97. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.2.5.

Bloch, Natalia, Poszukiwanie dobrego życia na globalnym Południu. Migranci w nieformalnym sektorze turystycznym w Indiach, „Prace Etnograficzne”, t. 47, nr 2, 2019, s. 55-68, doi: 10.4467/22999558.PE.19.004.11547.

Bloch, Natalia, Pomiędzy praktyką a teorią w antropologii kulturowej. W poszukiwaniu drogi środka przy pomocy „teorii” postkolonialnej, w: A. F. Kola, J. Kowalewski (red.), Teoria w humanistyce – humanistyka w teorii, seria „Colloquia Humaniorum”, t. 12, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Historyczne 2019, s. 135-153.

Bloch, Natalia, Momo z Nutellą i spotkanie z ofiarą tortur. O solidarnej turystyce – reportaż o solidarnej turystyce w obozie uchodźców tybetańskich, „Znak” nr 770-771, lipiec-sierpień 2019, s. 36-41: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/natalia-bloch-momo-z-nutella-i-spotkanie-z-ofiara-tortur-o-solidarnej-turystyce/

Boni, Zofia, Slim choices: young people’s experiences of individual responsibility for childhood obesity, “Critical Public Health”, ISBN: 0958-1596, DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2020.1851655.

Brzezińska, Anna Weronika, Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. „Po pracy coś trzeba było robić”, „Nowości Badawcze NCK” 2020, nr 1(styczeń-czerwiec), s. 51-54, fot. Red. K. Węglarska. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa; Nowości_Badawcze_NCK_1_2020-1.pdf [26.06.2020]

Brzezińska, Anna Weronika, Kina społeczne(„prowincjonalne”). Badania i diagnoza, „Nowości Badawcze NCK” 2020, nr 1(styczeń-czerwiec), s. 45-47. Red. K. Węglarska. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa; Nowości_Badawcze_NCK_1_2020-1.pdf [26.06.2020]

Brzezińska, Anna Weronika, Urząd do spraw Obszarów Zamieszkanych przez Ludność Rdzenną Aborygenów – raport roczny (Aboriginal Areas Protection Authority, Annual Report 2018-2019), „Nowości Badawcze NCK” 2020, nr 1(styczeń-czerwiec), s. 43-44. Red. K. Węglarska. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa; Nowości_Badawcze_NCK_1_2020-1.pdf [26.06.2020]

Brzezińska, Anna Weronika, Wehikuł Czasu (Time Machine), „Nowości Badawcze NCK” 2020, nr 1(styczeń-czerwiec), s. 41-42. Red. K. Węglarska. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa; Nowości_Badawcze_NCK_1_2020-1.pdf [26.06.2020]

Brzezińska, Anna Weronika, Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu, „Nowości Badawcze NCK” 2020, nr 1(styczeń-czerwiec), s. 55-58, fot. Red. K. Węglarska. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa; Nowości_Badawcze_NCK_1_2020-1.pdf [26.06.2020]

Brzezińska, Anna Weronika, Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obyczajach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja, „Nowości Badawcze NCK” 2020, nr 1(styczeń-czerwiec), s. 48-50, fot. Red. K. Węglarska. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa; Nowości_Badawcze_NCK_1_2020-1.pdf [26.06.2020].

Brzezińska, Anna Weronika, Majbroda Katarzyna (red. tematyczne), Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ISSN: 2450-5544, ss. 239, http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/11/%C5%81SE_59_2020.pdf

Brzezińska, Anna Weronika, Paprot-Wielopolska Aleksandra, Tymochowicz Mariola (red.) (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, seria Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2020, ss. 393, ISBN: 978-83-64465-40-6.

Brzezińska, Anna Weronika, Gillmeister Katarzyna, Strój kociewski – rekonstrukcja na życzenie? (wspólnie z K. Gillmeister) [w:] A.W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz (red.), (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, seria Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2020, s. 95-106.

Brzezińska, Anna Weronika, OSTATNIA TAKA KSIĄŻKA?, Recenzja książki Mariana Pokropka, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, ss. 616, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 4/2020, ISSN 2544-6401, s. 179-182.

Brzezińska, Anna Weronika, Kwiecińska, Magdalena, Rola konsultacji społecznych w Spycimierzu w toku prac nad ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, [w:] Katarzyna Smyk (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, ISBN: 978-83-958812-0-6, s. 127-140.

Brzezińska, Anna Weronika, Bamber przez duże „B”. Recenzja wystawy Ty Bambrze prezentowanej w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” ISSN 2391–6869, Nr 7/2020, s. 369–378 doi: 10.12775/ZWAM.2020.7.22

Brzezińska, Anna Weronika, Chwieduk, Agnieszka, Marciniak, Katarzyna, Schmidt, Jacek, Andrzej Brencz (1943-2020), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Katarzyna Ceklarz, Jan Święch, Kraków-Wrocław: PTL, 2020, tom VI, ISBN 978-83-64465-45-1, ISSN 0066-6858, s. 8-12.

Brzezińska, Anna Weronika, Jan z Domachowa Bzdęga (1907-1988), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Katarzyna Ceklarz, Jan Święch, Kraków-Wrocław: PTL, 2020, tom VI, ISBN 978-83-64465-45-1, ISSN 0066-6858, s. 17-20.

Brzezińska, Anna Weronika, Bernard Sychta (1907-1982), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Katarzyna Ceklarz, Jan Święch, Kraków-Wrocław: PTL, 2020, tom VI, ISBN 978-83-64465-45-1, ISSN 0066-6858, s. 243-247.

Brzezińska, Anna Weronika, Dohnal, Wojciech (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, ss. 389.

Brzezińska, Anna Weronika, „Do etnologji i etnografji mam zamiłowanie”. O pierwszych studentach, doktorantach i pracownikach Instytutu Etnologicznego w latach 1919-1939, [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 115-132.

Brzezińska Anna Weronika, Fabiszak Małgorzata, Konflikt pamięci czy konflikt władzy? Strategie językowe w dyskusji nad zmianą nazwy ulicy w Poznaniu, „tekst i dyskurs – text und diskurs” nr 13/2020, ISSN: 1899-0983, s. 81–99, https://doi.org./10.7311/tid.13.2020.05

Brzezińska, Anna Weronika, Rola Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Lud” t. 104/2020, s. 13-16.

Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Katarzyna Marciniak, Jacek Schmidt, Andrzej Brencz (1943 – 2020), „Lud” t. 104/2020, s. 535-541.

Buchowski, Michał, Distant vs. Familiar Significant Others: Attitudes towards Absent Muslim Refugees and Extant Labor Migrants in Poland, “Asian Journal of Peacebuilding” 8 No. 1 (2020): 75-93; doi: 10.18588/202005.00a121.

Buchowski, Michał, Pogardzani. Od Homo sovieticus przez „moherowe berety” do „fantomowych migrantów”, W: Jacek Kołtan, Grzegorz Piotrowski (red.), Kontrrewolucja u bram, Gdańsk: Wydawnictwo Europejskiego Centrum Solidarności (ISBN: 978-83-66532-01-4), str. 89-112.

Buchowski, Michał, Antropologia i etnologia: zmagania dyscypliny z władzą i ideologią, nie tylko w Poznaniu, [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 7-16.

Dohnal Wojciech, Poznańskie studia etnologiczne i antropologiczne – słodko-gorzkie refleksje z okazji jubileuszu stulecia, [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 73-87.

Dohnal, Wojciech, (red.), „Lud” t. 104/2020, s. 595.

Dziubata, Karolina, Patrymonializacja, „unescoizacja” i polityka. Trajektorie tańca tradycyjnego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Współczesna” ISSN: 1230-4808, nr 4(111)/2020, s. 174-192. https://sklep.nck.pl/pl/p/%E2%80%9EKultura-Wspolczesna-42020-Jezyki-tanca/915

Dziubata, Karolina, Dziedzictwo w działaniu (rec.), „Lud” t. 104/2020, s. 511-519.

Dziubata, Karolina, Fryzura jako społeczno kulturowy komunikat niewerbalny. Studium przypadku dredów w Polsce, „Etnografia Polska” t.64, nr 1-2(2020), s. 141-154, https://doi.org/10.23858/EP64.2020.007.

Dziubata, Karolina, Stereotypizując fryzurę. Wyobrażenia na temat włosów w doświadczeniach osób noszących dredy w Polsce, “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 6/2020, s. 241-258, https://doi.org/10.26881/etno.2020.6

Fabiś, Piotr, Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego, seria „Etnologia i Antropologia Kulturowa” nr 33, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2020, ISBN 978-83-232-3779-2, ss. 309.

Filip, Mariusz, [Odpowiedź na ankietę], w: Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro, red. Grzegorz Antosik, Michał Łuczyński, Seria: Biblioteka Muzeum Mitologii Słowiańskiej, z. 1, Owidz: Muzeum Mitologii Słowiańskiej, 2020, s. 55-63. ISBN 978-83-935819-1-7; http://muzeumslowianskie.pl/wydawnictwa/

Goździak, Elżbieta M., Brigitte Suter, Concluding Thoughts, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020, 1st edition, Routledge; ISBN 978-03 67233266;

https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266 [14 II 2020]

Goździak, Elżbieta M., Izabella Main, European Norms and Values and the Refugee Crisis: Issuess and Challenges, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020, 1st edition, Routledge; ISBN 978-03 67233266; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266 [14 II 2020]

Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020, ss. 296, il., 1st edition; Routledge; ISBN 978-03-67233266; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/97803672332666 [14 II 2020]

Goździak, Elżbieta M., Low hanging fruit: How domestic minor sex trafficking erased foreign-born victims of child trafficking from anti-trafficking efforts in the United States, “Journal of Human Trafficking”; Routledge. Taylor&Francis Group; https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1691821 [29 Feb 2020]

Jasiewicz, Zbigniew, Roderyk Lange (1930-2017), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Katarzyna Ceklarz, Jan Święch, Kraków-Wrocław: PTL, 2020, tom VI, ISBN 978-83-64465-45-1, ISSN 0066-6858, s. 130-134.

Jasiewicz, Zbigniew, Trudne początki. Pierwsze lata Katedry Etnologii i Folkloru oraz Instytutu Etnologicznego Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1925), [w:] Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 91-114.

Jasiewicz, Zbigniew , Anna Engelking, Katarzyna Majbroda, Paweł Lewicki, Helena Patzer, Lech Mróz, Zofia Sokolewicz (1932 – 2020), „Lud” t. 104/2020, s. 542-577.

Kuligowski, Waldemar, Between Artistic Freedom and National Pride. The Dance House Movement and Folk Music in Poland, w: Made in Poland. Studies in Popular Music, red. Patryk Galuszka, Routledge Global Popular Music Series, Nowy Jork-Londyn: Routledge, 2020, s. 145-154, bibl. ISBN 978-0-8153-6013-1, e-ISBN 978-1-351-11922-1.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Paryżucina nosy [Piotr Szarota, Paryż 1938, Warszawa: „Iskry”, 2019, ss. 671]. – „Nowe Książki” 2020, nr 7-8/1214, s. 30-31.

Kuligowski, Waldemar [Red.] „Czas Kultury” R. 36: 2020, nr 1(204), ss. 222.

Kuligowski, Waldemar, Trzecia płeć świata, Wydawnictwo ALBUS, Poznań 2020, ss. 96.

Kuligowski, Waldemar, Communitas: nowa rodzina zamiast starego państwa?, „Kukbuk”. Magazyn kulturalno-kulinarny, 2020, nr 2: wydanie specjalne, s. 183-185.

Kuligowski, Waldemar, [Rec.] Wszyscy słuchają disco polo [Justyna Sierakowska, Nikt nie słucha. Reportaże o disco polo, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2019]. – „Nowe Książki” 2020, nr 3/1210, s. 74-75.

Kuligowski, Waldemar, Ludwik Franciszek Stomma (1950-2020), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Katarzyna Ceklarz, Jan Święch, Kraków-Wrocław: PTL, 2020, tom VI, ISBN 978-83-64465-45-1, ISSN 0066-6858, s. 239-242.

Kuligowski, Waldemar, Nowa poezja tubylczej Ameryki. Jaka rzeka płynie przez ciało NDN, „Teksty Drugie” 5/2020, ISSN: 337412, s. 196-216.

Kuligowski, Waldemar, Jon Savage, 1966. Rok, w którym eksplodowała dekada, przeł. M. Denderski, Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, 2019, [w:] Kiedy pop był wszystkim, „Nowe Książki”, 2020, nr 1, s. 58-59.

Kuligowski, Waldemar, Justyna Sierakowska, Nikt nie słucha. Reportaże o disco polo, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2019, [w:] Wszyscy słuchają disco polo, „Nowe Książki”, 2020, nr 3, s. 74-75.

Kuligowski, Waldemar, Priorytety mojego rektora, „Życie Uniwersyteckie”, nr 4, kwiecień 2020, s. 11.

Efekt wahadła. Z prof. Waldemarem Kuligowskim o kulturze i czasie po pandemii rozmawia Sylwia Klimek, „IKS. Poznański Informator Kulturalny”, 2020, nr 5, s. 14-16.

Banknoty z szafy pachną inaczej. Rozmowa z prof. Waldemarem Kuligowskim, antropologiem kulturowym (Violetta Szostak), „Gazeta Wyborcza. Tygodnik Poznań”, 30 kwietnia-1 maja 2020, s. 8-9.

Komputer grzechów nie odpuści. Z prof. Waldemarem Kuligowskim, antropologiem kultury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozmawia Dorota Wodecka, „Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza”, 20 maja 2020, s. 31-33.

Kuligowski, Waldemar, Communitas; nowa rodzina zamiast starego państwa?, „Kukbuk. Rodzina. Magazyn kulturalno-kulinarny”, Wydanie specjalne 2020/2, s. 183-185.

Kuligowski, Waldemar, Jagoda Ratajczak, Języczni. Co język robi naszej głowie, Kraków: Karakter, 2020 [w:] Dwa języki, dwa serca, „Nowe Książki”, 2020, nr 9, s. 62-63.

Kuligowski, Waldemar, Alina Kręcisz, Moja podróż z Witkacym i Malinowskim na Cejlon, Olszanica: Bosz, 2020, [w:] Piękne manowce Sri Lanki, „Nowe Książki”, 2020, nr 10, s. 20-21.

Krzyk rozpaczy, nadziei i wściekłości. Z prof. Waldemarem Kuligowskim rozmawia Violetta Szostak, „Gazeta Wyborcza. Tygodnik Poznań”, 6 listopada 2020, s. 4-5.

Wersal jest wieczny. Z antropologiem kultury Waldemarem Kuligowskim rozmawia Emilia Dłużewska, „Książki. Magazyn do czytania”, grudzień 2020, nr 6 (45), s. 36-39.

Kuligowski, Waldemar, Ludwik Stomma (1950-2020). Sowizdrzał z Sorbony, „Lud” t. 104/2020, s. 579-590.

Kuligowski, Waldemar, Publiczna celebracja wartości albo o roli piosenki na festiwalach, w: Polska w piosence (1989-2019), Krzysztof Gajda, Małgorzata Chrząstowska (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020, s. 37-48.

Kuligowski, Waldemar, Flower Power i Red Power. Czy na Woodstock Festival byli Indianie?, w: Kultura rocka 4. Muzyczny rok 1969, Marek Jeziński, Waldemar Kuligowski, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020, ISBN 978-83-231-4484-7, s. 55-64.

Kuligowski, Waldemar, Flagi i glany albo czego nauczają festiwale muzyczne, w: Oblicza muzycznej praxis. Debaty, terytoria, reduty nadziei i oporu, Wojciech J. Burszta, Andrzej Białkowski (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2020, ISBN 978-83-66107-33-5, s. 125-135.

Kuligowski, Waldemar, Środa, Magdalena, Obcy, inny, wykluczony, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2020 [w:] Dobrobyt i rozbój, „Nowe Książki”, 2021, nr 2, s. 22-23.

Kuligowski, Waldemar, Frantz Fanon, Czarna skóra, białe maski, przeł. U. Kropiwiec, Kraków: Karakter 2020 [w:] Kolonizacja duszy, „Nowe Książki”, 2021, nr 3, s. 53-54.

Lis, AleksandraClimate and Energy Politics in Poland. Debating Carbon Dioxide and Shale Gas, Routledge Focus on  Environment and Sustainability, New York: Routledge, 2020, ss. 120, bibl., ISBN 9780367195496, e-ISBN 9780429203091 [24 III 2020]; https://doi.org/10.4324/9780429203091; https://www.routledge.com/Climate-and-Energy-Politics-in-Poland-Debating-Carbon-Dioxide-and-Shale/Lis/p/book/9780367195496

Siddharth Sareen, Harriet Thomson, Sergio Tirado Herrero, João Pedro Gouveia, Ingmar Lippert, Aleksandra Lis, European energy poverty metrics: Scales, prospects and limits, „Global Transitions” vol. 2, 2020, s. 26-36, abstract, słowa kluczowe: energy poverty, metrology, data politics, metrics, EU, Portugal. ISSN 2589-7918. Elsevier B.V.; https://doi.org/10.1016/j.glt.2020.01.003

Main, Izabella, Proclaiming and Practicing Pro-Immigration Values in Poland: A Case Study of Poznań, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Brigitte Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020, 1st edition; Routledge; ISBN 978-03- 67233266; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266 [14 II 2020]

Main, Izabella, Kluszczyńska, Marta, Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia, [w:] Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020, red. tematyczne: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Majbroda, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ISSN: 2450-5544, s. 89-106, http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/11/%C5%81SE_59_2020.pdf

Penkala-Gawęcka, Danuta, Shamans, Islam and the State Medical Policy in Post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan, w: The Shamaness in Asia. Gender, Religion and the State, red. Davide Torri, Sophie Roche, London-New York: Routledge 2020, ISBN: 9780367279325, 103-132: https://www.routledge.com/The-Shamaness-in-Asia-Gender-Religion-and-the-State/Torri-Roche/p/book/9780367279325

Penkala-Gawęcka, Danuta, Od badania lecznictwa ludowego do polskiej antropologii medycznej (i komu jest ona potrzebna), [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 307-330.

Penkala-Gawęcka, Danuta, COVID-19, niepewność, lęk i nadzieja. W poszukiwaniu skutecznego leku, „Lud” t. 104/2020, s. 185-212.

Dudziak, Maciej J.,  Pomieciński, Adam, Polifem. Szkice z antropologii (nie)oczywistości, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2020, ss. 116, bibl. Rec. Ł. Smyrski. ISBN 978-83-65988-44-7.

Posern-Zieliński, Aleksander, Andrzej (Andrew) J. R. Wala (1942–2018), [w:] Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. Katarzyna Ceklarz, Jan Święch, Kraków-Wrocław: PTL, 2020, tom VI, ISBN 978-83-64465-45-1, ISSN 0066-6858, s. 257-262.

Posern-Zieliński, Aleksander, Poznańska amerykanistyka w świetle zmieniających się nurtów antropologii, [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 135-264.

Schmidt, Jacek, Andrzej Brencz (1943–2020). Poznański etnolog, profesor zwyczajny, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 4/2020, ISSN 2544-6401, s. 213-216.

Schmidt, Jacek, Detencja cudzoziemców jako temat badawczy i wyzwanie metodologiczne, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2020, nr 2 (176), s. 91-106.  ISSN 2081-4488; e-ISSN 2544-4972

Niedźwiedzki, Dariusz, Schmidt, Jacek, Detencja cudzoziemców w Polsce. Perspektywa teoretyczno–metodologiczna, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2020, ISBN 978-83-7688-577-3, ss. 242.

Stanisz, Agata, Antropologiczne badania infrastruktur drogowych. Projekty badawcze w nurcie road studies w IAiE UAM w Poznaniu, [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 349-371.

Stanisz, Agata, [Wspólnie z Jagodą Konsztowicz, Kają Udyrysz] Infrastruktura i ekologia – dostęp do wody w Kudowie-Zdroju, „Głos z Kudowy” 23.05.2020, strona Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa; http://obywatelskakudowa.pl/2020/05/23/gzk-23-05-2020-r/

Stanisz, Agata, 3 square meters. Digital Album. Szara Reneta, 2020. [online]

Szmyt, Zbigniew, Shamanism in a Post-socialist City, “Mir Rossii” vol. 29, 2020 nr 3, s. 51-65, bibl., abstract, [Шаманизм в постсоциалистическом городе], słowa kluczowe: Siberia, Buryats, urban shamanism, placemaking, ethnicity, temporalization, Universe of Russia, ISSN: 1811-038X; DOI: 10.17323/1811-038X-2020-29-3-51-65.

Szmyt, Zbigniew, Indigenization of Urban Landscape in Ulan-Ude, in: I. Peshkov, K. Wielecki (eds.) Facing Challengesof Identifi cationInvestigating Identities of Buryats and Their Neighbor Peoples, ISBN: 978-83-235-4725-9, Warsaw: Faculty of “Artes Liberales” University of Warsaw, s. 179-206.

Szmyt, Zbigniew, Poznańskie badania azjanistyczne (perspektywa etnocentryczna), [w:] A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, s. 213-234.

Szmyt, Zbigniew, Postsocialist animism: personhood, necro-personas and public past in Inner Asia, “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” nr 6/2020, s. 185–204, https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.

Domańska, Ewa, Smykowski, Mikołaj, Małczyński, Jacek, Kłos, Agnieszka, The Environmental History of the Holocaust, “Journal of Genocide Studies”, 2020, vol. 22, Issue 2: Special Issue “The Environmental History of the Holocaust”, p. 183-196, https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1715533

Smykowski, Mikołaj, The Postholocaust Landscape of Chelmno on the Ner (Kulmhof an der Nehr): An Ecological Perspective, “Journal of Genocide Studies”, 2020, vol. 22, Issue 2: Special Issue “The Environmental History of the Holocaust”, p. 256-272, https://doi.org/10.1080/14623528.2019.1696027

Domańska, Ewa, Smykowski, Mikołaj, Małczyński, Jacek, Kłos, Agnieszka, The Environmental History of the Holocaust, abstrakt (praca oryginalna opublikowana w streszczeniach), w: Julkowska Violetta (red.): At the Source of Dailiness Interpreting the Traces of History of Everyday Life, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, s. 153-161.

Smykowski, Mikołaj,Zarządzanie pamięcią, zarządzanie przyrodą. W stronę ekomuzeum Zagłady, w: Roma Sendyka, Aleksandra Janus, Karina Jarzyńska, Kinga Siewior (red.), Nie-miejsca pamięci 2. Nekrotopologie, Instytut Badań Literackich PAN, Seria Nowa Humanistyka, Warszawa 2020, s. 495-525.

Smykowski, Mikołaj, Peryferie Chełmna nad Nerem. Materializacje (nie)pamięci, w: Roma Sendyka, Maria Kobielska, Jakub Muchowski, Aleksandra Szczepan (red.), Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie, Instytut Badań Literackich PAN, Seria Nowa Humanistyka, Warszawa 2020, s. 379-406.

Bloch, Natalia, Refugees as Donors: ‘Rich’ Tibetan Refugees, Evicted Indian Slum Dwellers and a Smart City, “Journal of Refugee Studies”, 2019, ss. 17, bibl. Oxford University Press; https://doi.org/10.1093/jrs/fez106 [20 XII 2019]

Matijevic, Petra, Boni, Zofia, Introduction: Losing Appetite for the EU? Tensions around Food in Central and Eastern Europe. Editorial for the Special Issue “Appetite, red. Zofia Boni, Petra Matijevic; t. 140, 2019, s. 305-308. ISSN 0195-6663. Elsevier; org/10.1016/j.appet.2019.05.021

Boni, Zofia, ‘My mum feeds me, but really, I eat whatever I want!’: Relational approach to feeding and eating”, w: Feeding Children Inside and Outside the Home: Critical Perspectives, red. Vicki Harman, Benedetta Cappellini, Charlotte Faircloth, London, New York: Routledge, 2019, s. 107-123, bibl. ISBN 978-1-138-63386-5, e-ISBN 978-1-315-20697-4

Boni, Zofia, The sociology of food is not about eating, it is about doing a lot of very hard thinking: An interview with Professor Anne Murcott. “Current Sociology”, 2019,   s. 1-12, online first. Sage; ISSN 0011-3921, on line 1461-7064; DOI: 10.1177/0011392119850100.

Brzezińska, Anna W., Anna Danuta Szyfer (1931-2018), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 204-207. Rec. A. Posern-Zieliński, A.A. Zięba. ISBN 978-83-64465-33-8, ISSN 0066-6858.

Brzezińska, Anna W., Hubert Czachowski, Antoni Kalina (1846-1906), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 84-88. Rec. A. Posern-Zieliński, A.A. Zięba. ISBN 978-83-64465-33-8, ISSN 0066-6858.

Brzezińska, Anna W., Mariola Tymochowicz, Atlas Polskich Strojów Ludowych 1949-2019. Kierunki badań nad strojami ludowymi w Polsce po 1945 roku, „Nauka” 2019, nr 1, s. 93-120, bibl., ryc., tab., sum. [The Atlas of Polish Traditional Costumes 1945-2019. Directions in Research on Traditional Costumes in Poland after 1945]. Słowa kluczowe: traditional costumes, decorative art., cultural heritage, ethnographic region, field research. PAN. Warszawa. Red. J. Brzeziński. ISSN 1231-8515; doi: 10.24425/nauka.2019.126182

Brzezińska, Anna W., Dziedzictwo kulturowe Bambrów w przestrzeni współczesnego Poznania, w: 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Anna Szymoszyn, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2019, s. 189-207, bibl., fot., abstrakt, słowa kluczowe: niematerialne dziedzictwo kulturowe, ochrona dziedzictwa kulturowego, pamięć kulturowa, aktywność kulturalna. Rec. K. Mirgos, T. Buliński. ISBN 978-837768-234-0, ISBN 978-83-66463-02-8.

Brzezińska, Anna W., Etnografowie w terenie. Wielkopolska jako przedmiot zainteresowań pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, „Przegląd Wielkopolski” R. 33: 2019, nr 1(123), s. 31-34. ISSN 0860-7540.

Brzezińska, Anna W., Hazackie zdobnictwo strojów ludowych, w: Katalog wzorów haftów występujących na terenie Hazów, Rawicz: Muzeum Ziemi Rawickiej, 2019,[1-3], bibl., fot. ISBN 978-83-946529-2-0.

Małgorzata Fabiszak, Marta Gruszecka, Brzezińska, Anna W., Historical politics in newspaper reporting. Media representations of football supporters’ commemoration activism, “Journal of Language and Politics” vol. 18, 2019, nr 1, s. 61-82, bibl., tab., abstract, słowa kluczowe: commemoration activism, football supporters, social activism, collective memory, newspaper analysis, DHA. Red. M. Krzyżanowski. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia. ISSN 1569-2159; e-ISSN 1569-9862, DOI: https://doi.org/10.1075/jlp.17036.fab

Katalog wzorów haftów występujących na terenie Hazów. Wstęp i nadzór merytoryczny: A.W. Brzezińska, Rawicz: Muzeum Ziemi Rawickiej, 2019.

Brzezińska, Anna W., Kamila Gillmeister, Kociewie igłą i nitką. Badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa kultury ludowej regionu kociewskiego. Materiały do  rekonstrukcji stroju kociewskiego, Kociewie: Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie, 2019, ss. 58, bibl., fot., mapy, tab., aneks.; http://www.iglainitka.kociewie.eu/pliki/KOCIEWIE_igla-i-nitka_opracowanie.pdf

Brzezińska Anna W., Piotr Kulka, Mirosława Teresa Bobrowska (1932-2017), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 6-8. Rec. A. Posern-Zieliński, A.A. Zięba. ISBN 978-83-64465-33-8, ISSN 0066-6858.

Brzezińska, Anna W., Podkoziołek w Jarząbkowie, czyli społeczność lokalna w działaniu, w: Podkoziołek, bery i cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2019, s. 49-69, fot., sum. [Podkoziołek in Jarząbkowo, or the local community in action], s. 139-140. Rec. A. Pieńczak, A. Paprot- Wielopolska. ISBN 978-83-64119-58-3.

Brzezińska, Anna W., Stelmachowska Bożena, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, red. Zbigniew Pilarczyk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 683-688, fot. Rec. P. Hauser. ISBN 978-83-232-3445-6.

Brzezińska, Anna W., Suknie ślubne z ul. Głogowskiej 16 i 18, „Kronika Miasta Poznania” 2019, nr 4: Głogowska t. 2, red. prow. Jerzy Borowczyk, Piotr Korduba, s.44-51, fot. Red. P. Matusik. Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań. ISSN 0137-3552.

Brzezińska, Anna W., Tradycyjna kultura muzyczna z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, w: Melodie ludowe od Ostrowa, red. Sylwia Kucharska, Kalisz: Muzeum Ziemi Okręgowej w Kaliszu, 2019, s. 5-12, bibl., tab., fot. ISBN 978-83-88042-49-2.

Brzezińska, Anna W., Wielkopolscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Pomiędzy pamięcią zbiorową a ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w:     Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, red. Anna W. Brzezińska, Katarzyna Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, s. 285-298, bibl.,rys, tab., sum.[Oscar Kolberg award laureates from Greater Poland. Between the collective memory and the safeguarding of intangible cultural heritage]. Rec. M. Ziółkowska-Kuflińska, T. Nowak. ISBN 978-83-64465-38-3, 978-83-64465-39-0 (on- line).

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Anna Szymoszyn, Wprowadzenie, w: 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot  migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Anna Szymoszyn, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2019, s. 7-14, bibl. Rec. K. Mirgos, T. Buliński. ISBN 978-837768-234-0, ISBN 978-83-66463-02-8.

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of  Intangible Cultural Heritage, red. Anna W. Brzezińska, Katarzyna Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa:  Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, ss. 354, fot. Rec. Ziółkowska-Kuflińska, T. Nowak. ISBN 978-83-64465-38-3, 978-83-64465-39-0 (on-line).

300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2019, ss. 235, fot., sum. [300 Years of the Bambers in Poznań: The Contribution of Small Migration Communities to Poland’s Cultural Heritage], s. 227-Rec. K. Mirgos, T. Buliński. ISBN 978-837768-234-0, ISBN 978-83-66463-02-8.

Brzezińska, Anna Weronika, Łoj dana, dana. O folklorze i zjawiskach etnomuzycznych w Wielkopolsce, w: Tak brzmi Wielkopolska. Regionalny nieoczywisty przewodnik muzyczny, Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2019, s. 158-169.

Brzezińska, Anna Weronika, Działalność Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w latach 2011-2018, [w:] Gulczyński, A., Kruszewski, Z. (red.) Rola towarszystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, Poznań: PTPN 2019, s. 217-224.

Buchowski, Michał, Against nationalism and the Idea of Auxiliuary Anthropologies, “American Anthropologist” vol. 121, 2019, issue 4, s. 932-933. Wiley. ISSN 0002-7994; https://doi.org/10.1111/aman.13341 [14 XI 2019]

Buchowski, Michał, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Inter-Congress in Poznań on “World Solidarities” opening ceremony  address, „Lud” t. 103, 2019, s. 27-30. Słowa kluczowe: IUAES, Inter-Congress 2019, solidarity, Poland. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; https://dx.doi.org/10.12775/28197

Buchowski, Michał, Introduction. Twilight zone anthropology, w: Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, red. M. Buchowski, The RAI Country Series, Volume Two, Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 2019, s. 1-9, bibl. ISBN 978-1-912385-06-5.

Buchowski, Michał, Na wolności i o wolności, trochę antropologicznie. Reminiscencje, „Czas Kultury” 35: 2019, nr 3(202), s. 62-68, bibl., abstract [On Freedom, in the Land of the Free – through the Eyes of an Anthropologist], słowa kluczowe: anthropology, freedom, democracy, xenophobia, populism. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. Red. W. Kuligowski. ISSN 0867-2148.

Buchowski, Michał, On Freedom, in the land of the Free – Through the Eye of an Anthropologist: Reminiscences], „Czas Kultury” 35: 2019, nr 3(202), s. 54-60, bibl., abstract [On Freedom, in the Land of the Free – through the Eyes of an Anthropologist: Reminiscences], słowa kluczowe: anthropology, freedom, democracy, xenophobia, populism. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. Red. W. Kuligowski. ISSN 0867-2148

Buchowski, Michał, Polish anthropology yesterday and today. An impossible overview, w: Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, red. Buchowski, The RAI Country Series, Volume Two, Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 2019, s. 10-47, bibl. ISBN 978-1-912385-06-5.

Buchowski, Michał, Przywitanie na stulecie, w: V Zjazd absolwentów i absolwentek studiów etnologicznych z okazji 100-lecia uniwersyteckiej etnologii w Poznaniu, red. I. Kabat, D. Penkala-Gawęcka, Poznań: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo Instytut im. Oskara Kolberga, 2019, s. 3-7. ISBN 978-83-945557-7-1.

Buchowski, Michał, Trajektorie relacji polskiej etnologii i antropologii z nauką światową, „Lud” t. 103, 2019, s. 13-26, bibl., streszczenie, abstract [Trajectories of the            relationship of Polish ethnology/anthropology and world science], słowa kluczowe: etnologia i antropologia polska, antropologie światowe, powiązania międzynarodowe. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; https://dx.doi.org/10.12775/lud103.2019.01

Buchowski, Michał [Rec.] Messy Europe: Crisis, Race, and Nation-State in a Postcolonial World, by Kristin Loftsdóttir, Andrea L. Smith and Brigitte Hipfl, EASA Series, vol. 32, New York, Oxford, Berghahn, 2018, ss. VII+244. – “Anthropological Forum”. A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology 2019; Routledge.Taylor&Francis; https://doi.org/10.1080/00664677.2019.1604611 [20 IV 2019]

Buchowski, Michał [Red.] Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, The RAI Country Series, Volume Two, Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 2019, ss. 240, Index. ISBN 978-1-912385-06-5.

Dohnal, Wojciech, Antropologia polityczna Afryki – tradycja brytyjska, w: Antropologia polityczna w Afryce, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2019, s. 61-90, bibl., abstract [Political anthropology of Africa – the British tradition], abstract, słowa kluczowe: antropologia brytyjska, antropologia polityczna, Afryka, kolonializm, postkolonializm. Rec. J. Łapott, A. Żukowski. ISBN 978-83-235-3885-1, e-ISBN 978-83-235-3901-8

Dohnal, Wojciech [Red. nacz.] „Lud” t. 103, 2019, ss. 469. ISSN 0076-1435; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/issue/view/1764

Filip, Mariusz, Sami swoi? Refleksje metodologiczne o antropologii u siebie, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2019, nr 5: Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Bębnowi, red. T. Buliński, M. Kairski, s. 173-193, bibl., sum. [Among ourselves? Some methodological reflections about anthropology at home], słowa kluczowe: anthropology at home, distance, identity, Otherness, Europeanness, Contemporary Poganism. Red. T. Buliński. Wydaw. UG. ISSN 2392-0971, e-ISSN 2543-9537; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/4014

Filip, Mariusz, Wolves Amongst the Sheep: Looking Beyond the Aesthetics of Polish National Socialism, “The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies” 2019, nr 2/21, ISSN: 1528-0268 (druk) 1743-1735 (online), s. 210–236, 10.1558/pome.39506.

Marek Pawlak, Elżbieta M. Goździak, Multiple belongings: transnational mobility, social class, and gendered identities among Polish migrants in Norway, “Social Identities”. Journal for the Study of race, nation and Culture, 2019, abstract, słowa kluczowe: belonging, social class, gender, transnational mobility; Taylor&Francis; https://doi.org/10.1080/13504630.2019.1677458 [17 X 2019]

Goździak, Elżbieta M., Joseph Russell-Jenkins, Paperless and Jobless: The Undocumented Status and Access to Employment among Latino Youth, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 45: 2019, nr 1(171): Special issue New Directions in Researching Migration of Children and Youth, s. 25-39, bibl., abstract, słowa kluczowe: international migration, Latino youth, livelihoods, employment. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488, e-ISSN 2544-4972; DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.001.10251; http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ [15 V 2019]

Goździak, Elżbieta M., Using Fear of the “Other,” Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity, “Migration Information Source” 2019, bibl.; https://www.migrationpolicy.org/article/orban-reshapes-migration-policy-hungary [10 X 2019]

Goździak, Elżbieta M. [Rec.] Izabella Main, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208, ISBN 9788373839502. – “Ethnologia Polona” t. 40, 2019, s. 291-294, bibl. Red. A. Szymoszyn. Red. temat. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0137-4079; doi: 10.23858/EthP40.2019.015; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/116685#structure

Jasiewicz, Zbigniew, Burszta Józef, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, red. Zbigniew Pilarczyk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 40-44, fot. Rec. P. Hauser. ISBN 978-83-232-3445-6.

Jasiewicz, Zbigniew, Dimitrij Konstantinowicz Zielenin (1878-1954), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 242-244. Rec. A. Posern-Zieliński, A.A. Zięba. ISBN 978-83-64465-33-8, ISSN 0066-6858.

Jasiewicz, Zbigniew, „Etnologia i Uniwersytet wypełniały moje życie i nadawały mu sens”. Odpowiedzi na pytania Danuty Penkali-Gawęckiej i…Zbigniewa  Jasiewicza, „Lud” t. 103, 2019, s. 371-413, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/20966

[Jasiewicz, Zbigniew] Wspomnienia Profesora Zbigniewa Jasiewicza, w: V Zjazd absolwentów i absolwentek studiów etnologicznych z okazji 100-lecia uniwersyteckiej etnologii w Poznaniu, red. I. Kabat, D. Penkala-Gawęcka, Poznań: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo Instytut im. Oskara Kolberga, 2019, s. 9-20. ISBN 978-83-945557-7-1.

Jasiewicz, Zbigniew, Zygmunt Gloger (1845-1910), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne V, red. K. Ceklarz, A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 62, Kraków: PTL-Oddział w Krakowie, 2019, s. 48-52. Rec. A. Posern-Zieliński, A.A. Zięba. ISBN 978-83-64465-33-8, ISSN 0066-6858.

Jasiewicz, Zbigniew, Irena Kabat, Problematyka Ziem Zachodnich i Północnych w pracach Katedry Etnografii/Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” R. 74: 2019, nr 4, s. 151-184, bibl. Red. T. Kulak. Wrocław. ISSN 0037-7511

V Zjazd absolwentów i absolwentek studiów etnologicznych z okazji 100-lecia uniwersyteckiej etnologii w Poznaniu, red. Irena Kabat, Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo Instytut im. Oskara Kolberga, 2019, ss. 114, fot., wykazy. ISBN 978-83-945557-7-1.

Kuligowski, Waldemar, Bery w Kamionnie: trzy dni śmiechu i strachu, w: Podkoziołek, bery i cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2019, s. 71-93, fot., sum. [Bery: Three days of laughter and fear], s. 141-142. Rec. A. Pieńczak, A. Paprot-Wielopolska. ISBN 978-83-64119-     58-3.

Kuligowski, Waldemar, Destabilizuota oikumena. Lenkų kultūrinė spauda neoliberalizmo laikais, „Kultūros Barai” 2019, nr 10, s 14-19, sum. [Ecomen Destabilized. Polish Cultural Press in the reign of Neoliberalism], s. 95. Wilno. ISSN 0134-3106.

Kuligowski, Waldemar, How „Poland Entered Europe”. The Motorway as a Space of Neoliberalism, “Transfers”. Interdisciplinary Journal of Mobility Studies vol. 9, 2019, issue 1, s. 1-19, fig., abstract. Red. D. Schäfer. Berghahn Journals. Słowa kluczowe: infrastructure policies, modernization, motorway, multi-sited ethnography, neoliberalism, Poland; doi: 10.3167/TRANS.2019.090102; ISSN 2045-4813, online 2045-4821.

Kuligowski, Waldemar, Nieodrobione lekcje puszczy, w: O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, red. Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2019, s. 209-220, biogramy, indeks nazwisk. Rec. M. Gdula. ISBN 978-83-65304-86-5.

Kuligowski, Waldemar, Od sacrum do line up’u. Pojęcie festiwalu w humanistyce i naukach społecznych, w: Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, red. Anna W. Brzezińska, Katarzyna Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, s. 15-32, bibl, sum. [From sacrum to line-up. The term of a festival in the humanities and in the social sciences] .Rec. M. Ziółkowska-Kuflińska, T. Nowak. ISBN 978-83-64465-38-3, 978-83-64465-39-0 (on-line).

Kuligowski, Waldemar, Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto, w: Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance, red. Janusz Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019, s. 283-297. Rec. I. Kiec, P. Łuszczykiewicz. ISBN 978-83-231-4239-3.

Kuligowski, Waldemar, Polskie jądra ciemności. Postkolonialne wymiary historii i kultury, „Czas Kultury” 35: 2019, nr 3(202), s. 132-138, bibl., abstract [The Polish     hearts of darkness. Postcolonial dimensions of history and culture], słowa kluczowe: cryptocolonialism, Poland, authorities, imperialistic culture. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. Red. W. Kuligowski. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, The Polish Hearts of Darkness. Postcolonial Dimensions of History and Culture, „Czas Kultury” 35: 2019, nr 3(202), s. 125-131, bibl., abstract [The Polish hearts of darkness. Postcolonial dimensions of history and culture], słowa kluczowe: cryptocolonialism, Poland, authorities, imperialistic culture. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. Red. W. Kuligowski. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar, ‘They Sold the Festival Out!’ Axionormativity as the Future of Festivals, w: Popular Music in the Post-Digital Age. Politics, Economy, Culture and Technology, red. Ewa Mazierska, Les Gillon, Tony Rigg, New York-London-Oxford-New Delhi-Sydney: Bloomsbury Academic, 2019, s. 93-110, bibl., fot. ISBN 978-1-5013-3837-3, eBook 978-1-5013-3838-0.

Kuligowski, Waldemar, Tradycja narodowa: święta czy odświętna?, w: „Ars Senescendi”. Zeszyty Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu, z. 7, Poznań: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, 2019, s. 55-60. ISBN 978-83-955511-0-9.

Kuligowski, Waldemar, „Żeby się nie bać”. Praktyki artystyczne na rzecz uchodźców w Polsce, „Media-Kultura-Społeczeństwo” 2019, nr 14, s. 43-53, bibl., streszcz., sum. [„Not to be afraid”. Pro-refugee artistic practices in Poland], słowa kluczowe: opór kulturowy, uchodźcy, sztuka, Polska, antropologia kulturowa. ISSN 1896-7132, e-ISSN 2451-2737; https://doi.org/10.25312/2451-2737.14/2019_­04wk

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Zabij w sobie burżuja [Konstanty Usenko, Buszujacy w barszczu. Kontrkultura w Rosji sto lat po rewolucji, Wołowiec: „Czarne”, 2018, ss. 397]. – „Nowe Książki” 2019, nr 1/1196, s. 52-53.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Zapomniani wizjonerzy [Jerzy Jarniewicz, Bunt wizjonerów, Kraków: „Znak”, 2019, ss. 384]. – „Nowe Książki” 2019, nr 9/1204, s. 75-76.

Kuligowski, Waldemar [Red.] „Czas Kultury” R. 35: 2019, nr 1(200), ss. 164.

Kuligowski, Waldemar [Red.] „Czas Kultury” R. 35: 2019, nr 2(201), ss. 157.

Kuligowski, Waldemar [Red.] „Czas Kultury” R. 35: 2019, nr 3(202), ss. 159.

Kuligowski, Waldemar [Red.] „Czas Kultury” R. 35: 2019, nr 4(203), ss. 206.

Lis, Aleksandra, Kärg Kama, Leonie Reins, Co-production European knowledge and publics amidst controversy: The EU expert network on unconventional hydrocarbons, “Science and Public Policy” 26, 2019, nr 1, s. 1-11. Oxford University Press. ISSN 1471-5430 (online), ISSN 0302-3427 (print); https://doi.org/10.1093/scipol/scz025

Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 45: 2019, nr 1(171): Special issue New Directions in Researching Migration of Children and Youth, s. 131-148, bibl., abstrakt, abstract, słowa kluczowe: migracje, przedszkole, dzieci, matki z Polski, edukacja; ISSN 2081-4488, e-ISSN 2544-4972; DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.006.10256; http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ [15 V 2019]

Penkala-Gawęcka, Danuta, Health Matters, Patients and Doctors Through the Lens of Medical Anthropology. Introduction, “Ethnologia Polona” t. 40, 2019, s. 5-12, bibl. Red. A. Szymoszyn. Red. temat. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0137-4079; doi: 10.23858/EthP40.2019.001; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/116685#structure

Penkala-Gawęcka, Danuta, „New Psychiatry” and Traditional Healing in Kyrgyzstan: Attempts to Develop Culturally Sensitive and Community-Based Treatment, “Ethnologia Polona” t. 40, 2019, s. 187-212, bibl., abstract, abstract, słowa kluczowe: psychiatry, mental healthcare, traditional healing, culturally sensitive treatment, community-based treatment, cooperation between psychiatrists and healers, Central Asia, Kyrgyzstan. Red. A. Szymoszyn. Red. temat. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0137-4079; doi: 10.23858/EthP40.2019.011; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/116685#structure

[Penkala-Gawęcka Danuta] Jasiewicz, Zbigniew, „Etnologia i Uniwersytet wypełniały moje życie i nadawały mu sens”. Odpowiedzi na pytania Danuty Penkali-Gawęckiej i…Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 103, 2019, s. 371-413, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/20966

Pomieciński, Adam, Afryka i świat w teorii społecznej Georges’a Balandiera, w: Antropologia polityczna w Afryce, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2019, s. 113-129, bibl., abstract [Africa and the world in the social theory of Georges Balandier], abstract, słowa kluczowe: Georges Balandier, etnologia Afryki, etnologia współczesności, antropologia polityczna. Rec. J. Łapott, A. Żukowski. ISBN 978-83-235-3885-1, e-ISBN 978-83-235-3901-

Pomieciński, Adam, Etnologia nieoczywista. Śladami Jana Stanisława Bystronia sto lat później, „Etnografia Polska” t. 63, 2019, z. 1-2, s. 77-93, bibl., sum. [Unobvious ethnology. In the footsteps of Jan Stanisław Bystroń a hundred years later], słowa kluczowe: Jan Stanisław Bystroń, Ethnology of Poznan, history of Ethnology in Poland. ISSN 0071-1861; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/142035/edition/113632/content

Pełczyński, Grzegorz, Pomieciński Adam, Nacional’nye men’szinstva v Pol’sze. Antropologiczeskij aspekt, „Czelovek.Ru”. Gumanitarnyj al’manach/”Chelovek.Ru”. Almanac of the Humanities, 2019, nr 14: Avtobiografia kak metod licznostnoj navigacii. Gumanitarnaja ekspertiza: institucii i praktyki/Autobiography As a Method of personality Navigation. The Humanitarian Expertize: Institutions and Practices, s. 174-182, bibl., fot., abstract [National minorities in Poland. An Anthropological Outline], slowa kluczowe: Poland, national minorities, national transformations, multi-nationality, mono-ethnicity, assimilation. S.A. Smirnow. Novosibirsk. ISBN 978-5-85957-161-1, ISSN 2410-0935; doi: 10.32691/2410-0935-2019-14-174-182.

Posern-Zieliński, Aleksander, Frankowski Eugeniusz, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, red. Zbigniew Pilarczyk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 139-143, fot. Rec. P. Hauser. ISBN 978-83-232-3445-6.

Posern-Zieliński, Aleksander, Tożsamość zagrożona i odbudowana. Specyfika małych grup etnokulturowych, w: 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Anna Szymoszyn, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, InstytutArcheologii i Etnologii PAN, 2019, s. 15-41, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: mała grupa etniczna, grupa etnokulturowa, grupa etnojęzykowa, grupa etnoreligijna, grupa etnoregionalna, mniejszość etniczna, etnolekt, etnik, etniczność symboliczna, tożsamość, dziedzictwo kulturowe, odrodzenie kulturowe, wartości rdzenne. Rec. K. Mirgos, T. Buliński. ISBN 978-837768-234-0, ISBN 978-83-66463-02-8.

Stanisz, AgataCollecting sounds. Online sharing of field recordings a cultural practice, „Ethnologia Polona” vol. 39, 2018 [druk] 2019, s. 127-144, bibl., abstract, słowa kluczowe: field recording, audioanthropology, sound technology, digital anthropology, cultural practice; doi: 10.23858/EthP39.2018.008; http://journals.iaepan.pl/ethp/article/view/2007

Stanisz, Agata, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, czyli otwarta etnografia, „Kultura i Społeczeństwo” R. 63: 2019, nr 1: Społeczne w archiwach, s. 133-141, sum. [The Józef Burszta Digital Archive – Open Ethnography]. Słowa kluczowe: archiwum społeczne, antropologia archiwalna, licencja creative commons, cyfryzacja, etnografia wizualna, kultura tradycyjna, IEiAK UAM w Poznaniu, Józef Burszta. Red. A. Piotrowski. Warszawa. ISSN 0023-51-72

Stanisz, Agata, Społeczno-kulturowe praktyki produkcji, dystrybucji i słuchania soundscape’ów, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” t. 20, 2019, nr 2: Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań, s. 83-105, bibl., abstrakt, abstract, słowa kluczowe: akustemologia, antropologia dźwięku, imersja, muzyka soundscape’owa, nagrania terenowe, soundscape wyobrażony, transdukcja. Red. M. Kaczmarczyk. Gdańsk. Wydawca: Wydawnictwo UG. e-ISSN 2354-0389; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3671 [8 XI 2019]

Szmyt, Zbigniew, Ethnic Framing on the Sino-Russian Frontier, w: The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, ed. Ivan Peshkov, Poznań: UAM, 2019, s. 101-124, bibl. Rec. K.B.-M. Mitupov. ISBN 978-83-65817-78-5.

Szmyt, Zbigniew, Restoring Cultural Continuity: Cultural Heritage in Post-Socialist Inner Asia, w: The Hulunbuir and Transbaikalia Playground. Microphysics of Power on the Sino-Russian Border, ed. Ivan Peshkov, Poznań: UAM, 2019, s. 61-87, bibl. Rec. K.B.-M. Mitupov. ISBN 978-83-65817-78-5.

Vorbrich, Ryszard, Projekt badawczy versus ekspedycja. Dwie epoki – dwa modele sytuacji badawczej etnografa, w: Afryka – pasja życia. Tom jubileuszowy dedykowany dr. hab. Jackowi Łapottowi prof. US w 70. rocznicę urodzin, red. Ewa Prądzyńska, Anna Szczepańska-Dudziak, Lucjan Buchalik, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, 2019, s. 93-104, bibl. Rec. W. Dohnal. ISBN 978-83-953985-0-6.

Wadle, Hannah, Die alte „Zęza“: Vom masurischen Mekka für Segler zur raubeinigen Ressource für Tourismuskritik, w: Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart, red. Bianca Hoenig, Hannah Wadle, Kultur- und Sozialgeschichte Osteuropas 12, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht Verlage 2019, s. 325-354; ISBN 978-3-8471-0984-6; https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/geschichte/osteuropaeische-geschichte/52049/eden-fuer-jeden

Bianca Hoenig, Hannah Wadle, Einleitung: Über Molwanien nach Eden.Sehnsuchtsorte im östlichen Europa, w: Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, red. Bianca Hoenig, Hannah Wadle, Kultur- und Sozialgeschichte Osteuropas 12, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2019, s. 11-42; ISBN 978-3-8471-0984-6; https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/geschichte/osteuropaeische-geschichte/52049/eden-fuer-jeden

Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. B. Hoenig, H. Wadle, Kultur- und Sozialgeschichte Osteuropas 12, Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht Verlage, 2019, ss. 379; ISBN 978-3-8471-0984-6; https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/geschichte/osteuropaeische-geschichte/52049/eden-fuer-jeden

Wadle, Hannah, Pałac-in-progress. Re-imagining East-Prussian Country Estates in Post-Socialist Tourism Landscapes of Northeast Poland, w: Tourism Fictions, Simulacra and Spatialities of tourism in an era of complexity, red. Maria Gravari-Barbas, Nelson Graburn, François Staszak, London: Routledge, 2019, s. 36-60; ISBN978-0367-23248-1, e-ISBN 978-0-429-27895-2; https://books.google.pl/books?id=9L6rDwAAQBAJ&pg=PT80&lpg=PT80&dq=routledge,+hannah+Wadle&source=bl&ots=iwbHWekC4M&sig=ACfU3U0VAJSZMQRk6nM4wF6rvdaaNjxo8g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjdrZOZrZvlAhXwoIsKHcCMDII4ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=routledge%2C%20hannah%20Wadle&f=false

Bloch, Natalia, Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 31, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, ss. 380, bibl., fot., indeks osobowy, streszcz., sum. [Intimate Strangers. Tourism and Overcoming Subalternity in Postcolonial India]. Rec. A. Wieczorkiewicz. ISBN 978-83-232-3340-4, ISSN 1230-8595

Bloch, Natalia, Making a Community Embedded in Mobility. Refugees, Migrants, and Tourists in Dharamshala (India), “Transfers”. Interdyscyplinary Journal of Mobility Studies vol. 8, 2018, issue 3, s. 36-54, abstract, słowa kluczowe: mobility, refugees, migration, tourism, community making, Dharamshala, India. ISSN 2045-4813, e-ISSN 2045-4821; doi: 10.3167/TRANS.2018.080304.

Bloch, Natalia, Making Tourists Engaged by Vulnerable Communities in India, w:  Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging the Worlds, red. Sabina Owsianowska, Magdalena Banaszkiewicz, Seria: Anthropology of Tourism: Heritage, Mobility, and Society, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2018, s. 181-197. ISBN 978-1-4985-4381-1, eISBN 978-1-4985-4382-8

Bloch, Natalia, Uchodźcy, turyści i (nie)zaangażowana antropolożka, czyli o poważnych i trywialnych obszarach humanistycznej eksploracji, w: Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne?, red. Marcin Brocki, Rafał Kleśta-Nawrocki, Seria Colloquia Humaniorum, Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2018, s. 179-189, bibl. Rec. K. Górny. ISBN 978-83-949983-0-1

Boni, Zofia, It’s safe: food as way of expression for children in Warsaw, Children’s Geographies”, t. 16, 2018, nr 4, s. 393-404, bibl., abstract, słowa kluczowe: food, children, family, negotiations, Poland, safe space. ISSN 1473-3285.

Boni, Zofia, Negocjowanie ‘zdrowego jedzenia’ w warszawskich rodzinach, w: Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies, red. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Maria Reimann, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2018, s. 172-195, bibl., il. Rec. M. Brzozowska-Brywczyńska. ISBN 978-83-64363-97-9.

Boni, Zofia [Rec.] Laura Gilliam, Eva GullØv, Children of the Welfare State. Civilising Practices in Schools, Childcare and Families, London: Pluto Press, 2017. – “ Social Anthropology” t. 26, 2018, nr 3, s. 431-432; https://doi.org/10.1111/1469-8676.12536.

Brzezińska, Anna Weronika, Anna Danuta Szyfer (1931-2018), „Lud” t. 102, 2018, s. 539-544, bibl. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/18700

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 255, bibl., tab., fot., wykresy, plany, aneksy. Rec. W. Czachur, A. Szpociński. ISBN 978-83-7383-952-6.

Brzezińska, Anna Weronika, Sylwia Kucharska, Działalność Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w zakresie promocji wzornictwa wielkopolskiego, „Lud” t. 102, 2018, s. 563-569, bibl., il. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/18702

Brzezińska, Anna W., Działalność spółdzielni cepeliowskich a upowszechnianie wzornictwa regionalnego, w: Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, red. A.W. Brzezińska, S. Kucharska, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018, s. 73-107, bibl., fot., sum. [Cepelia cooperative activity and dissemination of regional design]. Rec. M. Drozd-Piasecka, K. Marciniak. ISBN 978-83-88042-46-1.

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, My i inni w dyskursach o tożsamości i pamięci zbiorowej czterech pokoleń poznaniaków, w: Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), red. Urszula Okulska, Urszula Topczewska, Anna Jopek-Bosiacka, Język w Interakcji Społecznej t.2, Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2018, s. 371-385, bibl. Rec. E. Tabakowska. ISSN 2657-4241, ISBN 978-83-951407-1-6.

Brzezińska, Anna W., Spuścizna Jana P. Dekowskiego dotycząca zdobnictwa strojów ludowych regionu łódzkiego w zbiorach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w: Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, red. A.W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2018, s. 231-240, fot., sum. [The heritage of Jan. P. Dekowski referring to Lodz region folk costumes decorations in the collections of Polish Ethnographic Society], Zus. [Der nachlass Jan P. Dekowskis zu den verzierungen der Volkstrachten in der Lodzer Region aus den Sammlungen der Polnischen Ethnologischen Gesellschaft]. Rec. A. Drożdż, M. Wójcicka. ISBN 978-83-64465-31-4

Brzezińska, Anna W., Sylwia Kucharska, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 227-230, bibl., fot. Red. A. Jełowicki. Szreniawa. ISSN 2544-6401.

Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Z dziejów kaliskiej Cepelii, s. 1-12, Katalog wystawy/Anna W. Brzezińska, red. S. Kucharska, kurator wystawy: A.W. Brzezińska, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018, ss. 28, fot.

Brzezińska, Anna W., Żandary z poznańskiej Ławicy, czyli wiejska tradycja w mieście, w: Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2018, s. 49-73, fot., mapa, sum. [Żandary from Poznań’s Ławica, or a Rural Tradition in the City], s. 157-159. A. Kwaśniewska, M. Tymochowicz. ISBN 978-83-64119-41-5

Brzezińska, Anna W. [Rec.] Jak rozmawiać o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego? [Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 3 Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. Agnieszka Przybyła-Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016, ss. 363]. – „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 33: 2018, nr 1-2(84), s. 40-41. ISSN 0860-412; http://zgstl.pl/wp-content/uploads/download/archiwum-tworczosc-ludowa/tworczosc-ludowa-2018_1-2.pdf

Brzezińska, Anna W. [Rec.] Syraki, soroczki i krywulki [Natalia Klasztorna, Strój ludowy Bojkowszczyzny Zachodniej, Foliant, Iwano-Frankowsk 2017, ss. 84 (j. ukraiński, przedmowa w j. polskim)]. – „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 275-278, bibl. Red. A. Jełowicki. Szreniawa. ISSN 2544-6401.

Brzezińska, Anna W., Sylwia Kucharska [Red.] Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018, ss. 344, fot. Rec. M. Drozd-Piasecka, K. Marciniak. ISBN 978-83-88042-46-1.

Brzezińska, Anna W., Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz [Red.] Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2018, ss. 307. Rec. A. Drożdż, M. Wójcicka. ISBN 978-83-64465-31-4.

Wzornik południowej Wielkopolski. Red. S. Kucharska. Tekst: Anna W. Brzezińska, S. Kucharska. Wybór i oprac. Anna W. Brzezińska, S. Kucharska, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 2018.

Buchowski, Michał, Cosmopolitanism with a human rights face, „Przegląd Kulturoznawczy” 2018, nr 1(35), s. 140-145, bibl. Red. E. Wilk. ISSN 1895-975X, e-ISSN 2084-3860; http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2018/Numer-1-35-2018/art/11425/ [4 IV 2018].

Buchowski, Michał, Foreword, w: Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging Worlds, red. Sabina Owsianowska, Magdalena Banaszkiewicz, Seria: Anthropology of Tourism: Heritage, Mobility, and Society, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2018, s. XI-XIV, bibl. ISBN 978-1-4985-4381-1, eISBN 978-1-4985-4382-8.

Buchowski, Michał, Kultura jako narzędzie dystynkcji i dyskryminacji, w: Panel 2. Polskie postawy wobec obcego, innego i relacje z nim, w: Obcy/Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2018, s. 64-76. Rec. J. Warchała. ISBN 978-83-227-9115-8

Buchowski, Michał, On Embracing Other Knowledges, s. 12-16/[w j. chorwackim] O prihvaćanju drugih znanja, s. 60-63, „Etnološka tribina”. Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva/Journal of Croatian Ethnological Society, 48, 2018, nr 41. ISSN 0351-1944, e-ISSN 1848-9540; https://doi.org/10.15378/1848-9540.2018.41.01; https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=312023

Buchowski, Michał, Opinion: Questioning the “xenophobic turn” in Central Europe, “Monitor Racism”, January-February 2018, issue 1. Florencja, Włochy; http://monitoracism.eu/

Buchowski, Michał, Poland, Anthropology in, w: The International Encyclopedia of Anthropology, vol. IX, s. 4656-4778, red. Hilary Callan, Hoboken-Chichester: Wiley-Blackwell, 2018, abstract; słowa kluczowe: anthropology, ethnography, ethnology, folk studies, history of anthropology, main currents, main topics, postsocialism, social and cultural anthropology, theoretical developments; https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea1984 [5 IX 2018]

Buchowski, Michał, Pol’ská antropológia: genealógie, trajektórie a etické povinnosti, w: Proti vetru. Reflexie k životnému jubileu sociálneho antropologa Juraja Podobu, zostavil Juraj Buzalka, Olomouc: Burian a Tichák, 2018, s. 15-36, bibl. Rec. O. Danglová, D. Jerotjevič. ISBN 978-80-87274-47-7.

Chwieduk, Agnieszka, Rumuński sposób na Europę. Antropologiczne studium społeczności lokalnej z Săpânţa, UAM. Seria Poznańskie Studia Etnologiczne nr 22, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2018, ss. 309, bibl., fot., aneksy: mapy, tabele, kwestionariusze. ISBN 978-83-945557-5-7.

Dohnal, Wojciech, Smutny jubileusz, „Lud” t. 102, 2018, s. 13-15. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.00

Filip, Mariusz, A tribe after all? The problem of Slovincians’ identity in an anthropological approach, “Studia Slavica et Balcanica Petropolitana” 2018, nr 2(24), s. 145-168, bibl., fig.,abstract, słowa kluczowe: Slovincians, Kashubians, tribe, tribalization, fiction, identity. Saint Petersburg State University; ISSN 1995-848X; http://slavica-petropolitana.spbu.ru/images/2018-2-Filip.pdf

Mariusz Filip, Rodzimowierstwo a straight edge. Budowanie aryjskiego ducha w skrajnie prawicowym neopogaństwie słowiańskim, „Lud” t. 102, 2018, s. 471-491, bibl., streszcz., abstract [Native Faith and straight edge. Building the Aryan spirit in the extreme right-wing Slavic Neopoganism]. Słowa kluczowe: straight edge, neopogaństwo, skrajna prawica, ciało, duch, jedzenie, ograniczenia żywieniowe, używki. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.17

Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Erasing Polish Anthropology?, “Anthropology News” 2018, American Anthropological Association; DOI: 10.1111/AN.1051; http://www.anthropology-news.org/index.php/2018/12/07/erasing-polish-anthropology/ [December 7, 2018]

Elżbieta M. Goździak, Izabella Main, Erasing Polish Anthropology?, “Konteksty. Polska Sztuka Ludowa“ R. 72: 2018, nr 4(323), s. 5-7, fot. ISSN 1230-6142 [przedruk za:] “Anthropology News” 2018, American Anthropological Association; DOI: 10.1111/AN.1051; http://www.anthropology-news.org/index.php/2018/12/07/erasing-polish-anthropology/ [December 7, 2018]

Elżbieta M. Goździak, Péter Márton, Where the Wild Things Are: Fear of Islam and the Anti-Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland, “Central and Eastern European Migration Review” vol. 7, 2018, No 2, s. 125-151, bibl., slowa kluczowe: islamophobia, gender, nationalism, Poland, Hungary. ISSN 2300-1682; doi: 10.17467/ceemr.2018.04 [21 VI 2018]

Jasiewicz, Zbigniew, Kim jesteśmy? Kim jesteście? Tożsamość etnologii/antropologii społeczno-kulturowej i jej/ich przedstawicieli, w: Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza, red. Kamila Baraniecka-Olszewska, Iwona Kabzińska, Oyungerel Tangad, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Polska Akademia Nauk, 2018, s. 13-20, bibl. Rec. A. Posern-Zieliński. ISBN 978-83-951450-3-2; http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87467

Jasiewicz, Zbigniew, Skąd, z czym i w jaki sposób etnografia/etnologia/antropologia pojawiła się  przed 100 laty w odrodzonym państwie polskim?, „Lud” t. 102, 2018, s. 41-83, bibl., streszcz., abstract [Whence, with what and how a 100 years ago ethnography/ethnology/anthropology appeared in the restored Polish state?]. Słowa kluczowe: polska etnografia, XIX-wieczni badacze, początki polskiej antropologii. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.01

Kaczmarek, Łukasz, Kolonizowanie historii. Postkolonializm i postsocjalizm jako komunały, „Prace Etnograficzne” t. 45, 2017, nr 4, s. 369-391, bibl. abstract [Colonising of History. Postcolonialism and Postsocialism as Common places]. Słowa kluczowe: anthropology of history, political anthropology, postsocialism, postcolonialism, Poland; doi: 10.4467/22999558.PE.17.018.8602 [online w 2018].

Kaczmarek, Łukasz, Nauka Sp. z o.o.: relacje władzy a wolność naukowców w reżimie aksjologii ekonomicznej, w: Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne?, red. Marcin Brocki, Rafał Kleśta-Nawrocki, Seria Colloquia Humaniorum, Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2018, s. 25-54, bibl. Rec. K. Górny. ISBN 978-83-949983-0-1.

Korzeniewski, Bartosz, Druga wojna światowa w polskich muzeach. Zmiany i tendencje po 1989 roku, w: Polen und Deutsche in Europa/Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań/Tom podsumowujący międzynarodową konferencję, 16 i 17 listopada 2015, Poznań, red. Krzysztof Trybuś, Michael Düring, Maciej Junkiert, Geschichte-  Erinnerung-Politik/Studies in History, Memory and Politics Bd./Vol. 22, Berlin: Verlag Peter Lang, 2018, s. 391-407, bibl., Zus., słowa kluczowe: Museum, NarrativMuseum, kulturelles Gedächtnis, Zweiter Weltkrieg; DOI 10.3726/b13858; ISBN 978-3-631-73359-2.

Kuligowski, Waldemar, A destabilized community. Polish cultural journals since 1989, tłum. Irena Maryniak, „Eurozine”, ss. 12; https://www.eurozine.com/destabilized-community-polish-cultural-journals-since-1989/ [5 VII 2018]

Kuligowski, Waldemar, Archipelagii empatii. Próba mapowania działań na rzecz uchodźców, „Czas Kultury” R. 34: 2018, nr 3(198), s. 112-117, bibl., abstract [Archipelagos of empathy. Mapping refugee-oriented actions in Poland].

Kuligowski, Waldemar, Artyści wizualni wobec rocka. Powietrza, spontaniczności, energii!, w: „Głowa mówi…”. Polski rock lat 80., red. Marek Jeziński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń: Prolog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne. Seria wydawnicza Epilog, 2018, s. 212-227. Rec. P. Łuszczykiewicz. ISBN 978-83-945673-2-3; http://meakultura.pl/cdn/files/glowa-mowi-polski-rock-lat-80.pdf

Kuligowski, Waldemar, Dyskretne rewolucje, ukryte protesty. O mechanizmach oporu społecznego, „Czas Kultury” R. 34: 2018, nr 2(197), s. 155-161, abstract [Discreet Revolutions, Hidden Protests. On the Mechanisms of Social Resistance].

Kuligowski, Waldemar, Ekumena zdestabilizowana. Polskie pisma kulturalne w czasach neoliberalizmu, „Czas Kultury” R. 34: 2018, nr 3(198), s. 160-165, bibl.

Kuligowski, Waldemar, Farmy, rodziny, komuny, „Polityka”. Pomocnik Historyczny: Rewolta 1968. Pokoleniowy bunt, kontrkultura i rewolucja obyczajowa w latach 60. XX w., nr 1, 2018, s. 7-13, fot. ISSN 2391-7717.

Kuligowski, Waldemar, Lidová kultura ve službách národní nostalgie: mad’arské a polské tanečni domy, “Národopisný Vĕstník”. Bulletin d’Ethnologie R. 35: 2018, z. 2(77), s. 61-72, bibl., sum. [Folk culture in the service of national nostalgia: Hungarian and Polish dance houses]. Red. M. Válka. Praga. Słowa kluczowe: folk, folklorism, dance house movement, music, folklorization. ISSN 1211-8117, e-ISSN 2571-0982.

Kuligowski, Waldemar, Miejsca oporu. Wprowadzenie do praktyk oporu kulturowego, w: Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, red. Waldemar Kuligowski, Biblioteka Czasu Kultury nr 48, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2018, s. 7-23. Rec. T. Paleczny. ISBN 978-83-951818-2-5.

Kuligowski, Waldemar, Muradyny: widowisko, obrzęd, teatr, w: Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. A. Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2018, s. 27-47, fot., sum. [Muradyny: Spectacle, Rite, Theatre], s. 155-157. Rec. A. Kwaśniewska, M. Tymochowicz. ISBN 978-83-64119-41-5

Kuligowski, Waldemar, Nouville, Plozévet i Pentrediwaith. Kształtowanie się badań kultury wsi we Francji i Wielkiej Brytanii, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 2, 2018, s. 15-26, bibl., sum., słowa kluczowe: ethnography, folk culture, France, Great Britain, anthropology of the countryside. Red. A. Jełowicki. Szreniawa. ISSN 2544-6401.

Kuligowski, Waldemar, Posłowie, w: Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, red. Waldemar Kuligowski, Biblioteka Czasu Kultury nr 48, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2018, s. 159-163. Rec. T. Paleczny. ISBN 978-83-951818-2-5.

Kuligowski, Waldemar, Rzeczywistość głęboko zakwestionowana/Fundamentally Interrogating Reality, w: Andrzej Karmasz, Happens Elsewhere, tłum. Soren Gauger, Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2018, s. 100-106, 112-117. ISBN 978- 83-65366-54-2.

Kuligowski, Waldemar, Współczucie – tworzenie sieci społecznych – wiedza: algorytm uniwersytetu zaangażowanego, w: Odpowiedzialne badania naukowe. Odpowiedzialny uniwersytet, red. Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza  Epigram, 2018, s. 82-87, bibl. ISBN 978-83-61231-46-2.

Kuligowski, Waldemar, Zgniły pochrzyn i święte psy. Kształtowanie się antropologicznej refleksji nad jedzeniem jako praktyką kulturową, w: Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia, red. Piotr Łuszczykiewicz, Bartosz Kowalczyk, Karol Walczak, Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, UAM, 2018, s. 13-29, bibl., abstrakt, abstract. Rec. W.J. Burszta. ISBN 978-83-65697-70-7, 978-83-65697-71-4 (e-book).

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Bez śmieci, bez snu, bez sensu [Paulina Wilk, Pojutrze. O miastach przyszłości, Kraków: Wydaw. Literackie, 2017, ss. 350]. – „Nowe Książki” 2018, nr 2/1186, s. 12-13.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Eco, Dante, aleppe [Umberto Eco, Pape Satàn aleppe. Kroniki płynnego społeczeństwa, przeł. z wł. Alicja Bruś, Poznań: „Rebis”, 2017, ss. 533]. – „Nowe Książki” 2018, nr 1/1185, s. 70-71.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Ostateczny produkt ruchu punkowego [Legs McNeil, Gillian McCain, Please kill me. Punkowa historia punka, przeł. z ang. Andrzej Wojtasik, Wołowiec: „Czarne”, 2018, ss. 624]. – „Nowe Książki” 2018, nr 10/1193, s. 26-27.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Plutokratycznych bulwarów mir [Ben Judah, Nowi londyńczycy, przeł. z ang. Barbara Gutowska-Nowak, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2018, ss. 383]. – „Nowe Książki” 2018, nr 7-8/1191, s. 65-66.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Postemocjonalna beka pokolenia „Lampy” [Delfin w malinach. Snobizmy i obyczaje ostatniej dekady, red. Łukasz Najder i zespół „Dwutygodnika”, Wołowiec: „Czarne”, Warszawa: Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, 2017, ss.406]. – „Nowe Książki” 2018, nr 5/1189, s. 46-47.

Kuligowski, Waldemar [Red.] Miejsca oporu. O kontrkulturach kultury polskiej, Biblioteka Czasu Kultury nr 48, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2018, ss. 165., sum. [Places of resistance. On counter-culture to Polish culture]. Rec. T. Paleczny. ISBN 978-83-951818-2-5.

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury”, R. 34: 2018, nr 1(196), ss. 167.

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury”, R. 34: 2018, nr 2(197), ss. 187.

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury”, R. 34: 2018, nr 3(198), ss. 182.

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury”, R. 34: 2018, nr 4(199), ss. 164.

Lis, Aleksandra, Co-production of the shale gas publics in Poland and the negotiation of the state citizens relations, “The Extractive Industries and Society”. An International Journal vol. 5, November 2018, issue 4, s. 673-681, bibl., abstract, słowa kluczowe: shale gas, co-production, publics, scale, citizens, state. Red. G. Hilson. Wyd.: Elsevier Ltd. ISSN 2214-790X; https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.07.005 [7 IX 2018].

Roberto Cantoni, Aleksandra Lis, Agata Stasik, Creating and debating energy citizenship: the case of shale gas in Poland, w: Energy, Resource Extraction and Society: Impacts and Contested, red. Anna Szolucha, Routledge Studies of the Extractive Industries and Sustainable Development, Routledge: London, 2018, ss. 17, tab; https://doi.org/10.4324/9781351213943

Lis, Aleksandra, Aleksandra Wagner, Franco Ruzzenenti, Hans Jakob Walnum, Envisaging the unintended socio-technical consequences of a transition from fossil fuel-based to electric mobility, w: Control, change and capacity-building in energy systems, red. Patrick Sumpf, Christian Büscher, SHAPE ENERGY Research Design Challenge: control, change and capacity-building in energy systems, Cambridge: SHAPE ENERGY, 2018, s. 67-77, bibl., fig. tab.; https://shapeenergy.eu/wp-content/uploads/2018/04/SHAPE-ENERGY_D3.5_Research-design-challenge-collection.pdf

Lis, Aleksandra, Politics and knowledge production: Between securitisation and riskification of the shale gas issue in Poland and Germany, w: Energy security in Europe: Divergent perceptions and policy challenges, red. Kacper Szulecki, Seria: Energy, Climate and the Environment, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 93-115, bibl. ISBN 978-3-319-64963-4, e-ISBN 978-3-319-64964-1; https://doi.org/10.1007/978-3-319-64964-1

Lis, Aleksandra, Stasik, Agata, Unlikely allies against fracking. Networks of resistance against shale gas development in Poland, w: Governing Shale Gas Development, Citizen Participation and Decision Making in the US, Canada, Australia and Europe, red. John Whitton, Matthew Cotton, Ioan M. Charnley-Parry, Kathryn Brasier, Routledge Studies in Energy Policy, London: Routledge, 2018, s. 117-130, e-ISBN 9781317267577; https://doi.org/10.4324/9781315637280

Lorenz, Jan J., Belief, w: Oxford Bibliographies. Anthropology, red. John Jackson, New York: Oxford University Press, 2018, ss. 20,66; doi: 10.1093/OBO/9780199766567-0190.

Main, Izabella, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208, bibl., tab., indeks nazwisk, indeks rzeczowy. Rec. E.M. Goździak. ISBN 978-83-7383-950-2.

Marciniak, Katarzyna, Wstęp, w: Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, red. Katarzyna Marciniak Przestrzeń Wyobrażona: Poznań, 2018, s. 4-10, bibl. ISBN 978-83-940994-5-9.

Marciniak, Katarzyna [Red.] Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, Przestrzeń Wyobrażona: Poznań, 2018, ss. 151. ISBN 978-83-940994-5-9.

Penkala-Gawęcka, Danuta, A ‘Miracle Bed’ and a ‘Second Heart’: Technology and Users of Complementary and Alternative Medicine in the Context of Medical Diversity in Post-Soviet Kyrgyzstan, w: Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation, ed. Caragh Brosnan, Pia Vuolanto, Jenny-Ann  Brodin Danell, Pallgrave Macmillan 2018, s. 139-163. ISBN 978-3-319-73938-0; e-ISBN 978-3-319-73939-7;  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73939-7

Penkala-Gawęcka, Danuta, Dobro narodowe czy szarlataneria? Zmiany w oficjalnym podejściu do medycyny komplementarnej w postsowieckim Kazachstanie i Kirgistanie, w: Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza, red. Kamila Baraniecka-Olszewska, Iwona Kabzińska, Oyungerel Tangad, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Polska Akademia Nauk, 2018, s. 239-255, bibl. Rec. A. Posern-Zieliński. ISBN 978-83-951450-3-2; http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87467

Penkala-Gawęcka, Danuta, Enduring or Fragile Cooperations: Complementary Medicine and Biomedicine in Healthcare Systems of Post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan, “Curare”. Journal of Medical Anthropology t. 41, 2018, z. 1+2, s. 83-99, bibl., abstract, słowa kluczowe: medical diversity, complementary and alternative medicine, CAM, biomedicine, healing cooperation, boundary work, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan. ISSN 0344-8622.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Rol’ żenszczin v strategiach i praktikach zdravoochranenia v postsovetskoj Kirgizii, w: Sem’ja v Central’noj Azii: novyje perspektivy izuczenija, red. Sofi Rosz, Berlin: Klaus Schwarz Verlag [2018], wyd. drugie, pierwsze w j. rosyjskim, s.138-153. ISBN 978-3-87997-473-3.

Pobłocki, Kacper, Urban solemnity and warped public space in Poland, w: Understanding Central Europe, red. Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski, New York: Routledge, 2018, s. 519-524, bibl. ISBN 978-0-415-79159-5, e-ISBN 978-1-315-15773-3; http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6675/poblocki_urban_solemnity_and_warped_public_space.pdf;https://www.routledge.com/Understanding-Central-Europe/Moskalewicz-Przybylski/p/book/9780415791595

Pomieciński, Adam, Jezydzi – największa mniejszość Armenii, „Our Europe”. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture 2018, t. 7, s. 21-28, fot., tab., abstract [The Yazidis, the biggest minority in Armenia], słowa kluczowe: the Yazidis, Armenia, minority, ethnology, culture anthropology. ISSN 2299-4645; http://wydawnictwo.ptpn.poznan.pl/czasopisma/our/OE-2018-021-028-Pomiecinski.pdf

Pomieciński, Adam, Największa mniejszość Armenii, „Biuletyn Instytutu Badań Ormiańskich” 2018, nr 5, s. 9-16, fot., tab. ISSN 2545-2096.

Posern-Zieliński, Aleksander, Michał Paweł Chmara (1940-2018), „Ameryka Łacińska”. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, 2018, nr 1(99), s. 112-118, bibl. CESLA, ISSN 1506-8900, e-ISSN 2081-11

Posern-Zieliński, Aleksander, Polish Successful Migrants and Their Experience in the Western Europe Metropolitan Areas, „Ethnologia Polona”, t. 38, 2017 (2018), s. 153-169, bibl., abstract, abstrakt, słowa kluczowe: Polish migrants, success, integration, adaptation. Red. A. Szymoszyn. Poznań. ISSN 0137-4079.

Posern-Zieliński, Aleksander, Słowo wstępne, w: Adam Piekarski, Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki 1, Toruń-Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2018, s. 9-13. Rec. A. Posern-Zieliński. ISBN 978-83-64232-38-1

Posern-Zieliński, Aleksander, Sukces migracyjny i jego wymiary wśród polskich migrantów w Zachodniej Europie. Spojrzenie antropologiczne, „Polityka Społeczna” R. 45: 2018, nr 11-12 (536-537), s. 23-28, bibl., sum. [Polish migrants’ strategies in five European countries. Anthropological perspective]. Słowa kluczowe: Polish migrants, success, integration, adaptation, life satisfaction, well-being. Red. K.W. Frieske. Warszawa. ISSN 0137-4729.

Rajtar, Małgorzata, Relational autonomy, care, and Jehovah’s Witnesses in Germany, „Bioethics” 2018, t. 00, s. 1-9, abstract, słowa kluczowe: autonomy, care, choice, Germany, Jehovah’s Witnesses, religion. Wyd.: John Wiley and Sons Ltd.; Rajtar_Bioethics_2018.pdf, https://doi.org/10.1111/bioe.12424

Stanisz, Agata, Antropologia dźwięku wobec protestów społecznych, Zeszyty Naukowe UJ. „Prace Etnograficzne”, t. 46, 2018 nr 1, s. 89-116, abstrakt, słowa kluczowe: anthropology of sound, voice, noise, human microphone, sounds of protests, democratic soundscape, wave, protest song; ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558; doi: 10.4467/22999558.PE.18.005.8686; http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2018/46-1-2018/art/13232/

Szmyt, Zbigniew, Państwo i granice etniczne w południowo-wschodniej Syberii, „Porównania” 2018, nr 1(22), s. 359-382, bibl., abstrakt, abstract [The State and Ethnic Boundaries in South-Eastern Siberia], słowa kluczowe: etniczność, Syberia, badania pogranicza. Red. B. Bakuła. ISSN 1733-165X; DOI: 10.14746/por.2018.1.21

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Jądro polskości. Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów IEiAK, red. W. Cendrowski, M. Januszewska, A. Pospieszna, Poznań: Instytut Historii UAM, 2017, ss. 146, w: Jądro polskości. Ostrów Tumski w Poznaniu w esejach studentów  IEiAK, red. W. Cendrowski, M. Januszewska, A. Pospieszna, Poznań: Instytut Historii UAM, 2018, s. 143-146. ISBN 978-83-65663-34-4.

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Łukasz Smyrski, Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2018, ss. 416, ISBN 978-83-64363-92-4. – „Lud” t. 102, 2018, s. 529-532, bibl. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/18067

Vorbrich, Ryszard, Berberzy na marginesie historii, „Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2018, t. 50, ss. 12, bibl., streszcz., abstract [Berbers marginalized by history], słowa kluczowe: Berberzy, Amazigh, Ibn Chaldun, arabizacja, kolonializm, polityka berberyjska; ISSN 1230-1698, e-ISSN 2392-2427; http://doi.org/10.11649/sn.613

Vorbrich, Ryszard, Katedra i meczet na jednej stały wyspie. Wielokulturowość Wyspy Świętego Ludwika w kontekście historii etnicznej północnego Senegalu, w: Bilad as-Sudan. Rodzime kultury a islam, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2018, s. 7-39, bibl., il., mapa, sum. [Cathedral and mosque on one Island. Multiculturalism of the Island of Saint Louis in the context of the ethnic history of northern Senegal]. Słowa kluczowe: multiculturalism, Saint-Louis, Senegal, pre-colonial kingdoms of Senegal, Frencz colonialism, church, mosque. Rec. J. Pawlik, W. Lizak. ISBN 978-83-8127-233-9

Vorbrich, Ryszard [Wspólnie z Wojciechem Filipowiakiem, Piotrem Malińskim, Karoliną Kokorą, Katarzyną Meissner] Śladami rebelii słowiańskich niewolników w Afryce. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej wyprawy badawczej do Maroka, „Materiały Zachodniopomorskie”. Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nowa seria t. 14: 2018, s. 287-321, bibl., fot., ryc., abstract [Following tracks of the Slavic slaves’ rebellion in Africa. Report on the interdisciplinary expedition to Morocco]. Słowa kluczowe: archeologia, etnologia, osadnictwo, wczesne średniowiecze, Słowianie, emirat Nekor, góry Rif, Maghreb. A.B. Kowalska. ISSN 0076-5236.

Vorbrich, Ryszard, The development Industry and Conceptualisations of Development Projects, “Hemispheres”. Studies on Cultures and Societies vol. 33, 2018, s. 59-74, abstract. Red. Mahnaz Zahirinejad. PAN. Warszawa. ISBN 978-83-7452-087-4, ISSN 0860-61-02, e-ISSN 2449-8645.

Vorbrich, Ryszard, Wojna i pokój w świecie Berberów marokańskich, „Forum Politologiczne” t. 26: Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne i polityczne, red. Arkadiusz Żukowski, 2018, s. 27-51, bibl., tab., sum. [War and peace in the world of the Morocco Berbers]. Słowa kluczowe: Berberzy, Maroko, wojna, pokój, społeczeństwo segmentarne, bels es siba, marabuci, zauje. Olsztyn. Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Rec. M.J. Malinowski, K. Trzciński. ISBN 978-83-66259-03-4, ISSN 1734-1698.

Witeska-Młynarczyk, Anna, Enacting ADHD diagnosis in the landscape of care in Poland, w: Diagnostic fluidity: Working with uncertainty and mutability, red. Nina Nissen, Mette Bech Risør, Colección Antropologia Mèdica 28, Tarragona: [publicacions] URV, 2018, s. 55-82, bibl., abstract, resumen. Słowa kluczowe: ADHD, Poland, medical anthropology, psychiatric diagnosis, contested illness; ISBN 978-84-8424-663-3, e-ISBN 978-84-8424-665-7. DOI: 10.17345/9788484246633.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 43-47. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435;https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.01d/14576

Bloch, Natalia, Beyond  integration. Tibetan diaspora’s separation strategy in multicultural India, w: The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 75-96, bibl., abstract, słowa kluczowe: Tibetan refugees, India, multiculturalism, adaptation, separation, integration, plural society, ethnic boundaries. ISBN 83-978-945557-2-6.

Bloch, Natalia, Projekt „Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, z. 1(163), s. 333-339, bibl. Wydawca: KBM PAN. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISBN 2081-4488.

Bloch, Natalia, Relacje wzajemności, „Znak”. Miesięcznik 2017, nr 7-8(746-747), s. 17-19. Kraków. ISSN 0044-488X; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/relacje-wzajemnosci/

Bloch, Natalia, Taxonomic panic and the art of “making do” at heritage site. The case of Hampi UNESCO site, India, “Anthropological Notebooks” vol. 23, 2017, issue 3:  Landscape and Heritage Interplay, s. 19-44, bibl., fot., abstract, povzetek. Słowa kluczowe: Hampi, India, UNESCO World Heritage site, tourism, heritage, spatial cleansing, taxonomic panic, local practices. Red. Borut Telban. Wyd.: Slovene Anthropological Society. Ljubljana. ISSN 1408-032X; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_3_eng.html;http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2017_3/Anthropological_Notebooks_XIII_3_Bloch.pdf

Bloch, Natalia, We are no monks. Narrating the self through new Tibetan exile cinema, “Ethnologia Polona” t. 37, 2016 [druk] 2017, s. 101-114, bibl., abstrakt. Słowa kluczowe: Tibetans, diaspora, born refugees, Tibetan cinema, identity politics. Red. A. Szymoszyn.  ISSN 0137-4079.

Boni, Zofia, It’s safe: Food as a way of expression for children in Warsaw, “Children’s Geographies” May 2017, abstract DOI: 10.1080/14733285.2017.1319045; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14733285.2017.1319045

Brzezińska, Anna W., Sara Fruga, Katarzyna Sołtys, Granice pamięci. Miejsca pamięci i niepamięci w narracjach mieszkańców Czarnegolasu (gm. Przygodzice,pow. Ostrów Wlkp), w: Pamięć pogranicza, red. Kornelia Ćwiklak, Jan Galant, Szymon Wegner, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” nr 8, Ostrów Wielkopolski: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, 2017, s. 93-107, fot. Rec. P. Śliwiński. ISBN 978-83-932883-2-8.

Anna Jelec, Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Individual variation in gestural markers of uncertainty, “Journal of Multimodal Communication Studies” t. 4: Special issue: Gesture and Speech in Interaction,  2017, z. 1-2, s. 36-42, abstract, tab., bibl. Red. S. Bonacchi, M. Karpiński. Poznań: UAM, UW. ISSN 2391-4033. DOI 10.14746/jmcs; jmcs.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/JMCS-2017-GESPIN.pdf

Małgorzata Fabiszak, Marta Gruszecka, Anna W. Brzezińska, Kibice Lecha Poznań a władze miasta – rekontekstualizacja toposów populistycznych w nowych i starych mediach, „Kultura i Społeczeństwo”  t. 61: 2017, nr 2: Światy społeczne sportu, s. 63-84, bibl., tab., sum. [The city authorities and fans of the Lech Poznań soccer club: The recontextualization of populist Topoi in new and old media]. Słowa kluczowe: topoi/topos, public sphere/sfera publiczna, recontextualization/rekontekstualizacja, new media/nowe media, populism/populizm, soccer fans, football fans/kibice. ISSN 0023-5172. Red. A. Piotrowski. Warszawa. Wyd.: Komitet Socjologii, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, „(Nie)zawodna pamięć w czarnoleskim stylu”, czyli o tym jak Jacek Bednarski towarzyszył nam, kiedy o tym nie wiedział, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 109-123, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Brzezińska, Anna W., Urszula Wróblewska, Praca naukowa, społeczna i obywatelska Antoniego Kaliny (1846-1906), w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 157-180, bibl., ryc., sum. [Scientific, social and public work of Antoni Kalina (1846-1906)]. Rec. Romuald Grzybowski. ISBN 978-83-232-3217-9.

Brzezińska, Anna W., Pulteram – biesiada czy widowisko, w: Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2017, s. 71-88, tab., fot., sum. [The pulteram – a feast or a spectacle?], s. 129-130. Rec. C. Olbracht-Prondzyński, J. Schmidt. ISBN 978-83-64119-27-9.

Brzezińska, Anna W. [Rec.] W poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego [Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Robert Garstka,  Bartosz Gawlik, Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice: 2016, ss. 397]. – „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2017, s. 205-209.

Buchowski, Michał, A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, “American Anthropologist” vol. 119, 2017, issue 3, s. 519-523. Wydawca: American Anthropological Association;  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.12915/abstract

Buchowski, Michał, Antropologia kultury a antropologia kulturowa. Kilka refleksji na marginesie książki Grzegorza Godlewskiego, „Filo-Sofija”. Czasopismo Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego R. 17: 2017, z. 1(36): Tom dedykowany Profesor Annie Pałubickiej z okazji Jubileuszu 70. urodzin oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, s. 213-228, abstract [Anthropology of Culture and Cultural Anthropology. Some Critical Remarks] Red. G.A. Dominiak. Bydgoszcz. Słowa kluczowe: cultural anthropology, anthropology of culture, cross-cultural translation, cross-cultural understanding, phenomenology, epoché. ISSN 1642-3267.

Buchowski, Michał, Antropologia polska: genealogie, trajektorie i etyczne powinności/Polish Anthropology: Genealogies, Trajectories and Ethical Obligations, „Lud” t. 101, 2017, s. 485-505, bibl., streszcz., abstract. Słowa kluczowe: polska antropologia, etnografizm, kosmopolityczność, różnolitość, etyczność. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.17

Buchowski, Michał, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, ss. 275, bibl., indeks nazwisk, indeks rzeczowy, sum. [Purgatory. Anthropology of neoliberal postsocialism], s. 266-275. Rec. D. Niedźwiedzki. ISBN 978-83-232-3264-3.

Buchowski, Michał, Krótki esej o migrującej Europie i jej płynnej idei, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 17-28, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Buchowski, Michał, Moieties, lineages and clans in Polish anthropology before and after 1989, w: European anthropologies, red. Andrés Barrera-González, Monica Heintz, Anna Horolets, seria: Anthropology of Europe, New York-Oxford: Berghahn, 2017, s. 187-210, bibl. ISBN 978-1-78533-607-2, e-ISBN 978-1-78533-608-9.

Buchowski, Michał, Polish Anthropologist against Discrimination, “Anthropology News” vol. 58, December 2017, issue 3, s. 182-186. Wyd. American Anthropological Association. e-ISSN 1556-3502; https://doi.org/10.1111/AN.478  [26 december 2017].

Buchowski, Michał, Przeciw dyskryminacji i rasizmowi we wszystkich jego wcieleniach, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 35-37. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

Chwieduk, Agnieszka, Anna Kosmaczewska, Ewelina Panek, Elżbieta Stańczyk, Denitsa Zarkova, Identyfikacje i pamięć. Przykład społeczności z Czarnegolasu, w: Pamięć pogranicza, red. Kornelia Ćwiklak, Jan Galant, Szymon Wegner, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” nr 8, Ostrów Wielkopolski: Ostrowskie Towarzystwo Naukowe, 2017, s. 108-123. Rec. P. Śliwiński. ISBN 978-83-932883-2-8.

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, „(Nie)zawodna pamięć w czarnoleskim stylu”, czyli o tym jak Jacek Bednarski towarzyszył nam, kiedy o tym nie wiedział, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 109-123, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Pomieciński, Adam, Agnieszka Chwieduk, Romowie – wszędzie obcy. Przykład Francji i innych krajów europejskich, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 15, bibl., abstract [Roma – Others everywhere. An example of France and other European countries], stresz. Słowa kluczowe: Romowie, Francja, Europa, polityka dyskryminacyjna, dominacja kulturowa, kwestia romska w polityce. Red. W. Burszta. Warszawa. ISSN 2392-2427. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1279;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1279

Dohnal Wojciech, „Czarny poniedziałek” i „Łańcuch światła”, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 89-108, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Dohnal, Wojciech, „Lud” 2.0 – pierwszy krok w cyfrowym świecie, „Lud” t. 101, 2017, s. 13-15. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435;  http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

Dohnal Wojciech, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Słowo wstępne o Jubilacie i dedykowanym Mu tomie, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 9-15, fot. ISBN 978-83-945557-4-0.

Dohnal, Wojciech [Red.] Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 196. ISBN 978-83-945557-4-0.

Dohnal, Wojciech [Red.] „Lud” t. 101, 2017, ss. 640; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

Fabiś, Piotr, Czy Ferdinand de Saussure polubiłby Pierre’a Bourdieu?, w: Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 321-329, sum. [Would Ferdinand de Saussure like Pierre Bourdieu?]. Rec. Marek Pacukiewicz. ISBN 978-83-232-3183-7.

Fabiś, Piotr, Robert Warshow i efekt realizmu, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 143-152, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Fabiś, Piotr, Stosunek seksualny i społeczeństwo w “Poszukiwaczach” Johna Forda/Sexual Intercourse and Society in John  Ford’s movie “The Searchers”, „Lud” t. 101, 2017, s. 361-381, streszcz., abstract. Słowa kluczowe: western, John Ford, umowa społeczna, symbol, pokrewieństwo, rasizm. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.12

Filip, Mariusz [Odpowiedzi na ankietę antropologiczną Etnografia-etnologia-antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość] „Lud” t. 101, 2017, s. 528-534. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.18

Hummel, Agata, Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowo-wiejskich inicjatyw w Katalonii/An Essay on Activist Anthropology. A Study of Neo-Rural Initiatives in Catalonia, „Lud” t. 101, 2017, s. 305-332, bibl., streszcz., abstract. Słowa kluczowe: antropologia aktywistyczna, metoda, inicjatywy nowo-wiejskie, Katalonia. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

Jasiewicz, Zbigniew, Badania nad kulturą rodziny prowadzone przez Katedrę Etnografii/Instytut Etnologii UAM w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 41-52, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Jasiewicz, Zbigniew [Odpowiedzi na ankietę antropologiczną Etnografia-etnologia-antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość] „Lud” t. 101, 2017, s. 507-517. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.18

Jasiewicz, Zbigniew, Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u  Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje/Zelman – A Folk Song and Ritual Play in the Writings of Oskar Kolberg and Other Scholars. Materials and Interpretations, „Lud” t. 101, 2017, s. 279-303, bibl., streszcz., abstract. Słowa kluczowe: etnohistoria, gra obrzędowa,  folklor, Oskar Kolberg, legenda, pieśń obrzędowa, stosunki etniczne, Zelman. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.09

Jasiewicz, Zbigniew, Roderyk Lange (1930-2017), „Lud” t. 101, 2017, s. 631-636, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] Pamir: „Narody” – kultura – teren badań [Bohdan Bielkiewicz, Szugnon (dawniej królestwo Szugnonu), Kraków: nakładem własnym autora 2015, ss. 166,; tenże, Szugnon i Szochdara. Miejsca kultu, Kraków: nakładem własnym autora 2016, ss. 192; Pamirskie opowieści, wybór i przekład B. Bielkiewicz, Z. Błajet, Kraków: nakładem własnym tłumaczy 2015, wyd. IV, ss. 174]. – „Lud” t. 101, 2017, s. 603-611, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

Kaczmarek, Łukasz, Aspiracje i stabilizacja. Status społeczny i dobrostan polskich migrantów w Dublinie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2017, z. 1(26), s. 47-68, sum. [Aspirations and stabilisation. Social status and well-being in Polish migrants’ lives in Dublin]. Red. M. Marczyk. Wrocław. Wyd. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 2084-560X. doi: 10.23734/zew.2017.47.68; www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_26_kaczmarek.pdf

Kaczmarek, Łukasz, Mobility towards stability: network-mediated ethnography of successful Polish migrants in Dublin, “Ethnologia Polona” t. 37, 2016 [druk] 2017, s. 163-176. Red. A. Szymoszyn. ISSN 0137-4079.

Korzeniewski, Bartosz, Polskie muzea narracyjne o II wojnie światowej po 1989 roku, „Kultura Współczesna”. Teoria. Interpretacje. Praktyka, 2017, nr 2(95): Kulturowe oblicza wojny, s. 213-228, sum. [Polish narrative second world war museums after 1989].  Red. M. Michałowska. Warszawa. Wydawca: Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808.

Kowalska, Małgorzata Z., From the football field to the communicative field: Embedding entrepreneurial strategy and negotiating local past and future during Euro 2012 in the host city of Poznan, “Anthropological Notebooks” t. 23, 2017, nr 1, s. 111-126, bibl., povzetek. Red. Borut Telban, Red. gośc. Ksenija Vidmar Horvat. Wydawca: Slovene Anthropological Society. Ljubljana. ISSN 1408-032X; http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_1_eng.html

Kowalska, Małgorzata Z., Urban politics of a sporting mega event. Legitimacy and legacy of EURO 2012 in anthropological perspective, seria: Football Research in an Enlarged Europe, red. serii A. Sonntag, D. Rane, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, ss. XV, 152, bibl., il., e-ISBN 978-3-319-52105-3, ISBN 978-3-319-52104-6; doi: 10.1007/978-3-319-52105-3; https://www.palgrave.com/de/book/9783319521046

Kuligowski, Waldemar, Chłop w kajdanach albo po co nam ludowość dzisiaj, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, R. 62: 2017, nr 6(727), s. 163-177, sum.[A peasant in chains or what do we need the folk for?], s. 251. Red. J. Sieradzki. Warszawa. ISSN 0012-2041.

Kuligowski, Waldemar, Festiwal/The Festival, w: 10. Ethno Port Poznań 8-11 czerwca 2017, red. Justyna Kmieć, tłum. Sz. Nowak, Poznań: CK Zamek,  2017, ss. 6.

Kuligowski, Waldemar, Festiwalizacja kultury. Jak megaiwenty tworzą megatrend, „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), s. 83-89, sum. [The Festivalization of Culture. How Megaevents Form a Megatrend], s. 158. Red. W. Kuligowski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Hałas, wesele i kontrola społeczna: współczesny wielkopolski pulteram wobec tradycji ludowych Europy, w: Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowicki, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2017, s. 55-69, fot., sum.[Noise, wedding and social control: present day pulteram in Wielkopolska vs. the folk traditions of Europe], s. 127-128. Rec. C. Olbracht-Prondzyński, J. Schmidt. ISBN 978-83-64119-27-9.

Kuligowski, Waldemar, Karnawał, czyli festiwal. Santa Cruz de Tenerife i tradycja „zamiany” ról, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 29-40, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Kuligowski, Waldemar [Odpowiedzi na ankietę antropologiczną Etnografia-etnologia-antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość] „Lud” t. 101, 2017, s. 547-549. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.18

Kuligowski, Waldemar, Po co był Zjazd i dlaczego nadzwyczajny?, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 21-26, fot. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.01

Kuligowski, Waldemar, Polish anthropologists against discrimination, “Anthropology Today” t. 33, 2017, nr 3, s. 25. ISSN 0268-540X. DOI 10.1111/1467-8322.12356.

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Biblioteka Le Monde diplomatique, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017, ss. 437, bibl., sum. [Moving modernizations. Between Highway of Freedom and the „old two”], noty biograficzne, reportaże na płycie CD. Rec. J. Schmidt, B. Kowalska. ISBN 978-83-65304-57-5.

Dohnal Wojciech, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Słowo wstępne o Jubilacie i dedykowanym Mu tomie, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 9-15, fot. ISBN 978-83-945557-4-0.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Egzotyzacja: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe [Against Exoticism. Toward the Transcendence of Relativism andUniversalism in Anthropology, red. Bruce Kapferer, Dimitrios Theodossopoulos, New York, Oxford: Berghahn 2016, ss. 154]. – „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), s. 138-142, sum. [Exoticism. Do not do to Another, What is Unpleasant to You].

Kuligowski, Waldemar [Rec.] O pilnej potrzebie kontrkultury, [Jerzy Jarniewicz, All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków: „Znak”, 2016, ss. 335]. – „Nowe Książki” 2017, nr 3/1175, s. 65-66.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Otwarte archiwum tożsamości [Zbigniew Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności – antropologia kontekstowa, Wołowiec: „Czarne”, 2016, ss. 569]. – „Nowe Książki” 2017, nr 5/1177, s. 18-19.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Starucha prawdę mówi [Sebastian Borowicz, Joanna Hobot-Marcinek, Renata Przybylska, Anty-Beatrycze. Studia nadkulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy, Kraków: Wydaw. UJ, 2016, ss. 612]. – „Nowe Książki” 2017, nr 6/1178, s. 53-54.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Szyfry, brody, przekleństwo wąsów [Christopher Oldstone-Moore, Historia brody. Zaskakujące dzieje męskiego zarostu, przeł. z ang. Mariusz Gądek, Kraków: „Znak. Literanova”, 2017, ss. 511]. – „Nowe Książki” 2017, nr 12/1184, s. 30-31.

Kuligowski, Waldemar [Red.] Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 196. ISBN 978-83-945557-4-0.

Kuligowski, Waldemar [Red. nacz.] „Czas Kultury” R. 33: 2017, nr 1(192), ss. 160.

Lis, Aleksandra, Czarne skrzynki polskiego neoliberalizmu [Komentarz do: M. Songin-Mokrzan, Co się kryje w „czarnej skrzynce”? Społeczne aspekty procesu produkcyjnego, s. 261-273], w: Kolokwia Antropologiczne II: Problemy współczesnej antropologii społecznej/Colloquia Anthropologica II: Issues in Contemporary Social Anthropology, red. Justyna Jasionowska, Katarzyna Kaniowska, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, Oficyna Naukowa, 2017, s. 274-279, bibl. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-64363-84-9.

Lis, Aleksandra, Agata K. Stasik, Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland, “Energy Research & Social Science” vol. 28, June 2017, s. 29-36, abstract, słowa kluczowe: uncertainty, shale gas, resource extraction, hybrid forums, knowledge deficit; http://doi.org/10.1016/j.erss.2017.04.003;http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462961730097X

Lis, Aleksandra, Claudia Brändle, Report on the public perceptions of shale gas in various EU Member States, public attitudes and communication  strategies developed around shale gas investments (update 2015-2017), Project: M4ShaleGas – Measuring, monitoring, mitigating and managing the environmental impact of shale gas, 2017, ss. 60, bibl., tab.; M4ShaleGas D17.3_Final.docx (1MB) [6 X 2017].

Bloch, Natalia, Izabella Main, Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, w: Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, „Lud” t. 101, 2017, s. 39-43. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.00

Main, Izabella, Izabela Czerniejewska, Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 18, bibl., abstract, stresz. [Poakcesyjna mobilność kobiet pomiędzy Polską a Norwegią. Nowe kierunki myślenia o migracji]. Słowa kluczowe: female migration, Poland, Norway, mobility, transnationalism, social roles, gender, children and families. Red. W. Burszta. Warszawa. ISSN 2392-2427. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1358;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1358

Main, Izabella [Rec.] Wokół tabu i norm społecznych w rodzinach peerelowskich [Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo Libron 2015, ss. 295]. – „Lud” t. 101, 2017, s. 617-620, bibl. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

Marciniak, Katarzyna, Sztuka ludowa w badaniach Tadeusza Seweryna, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 137-142, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural Contexts of Health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia, w: Kolokwia Antropologiczne II: Problemy współczesnej antropologii społecznej/Colloquia Anthropologica II: Issues in Contemporary Social Anthropology, red. Justyna Jasionowska, Katarzyna Kaniowska, Warszawa: Polski Instytut Antropologii, Oficyna Naukowa, 2017, s. 147-165, bibl. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-64363-84-9.

Penkala-Gawęcka Danuta, Dziedzictwo przodków i tożsamość narodowa – współczesna szamanka (baqsï) w filmie kazachskim i badaniach etnologicznych, „Prace Etnograficzne” t. 45, 2017, nr 1, s. 35-54, bibl., abstrakt [Ancestral Heritage and national Identity: About a Contemporary Shaman (baqsï) in a Kazakh Film and in Ethnological Research], słowa kluczowe: ancestral heritage, national identity, shaman, film, Kazakhness, Kazakhstan, Central Asia. Red. M. Brocki, Kraków. DOI 10.4467/22999558.PE.17.003.7898. ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558; http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2017/45-1-2017/

Penkala-Gawęcka, Danuta, Legitimacy and authority of complementary medicine practitioners in post-Soviet Kyrgyzstan. The role and use of tradition, „Rocznik Orientalistyczny” t. 70, 2017, z 1, s. 20-32, abstract; słowa kluczowe: legitimacy, authority, tradition, medical pluralism, complementary medicine, Kyrgyzstan, Bishkek. Red. M. M. Dziekan. Warszawa. Wydawca: Komitet Nauk Orientalistycznych PAN. ISSN 0080-3545; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117010/edition/101716/content

Penkala-Gawęcka, Danuta, Medykalizacja w perspektywie antropologii medycznej, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 173-194, Medicalization from the Perspective of Medical Anthropology. Rec. M. Libiszowska-Żółtkowska. ISBN 978-83-7784-976-7.

Penkala-Gawęcka, Danuta, O pokrewieństwie i rodzinie w Azji Środkowej, w:  Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 53-72, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Perceptions of health and illness, and the role of healers in Kyrgyzstan, “Public Health Panorama”. Journal of the WHO Regional Office for Europe t. 3, 2017, z. 1, s. 80-87, bibl., abstract, słowa kluczowe: health perceptions, illness etiologies, health-seeking strategies, traditional healers, Kyrgyzstan, Bishkek. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama;http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017

Penkala-Gawęcka, Danuta, The career of a ‘healthy drink’ aktyk in today’s Kyrgyzstan: meanings and uses of tradition, w: Food and Identity in Central Asia, red. Aida Aaly Alymbaeva, CASCA – Centre for Anthropological Studies on Central Asia II, red. serii Günther Schlee, Halle(Saale): Max Planck Institute for Social Anthropology, 2017, s. 155-169, bibl,. fot. ISSN 2193-987X; http://www.eth.mpg.de/pubs/series_fieldnotes/vol0019.html

Penkala-Gawęcka, Danuta, The role of women in health-seeking strategies and practices in post-Soviet Kyrgyzstan, w: The family in Central Asia. New perspectives, red. Sophie Roche, Islamkundliche Untersuchungen Bd. 332, Berlin: Klaus Schwarz Verlag GmbH, 2017, s. 184-204, biographical note, ISBN 978-3-87997-456-6.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Восприятие здоровья и болезни в Kыргызстане и роль целителей, “Пaнорама Общественнпго Здравоохранения”. Журнал Европейского Регионального Бюро ВOЗ t. 3, 2017, z. 1, s. 88-96, bibl., abstrakt. Red. Zsuzsanna Jakab. WHO. Kopenhaga. ISSN 2412-544X; http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama;http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017

Penkala-Gawęcka, Danuta, Why do healers appeal to patients?. Blog: WHO Collaborating Centre for Culture and Health (CCH), Uniwersytet w Exeter; http://cultureandhealth.exeter.ac.uk/2017/03/why [30 III 2017].

Pobłocki, Kacper, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2017, ss. 614, bibl., tab., indeks, aneks. Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana. Rec. W. Kuligowski. ISBN 978-83-62418-78-7.

Pomieciński, Adam, Obcy we własnej ojczyźnie? Syryjscy Ormianie w Armenii, „Prace Etnograficzne” t. 45, 2017, nr 1, s. 15-33, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: Armenia, Syrian-Armenians, repatriates, refugees. Red. M. Brocki. Kraków. DOI 10.4467/22999558.PE.17.002.7897. ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558; http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2017/45-1-2017/

Pomieciński, Adam, Od pamięci stłamszonej do pamięci odzyskanej: Pomnik i Muzeum ludobójstwa Ormian w Erywaniu, „Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” t. 6, 2017, s. 7-14, bibl., fot., nota bibl. Red. G. Pełczyński. ISSN 2299-4645; http://www.ptpn.poznan.pl

Pomieciński, Adam, Agnieszka Chwieduk, Romowie – wszędzie obcy. Przykład Francji i innych krajów europejskich, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 15, bibl., abstract [Roma – Others everywhere. An example of France and other European countries], stresz. Słowa kluczowe: Romowie, Francja, Europa, polityka dyskryminacyjna, dominacja kulturowa, kwestia romska w polityce. Red. W. Burszta. Warszawa. ISSN 2392-2427. DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1279;  https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.1279

Pomieciński, Adam [Red. prowadz.] “Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” vol. 5, 2016 [wyszło 2017], ss. 77. Red. nacz. G. Pełczyński. Szczecin. Wydawca: PTPN. ISSN 2299-4645.

Posern-Zieliński, Aleksander, Introduction, w: The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 7-10. ISBN 83-978-945557-2-6.

Posern-Zieliński, Aleksander, Wprowadzenie, w: Indianie Lenni Lenape i inni… Referaty Seminariów Antropologicznych 2009-2014. Referaty Konferencji „Być Indianinem to…”, UMK/PAES Toruń 2011, red. Andrzej J.R. Wala, Ewa Dżurak, Atlantic City: PAES/PATE, 2017, s. 7-12. ISBN  9781513617893.

Posern-Zieliński, Aleksander [Rec.] Andyjskie demony jako dziedzictwo kolonializmu [Elżbieta Jodłowska, Mirosław Mąka, Pishtaco. Fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2016, ss. 242]. – „Lud” t. 101, 2017, s. 593-598. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

Posern-Zieliński, Aleksander [Red.] The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 145. ISBN 83-978-945557-2-6.

Rajtar, Małgorzata, O (nie)naturalności jedzenia. Pokarmy i technologie biomedyczne w chorobach metabolicznych/On the (Un)Naturalness of Eating: Foods and Biomedical Technologies in Metabolic Disorders, „Lud” t. 101, 2017, s. 383-400, streszcz., abstract. Słowa kluczowe: antropologia medyczna, choroby rzadkie, LCHAD, jedzenie, karmienie przez rurkę, gastrostomia, technologie biomedyczne. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.13

Rajtar, Małgorzata, Refusing Blood, Establishing Relational Biocitizenship: Collectivizing Moments among Jehovah’s Witnesses in Germany. In: Medizinethnologie. Körper, Gesundheit und Heilung in einer globalisierten Welt/The Blog Medical Anthropology. 4 April 2017, s. 1-9. Red. H. Dilger, D. Mattes i M. Knipper. Berlin: Work Group Medical Anthropology in the German Anthropological Association. ISSN 2509-6931. http://www.medizinethnologie.net/refusing-blood/

Rajtar, Małgorzata, Religion und Geschlecht bei den Zeugen Jehovas in (Ost-)Deutschland, w: Religion und Geschlechterordnungen, red. Kornelia Sammet, Friederike Benthaus-Apel, Christel Gärtner, Wiesbaden: SpringerVS-Verlag, 2017, s. 179-195.ISBN 978-3-658-17390-6; http://www.springer.com/de/book/9783658173906

Schmidt, Jacek, “Interaktywna mapa cudzoziemców” – nowa baza wiedzy o zjawisku imigracji w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 9-22, ryc., abstrakt, sum. [„An interactive map of foreigners” – A new database of knowledge on the immigration phenomenon in Poland. IMC.AMU.EDU.PL]. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Schmidt, Jacek, Migracje zagraniczne a rynek pracy i polityka społeczna w województwie wielkopolskim, w: Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, t. III, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 s. 107-124, bibl., sum. [International migration versus the labour market and the social policy in Wielkopolskie voivodship]. Rec. Piotr Szukalski. ISBN 978-83-7027-635-5.

Schmidt, Jacek, Obrazy społeczne a relacje interetniczne. Z badań wśród młodzieży miasta „podzielonego” – Zgorzelca i Görlitz, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 73-87, bibl. ISBN 978-83-945557-4-0.

Dohnal Wojciech, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Słowo wstępne o Jubilacie i dedykowanym Mu tomie, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 9-15, fot. ISBN 978-83-945557-4-0.

Dariusz Niedźwiedzki, Schmidt, Jacek, Wprowadzenie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 5-8. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Schmidt, Jacek [Red.] Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. Wojciech Dohnal, Waldemar Kuligowski, Jacek Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 196. ISBN 978-83-945557-4-0.

Dariusz Niedźwiedzki, Schmidt, Jacek [Red.] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164): Polityki migracyjne – imigranci – edukacja. Konteksty polskie i europejskie, ss. 218. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Stanisz, Agata, Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 1(31), s. 1-19, bibl., abstract [Field recording as method of sonic ethnography], słowa kluczowe: anthropology of sound, audio-ethnography, field recording, research method, sonic ethnography. ISSN 1895-975X, eISSN 2084-3860; doi: 10.4467/20843860PK.17.001.6930; http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2017/Numer-1-31-2017/art/9799

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Biblioteka Le Monde diplomatique, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017, ss. 437, bibl., sum. [Moving modernizations. Between Highway of Freedom and the „old two”], noty biograficzne, reportaże na płycie CD. Rec. J. Schmidt, B. Kowalska. ISBN 978-83-65304-57-5.

Stanisz, Agata, Tractor unit acoustemology. Sounds of a dwelling on the road, “Mobile Culture Studies. The Journal” [An Open Access Journal] vol. 3: Atmospheres and Mobilities, 2017, s. 53-75, bibl., abstract, słowa kluczowe: acoustemology, ambiance, anthropology of sound, audioethnography, dwelling, mobility, movement, road studies. Red. J. Rolshoven, J. Schlör. ISSN 2413-9181; DOI 10.25364/08.3:2017.1.4; http://unipub.uni-graz.at/mcsj/periodical/titleinfo/2497765

Szmyt, Zbigniew, Diaspora kak zerkało identicznosti: na materiale Burjat-Mongołov Kitaja, w: Transgranicznyje migracii v prostranstvje mongol’skogo mira: istorija i sovremennost’ t. 4, red. M. Baldano, P.K. Varnavskij, B. Nanzatov, Ułan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 16-34, bibl. Rec. D.D. Amogołonova, K.V. Grigoriczev, V.A. Rodionov. ISBN 978-5-7925-0456-1.

Szmyt, Zbigniew, Dziedzictwo na antypodach postsocjalistycznego świata, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” t. 1, 2018, s. 23-47, bibl., sum., słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, postsocjalizm, Syberia, Mongolia. Red. A. Jełowicki. Szreniawa. Wydawca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa. ISSN 2544-6401

Szmyt, Zbigniew, Moskovskije buriaty v migracionnom rakursje, w: Migracii i diaspory v mongol’skom mire: strategii i praktyki transkul’turnogo vzaimodejstvija, red. M.N. Baldano, V.I. Djamlov, Ulan-Ude: Izdatel’stvo Burjatskogo naucznogo centra SO RAN, 2017, s. 204-233, bibl. ISBN 978-5-7925-0502-5.

Szmyt, Zbigniew, The right to the city: Indigenous placemaking in Ulan-Ude, “Mongolica”. An International Journal of Mongol Studies t. 51, 2017, s. 200-212, bibl. Red. S. Chuluun. Ulaanbaatar, Mongolia. ISSN 1024-3143.

Szmyt, Zbigniew, Urban shamanism in Siberia: The Dialectic of placemaking and fieldwork, “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 85-126, bibl., abstract. Słowa kluczowe: urban shamanism, fieldwork, temporalization, placemaking, authenticity, postcolonialism, indigenization, Siberia, Buryatia, Buriads. Poznań. Red. K. Polasik-Wrzosek. ISSN 2450-8047; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.07

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Etnicheskie rynki v Rossii: prostranstvo torga i mesto vstrechi [Ethnic markets in Russia: a bargaining space and a meeting point], red. V.I. Dyatlov, K.V. Grigorichev, Irkutsk: Izd-vo IGU, 2015, ss. 343, ISBN 978-5-9624-1321-1. – “Сибирские исторические исследования” 2017, nr 1, s. 193-197. DOI: 10.17223/2312461X/15/12. ISSN 2312-461X.

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Kamil M. Wielecki, Coping with uncertainty. Petty traders in post-Soviet Russia, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford and Wien 2015. – “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 129-131. Poznań. Red. K. Polasik-Wrzosek. ISSN 2450-8047; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.08

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Konstntin Grigorichev, In the shadow of the city: Social space of suburbia/V teni bolshogo goroda: Social’noe prostranstvo prigoroda, Irkutsk 2013. – “Historia@Teoria” 2017, nr 3(5): Post-socialist city. Between past and future, s. 63-65. Poznań. Red. K. Polasik-Wrzosek. ISSN 2450-8047; http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.5.3.05

Szyfer, Anna, Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, ss. 134, bibl., fot. Rec. R. Kantor, J. Jeszke. ISBN 978-83-945557-3-3.

Szyfer, Anna, Wspomnienie o Witoldzie Doroszewskim, „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” R. 51: 2017, t. 26, s. 81-83.

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie i ich obecność w Europie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. 43: 2017, nr 2(164), s. 95-119, bibl., tab., abstrakt, sum. [Africans and their presence in Europe]. Red. nacz. D. Praszałowicz. Warszawa, Wydawca: PAN KBM. ISSN 2081-4488.

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie we Francji jako podmiot i przedmiot badań. Czyli jak kultura i procesy adaptacyjne emigrantów kształtują wizje świata emigrantów i antropologów, „Forum Politologiczne” t. 24: Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców. Kwestie ogólne – historia i teraźniejszość, 2017, s. 111-131, bibl., tab., wykresy, sum. [Africans in France as subject and object of research. So as the culture and processes of adaptation of migrants shape the visions of the world of migrants and anthropologists]. Red. A. Żukowski. Wyd.: Instytut Nauk Politycznych UWM. Słowa kluczowe: Afrykanie, Francja, emigranci, siła robocza, podwójna nieobecność, tożsamość, perspektywy poznawcze. ISBN 978-83-89559-97-5, ISSN 1734-1698

Vorbrich, Ryszard, Kamerun Północny – laboratorium polskiej afrykanistyki antropologicznej, w: Bilad as-Sudan. Polska a strefa Sudanu, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2017, s. 91-123, bibl., sum. [North Cameroon – a laboratory of Polish anthropological African Studies]. Słowa kluczowe: Cameroon, field research, anthropology, missiology, folklore. Rec. R. Kłosowicz, W. Lizak. ISBN 978-83-8127-035-9.

Vorbrich, Ryszard, Land and the environment versus customary and statute laws. Environmental and politics pressures on the Daba of northern Cameroon, w: Collectanea Sudanica vol. 1, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Figuil-Warsaw: Wydawnictwo Bernardinum, 2017, s. 31-50, bibl., rés. [Terre et de l’environnement versus les lois coutumières et de loi de l’État. Les pressions environnementales et politiques sur le Daba du nord du Cameroun]. Rec. Hayder Ibrahim Ali, Sayyid Hamid Hurreiz. ISBN 978-83-8127-003-8.

Witeska-Młynarczyk, Anna, ADHD okiem antropolożki. O wiedzy autorytatywnej i sposobach zarządzania niepewnością w rodzinie, w: Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 195-212, ADHD as seen by an Anthropologist. On Authoritative  Knowledge and ways of Managing Uncertainty in the Family. Rec. M. Libiszowska-Żółtkowska. ISBN 978-83-7784-976-7.

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Chrześcijanie LGBT we współczesnej Polsce [Dorota Hall, W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2016, ss. 395]. – „Lud” t. 101, 2017, s. 621-626. Red. W. Dohnal. ISSN 0076-1435; http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.10

Bednarski, Jacek, Ryszard Vorbrich, Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35, materiały bibliogr. i biograficzne. Red. Jan Adamowski. Lublin. ISSN 0860-4126.

Bednarski, Jacek, Zróżnicowanie etniczne. Wprowadzenie, 2016, s. 1-15, bibl., stresz.; http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych

Bloch, Natalia, Barbarians in India. Tourism as moral contamination, “Annals of Tourism Research” vol. 62, 2016, s. 64-77, bibl., fot., plan, abstract, słowa kluczowe: Hampi, UNESCO World Heritage Site, Tourism in India, Religious nationalism, Postcolonial theory, Occidentalism. ISSN 0160-7383; http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.001; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738316301670 [22 XII 2016]

Bloch, Natalia, Evicting heritage: spatial cleansing and cultural legacy at the Hampi UNESCO site in India, “Critical Asian Studies” t. 48, 2016, nr 4, s. 556-578, bibl., fot., abstract, słowa kluczowe: spatial cleansing, contested cultural heritage, Hampi, UNESCO world heritage, anthropology of colonial legacies. Red. Robert J. Shepherd. ISSN 1467-2715(print), ISSN 1472-6033(online); http://dx.doi.org/10.1080/14672715.2016.1224129

Bloch, Natalia, O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. Marcin Kafar, „Perspektywy Biograficzne” t. 3, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 63-87, bibl., noty o autorach, sum. [On the benefits of serendipity, hanging out, and nomadology. A self-reflexive anthropological reportage]. Rec. Maria Mendel. ISBN 978-83-8088-222-5; e-ISBN 978-83-8088-223-2.

Bloch, Natalia, Overheating with authenticity. Between familiarity and otherness in multisensory experiencing of India by tramping tourists, “Déjà Lu” 2016, nr 4; http://www.wcaanet.org/dejalu/ .

Bloch, Natalia, Spóźnieni o 125 lat listonosze. Pamięć o emigrantach w ich rodzinnych wioskach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 154-173. ISBN 978-83-947011-0-9.

Bloch, Natalia, Wstęp, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 13-22. ISBN 978-83-947011-0-9.

Bloch, Natalia, Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 24-41, fot. ISBN 978-83-947011-0-9.

Bloch, Natalia [Red.] Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, ss. 346. ISBN 978-83-947011-0-9.

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska [Red.] Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, ss. 200, sum., Zus., bibl., noty o autorach. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

Brzezińska, Anna W., Marta Machowska, Etnografowie na Biskupiźnie, w:  Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. Anna W. Brzezińska, Marta Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 7-28, sum. [Ethnographers in Biskupizna] s. 177-178,  Zus. [Ethnografen in der Region Biskupizna], s. 183-184, tab. Słowa kluczowe: Biskupizna, badania terenowe, dokumentacja terenowa. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

Brzezińska, Anna W., Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego Biskupizny, w: Biskupizna. Ziemia. Tradycja. Tożsamość, red. Anna W. Brzezińska, Marta Machowska,  Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, 2016, s. 159-176, sum. [The directions of protection of Biskupizna’s cultural heritage] s. 181. Zus. [Konzepte zum Schutz des Kulturerbes von Biskupizna] s. 188. Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, zarządzanie kulturą lokalną, instytucje kultury. Rec. A. Drożdż, A. Jełowicki. ISBN 978-83-940159-2-3.

Brzezińska, Anna W., Marta Kucharska, Joanna Wojciechowska, Krajobraz kulturowy Kępna w perspektywie antropologicznych badań terenowych, „Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego” t. 2, 2016, s. 11-22, fot. Red. K. Różewska, T. Tajnert. Wydawca: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie. ISSN 2449-5670, ISBN 978-83-938755-3-5.

Brzezińska, Anna W., Rola lidera społeczności lokalnych w badaniach regionalistycznych, w: Badania jakościowe w regionalistyce, red. Danuta Konieczka-Śliwińska, Iwona Miedzińska, Publikacje Instytutu Historii 133, Poznań: Instytut Historii UAM, 2016, s. 91-100, tab., sum. [The role of local communities leaders in regional research]. Słowa kluczowe: region, regionalism, leader, local community, field research. Rec. A. Wiza. ISBN 978-83-63047-98-6.

Brzezińska, Anna W., W pięciolecie ratyfikacji przez Polskę Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 55, 2016, s. 7-21, bibl., streszcz., sum. [On the Fifth Anniversary of Ratification of 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage by Poland], słowa kluczowe: Konwencja UNESCO, niematerialne dziedzictwo kulturowe, społeczność lokalna, upowszechnianie kultury. Red. G.E. Karpińska. Łódź. ISSN 2450-5544.

Brzezińska, Anna W., Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, ss. 112, fot.  Rec. A. Posern-Zieliński, M. Rak. ISBN 978-83-64465-17-8.

Łukasz Skoczylas, Anna W. Brzezińska, M. Fabiszak, Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 12, 2016,  nr 4, s. 56-77, bibl., tab., abstrakt, abstract [Focus interviews in collective memory research]. Słowa kluczowe: pamięć i tożsamość zbiorowa, badania fokusowe, dziedzictwo kulturowe. Red. K.T. Konecki. Łódź. ISSN 1733-8069; http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume36_pl.php

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (Nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów grupowych, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 2(221), s. 217-241, lit., rys., tab., sum. [Jews and Germans in Poznań – (Non)memory in the Urban Landscape. An Analysis of a Newspaper Corpus and Focus Groups Interviews]. ISSN 0039-3371

Brzezińska Anna W. [Rec.] Filmowy (nie)sposób na Kolberga [Film dokumentalny “Oskar Kolberg. Życie i pasja”, reż. Joanna Fido, Ewa Rozwadowska, scenariusz  Ewa Rozwadowska, prof. Fido Film, warszawa 2015, czas: 42:55 min.; Film animowany „Przygody Oskara”, realizacja Anna Łoś, Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn, prod. Warsztaty Kultury w Lublinie, Lublin 2014, czas: 7:25 min.]. – http://muzykatradycyjna.pl/pl/leksykon/artykuly/articles/filmowy-niesposob-na-kolbe… [2016-03-02].

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński, Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętnienia w Polsce, w: Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, s. 5-12. ISBN 97883-242-3076-1; ISBN 978-83-944033-3-1.

Małgorzata Fabiszak, Anna W. Brzezińska, Marcin Owsiński [Red.] Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, ss.252. ISBN 97883-242-3076-1; ISBN 978-83-944033-3-1.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Alexandra Schwell, Nina Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1-17.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Buchowski, Michał, Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, s. 51-67, abstract, słowa kluczowe: islamophobia, migration, tolerance, multiculturalism, anthropological engagement; ISSN 0009-0794; DOI: 10.21104/CL.2016.1.03.

Buchowski, Michał, Mutual encounters, “Lud” t. 100, 2016, s. 47-60, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. PTL. Poznań. ISSN 0076-1435.

Buchowski, Michał, Nauka jako pole (samo)kolonizacji. Przykład antropologii społeczno-kulturowej, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW, 2016, s. 21-37, bibl. ISSN 2299-8799; ISBN 978-83-63636-56-2.

Buchowski, Michał, Przedmowa, w: Anna W. Brzezińska, Hubert Czachowski, Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2016, s. 7. Rec. A. Posern-Zieliński, M. Rak. ISBN 978-83-64465-17-8.

Buchowski, Michał, Hana Červinková, Teaching anthropology in Poland, “ANUAC.” vol. 5, 2016, nr 2, s. 47-51, bibl.; DOI: 107340/anuac2239-625X-2511. ISSN 2239-625X.

Buchowski, Michał, Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem. Tolerance, Polish-style. An ethnological tussle with the myth, w: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 51-67. ISBN 978-83-232-3121-9.

Buchowski, Michał, Udział w debacie Perspektywy  postkolonializmu w Polsce, Polska w postkolonialnej perspektywie – Panel I, s. 183-184, 191-192, Panel III, s. 221-225, 234, Panel IV, s. 260-261, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. Jan Kieniewicz, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW, 2016. ISSN 2299-8799; ISBN 978-83-63636-56-2.

Buchowski, Michał, Význam antropologie v době vzestupu islamofobie a ‘uprchlické krize’: připad Polska, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, s. 69-84, abstract, słowa kluczowe: islamophobia, migration, tolerance, multiculturalism, anthropological engagement; ISSN 0009-0794; DOI: 10.21104/CL.2016.1.04.

Buchowski, Michał [Rec.] Nowa Huta: Generations of Change in a Model Socialist Town by Kinga Pozniak, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014, 240 pp. – “American Anthropologist” vol. 118, 2016, nr 3, s. 688-689; DOI 10.1111/aman.12614.

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, People, passions – but what about politics?, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 228-234.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski [Red.] New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke:  Palgrave Macmillan 2016, ss. XXIX, 241. ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Chwieduk, Agnieszka, Miejsca pamięci i “zapominania”. Śliwicka nekropolia z Polski i przypadek cmentarza z Săpânţa w Rumunii, s. 111-131, bibl.=Sites of memory and „forgetting”. The Śliwice cemetery in Poland and the case of the cemetery in Săpânţa, Romania, s. 133-152, bibl., w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ISBN 978-83-63185-57-2.

Chwieduk, Agnieszka, „Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 23-50, bibl., abstrakt, abstract [„A strange Pole in perfectly normal France”. The topic of Polish immigration in the texts of French researchers], słowa kluczowe: Francja, polska imigracja, konstruowanie Obcego/Innego, tekst, dominacja kulturowa i polityczna. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488.

Fabiś, Piotr, Gary Cooper znowu w siodle, w: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 117-135, sum. [Gary Cooper is back in the sadle]. Rec. Adam Dziadek. ISBN 978-83-232-3034-2.

Fabiś, Piotr, Pokrewieństwo teorii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2(25), s. 45-70, sum. [Kinship of theories]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-2(25),53

Hummel, Agata, Mikrokredyty – droga do rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 20, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, ss. 280, bibl., mapa, słowniczek. Rec. A. Posern-Zieliński, M. Skoczek. ISBN 978-83-64864-53-7.

Jasiewicz, Zbigniew, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Jasiewicz, Zbigniew, Wprowadzenie, w: Wesele szamotulskie, Szamotuły: Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury, 2016, s. 7-9.

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] G. Kubica, Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2015, ss. 472. – „Lud” t. 100, 2016, s. 305-312, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Kaczmarek, Łukasz, Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 123-136, bibl., sum. [Between survey research and participant observation: Identity and methodological ruptures in Polish ethnology/cultural anthropology in the 21st century]. Słowa kluczowe: ethnography, survey, fieldwork, participant observation, questionnaire. Gdańsk. Red. T. Buliński. ISSN 2392-0971; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Korzeniewski, Bartosz, Das veränderte Bild des Zweiten Weltkriegs in polnischen  Museen nach 1989, w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 107-142, bibl. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Einleitung, w: Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 7-16. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Personalization of the Memory of Holocaust Victims in Polish Cinema  and Museum Exhibitions after 1989, “Remembrance and Solidarity”. Studies in 20th Century European History, 2016, nr 5, s. 137-158, bibl., abstract, nota biogr. Red. D. Michman, M. Weber. Warszawa. Wydawca: European Network Remembrance and Solidarity. ISSN 2084-3518.

Korzeniewski, Bartosz, World War II in the politics of memory of the Polish People’s Republic 1944-1970, w: World War II and two occupations. Dilemmas of Polish memory, red. Anna Wolff-Pawęska, Piotr Forecki, Geschichte-Erinnerung-Politik. Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaft Bd. 12, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, s. 61-79, bibl. ISSN 2191-3528, ISBN 978-3-631-66300-4. DOI 10.3726/978-3-653-05533-7.

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski [Red.] Der Zweite Weltkrieg im polnischen und deutschen kulturellen Gedächtnis. Siebzig Jahre danach (1945-2015), Posener Beiträge zur Germanistik Bd. 36, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016, ss. 218. ISSN 1610-207X, ISBN 978-3-631-65945-8 (print). DOI 10.3726/978-3-653-05364-7.

Kowalska Małgorzata Z., Hegemony in question? Euro 2012 and local politics in the city of Poznań, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 99-119.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Alexandra Schwell, Nina Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, s. 1-17.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, People, passions – but what about politics?, w: New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, red. Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016, 228-234.  ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Alexandra Schwell, Nina Szogs, Małgorzata Z. Kowalska, Michał Buchowski [Red.] New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke:  Palgrave Macmillan 2016, ss. XXIX, 241. ISBN 978-1-137-51696-1, ebook ISBN 978-1-137-51698-5. DOI 10. 1057/9781137516985.

Kuligowski, Waldemar, Antropofadzy i miłośnicy obcych. Literackie wizerunki antropologii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2(25), s. 5-22, sum. [Anthrophagus and fans of strangers. Literary images of anthropology]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://www.zew.uni.wroc.pl/?2016-2(25),53

Kuligowski, Waldemar, Chamska historia Polski. Tezy i antytezy, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 70-77, sum. [A churl’s history of Poland. Theses and antitheses], s. 222. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Seria: Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 30, Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2016, ss. 348, bibl., abstract, indeks osób sum. [Defemiliarisers. Sources and diversity of anthropology of the contemporary]. Rec. A. Kościańska. ISBN 978-83-232-3092-2. ISSN 1230-8595.

Kuligowski, Waldemar, „Fuck the context!”. Krytyczny dyskurs regionalny w kontekście badań foresight, „Kultura i Społeczeństwo”. Kwartalnik R. 60: 2016, nr 2, s. 3-18. Warszawa. PAN. ISSN 0023-5172.

Kuligowski, Waldemar, Od postkolonializmu do „rozwojowego ludobójstwa”. Antropologia wobec półperyferii, w: Humanistyka (pół)peryferii, red. K. Abriszewski, A.F. Kola, J. Kowalewski, Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych  UW-M, 2016, s. 139-156, bibl. Rec. M. Kuszyk-Bytniewska. ISBN 978—83-65171-32-0.

Kuligowski, Waldemar, Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto, w: Kultura rocka 2. Słowo-dźwięk-performance (2), red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń: Prolog. Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej UMK, 2016, s. 63-79, bibl., o autorze. Rec. Izolda Kiec, Piotr Łuszczykiewicz. ISBN 978-83-945673-1-6;

Kuligowski, Waldemar, Publiczności i festiwale. Uwagi o kulturze i teatrze popularnym, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 61: 2016, nr 9(718), s. 59-69, fot. Red. J. Sieradzki. Warszawa. ISSN 0012-2041.

Kuligowski, Waldemar, The motorway as a „place“ of culture. Pop culture, history and anthropology, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 17-30, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata [Red.] Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: TIPI, 2016, ss. 196. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata, Introduction, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 7-13, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Fantomowe ciało transformacji [Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Warszawa: “Karakter”, 2016, ss. 253]. – „Nowe Książki” 2016, nr 12/1172, s. 73-74.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Jaroslav Malina, Anti-encyklopedie anti-antropologie. A-Ž, Brno: Akademické nakladatelstvi CERM 2013, ss. 599.  – „Lud” t. 100, 2016, s. 330-331. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Berlin albo federalizm różnic [Jakob Hein, Berlin. Hipsterska stolica Europy, przeł. z niem. K. Markiewicz, Kraków: Wydaw. UJ, 2016, ss. 206]. – „Nowe Książki” 2016, nr 10/1170, s. 68-69.

Jakie wspólnoty? Rozmowa z udziałem Kingi Dunin, Anny Karasińskiej, Waldemara Kuligowskiego i Wiesława Władyki, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 61, maj 2016, nr 5(714), s. 11-25. Red. J. Sieradzki. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0012-2041.

Kuligowski, Waldemar, Moja Wielkopolska 2016, w: III Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Moja Wielkopolska 2016, 10-30 października 2016, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2016, s. 20. ISBN 978-83-64504-77-8.

Kuligowski, Waldemar, Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa. Habitual hatred. inscriptions on walls and the crisis of society, w: Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 140-149. ISBN 978-83-942048-8-4

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Maciej Górny, Wielka wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923), Warszawa 2014, ss. 384. ISBN 9788363352332; https://www.pol-int.org/pl/publikacje/wielka-wojna-profesorów-nauki-o-czlowieku-1912-1923#r4416 [27 V 2016].

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Mięso jako metafora nierówności [Martin Caparrós, Głód, przeł. z hiszp. Marta Szafrańska-Brandt, Kraków: Wydaw. Literackie, 2016, ss. 714]. – „Nowe Książki” 2016, nr 7-8/1168, s. 70-71

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Tango w Wiedniu, swing w Londynie [Piotr Szarota, Londyn 1967, Warszawa: „Iskry”, 2016, ss. 411]. – „Nowe Książki” 2016, nr 11/1171, s. 8-9.

Andreas Heinrich, Julia Kusznir, Aleksandra Lis, Heiko Pleines, Karen Smith Stegen, Kacper Szulecki, Auf dem Weg zu einer gemeinsamen EU-Energiepolitik? Debatten über Energiesicherheit in Polen und Deutschland, ”Polen-Analysen” 1.11.2016, nr 190,s. 1-14, diagram, Zus., [Darmstadt]: Deutsches Polen Institut, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. ISSN 1863-9712.

Lis, Aleksandra, Piotr Stankiewicz, Framing shale gas for policy-making in Poland, “Journal of Environmental Policy&Planning” vol. 18, 2016, nr 1, s. 1-19, bibl., rys., mapka, abstract. Słowa kluczowe: shale gas, controversies, policy process, frame analysis, risk communication. ISSN 1523-908X, 1522-7200; http://www.tandfonline.com/loi/cjoe20; http://dx.doi.org/10.1080/1523908X.2016.1143355; DOI: 10.1080/1523908X.2016.1143355. Wydawca: Routledge [25 II 2016].

Claudia Brändle, Aleksandra Lis, Torsten Fleischer, Darrick Evensen, Jessanne  Mastop, Prerequisites for a Social Licence to Operate in the (Shale) gas Industries, Project: M4ShaleGas – Measuring, monitoring, mitigating and managing the environmental impact of shale gas, M4ShaleGas Consortium 2015-2017, December 2016, ss. 45, bibl., rys.

Magdalena Bernaciak, Lis, Aleksandra, Weak labour, strong interests: Polish trade unions and the integration of EU Energy and Service Markets, “JCMS: Journal of Common Market Studies” vol. 54, 2016, z. 6, s. 1-17, bibl., abstract, rys., słowa kluczowe: trade unions, central-eastern Europe, Internal Market, emission trading, service liberalization. ISSN 0021-9886; doi: 10.1111/jcms.12506; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12506/full

Lorenz, Jan, Polish newcomers to Jewishness. A reflection in the wake of the revival, w: Becoming Jewish. New Jews and emerging Jewish communities in a globalized world, red. Tudor Parfitt, Netanel Fisher, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 167-184. ISBN (10) 1-4438-9965-8, ISBN (13) 978-1-4438-9965-9. http://www.cambridgescholars.com/becoming-jewish [1.12.2016]

Lorenz, Jan, Shades of closeness. Ontologies of belonging and becoming in a contemporary Jewish community in Poland, w: Boundaries, identity and belonging in modern Judaism, red. M. Diemling, L. Ray, Abington, Oxon: Routledge, 2016, s. 63-75.

Main, Izabella, Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 188-204, bibl., abstract, słowa kluczowe: ethnography, biomedicine complementary medicine, medical anthropology, Polish migrants. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579; http://dx.doi.org/10.080/13648470.2016.1180579  [3 VI 2016].

Main, Izabella, Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22: 2016, nr 1, Special Issue: Polish Migration within Europe: Mobility, Transnationalism and Integration, s. 62-79, abstract, słowa kluczowe: Polish migrant women, migration motivations, Berlin, Barcelona, settlement, agency. ISSN 1350-4630, 1363-0296 (online); DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1110358

Main, Izabella, Pamięć pokoleń – rekonstrukcja opowieści polskich Żydów z Buenos Aires w Warszawie. The memory of generations – reconstruction of stories of Polish Jews from Buenos Aires in Warsaw, w:  Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 156-163. ISBN 978-83-942048-8-4.

Main, Izabella, Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156, bibl., abstrakt, abstract [Changes of culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], słowa kluczowe: praktyki kulinarne, tożsamość, migracje, Barcelona, Berlin. Warszawa. Red. D. Praszałowicz. ISSN 2081-4488.

Marciniak, Katarzyna, Oblicza małej architektury sakralnej Kaszub i Pomorza Zachodniego, s. 85-96, bibl.= The faces of small sacred architecture in Kashubia and West Pomerania, s. 99-109, bibl., w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ISBN 978-83-63185-57-2.

Marciniak, Katarzyna, [Przedmowa]=[Preface], w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. Katarzyna Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, s. 9. ISBN 978-83-63185-57-2.

Marciniak, Katarzyna [Red.] Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016, ss. 322, fot. ISBN 978-83-63185-57-2.

Marciniak, Katarzyna, Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, red. Jolanta Latosińska, Justyna Mokras-Grabowska, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016, s. 39-54, bibl., tab. Rec. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan.  ISBN 978-83-61001-74-4.

Penkala-Gawęcka, Danuta [Red.] “Lud” t. 100, 2016, ss. 371.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Komu zaufać, czego się bać? Rola emocji w wyborach i strategiach zdrowotnych mieszkańców Biszkeku, stolicy Kirgistanu, w: Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, red. Anita Magowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016, s.116-129, bibl., noty o autorach. Rec. J. Kopania, W. Korpalska, E. Mojs, R. Ossowski, A. Szarszewski. ISBN 978-83-7597-279-5.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Risky encounters with doctors? Medical diversity and health-related strategies of the inhabitants of Bishkek, Kyrgyzstan, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 135-154, bibl., abstract, słowa kluczowe: medical diversity, emotions, health-related strategies, Bishkek, Kyrgyzstan. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180582 [19 VI 2016].

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar, Introduction to the special issue ‘medical pluralism and beyond’,  “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 129-134, bibl. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar [Red.] “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, ss. 227. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

Penkala-Gawęcka, Danuta, Setny tom “Ludu”, „Lud” t. 100, 2016, s. 15-16. Red. D. Penkala-Gawęcka. PTL. Poznań. ISSN 0076-1435.

Pobłocki, Kacper, Bogna Świątkowska [Red.] Architektura niezrównoważona, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, ss. 480. ISBN 978-83-62418-66-4.

Pobłocki, Kacper, Niewolnictwo po polsku, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 3(390), s. 60-66, sum. [Polish-style slavery], s. 221. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Pobłocki, Kacper, Stypa w Atomicach, czyli życie w czasach biedamodernizmu, w: Architektura niezrównoważona, red. meryt. Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2016, s. 11-19. ISBN 978-83-62418-66-4.

Pobłocki, Kacper, The art of abolishing oneself, w: Rethinking Euro-anthropology: part three: Early career scholars forum, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” t. 24, 2016, nr 3. s. 365-366. ISSN 0964-0282; onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-8676.12327/full

Pomieciński, Adam, Radykalne miasta. Ruch anarchistyczny jako ruch miejskiego protestu, „Journal of Urban Ethnology” t. 14, 2016, s. 29-41, bibl., abstract, słowa kluczowe: anarchist movement, urban movement, radical protest, political anthropology, Poland. Red. R. Godula-Węcławowicz. Kraków. ISSN 1429-0618.

Pomieciński, Adam, Zostajemy w Miszkolcu. Polityczny radykalizm versus romski rap, „Czas Kultury” R. 32: 2016, nr 4(391), s. 28-40. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wyd. Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Pomieciński, Adam [Rec.] Inga B. Kuźma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2015, ss. 261. – „Lud” t. 100, 2016, s. 319-322. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Jasiewicz, Zbigniew, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46, bibl. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Posern-Zieliński, Aleksander, Między Teksasem a Greenpointem. Różne oblicza polskiej imigracji w Stanach Zjednoczonych, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 98-111, fot. ISBN 978-83-947011-0-9.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar, Introduction to the special issue ‘medical pluralism and beyond’,  “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 129-134, bibl. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

Penkala-Gawęcka, Danuta, Małgorzata Rajtar [Red.] “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, ss. 227. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180582; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180584 [19 VI 2016].

Rajtar, Małgorzata, Health care reform and Diagnosis Related Groups in Germany: The mediating  role of Hospital Liaison Committees for Jehovah’s Witnesses, “Social Science & Medicine” t. 166, 2016, s. 57-65, bibl., abstract. Słowa kluczowe: Germany, Health care policy, Jehovah’s Witnesses, Diagnosis Related Groups, Blood, judicialization of health. ISSN 0277-9536; http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.08.016

Rajtar, Małgorzata, Jehovah’s Witness patients within the German medical landscape, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 172-187, bibl., abstract, słowa kluczowe: biomedicine, medical pluralism, blood, Jehovah’s Witnesses, religion. Wydawca: Routledge. ISSN 1364-8470 (print), 1469-2910 (Online). DOI: 10.1080/13648470.2016.1180581; http://dx.doi.org/10.1080/13648470.2016.1180581[19 VI 2016].

Dariusz Niedźwiedzki, Jacek Schmidt, Wprowadzenie, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 7-11. ISBN 978-83-232-3069-4.

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki, Wprowadzenie, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 7-9. ISBN 978-83-232-3071-7.

Schmidt, Jacek, Projekt „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców”=Project „Sociocultural identification of foreigners, w: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania naukowe=Adam Mickiewicz University in Poznań. Research, oprac. i red. M. Kalawska, Poznań: UAM, 2016, s. 19-21.

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki [Red.] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 740. Rec. Z. Mach. ISBN 978-83-232-3069-4

Schmidt, Jacek, Dariusz Niedźwiedzki [Red.] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, ss. 685, noty o autorach i redaktorach. Rec. Z. Mach. ISBN 978-83-232-3071-7.

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata [Red.] Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, Wielichowo: TIPI, 2016, ss. 196. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

Kuligowski, Waldemar, Stanisz, Agata, Introduction, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 7-13, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

Stanisz, Agata, Three square metres. About fieldwork on the road and experience of total intimacy, w: Cultures of motorway. Localities through mobility as an anthropological issue, red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: TIPI, 2016, s. 47-68, bibl. Rec. Wojciech Dohnal, Marcin Brocki. ISBN 978-83-62490-21-9.

Szmyt, Zbigniew, Białorusini – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 139-188, bibl., tab., ryc. ISBN 978-83-232-3071-7.

Szmyt, Zbigniew, Nekrohistorie, czyli spotkania w międzyświatach, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. Natalia Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 292-299. ISBN 978-83-947011-0-9.

Szmyt, Zbigniew, Zróżnicowanie etniczne Federacji Rosyjskiej, 2016, s. 1-75, bibl., stresz., rys.;http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/430

Szmyt, Zbigniew, Zróżnicowanie etniczne obszaru poradzieckiego. Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, 2016, s. 1-50, bibl., stresz., rys.; http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/431

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Igor Zarinov, Polâki v diaspore. Sravnitel’naâ harakteristika etničeskoj istorii pol’skih diaspor v Rossii, SŠA i Brazilii, Institut Ètnologii i Antropologii RAN, Moskva 2010, ss. 268. – „Etnografia Polska” t. 60, 2016, s. 210-213.

Szyfer, Anna [Rec.] Waldemar Majcher (red.) Nasze dziedzictwo kulturowe, cz.1: Warmia, Mazury, Olsztyn: Fundacja Dziedzictwo Nasze 2014, ss. 319.  – „Lud” t. 100, 2016, s. 332-333. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Vorbrich, Ryszard, Afrykanie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 489-564, bibl., mapy, tab. ISBN 978-83-232-3071-7.

Vorbrich, Ryszard, Berberowie – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście imigracji do Polski, w: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. J. Schmidt, D. Niedźwiedzki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 565-601, bibl., rys., mapy, tab., fot. ISBN 978-83-232-3071-7.

Vorbrich, Ryszard, Perspektywa antropologiczna w badaniach nad rozwojem (w kontekście projektów rozwojowych), w: Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 45-66, abstrakt. Rec. S. Bielański, M. Rewizorski. ISBN 978-83-8019-542-4.

Bednarski, Jacek, Ryszard Vorbrich, Profesor Zbigniew Jasiewicz, „Twórczość Ludowa” R. 31: 2016, nr 1-2 (79), s. 31-35, materiały bibliogr. i biograficzne. Red. Jan Adamowski. Lublin. ISSN 0860-4126.

Vorbrich, Ryszard, Trzy wymiary organizacji społeczno-politycznej Nuerów (Sudan Południowy), w: Sudan – wojna, polityka, uchodźcy, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2016, s. 185-200., bibl., sum. [The three social and political dimensions of the Nuer society organization (Southern Sudan)]. Słowa kluczowe: Nuer, Southern Sudan, lineage system, political structure, space adjustment, concept of time, age groups. Rec. W. Lizak, J. Pawlik. ISBN 978-83-7823-832-4

Vorbrich, Ryszard, Zróżnicowanie etniczne Afryki, 2016, s. 1-127, bibl., stresz., rys., aneks; http://imc.amu.edu.pl/baza-wiedzy/ekspertyza/mapa-zroznicowan-regionalnych/podglad/429

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Hubert Wierciński, Rak. Antropologiczne studium praktyk i narracji, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2015, ss. 290. – „Lud” t. 100, 2016, s. 323-326. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. PTL. ISSN 0076-1435.

Bloch, Natalia, Badacz rozgrywany i wewnętrzne gry interesów w społecznościach narażonych na nadużycia. O problematyczności antropologicznego zaangażowania, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 53-67, bibl. Rec. Krzysztof Abriszewski. ISBN 978-83-936670-2-4.

Bloch, Natalia, [Głos w dyskusji:] Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 231, 238-239, 245, bibl. Rec. Krzysztof Abriszewski. ISBN 978-83-936670-2-4.

Bloch, Natalia, Nie jesteśmy Buddami. Postscriptum, w: 108. Na 80 urodziny JŚ XIV Dalajlamy, red. E. Gajewska, P. Cykowski, Warszawa: Fundacja „Phan Bde”, 2015, s. 101-106.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Poznań: Street work, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 102-113.

Bloch, Natalia, Robert Rydzewski, Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 53-75. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Streetworking: zaangażowane działanie w terenie. Antropolog jako badacz i asystent imigranta, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 33-51. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Karolina Sydow, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Karolina Sydow [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189, bibl., o autorach. ISBN 978-83-940904-0-1.

Brzezińska, Anna W., Izabela Czerniejewska, Etnoedukacja – pomiędzy myśleniem globalnym a działaniem lokalnym, w: Wielokulturowość między edukacją regionalną a edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, red. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015, s. 393-407, bibl. Rec. Z. Jasiński. ISBN 978-83-7587-682-6.

Brzezińska, Anna W., Historical and social considerations of cultural institutions in Poland in relation to proposal for intangible cultural heritage safeguarding system in Poland, “The IOV Journal of Intangible Cultural Heritage” 2015 , s. 50-62, bibl. Red. M. Santova. Wydawca: IOV World. ISSN 2384-4892

Brzezińska, Anna W., Aleksandra Paprot, Mariola Tymochowicz, Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, Seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt Specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015, ss. 173, bibl., fot., tab., sum., Zus., peз., aneks, mapa. Rec. M. Drozd-Piasecka, A. Drożdż. ISBN 978-83-64465-05-5, ISSN 1899-2099.

Brzezińska, Anna W., O relacji muzealnik-twórca ludowy i korzyściach z niej płynącej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” 2015, nr 2, s. 113-119, bibl. Red. K. Barańska. ISSN 2391-6869; http://www.ptl.info.pl/zwam/wp-content/uploads/2015/03/ZWAM_2015-16.pdf

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Fabiszak, Poznaniacy z cynowych trumien. Społeczny kontekst ekshumacji prowadzonych na terenie byłych cmentarzy, w: Miejsce po – miejsce bez. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia „Pamiętaj z nami”, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015, s. 283-299, bibl., fot., tab. ISBN 978-83-7577-219-7.

Brzezińska Anna W., Wielkopolscy twórcy ludowi, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 28-29. Red. J. Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126.

Brzezińska Anna W., Arkadiusz Jełowicki, Wojciech Mielewczyk, Założenia, metodyka cele, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 1, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 88. Rec. Wojciech. J. Burszta, Katarzyna Smyk. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 1: ISBN 978-83-64119-46-0.

Brzezińska, Anna W., M. Romanow-Kujawa [Red. nauk.] Wielkopolscy twórcy ludowi. Informator Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Red. nauk: A.W. Brzezińska, M. Romanow-Kujawa, Poznań: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 2015, ss. 64.

Brzezińska, Anna W. [Rec.] Ol’ga Danglová, Modrotlač na Slovensku. Blueprint in Slovakia, Bratislava: Ústredie l’udovej umeleckej výroby 2014, ss. 375. – „Lud” t. 99, 2015, s. 399-403. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. ISSN 0076-1435.

Buchowski, Michał, Hana Cervinkova, Afterword, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 241-245, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Doing ethnography and writing anthropology: A single-site-multiple-ethnography of a protest event against the2012 UEFA European Championship in Poznań, w: The European Football Championship. Mega-event and vanity fair, red. Başak Alpan, Alexandra Schwell, Albrecht Sonntag, Seria: Football Research in an Enlarged Europe, Nowy Jork: Palgrave Macmillan, 2015, s. 150-172, bibl. ISBN 978-1-137-45505-5.

Buchowski, Michał, Małgorzata Kowalska, Globalna gra: Mundial 2014 w oczach Europejczyków, w: Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, red. Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski, Jakub Nowakowski, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015, s. 35-51, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: duże wydarzenia sportowe, wielkie imprezy sportowe (sports mega-events), modern football, badania europejskie. Rec. Tomasz Sahaj. ISBN 978-83-63133-06-1.

Buchowski, Michał, Hana Cervinkova, Introduction: On rethinking ethnography in central Europe: Toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 1-20, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

Buchowski, Michał, Non-hierarchical anthropologies, w: Forum: Rethinking Euro-anthropology: part two, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” t. 23, 2015, nr 4. s. 499-501, bibl.; doi: 10.1111/1469-8676.12269. EASA.

Buchowski, Michał [Wspólnie z Alexandrą Schwell] Recherche anthropologique sur le football et l’imaginaire Est/Ouest [Anthropological football research andEast-West imaginaries], “Sport et Citoyenneté. Le Sport au service de la société» [«Sport and Citizenship. Sport serving society»] déc. 2014-Janv./Févr. 2015, nr 29: Conclusions du projet Européen FREE [Football research in an enlarged Europe], s. 10.

Buchowski, Michał, “Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź, Seria: Anthropos, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 389-405. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-233-3782-9

Chwieduk, Agnieszka, Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie, „Studia Migracyjne –Przegląd Polonijny” R. 41: 2015, z. 2(156), s. 165-179, bibl., abstract, słowa kluczowe: ethics, anthropological practice and reflection, socially engaged, anthropological projects, ethical dilemmas. Red. D. Praszałowicz. Warszawa-Kraków. Komitet Badań nad Migracjami. ISSN 2081-4488.

Dohnal, Wojciech, Between the ethnography of the country and the anthropology of contemporaneity: On the life and work of Professor Józef Burszta, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 13-26, bibl., fot. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

Filip, Mariusz, Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii, „Rocznik Antropologii Historii”, R. 5: 2015,  nr 8, s. 167–188, sum. [Why do the Slovincians not want to talk? On an anthropological reading of history]. Słowa kluczowe: anthropology and history, historical anthropology, anthropologization of humanities, anthropological methodology and interpretation, Slovincians. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Red. tomu: A. Kościańska, M. Radkowska-Walkowicz. Wydawca: PTH. Toruń. ISSN 2084-1418

Filip, Mariusz, Native Faith (not) only for Men: Gendering extreme right-wing Slavic neopaganism in Poland, “Pantheon”. Religionistický Časopis/Journal for the Study of Religions t. 10, 2015, nr 1, s. 56-78. Red. T.Bubik. Univerzita Pardubice. ISSN 1803-2443. Słowa kluczowe: gender, men’s studies, women’s studies, Neopaganism, National Socialism, Native Faith, Zadruga, Poland.

Hummel, Agata, Edukacja globalna w dialogu z antropologią, w: Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, red. Magdalena Kuleta-Hulboj, Marta Gontarska, Seria Dyskursy Edukacji Obywatelskiej 01, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015, s. 115-127, bibl. ISBN 978-83-62302-99-4.

Hummel, Agata, Food justice, w: Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues, [red. zespół Teachers Agents of Change], [b.m.w.]: [b.w.] , [2015], s. 66-73, bibl.

Jasiewicz, Zbigniew, Oskar Kolberg w swoim i naszym czasie, w: Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2015, s. 13-22, bibl., sum.[Oskar Kolberg in his day and today]. ISBN 978-83-932586-9-7.

Jasiewicz Zbigniew, Profesor Józef Burszta (1914-1987) – etnolog, socjolog, historyk, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 30: 2015, nr 1-2(78), s. 36-37. Red. J. Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126 [Przedruk za: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty].

Kabat, Irena, Logros académicos de Aleksander Posern-Zieliński, „Estudios Latinoamericanos” t. 33/34, 2013-2014 [druk] 2015, s. 21-71.

Kaczmarek, Łukasz, [Głos w dyskusji:] Wokół etyczności współczesnych praktyk akademickich, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 229-231, 234-235, 246-247.

Kaczmarek, Łukasz, Humanistyka, prawda, odpowiedzialność, (samo)krytyczność. Wyobrażenia o naukowości i antropologia w kulturze publicznej, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 127-146, bibl. Rec. Krzysztof Abriszewski. ISBN 978-83-936670-2-4.

Kaczmarek, Łukasz, Mobilność społeczna i przestrzenna z perspektywy wielostanowiskowej: umobilnienie i mobilizacja antropologii, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 3, s. 171-200, bibl., abstract [Social and spatial mobility in the multi-sited perspective: Rising mobility and mobilisation in anthropology]. Słowa kluczowe: anthropology of social and spatial mobility, subjectivity and social status, multi-sited ethnography. ISSN 0083-4327 (print), ISSN 2299-9558 (onlike). Doi: 10.4467/22999558.PE.15.014.4875; http://ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-43-2015/43-3-2015 [17 I 2016].

Korzeniewski, Bartosz, Przemiany obrazu II wojny światowej w polskich muzeach po roku 1989, w: Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015, s. 105-138, bibl. Rec. S. Bednarek, P.T. Kwiatkowski. ISBN 978-83-63029-86-9.

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Wprowadzenie, w:  Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015, s. 7-17. Rec. S. Bednarek, P.T. Kwiatkowski. ISBN 978-83-63029-86-9.

Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski [Red.] Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015), Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2015, ss. 228, nota o autorach, indeks nazwisk, indeks geograficzny. Rec. S. Bednarek, P.T. Kwiatkowski. ISBN 978-83-63029-86-9.

Kuligowski, Waldemar, Kryzys i karnawał, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. Janusz Barański, Monika Golonka-Czajkowska, Anna Niedźwiedź, Seria: Anthropos, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 38-50. Rec. J.S. Wasilewski. ISBN 978-83-233-3782-9

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Richárdem Papp] News from ideological, isolated, national and sterile anthropology: Polish-Hungarian cooperation, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 7-12, bibl. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, On the road: Polish modernization from the perspective of the anthropology of the motorway, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 175-193, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

Kuligowski, Waldemar, Polish ethnology. From building national culture to critique of liberal society, “Jahrbuch für Europäische Ethnologie”: Polen, 2015, t. 10, s. 13-26. Red. Heidrun Alzheimer. Wydawca: Verlag Ferdinand Schöningh. Bamberg. ISSN 1868-131X, ISBN 978-3-506-78420-9.

Kuligowski, Waldemar, Politics and folk culture: On the manipulation of tradition and folklore, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 89-100, bibl. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

Kuligowski, Waldemar, Sentymentalizacja, topofilia i pokoleniowość. Jarocin re-study 2015, „Czas Kultury” R. 31: 2015, nr 4(187), s. 32-43, rys. Poznań. Red. M. Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar, Ty śmieciu! Mowa potoczna jako narzędzie dehumanizacji, w: Śmieć w kulturze, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, s. 313-330, bibl. Rec. W. J. Burszta. ISBN 978-83-63434-36-6.

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Richárdem Papp] [Red.] Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, ss. 181.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] A ty jakie masz ciało? [ Historia ciała t. 3: Różne spojrzenia. Wiek XX, red. Jean-Jacques Courtine i in., przeł. z fr. Krystyna Belaid, Tomasz Stróżyński, Gdańsk: „słowo/obraz terytoria”, 2014, ss. 501].– „Nowe Książki” 2015, nr 2/1151, s. 36-37.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Genderowy kosmos [ Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka et al., Warszawa: „Czarna Owca”, 2014, ss. 639]. – „Nowe Książki” 2015, nr 3/1152, s. 69-70.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] „Lituanus. The Lithuanian Quarterly”, vol. 60: 4, ed. V. Savoniakaité, Chicago: Lituanus Foundation, Winter 2014, ss. 96. – „Lud” t. 99, 2015, s. 393-394. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. ISSN 0076-1435.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Poszukiwanie piękna w gminach [Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna, red. Monika Kozień, Marta Miskowiec, Agata Pankiewicz, Wołowiec: „Czarne”, Kraków: Akademia Sztuk Pieknych: Muzeum Historii Fotografii, 2015, ss. 285]. – „Nowe Książki” 2015, nr 12/1161, s. 72-74.

Kuligowski, Waldemar [Red.] Towar, arcydzieło, zaczyn [Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Narodziny książki, przeł. z fr. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka, posł. Paweł Rodak, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2014, ss. 578]. – „Nowe Książki” 2015, nr 1/1150, s. 46-47.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Zbigniew Izdebski, Janusz L. Wiśniewski, Intymnie: rozmowy nie tylko o miłości, Kraków: „Znak. Litera Nowa”, 2014, ss. 380. – „Nowe Książki” 2015, nr 3/1152, s. 59.

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Paulem Upham, Hauke Riesch, Piotrem Stankiewiczem] Addressing social representations in socio-technical transitions with the case of shale gas, “Environmental Innovation and Societal Transitions”, 2015, s. 1-22, bibl., abstract, diagramy, tab. Słowa kluczowe: fracking, public opinion, shale gas, social representations, socio-technical transitions; available on-line at doi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422415000064; http://dx.doi.org/10.1016/j.eist.2015.01.004

Lis, Aleksandra, Co dalej z gazem z łupków? Refleksje po szczycie łupkowym w Warszawie [komentarz]; http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-174/ [25 XI 2015].

Lis, Aleksandra, Different faces of europeanization. The case of Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ Solidarność), w: Interest representation and europeanization of trade unions from EU member states of the Eastern enlargement, red. Christin Landgraf, Heiko Pleines, Seria Changing Europe t. 11, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015, s. 255-275. ISBN 978-3-8382-0734-6, ISSN 1863-8716.

Lis, Aleksandra, Claudia Braendle, Torsten Fleischer, Merryn Thomas, Darrick Evensen, Jessanne Mastop, Existing European data on public perceptions of shale gas [pierwszy raport z realizacji zadań projektu finansowanego w ramach H2020: M4ShaleGas, 2015-2017 http://www.m4shalegas.eu/downloads/M4ShaleGas%20D17.1%20%20Existing%20European%20data%20on%20public%20perceptions%20of%20shale%20gas%20-%20Nov.%202015.pdf [20 XI 2015].

Main, Izabella, Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 89-111, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Poznań: Street work, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 102-113.

Bloch, Natalia,Izabella Main, Karolina Sydow, Wstęp, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 7-15. ISBN 978-83-940904-0-1.

Bloch, Natalia, Izabella Main, Karolina Sydow [Red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189, bibl., o autorach. ISBN 978-83-940904-0-1.

Main, Izabella, Karolina Sydow, Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 101-125. ISBN 978-83-940904-0-1.

Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Agata Pakieła, Poznań: Activities of the Migrant Info Point, w: AMIGA actions, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 118-127.

Izabela Czerniejewska, Izabella Main, Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania, w: Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, s. 153-173. ISBN 978-83-940904-0-1.

Andra Barboni, Izabella Main, Ulrike Schulz, Summary of the situation od AMIGA target groups in Munich and Poznań, w: Local peculiarities, w: AMIGA. Active migrants in the local labor market. Experience with the AMIGA project in the context of old and new migration cities in the EU, [red. U. Schulz, K. Sydow, M. Ziolek-Skrzypczak], Munich: City of Munich. Department of Labor and Economic Development, 2015, s. 62-65.

Marciniak, Katarzyna, Czas pielgrzymowania, w: Dom cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, red. Adam Adamski, Jakub Przybylski, Michał Kulig, Święta Góra: Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze, 2015, s. 245-265, fot. ISBN 978-83-938660-1-4.

Marciniak, Katarzyna, Las w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, w: X ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2015, [red. Rafał Kostka], Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2015, s. 30-44, fot. [informator wystawowy].

Marciniak, Katarzyna, „Kto śpiewa dwa razy się modli”. Pieśni i poezja maryjna jako wyraz społecznej potrzeby, w: Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej, cz. III [Universalism and tradition in culture. Folk culture preserved in modern times, part III], red. nauk. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 177-197, bibl., abstrakt, abstract, słowa kluczowe: pieśni religijne, pieśni maryjne, pieśni sanktuaryjne, poezja maryjna. Rec. Bohdan Dziemodok, Stefan J. Pastuszka. ISBN 978-83-64415-21-0.

Marciniak, Katarzyna, Nieformalne nauczanie dorosłych a wiejska turystyka kulturowa, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. Katarzyna Marciniak, Poznań: Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 70-81.

Marciniak, Katarzyna, Pamięć w projektach kształcenia osób dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. Katarzyna Marciniak, Poznań: Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 8-39.

Marciniak, Katarzyna, [Słowo wstępne], w: Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s. 2. ISBN 978-83-940994-3-5.

Marciniak, Katarzyna [Red.] Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju,  Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, ss. 32, fot. ISBN 978-83-940994-3-5

Marciniak, Katarzyna [Red.] Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych,  Poznań: Przestrzeń Wyobrażona, 2015, ss.

Penkala-Gawęcka D. [Red.] ”Lud”, t. 99, 2015, ss. 475.

Pobłocki, Kacper, Deliryczne Lagos, ”Magazyn Miasta”: Kultura/ludzie/przestrzeń. Kwartalnik 2015, nr 3(11): Miejska polityka migracyjna, s. 57-61, fot. ISSN 2299-6745.

Pobłocki, Kacper, How Poles became white, w: Halka/Haiti 18°48′ 05″N72°23′ 01″W. C.T. Jasper & Joanna Malinowska, red. Magdalena Moskalewicz, The Polish Pavilion at the 56th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, Warsaw: Zachęta-National Gallery of Art, New York: Inventory Press, 2015, s. 107-119. ISBN 978-83-64714-15-3, ISBN 978-1-941753-07-1.

Pobłocki, Kacper, Salon. Udomowienie warszawskiej przestrzeni publicznej, w: Warszawa. Podręcznik zamieszkiwania, red. Edwin Gardner, Christiaan Fruneaux, Anna Ptak, Rani Al Rajji, Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2015, s.197-208, bibl., fot. ISBN 978-83-61156-91-8.

Pomieciński, Adam, PRL w popkulturze, w: Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, red. Izabela Skórzyńska, Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak, Publikacje Instytutu Historii 124, Poznań: Instytut Historii UAM, 2015, s. 155-160. Rec. K. Kozłowski. ISBN 978-83-63047-63-4.

Pomieciński, Adam, Street politics: new social movements as urban protest movements, „Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture”, t. 4, 2015, bibl., abstract, s. 85-94. Słowa kluczowe: new social movements, urban social movements, grassroots politics, ethnology of new social movements. Red. tomu: L.S. Fournier. Red. nacz. G. Pełczyński. Szczecin. ISSN 2299-4645; http://www.ptpn.poznan.pl

Anna Malewska-Szałygin, Aleksander Posern-Zieliński, Wprowadzenie [do części tematycznej: Doświadczanie i negocjowanie państwa – perspektywa antropologiczna, red. A. Malewska-Szałygin, A. Posern-Zieliński], „Lud” t. 99, 2015, s. 13-18.

Anna Malewska-Szałygin, Aleksander Posern-Zieliński [Red. części tematycznej] Doświadczanie i negocjowanie państwa – perspektywa antropologiczna, „Lud” t. 99, 2015, s. 13-113.

Schmidt, Jacek, Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, nr 31, s. 67-74, bibl., abstrakt, słowa kluczowe: wielokulturowość, multikulturalizm, imigranci (w Polsce), abstract [An Immigrant in a Polish town: the long road to a multicultural society and multiculturalism], słowa kluczowe: multicultural society, multiculturalism, immigrants (in Poland). Red. Paweł Churski. Poznań. ISSN 2353-1428.

Stanisz, Agata, Audio-antropologia: praktykowanie dyscypliny poprzez dźwięk, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 42, 2015, nr 4, s. 305-318.

Stanisz, Agata, Kinship in Poland: Between economy and emotions, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 37-50, bibl. Rec. J. Biró, Z. Libera. ISBN 978-83-62490-18-9.

Stanisz, Agata, Mobilność mimochodem, czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 3, s. 213-226, bibl., abstract [Mobility by the way or roadside societies and zones of flow. Practical usage of the “Paradigm of new mobilities”]. Słowa kluczowe: mobility, flow, roadside, locality, motorway. ISSN 0083-4327 (print), ISSN 2299-9558 (onlike). Doi: 10.4467/22999558.PE.15.017.4877; http://ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-43-2015/43-3-2015 [17 I 2016].

Kuligowski, Waldemar, Agata Stanisz, On the road: Polish modernization from the perspective of the anthropology of the motorway, w: Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 175-193, bibl. ISBN 978-1-137-52448-5.

Stanisz, Agata, Powiat nowotomyski, Seria: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej t. 5, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 211. Rec. Zbigniew Jasiewicz, Zygmunt Kłodnicki, Stanisław Sierpowski. ISBN 978-83-64119-45-3, t. 5: ISBN 978-83-64119-50-7.

Stanisz, Agata, Regimes of logistics, pauses in the flow, stillness in (near) industrial non-places and mobility infrastructure [Reżimy logistyki, pauzy w przepływie, czyli bezruch w nie-miejscach (przy)industrialnych i infrastrukturze mobilności], „Studia Humanistyczne AGH”. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, t. 14, 2015, nr 4, s. 73-86, bibl., abstract, abstrakt, słowa kluczowe: anthropology of freight, logistics, non-places, mobile ethnography, stillness. Kraków. Red. Maria Szmeja. ISSN 2084-3364, 2300-7109 (online); http://dx.doi.org/10.7494/human.2015.14.4.73.

Szmyt, Zbigniew, Sovremennyje koczevniki: vzglad s zapada, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 3, s. 93-101. Red. V.V. Hartaev. Ułan-Ude. Wydawca: Izdatelskij dom „Buriaad unen”. ISSN 0134-4331.

Szmyt, Zbigniew, Etnogenez v strategiâh zahvata territorii, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 4, s. 125-132. Red. V.V. Hartaev. Ułan-Ude. Wydawca: Izdatelskij dom „Buriaad unen”. ISSN 0134-4331.

Szmyt, Zbigniew, Buriaty v Moskve, „Bajkal”. Literaturno-hudożestvennyj i obszczestvenno-politiceskij żurnal 2015, nr 6, s. 138-144. Red. V.V. Hartaev. Ułan-Ude. Wydawca: Izdatelskij dom „Buriaad unen”. ISSN 0134-4331.

Vorbrich, Ryszard, „Afrykanistyka nad Wisłą”. IV Kongres Afrykanistów Polskich, Żory, 26-28 listopada 2015 r., „Afryka” 2015, nr 42, s. 181-184. Wydawca: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. Warszawa. Red. M. Szupejko. ISSN 1234-0278.

Vorbrich, Ryszard, Film etnograficzny – od wizualnej prezentacji do wizualnego dialogu, w: Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, red. Dorota Skotarczak, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015, s. 247-263. ISBN 978-83-7976-258-3.

Vorbrich, Ryszard, „Plemię obywatelskie” a monarchia szaryfijska. Instytucjonalizacja i etatyzacja rozwoju we współczesnym Maroku, w: Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność-kultura-religia, red. Arkadiusz Żukowski, Forum Politologiczne t. 18, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM, 2015, s. 29-52, bibl., sum. [The „civic tribe” and the Sharifian monarchy: The institutionalization and nationalization of development in contemporary Marocco]. Słowa kluczowe: Maroko, plemię, postplemienne społeczeństwo, monarchia szaryfijska, społeczeństwo obywatelskie, rozwój, Narodowa Inicjatywa na rzecz Rozwoju Ludzkiego. Rec. M.J. Malinowski. ISSN 1734-1698, ISBN 978-83-89559-60-9.

Witeska-Młynarczyk, Anna, O ambiwalencji i procesach strukturyzacji pamięci we współczesnej Polsce. Fragmenty etnografii, „Rocznik Antropologii Historii”, R. 5: 2015,  nr 8, s. 109–137, sum. [On ambivalence and the processes of structurisation of memory in contemporary Poland: Fragments of ethnography]. Słowa kluczowe: memory, identity, historical policy, communism. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Red. tomu: A. Kościańska, M. Radkowska-Walkowicz. Wydawca: PTH. Toruń. ISSN 2084-1418

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Magdalena Radkowska-Walkowicz, Hubert Wierciński, (red.), Etnografie biomedycyny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014, ss. 299. – „Lud” t. 99, 2015, s. 379-382. Red. D. Penkala-Gawęcka. Poznań. ISSN 0076-1435.

Bednarski, Jacek,Region Europa – Europa regionów, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 15-33, bibl., sum. [The region of Europe – Europe of the regions]. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Bednarski, Jacek,Profesor Józef Burszta – kalendarium życia, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 99-106, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Bloch, Natalia, Constructing borders within diaspora. “Born refugees”, newcomers, and bargaining Tibetan identity, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 135-154, bibl. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Bloch, Natalia,Kolonizatorzy, turyści, antropolodzy. Dziedzictwo kolonialne w turystyce i kolonialna nostalgia w antropologii, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”. Antropologia Kultury. Etnografia. Sztuka R. 68: 2014, nr 1(304), s. 187-195, bibl. Red. Z. Benedyktowicz. ISSN 1230-6142.

Bloch, Natalia,Przegrzanie autentycznością. Pomiędzy swojskością a obcością w wielozmysłowym doświadczaniu Indii przez turystów trampingowych, „Lud” t. 98, 2014, s. 181-204, bibl., sum. [Overheating with authenticity. Between familiarity and otherness in multisensory experiencing of India by tramping tourists]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: wyobraźnia turystyczna, autentyczność zimna i gorąca, wielozmysłowe doświadczanie, swojskość-obcość, orientalizm, etnografia mobilna, turystyka trampingowa, Indie. ISSN 0076-1435.

Brencz, Andrzej,Profesor Józef Burszta i Wielkopolska, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 299-302, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Brzezińska Anna W., Chłopskie źródła kultury – etnograficzny powrót do przeszłości?, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 287-296, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Brzezińska, Anna W., Agata Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 69-70, fot., Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

Brzezińska, Anna W ., Made in “Polish village” – modern ethno-design vs. traditional culture of Polish countryside, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 49-62, stresz. [Made in „Polska wieś” – współczesny etnodizajn wobec tradycyjnej kultury polskiej wsi], fot. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Brzezińska, Anna W., Maszynopis znaleziony w muzeum. O niedokończonej książce Józefa Majchrzaka, w: Józef Majchrzak, Folklor ziemi kępińskiej, red. Anna W. Brzezińska, [b.m.w.]: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, [2014], s.3-6. ISBN 978-83-938755-4-2

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Wosińska, Oddolne zarządzanie regionalną kulturą muzyczną, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. Weronika Grozdew-Kołacińska, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014, s. 95-106. ISBN 978-83-939305-6-2.

Brzezińska, Anna W., Pomorskie stroje ludowe – źródła i perspektywy badawcze, „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie nr 15, 2013 [druk] 2014, s. 133-141, tab. Bytów. Red. Tomasz Siemiński. Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. ISSN 1640-1239.

Brzezińska, Anna W., Praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Wsi”. Ludzie-Wydarzenia-Przemiany. Kwartalnik Popularnonaukowy Centralnej Biblioteki Rolniczej, 2014, nr 3(3), s. 22-34, fot., nota o autorze. ISSN 2353-57-68.

Brzezińska, Anna W.,Recepcja spuścizny Kolbergowskiej i kierunki jej upowszechniania, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 81-101, bibl., sum. [Kolberg’s heritage reception and directions of its popularization]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: Rok Oskara Kolberga, edukacja regionalna i kulturowa, upowszechnianie, spuścizna Kolbergowska. ISSN 0076-1435.

Brzezińska, Anna W., Jacek Schmidt [Red.] Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, ss. 380, sum., bibl. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Brzezińska, Anna W. [Wspólnie z Ewą Antyborzec] Rok Kolberga 2014 – przygotowania i inauguracja, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Tworców Ludowych R. 29: 2014, nr 1-2(76), s. 14-16, fot. Lublin. Wydawca: ZG.STL. Red. J. Adamowski. ISSN 0860-4126.

Brzezińska, Anna W., Rok Oskara Kolberga w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 66-69. Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

Brzezińska, Anna W., Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne, w: Kultura ludowa. Teorie-praktyki-polityki, red. Barbara Fatyga, Ryszard Michalski, Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2014, s. 133-154, rys. Rec. M. Brocki, S. Kowalski. ISBN 978-83-61493-68-6.

Brzezińska, Anna W., Wprowadzenie, w: W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, red. A.W. Brzezińska, „Lud” t. 98, 2014, s. 13-16. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Brzezińska, Anna W. [Red.] Józef Majchrzak, Folklor ziemi kępińskiej, [b.m.w.]: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie, [2014], s. 167, fot., nuty. ISBN 978-83-938755-4-2

Brzezińska, Anna W. [Red.] W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, “Lud” t. 98, 2014, s. 13-112.

Brzezińska, Anna W. [Wspólnie z Jackiem Schmidtem] Wprowadzenie, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 9-13.

Buchowski, Michał [Wspólnie z Arkadiuszem Bentkowskim] Anthropological Colloquiums – presentation of project, s. 11-14; Kolokwia antropologiczne – przedstawienie przedsięwzięcia, s. 15-18, w: Colloquia Anthropologica. Issues in contemporary social anthropology. Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, red. M. Buchowski, A. Bentkowski, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, bibl. Wydawca: Polski Instytut Antropologii. ISBN 978-83-63795-86-3.

Buchowski, Michał, „Mały Wielki Człowiek”: Józef Burszta i związane z nim zagadki badawcze, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 133-144, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 oczami antropologów: w kierunku antropologii sportu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska, Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko EURO 2012 w Poznaniu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 11-36.

Buchowski, Michał,Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, w: Kultura, tożsamość i integracja europejska, red. Dariusz Niedźwiedzki, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2014, s. 241-254, bibl. Rec. G. Babiński. ISBN 978-83-7688-170-6.

Buchowski, Michał,Twilight zone anthropologies: The case of Central Europe, “Cargo”. Journal for Cultural/Social Anthropology 2014, nr 1-2, s. 7-18, bibl., abstract, słowa kluczowe: hierachies of knowledge, world anthropologies, twilight zone anthropologies, Central and Eastern European anthropologies. ISSN 2336-1956.

Buchowski, Michał [Wspólnie z Arkadiuszem Bentkowskim] [Red.] Colloquia Anthropologica. Issues in contemporary social anthropology. Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 607. Wydawca: Polski Instytut Antropologii. ISBN 978-83-63795-86-3.

Buchowski, Michał, Małgorzata Z. Kowalska [Red.] Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 159.

Chwieduk, Agnieszka,Narodziny regionalizmu? Przykład rumuńskiej społeczności z Săpīnţa, z regionu Marmarosz, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 203-216, bibl., sum. [The birth of regionalism? The example of Romanian community from Săpīnţa, the region of Maramuresh]. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Dohnal, Wojciech,O życiu i pracy Profesora Józefa Burszty w 100. rocznicę urodzin, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 7-19, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Dohnal, Wojciech [Red.] Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss. 333, noty o autorach. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Filip, Mariusz,Rodzima Wiara (nie) tylko dla mężczyzn. O upłciowieniu prawicowego Neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 1(20), s. 113-132, sum. [Native Faith (not) only for men: About gendering right-wing Neopoganism in Poland]. Red. Nr: M. Baer, A. Kościańska. Wrocław. Wydawca: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. ISSN 1642-0977

Filip, Mariusz [Wspólnie ze Scottem Simpsonem] Selected words for modern Pagan and native faith movements in Central and Eastern Europe, w: Modern Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe [Studies in Contemporary and Historical Poganism], red. K. Aitamurto, S. Simpson, London, New York: Routledge, 2014, s. 27-43 [dodruk; first published 2013 by Acumen] ISBN 978-1844656622; online ISBN 978-1317544623.

Filip, Mariusz,„Wędrujące Kaszuby”. Ujęcie antropologiczne, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 199-221, mapy. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Toruń. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. ISSN 2084-1418.

Jasiewicz, Zbigniew,Czym jest regionalizm Wielkopolski?, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 2(104), s. 37-39. Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

[Jasiewicz, Zbigniew] Anna Szyfer, „Musi pani patrzeć, słuchać i rozumieć”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 98, 2014, s. 331-342, bibl. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Jasiewicz, Zbigniew, Pierwsze etnografki polskie: Barbara Czarnowska, Konstancja z Flemingów Chodakowska i inne, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. Grażyna Kubica, Katarzyna Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 25-44, bibl., sum. [First Polish ethnographers: Barbara Czarnowska, Konstancja Chodakowska nee Fleming], nota o autorze. Rec. K. Jaskułowski, M. Brocki. ISBN 978-83-64465-12-3, ISBN 978-83-7977-051-9, ISSN 0066-6858.

Jasiewicz, Zbigniew,Profesor Józef Burszta. Uczony, nauczyciel, organizator, społecznik, człowiek, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 113-130, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] Irina Utenkova-Šalapak, Nasledie Oskara Kol’berga v istorii slavânskoj ètnomuzykologii. K 200-letiǔ so dnâ roždeniâ, Sankt-Peterburg: Severnaâ zwezda 2014, ss. 145, ISBN 978-5-905042-32-4. – “Lud” t. 98, 2014, s. 385-388. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Jasiewicz, Zbigniew [Rec.] Irina Zbyr, Oskar Kol’berg i jogo  zbiornik „Pokuttja”, Lvivskij nacional’nij Universitet imieni Ivana Franka, Lviv 2014, ss. 269, mapy. – „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 193-196.

Kabat, Irena,Zofia Staszczak, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 231-234. Rec. Irena Bukowska-Floreńska, Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-64465-10-9, ISSN 0066-6858.

Kaczmarek, Łukasz, Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym, „Pogranicze”. Studia Społeczne t. 23: Procesy transgraniczne, red. Katarzyna Niziołek, Andrzej Sadowski, 2014, s. 7-39, bibl., sum. [Categories of public culture instrumented in creating power relations: Race and class in (post)colonial context]. Słowa kluczowe: class, postcolonial power relations, public culture, socio-cultural anthropology, race. Białystok. Red. Andrzej Sadowski. ISSN 1230-2392.

Kaczmarek, Łukasz, Paweł Ładykowski, Schwer fassbare Materie: die Entstehung eines deutsch-polnischen Grenzgebiets, w: Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert, Seria: Migration-Ethnicity-Nation: Cracow Studies in Culture, Society and Politics t. 2, Frankfurt am Main [i in.]: Peter Lang Edition, 2014, s. 327-344, bibl. ISBN 978-3-631-64788-2 (hardcover), ISBN 978-3-653-03602-2 (ebook).

Kaczmarek, Łukasz,Teoria upudrowana. Wyobrażenia o etnografii a praktyki badawcze w antropologii polskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2(21), s. 115-142, sum. [Powdered theory. Imaginaries on ethnography and research practices in Polish anthropology]. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://zew.info.pl/files/ZEW_writing_culture.jpg [2 III 2015].

Kaczmarek, Łukasz [Wspólnie z Pawłem Ładykowskim] When the city flows abroad: transnational imaginaries of resurging borderland, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 41-62, bibl. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Korzeniewski, Bartosz,11 listopada 1918, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 341-356.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz,Konstytucja 3 Maja, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 111-129.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz,8/9 maja 1945, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 427-436. ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz,Stanisław August Poniatowski, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 131-149.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz, Status kreacji filmowych w obrazie przeszłości współczesnych społeczeństw na przykładzie „Katynia” Andrzeja Wajdy, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa: Muzeum Historii Polski w Warszawie, 2014, s. 188-206. ISBN 978-83-60642-93-1.

Korzeniewski, Bartosz, Tadeusz Kościuszko, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 203-223. ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz, Tadeusz Rejtan, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 69-91. ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz, [Wspólnie ze Stefanem Bednarkiem] Wprowadzenie, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. B. Korzeniewski, S. Bednarek, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 7-23.ISBN 978-83-7982-075-7.

Korzeniewski, Bartosz [Wspólnie ze Stefanem Bednarkiem] [Red.] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014, s. 541.ISBN 978-83-7982-075-7.

Kuligowski, Waldemar,Festiwalizacja prowincji. Małe miasta wobec wielkich trendów, w: Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański-Bytów: Wydawnictwo Jasne, 2014, s.35-48, Zus. [Die Festivalisierung der Provinz. Kleine Städte im angesicht grosser Trends]. Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. Rec. W. Baranowski. ISBN 978-83-932818-5-5, 978-83-61508-66-3.

Kuligowski, Waldemar,Kultura, kontrkultura, antykultura. Zakresy znaczeniowe pojęć i ich zastosowanie wobec sytuacji w PRL, w: Od kontrkultury do New Age. Wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie, red. Ewa Chabros, Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014, s. 15-27, sum. [Culture, counter-culture, anti-culture. The semantic scopes of these notions and their application in the reality of the People’s Republic of Poland], Zus. [Kultur, Gegenkultur, Antikultur. Semantischer Umfang der Begriffe und deren Anwendung auf die Situation in der Volksrepublik Polen [PRL], Рез. [Культура, контркультура, антикультура. Смысловые фазы понятий и их применение относительно ситуаций в ПНР]. Rec. B. Płonka-Syroka, P. Pleskot. ISBN 978-83-61631-60-6.

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński, Art in contemporary cultural systems: introduction, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, Nationalism and ethnicization of history in a Serbian festival, “Anthropos” R. 109: 2014, nr 1, s. 249-259, bibl. Red. Darius J. Piwowarczyk. ISSN 0257-9774.

Kuligowski, Waldemar,Od Czarnobrodego do Anonymousa. Stare i nowe formy piractwa, „Czas Kultury” R. 30: 2014, nr 2(179), s. 4-13. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar,On new meanings of tradition. Globalization, politics and questions for anthropology?, “Českỳ Lid”. Etnologickỳ Časopis-Ethnological Journal R. 101, 2014, nr 3, s. 321-334, bibl., Res.[O novỳch vỳznamech tradice. Globalizace, politika a otázky pro antropologii], abstract. Red. Jiři Woitsch. Praga. Wydawca: Etnologickỳ Ústav Akademie Věd České Republiky. ISSN 0009-0794.

Kuligowski, Waldemar,Orbánizacja. Autorytaryzm, imagologia i nowe Węgry, „Czas Kultury” R. 30: 2014, nr 3(180): Węgry – koniec republiki, s. 12-23, sum. [Orbanization. Authoritarianism, imagology and the new Hungary], s. 176. Red. prow. W. Kuligowski. Red. M. Wasilewski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku. Ankieta czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, sierpień 2012 roku, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 2014, nr 1, s. 57-59. Red. Katarzyna Barańska; http://www.ptl.info.pl/zwam [2014-09-08].

Kuligowski, Waldemar, Poszerzanie jako problem: Web 2.0, idea partycypacji i pole kultury, “Kultura Współczesna”. Teorie-interpretacje-praktyka, 2014, nr 3(83): Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian, s. 80-88, sum. [Extension as a problem: Web 2.0, idea, participation and cultural field]. Red. Andrzej Gwóźdź. Koncepcja nr: W. Kuligowski i in. Warszawa. Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808.

Kuligowski, Waldemar, The invention of ‘we’ and ‘them’ in national anthems. Images from Central Europe, w: Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. Contemporary approaches to the Self and The Other, red. Vida Savoniakaité, Vilnius: Lietuvos Istorijos Institutas: 2014, s. 123-138, bibl., santrauka [Sąvokų “mes” ir “jie” atsiradimas nacionaliniuose himnuose. Įvaizdžiai iš Vidurio Europas]. Rec. Rimantas Balsys, Darius Daukšas. ISBN 978-9955-847-80-9.

Kuligowski, Waldemar, 33 meters of sacrum. The analysis of discourses surrounding the statue of Christ the King of the Universe in Świebodzin, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 137-148, stresz. [33 metry sacrum. Analiza dyskursów wokół figury Chrystusa Króla Wszechświata ze Świebodzina], fot. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar,Więźniowie ziemi i stereotypu. Chłopi polscy jako buntownicy, „Magazyn Sztuki/m-s”, red. R. Ziarkiewicz. Wydawca: Akademia Sztuki w Szczecinie, 2014, ss. 8; http://magazynsztuki.eu/index.php/teksty/117-wiezniowie-ziemi-i-stereotypu-chlopi-polscy-jako-buntownicy [23 III 2015]

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Cezarym Obracht-Prondzyńskim] Wprowadzenie, czyli dlaczego o poszerzeniu pola kultury?, “Kultura Współczesna”. Teorie-interpretacje-praktyka, 2014, nr 3(83): Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian, s. 11-15. Red. Andrzej Gwóźdź. Koncepcja nr: W. Kuligowski i in. Warszawa. Narodowe Centrum Kultury. ISSN 1230-4808

Kuligowski, Waldemar, Złe miasta. 23 sample z rzeczywistości, Biblioteka Czasu Kultury t. 42, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2014, ss. 196, fot. ISBN 978-83-935637-0-8

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Agnieszka Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014, ss. 270, ISBN 978-83-235-1562-3. – “Lud” t. 98, 2014, s. 372-374. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Alternatywa [Louis-Georges Tin, Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu, przeł. z fr. Oskar Hedemann, Kraków: IAiWPN „Universitas”, 2013, ss. 236]. – „Nowe Książki” 2014, nr 1/1138, s. 62-64. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

Kuligowski, Waldemar, [Rec.] Argonautka zachodniego Pacyfiku [Aleksandra Gumowska, Seks, betel i czary. Życie seksualne dzikich sto lat później, Kraków: „Znak. Litera Nova”, 2014, ss. 333]. – „Nowe Książki” 2014, nr 10/1147, s. 48-49. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Bo moja ulica jest w sercu miasta [Barbara Demick, W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy, przeł. z j. ang. Hanna Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ss. 251], „e Czas Kultury.pl”; http://e.czaskultury.pl/czytanka/literatura/1590-bo-moja-ulica-jest-w-sercu-miasta
[21 II 2014]

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Słowacja: terror ideologii? [Juraj Buzalka, Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie polityky, Bratislava: Kalligram, 2012, ss. 199],„Res Publica Nowa”; http://publica.pl/teksty/Slowacja-terror-ideologii [24 II 2014]

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Tokijskie pasaże [Joanna Bator, Rekin z parku YoYogi, Warszawa: „W.A.B.”, 2014, ss. 238]. – „Nowe Książki” 2014, nr 9/1146, s. 68-69. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Rudolf Chmel, Kompleks słowacki, przeł. M. Bystrzak, T. Grabiński, Kraków: Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, ss. 344. – „Porównania” t. 15: Język postkolonialności, cz. I, 2014, s. 363-365. Poznań. Red. B. Bakuła. ISSN 1733165X. http://porownania.amu.edu.pl

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński [Red.] Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 196. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński, Adam Art in contemporary cultural systems: introduction, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 7-10. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, Éva Ujfalusi: wycofanie jako manifest, „Czas Kultury” R. 30: 2014, nr 3(180): Węgry – koniec republiki, s. 4-11. Red. prow. W. Kuligowski. Red. M. Wasilewski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148.

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński, Adam [Red.] Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, ss. 196. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Kuligowski, Waldemar, [Wspólnie z L. Michałowskim, K. Stachurą, P. Zbieranek] [Koncepcja numeru] “Kultura Współczesna”. Teorie-interpretacje-praktyka, 2014, nr 3(83): Poszerzenie pola kultury. Sektor publiczny wobec zmian, ss. 231.

Lis, Aleksandra,Co dalej z Unią Energetyczną?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014; http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-165/

Lis, Aleksandra, Pakiet Klimatyczno-Energetyczny – nadal o redukcjach, czy raczej o integracji?, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014; http://www.sobieski.org.pl/komentarz-is-168/

Lis, Aleksandra, Społeczne kontrowersje wokół gazu łupkowego w Europie – Niemcy, “Serwis Informacyjny Państwowej Służby Geologicznej”, Warszawa, 2014; http://infolupki.pgi.gov.pl/en/society/public-controversies-over-shale-gas-europe-germany [24 VII 2014].

Lis, Aleksandra,Społeczne kontrowersje wokół gazu łupkowego w Europie – Wielka Brytania, “Serwis Informacyjny Państwowej Służby Geologicznej”, Warszawa, 2014;
http://infolupki.pgi.gov.pl/pl/spoleczenstwo/spoleczne-kontrowersje-wokol-gazu-lupkowego-w-europie-wielka-brytania [5 III 2015]

Lis, Aleksandra,Strategies of interest representation: Polish trade unions in EU governance, “Europe-Asia Studies” t. 66, 2014, nr 3, s. 444-466, bibl., abstract. Wydawca: Routledge. ISSN 0966-8136 (print), ISSN 1465-3427 (online); http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2014.891820 [12 III 2014].

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Arno Simonsem, Ingmar Lippert] The political duality of scale-making in environmental markets, “Environmental Politics” t. 23, 2014, z. 4, s. 632-649, bibl. Wydawca: Routledge. Słowa kluczowe: scale, environmental markets, carbon markets, practice, material semiotics, governmentality. ISSN 0964-4016 (print), 1743-8934 (online); http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2014.893120 [10 III 2014].

Main, Izabella, Commemorations and memories of Poznań June 1956, w: Gebrochene Kontinuitäten. Transnationalitäten in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, red. Agnieszka Gąsior, Agnieszka Halemba, Stefan Troebst, Visuelle Geschichtskultur z. 13, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2014, s. 277-304, fot. ISBN 978-3-412-22256-7

Main, Izabella,High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 130-145, bibl., abstract. Red. E. M. Goździak. Waszyngton. Wydawca: Wiley Blackwell. ISSN 0020-7985 (print), ISSN 1468-2435 (Online). doi:10.1111/imig.12101

Main, Izabella,Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918, bibl, abstract. Praga. Red. T. Stöckelová. Słowa kluczowe: medical travels, migration, health-care systems, cross-border health care, Poland. ISSN 0038-0288(print), ISSN 2336-128X(online).; http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147

Main, Izabella, The memory of communism in Poland, w: Remembering communism. Private and public recollections of lived experience in Southeast Europe, red. Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst, Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe t. I, Budapest-New York: Central European University Press, 2014, s. 97-117. ISBN 978-963-386-034-2.

Main, Izabella [Rec.] M.B.B. Biskupski, Independence Day. Myth, symbol, & the creation of modern Poland, Oxford 2012, Oxford University Press, ss. 224. – “Kwartalnik Historyczny” R. 121, 2014, nr 2, s. 457-461. Instytut Historii PAN. ISSN 0023-5903.

Main, Izabella [Rec.] Anna Witeska-Młynarczyk, Evoking Polish Memory. State, self and the Communist Past in Transition, Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, ss. 253, ISBN 978-3-631-64163-7. – “Lud” t. 98, 2014, s. 365-367. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Marciniak, Katarzyna [Wspólnie z Kathariin Liibert] Komunikacja międzypokoleniowa we współczesnej Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 14-43, bibl., streszcz.. ISBN 978-83-940994-0-4.

Marciniak, Katarzyna, Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego i jego percepcja, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne t. 15: 2014, nr 2, s. 159-175, tab., sum. [Patriotic and political aspects of holy spaces: functioning and perception]. Słowa kluczowe: religion, sanctuaries, Polish Catholic Church, performative art, holy spaces, pilgrims. Red. Wojciech Wrzosek. ISSN 2082-0860.

Marciniak, Katarzyna, Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” t. 9, 2014, s. 289-330, sum. [Transformations in the contemporary pilgrimage movement in Greater Poland], tab. Red. F. Lenort, P.F. Neumann. Poznań. Wydawca: Wydział Teologiczny UAM. Słowa kluczowe: pilgrimaging, Marian Shrines, pilgrimage movement, popular religiousness, Marian devotion, Licheń, Gostyń, Rokitno, Gorka Klasztorna, Górka Duchowna, Wielkopolska. ISSN 1731-0679.

Marciniak, Katarzyna, Wstęp, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 6-13, wykresy. ISBN 978-83-940994-0-4.

Marciniak, Katarzyna [Red.] Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, ss. 159. ISBN 978-83-940994-0-4.

Penkala-Gawęcka, Danuta,Mentally ill or chosen by spirits? ‘Shamanic illness’ and the revival of Kazakh traditional medicine in post-Soviet Kazakhstan, w: Health, drugs and healing in Central Asia, red. Alisher Latypov, London: Routledge, 2014, s. 37-51. ISBN 978-0-415-73911-5.

Penkala-Gawęcka, Danuta,Niepewność, ryzyko, zaufanie. System opieki medycznej i jego reformy w postsowieckim Kirgistanie a strategie zdrowotne mieszkańców Biszkeku, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 135-157. ISSN 0071-1861.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Постсовет Қирғизистонида руҳий даволанишнинг туғилиши; http://www.bbc.co.uk/uzbek/central_asia/2014/06/140602_cy_my_take_spiritual_healing_kyrgyzstan.shtml [2 VI 2014]

Penkala-Gawęcka, Danuta,Пост-советтик Кыргызстандагы эмчилер; http://www.bbc.co.uk/kyrgyz/in_depth/2014/06/140627_penka_fawecka_my_take_on.shtml [27 VI 2014]

Penkala-Gawęcka, Danuta,The revival of spiritual healing in post-Soviet Kyrgyzstan, “CESMI. Central Eurasian Scholars & Media Initiative”; http://cesmi.info/wp/?p=998 [6 VI 2014].

Penkala-Gawęcka, Danuta, The way of the shaman and the revival of spiritual healing in post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan, “Shaman”. Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism t. 22, 2014, nr 1-2, s. 57-81, bibl., abstr., fot., nota o autorze. Red. M. Hoppál, Á. Molnár, red. gościnny M.M. Kośko. Budapeszt. Molnar & Kelemen Oriental Publishers. ISSN 1216-7827.

Penkala-Gawęcka, Danuta [Rec.] Peregrine Horden, Elisabeth Hsu (eds.), The Body in Balance: Humoral Medicine in Practice, Epistemologies of Healing, vol. 13, New York, Oxford: Berghahn Books 2013, ss. 288, ISBN 978-0-85745-982-4. – “Lud” t. 98, 2014, s. 353-357. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Penkala-Gawęcka, Danuta [Red.] ”Lud”, t. 98, 2014, ss. 445.

Pobłocki, Kacper,Demokracja ludowa i miasta bez historii, w: Miasto na żądanie: aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 213-220. Rec. E. Rewers. ISBN 978-83-235-1158-8.

Pobłocki, Kacper,Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny, „Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2014, nr 1(27), s. 157-177, bibl., abstr. [Gentrification, property and political capitalism in Poland]. Red. B. Szlachta. Kraków. Słowa kluczowe: gentryfikacja, własność, niedourbanizowanie, Neil Smith, kapitalizm polityczny. ISSN 1733-6716.

Pobłocki, Kacper,Jane Jacobs – urbanistka przyziemna, w: Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Łukasz Mojsak, Warszawa: Centrum Architektury, 2014, s. 459-474. ISBN 978-83-937716-3-9.

Pobłocki, Kacper, Kijem w szprychy [wywiad, rozmawiała Bogna Świątkowska], w: My i oni: Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty, red. Bogna Świątkowska, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2014, s. 91-100. Wydawca: Fundacja Nowej Kultury Bęć Zmiana. ISBN 978-83-62418-43-5

Pobłocki, Kacper, Learning from Manchester. Uneven development, class and the city, “Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 3(9), s. 237-267, abstrakt, sum. Słowa kluczowe: nierównomierny rozwój, klasa, Manchester, Engels, teoria miejska.; http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/10.Poblocki.pdf [2 VII 2014].

Pobłocki, Kacper [Wspólnie z Anną Ptak] Polityka ciekawości, „Res Publica Nowa” R. 27: 2014, nr 2(216), s. 4-11. Red. W. Przybylski. Warszawa. Wydawca: Fundacja res Publica im. H. Krzeczkowskiego. ISSN 1230-2155.

Pobłocki, Kacper, Nowa dekada, nowe miasto?, w: Miasto na żądanie: aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 53-61, wykres. Rec. E. Rewers. ISBN 978-83-235-1158-8.

Pobłocki, Kacper, Od Haiti po Nową Hutę, „Res Publica Nowa” R. 27: 2014, nr 1(215), s. 43-46. Red. W. Przybylski. Warszawa. Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. ISSN 1230-2155.

Pobłocki, Kacper, Ucząc się od Jane Jacobs. Rozmowa z Kacprem Pobłockim [rozmawiali Matylda Gąsiorowska, Aleksander Kozielski], „Rzut +4”. Kwartalnik Architektoniczny 2014, nr 2: Ekonomia, s. 52-57. Wydawca: Fundacja Elewacja.ISSN 2353-4133.

Pobłocki, Kacper,Warszawa jako miasto przyszłości, w: Miasto-Sztuka-Nauka-Gospodarka, red. Katarzyna Sadowy, Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej. Fundacja res Publika im. H. Krzeczkowskiego, 2014, s. 121-127, bibl. Rec. T. Słaby, D. Stawasz, M. Sadowy, A. Morka. ISSN 978-83-935211-2-8 [pdf. 21 X 2014].

Pobłocki, Kacper, Wódka jako forpoczta kapitalizmu: propinacja a proces klasotwórczy w perspektywie globalnej, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 145-154, bibl. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Pobłocki, Kacper [Rec.] Lebow, Katherine. 2013. Unfinished utopia. Nowa Huta, Stalinism, and Polish society, 1949-56. Ithaca and London: Cornell University Press. 256 pp. – “Social Anthropology/Anthropologie sociale” t. 22, 2014, nr 4, s. 379-380. Wydawca: European Association of Social Anthropologists. ISSN 0964-0282 (print), ISSN 1469-8676 (online).

Pomieciński, Adam,Art and new social movements, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s. 129-136, stresz. [Sztuka i nowe ruchy społeczne]. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Posern-Zieliński, Aleksander,Maria Frankowska i jej fascynacje latynoamerykańskie, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. Grażyna Kubica, Katarzyna Majbroda, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 57, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, 2014, s. 213-228, bibl., sum. [Maria Frankowska and herLatinamerican fascinations], nota o autorze. Rec. K. Jaskułowski, M. Brocki. ISBN 978-83-64465-12-3, ISBN 978-83-7977-051-9, ISSN 0066-6858.

Posern-Zieliński, Aleksander [Wspólnie z Anną Urbańską-Szymoszyn] Maria Paradowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 150-154. Rec. Irena Bukowska-Floreńska, Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-64465-10-9, ISSN 0066-6858

Posern-Zieliński, Aleksander,Barbara Walendowska, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, red. A. Spiss, J. Święch, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 56, Wrocław: PTL, 2014, s. 282-284. Rec. Irena Bukowska-Floreńska, Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-64465-10-9, ISSN 0066-6858.

Posern-Zieliński, Aleksander,Wprowadzenie, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 7-9. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Posern-Zieliński, Aleksander [Wspólnie z Lechem Mrozem] [Red.] Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss. 264. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

O sytuacji ludności rdzennej w Ameryce Łacińskiej – wywiad z prof.Aleksandrem Posern-Zielińskim, [wywiad, rozmawiała Anna Przytomska]; http://www.academia.edu/1883619/O_sytuacji_ludnosci_rdzennej_w_Ameryce_Laci.. [2014-04-29].

Posern-Zieliński, Aleksander,Ziemie Zachodnie w etnologicznej interpretacji Józefa Burszty, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 171-202, bibl., fot. ISBN 978-83-932586-6-6, 978-83-62298-64-8.

Rajtar, Małgorzata, Krew jako ciało „obce” i „indywidualne”. Krew i biotożsamość na przykładzie Świadków Jehowy w Niemczech, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 101-116. ISSN 0071-1861.

Rajtar, Małgorzata,Serce i krew. Rodziny świadków Jehowy wobec zespołu Downa, w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 259-275, bibl., abstract [Blood and the heart. Jehovah’s witness families and down syndrome], s. 285-286. Rec. A. Wieczorkiewicz. ISBN 978-83-235-1581-4.

Rajtar, Małgorzata,Panel on Medical Anthropology at the First Congress of Polish Ethnology and Anthropology, Warsaw, October 23-25, 2013, “Curare” t. 37, 2014, nr 2, s. 166-168. “Curare”. Zeitschrift für Medizinethnologie. Journal of Medical Anthropology t. 37, 2014, nr 2, s. 166-167, fot., nota o autorze. ISSN 0344-8622.

Rajtar, Małgorzata, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Wprowadzenie do bloku tematycznego „Kultura i medycyna”, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, s. 95-99. ISSN 0071-1861.

Rajtar, Małgorzata, Zwrot etyczny i nowa antropologia moralności, „Lud” t. 98, 2014, s. 137-156, bibl., sum. [An ethical turn and the new anthropology of morality]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: moralność, etyka, zło, antropologia moralności, zwrot etyczny. ISSN 0076-1435.

Rajtar, Małgorzata, Magdalena Radkowska-Walkowicz [Red.] Blok tematyczny „Kultura i medycyna”, „Etnografia Polska” t. 58, 2014, z. 1-2, ss. 157. ISSN 0071-1861.

Schmidt, Jacek, Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 37: Miasta i migracje, red. Jacek Kubera, Łukasz Skoczylas, s. 53-62, bibl. Poznań. Red. Grzegorz Dziamski. Wydawnictwo Naukowe UAM. ISBN 978-83-232-2764-9, ISSN 0239-3271.

Schmidt, Jacek,O użyteczności antropologii społeczno-kulturowej w obszarze studiów europejskich, w: Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. Jacek Czaputowicz, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2014, s. 327-334. Rec. Leszek Jesień, Wojciech Jakubowski. ISBN 978-83-63183-69-1.

Brzezińska, Anna W., Jacek Schmidt [Red.] Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, ss. 380, sum., bibl. ISBN 978-83-64465-08-6, ISSN 0066-6858.

Schmidt, Jacek [Wspólnie z Anną W. Brzezińską] Wprowadzenie, w: Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, red. A.W. Brzezińska, J. Schmidt, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014, s. 9-13.

Schmidt, Jacek,Profesor Andrzej Brencz – badacz kultury ludowej Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski”, R. 28: 2014, nr 3(105), s. 53-54. Poznań. Red. S. Słopień. ISSN 0860-7540.

Stanisz, Agata,Rudnickie gadki, czyli wiejski stand-up jako wyraz lokalnej zażyłości, „Przegląd Wielkopolski” R. 28: 2014, nr 1(103), s. 47-54, bibl., fot., sum. [Folk tales in Rudniki – folk stand-ups as an expression of local intimacy]. Poznań. Red. Stanisław Słopień. ISSN 0860-7540.

Stanisz, Agata, The uses of culture and metanarratives on culture: when anthropology and art meet, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014, s.183-196, stresz. [Użycie kultury vs metanarracja o kulturze. Spotkanie antropologii ze sztuką]. Rec. Janusz Barański, Dorota Brzozowska. ISBN 978-83-63795-34-4.

Szmyt, Zbigniew, Autochtonizacja postsocjalistycznego miasta. Przykład Ułan Ude, „Lud” t. 98, 2014, s. 205-228, bibl., sum. [Indigenization of a postsocialist city. The example of Ulan Ude]. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. Słowa kluczowe: postsocjalizm, miasto, Syberia, Buriacja, Ułan Ude, autochtonizacja, migracja. ISSN 0076-1435.

Szmyt, Zbigniew,Między deifikacją a przemocą symboliczną. Rzecz o ambiwalentnych praktykach wykonywanych przez lamów na ciele rosyjskiego prezydenta, „Rocznik Antropologii Historii” R. 4: 2014, nr 2(7), s. 257-275. Red. J. Kowalewski, W. Piasek. Toruń. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. ISSN 2084-1418.

Szmyt, Zbigniew, „Модерн номадс”. Антропологические очерки современных бурятских миграций в России, Иркутск: Издательство „Оттиск”, 2013 [druk] 2014, ss. 192, библ., таб. ISBN 978-5-905847-00-4.

Szmyt, Zbigniew,National Buddhism in Buryatia and Mongolia, w: Vajrayana Buddhism in Russia: An Historical Discourse and Adjacent Cultures, red. Elena Leont’eva, Moscow: Almazny Put, 2013 [druk] 2014, s. 91-104, bibl. ISBN 978-5-94303-049-9.

Szmyt, Zbigniew, New Year’s Party at Café Lion. The post-socialist tribalization in Ulan-Ude, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 155-171. ISBN 978-83-932586-1-1, ISBN 978-83-62298-50-1.

Szmyt, Zbigniew, Prawa i status mniejszości etnicznych we współczesnych Chinach. Na przykładzie Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej, w: Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, red. Joanna Marszałek-Kawa, [b.m.w.]: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 204-217. ISBN 978-83-7780-941-9;
http://www.marszalek.com.pl/internalfiles/file/spisy%20tresci/AZJA%202013/Spis%20Globalna%20potega%20Chin.pdf

Szmyt, Zbigniew [Rec.] Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [Фантомноe тело короля. Периферийная борьба с современной формой], Kraków: Universitas, 20111, ss. 572. – „Eurasia: Statum et Legem” [Еврaзия: государство и право] 2014, nr 4, s. 207-215.Ułan-Ude. Red. D.P. Nikołajewicz. ISSN 2310-0419.

Szyfer, Anna,„Musi pani patrzeć, słuchać i rozumieć”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 98, 2014, s. 331-342, bibl. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Szyfer, Anna,Współczesne elementarze gwary/języka regionalnego, „Lud” t. 98, 2014, s. 309-320, bibl. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Vorbrich, Ryszard, Afroeuropejczycy czy Euroafrykanie? Rasa i tożsamość w przestrzeni kulturowego przenikania, „Afryka” 2014, nr 40, s. 85-109, bibl., ryc., tab. Red. E. Siwierska. Warszawa. Wydawca: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW. ISSN 1234-0278.

Vorbrich, Ryszard, Rywalizacja o ziemię a bariery rozwojowe w Kamerunie. Przykład lokalnych wspólnot z masywu Mandara i terenów pogórza, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Pelplin: Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Wydawnictwo „Bernardinum”, 2014, s. 25-49, bibl. Rec. A. Żukowski, R. Kłosowicz. ISBN 978-83-7823-492-0.

Vorbrich, Ryszard, Wspólnota krwi a wspólny cel, czyli Gemeinschaft i Gesellschaft w kontekście afrykańskim, w: Ex Africa semper aliquid novi t. II, red. Jacek Łapott, Marta Tobota, Polskie poznawanie świata t. 1, Żory: Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2014, s. 257-271, bibl., abstract [Community of blood and a common purpose, or Gemeinschaft and Gesellschaft in the African Context]. Rec. A. Żukowski. ISSN 2392-0432 (dla serii), 978-83-941402-0-5 (dla całości), 978-83-932947-8-7 (dla II tomu).

Vorbrich, Ryszard, „ Zróbmy coś” – „Dajcie coś”. Dwie konceptualizacje projektów rozwojowych, „Etnografia Polska” t. 57, 2013 [druk] 2014, z. 1-2, s. 9-22, lit., sum. [‘Let’s do something’ – ‘Give us something’. Two conceptualisations of development projects]. Red. Jarosław Derlicki. Warszawa. Słowa kluczowe: Africa, development projects, development agents, beneficiaries. ISSN 0071-1861.

Witeska-Młynarczyk, Anna, Evoking Polish memory. State, self and the communist past in transition, Warsaw studies in contemporary history t. 3, red. Dariusz Stola, Machteld Venken, Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014, ss. 254, bibl. ISSN 2195-1187; ISBN 978-3-631-64163-7. Slowa kluczowe: historiografia, Polska, aspekty polityczne, pamięć, postkomunizm, pamięć zbiorowa, grupa tożsamościowa, etnologia.

Witeska-Młynarczyk, Anna [Rec.] Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, ss. 294, ISBN 978-83-235-1045-1. – “Lud” t. 98, 2014, s. 375-378. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435.

Baraniak, Karolina, Main, Izabella, Reportaż o badaniach nad przestrzenią i pamięcią żydowską w Zbąszyniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 27-33. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK. ISSN 0860-7540

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Seria: Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, Poznań: Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2013, ss. 180, bibl., fot., tab., wykresy, aneks., sum. [An inter-generational perspective on Pleszew and its residents]. Rec. Grażyna E. Karpińska. ISBN 978-83-929488-6-5.

Bloch, Natalia, Między terenem a tekstem, czyli o siedmiu grzechach głównych w tworzeniu narracji o światach innych ludzi, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. Natalia Bloch, Anna W. Brzezińska, współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 9-28, bibl. ISBN 978-837383-657-0

Reżim tożsamości [z Natalią Bloch rozmawia Marzena Zdanowska], „Znak”. Miesięcznik 2013, marzec, nr 694, s. 40-51, fot. Kraków. Red. Dominika Kozłowska. ISSN 0044-488X

Bloch, Natalia, Anna W. Brzezińska [red., współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska] Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss.179, fot., noty o autorach. ISBN 978-837383-657-0

Bloch, Natalia, Wyobrażony status uchodźcy i niechciane obywatelstwo. Dekonstrukcja naturalizacji jako zwieńczenia integracji na przykładzie diaspory tybetańskiej w Indiach, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 197-206. ISBN 978-83-7401-404-5

Brzezińska, Anna W., Edukacja kulturowa w wielkopolskich muzeach regionalnych, w: Regiony etnografii . Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.201-208, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

Brzezińska, Anna W. , Karolina Baraniak, Bartosz Wiśniewski [red.] Etnolog na rynku pracy, Wielichowo: TIPI, 2013, ss. 127, bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-62490-11-0; http://hdl.handle.net/10593/5116

Brzezińska, Anna W., Heimat 1972, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, s. 103-111

Brzezińska, Anna W., Jak zostać etnologiem? Oferta dydaktyczna wobec potrzeb rynku pracy, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 17-22, fot, wykres. ISBN 978-83-62490-11-0; http://hdl.handle.net/10593/5116

Brzezińska, Anna W., Muzeum jako przedmiot i podmiot działań edukacyjnych, w: Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, red. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013, s. 41-60, bibl., fot.,rys., tab., wykresy, sum. Rec. Dorota Folga-Januszewska, Elwira Jolanta Kryńska. ISBN 978-83-87026-24-0.

Brzezińska, Anna W., Naturalne inspiracje w polskim etnodizajnie, w: Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2013, s. 38-46, lit., fot., ryc., o autorce. ISBN 978-83-63185-36-7

Brzezińska, Anna W., Niechciana podróż. Antropologiczna analiza narracji autobiograficznych w kontekście konstruowania etosu grupy mniejszościowych (na przykładzie społeczności ukraińskiej na Żuławach), w: Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. Jolanta Sztachelska, współpraca: Grzegorz Moroz, Małgorzata Kamecka, Karolina Szymborska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012 [wyszło] 2013, s. 222-235, sum. ISBN 978-83-7431-335-3

Brzezińska Anna W. , Aleksandra Paprot, Ogólnopolska konferencja “Polskie stroje ludowe: współczesna problematyka badań” i spotkanie Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 28: 2013, nr 1-2 (74), s. 53-55. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL.

Brzezińska, Anna W., Pięć ważnych pytań na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura enter” 2013, nr 54: Dziedzictwo niematerialne: remixuj albo giń?, ss. 11; http://kulturaenter.pl/piec-waznych-pytan-na-temat-ochrony-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/2013/08/ (26.08.2013)

Brzezińska, Anna W., Reifikacja dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku, „Nauka” 2013, nr 1, s. 109-128, lit., ryc., tab. Sum. Red. Jerzy Brzeziński. Wydawca: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. ISSN 1231-8515

Bloch, Natalia, Anna W. Brzezińska [Red., współpraca Błażej Warkocki, Małgorzata Wosińska] Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss.179, fot., noty o autorach. ISBN 978-837383-657-0

Brzezińska, Anna W., Mariola Tymochowicz [Red.] Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, ss. 267, bibl., sum., Zus., rez. Red. nacz. Anna W. Brzezińska. ISBN 978-83-87266-64-6

Brzezińska, Anna W., Strój ludowy – od biografii przedmiotu do tożsamości podmiotu, w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. Anna W. Brzezińska, Mariola Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 15-24, fot., sum., Zus., rez. Red. nacz. serii Anna W. Brzezińska. ISBN 978-83-87266-64-6

Brzezińska, Anna W., Walka o kosz. Miasta i region wobec środowisk rzemieślniczych, „Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 40-47, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Brzezińska, Anna W., Mariola Tymochowicz, Wprowadzenie – Współczesna problematyka badań nad strojem ludowym, w: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, red. Anna W. Brzezińska, Mariola Tymochowicz, PTL. Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: PTL, 2013, s. 5-8. Red. nacz. serii Anna W. Brzezińska. ISBN 978-83-87266-64-6

Brzezińska, Anna W., Wyznaczniki współczesnej kultury regionalnej Żuław, w: Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski, red. Tomasz Parteka, Anna Golędzinowska, PAN. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. CXLVI, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 173-188, lit., fot., ryc., abstract. ISBN 978-83-89693-49-5, ISSN 0079-3507

Buchowski, Michał, Andrzej Brencz – etnograf niekonwencjonalny, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.13-16. ISBN 978-83-63795-95-5.

Buchowski, Michał, Antropolog pilnie potrzebny, w: Etnolog na rynku pracy, red. K. Baraniak, Anna W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Wielichowo: TIPI, 2013, s. 11-16. ISBN 978-83-62490-11-0; http://hdl.handle.net/10593/5116

Interview with Prof. Michał Buchowski. April 2013 [rozmawiała Sabina Stan], “Irish Journal of Anthropology” t. 16(1), 2013, s. 54-59, lit. Red. Fiona Larkan. Anthropological Association of Ireland. ISSN 1393-8592

Buchowski, Michał, Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 187-203, lit. ISBN 978-83-62490-14-1

Buchowski, Michał, Neoliberalizm w Europie Środkowej – magia, religia czy nauka?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 4: Magiczna moc słów w językach, literaturach i kulturach słowiańskich, s. 29-41, abstract, Red. Krystyna Pieniążek-Marković. Poznań. Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. ISBN 978-83-232-2525-6, ISSN 2084-3011

Buchowski, Michał, Pokutujący stereotyp homo sovieticus, „Kultura Liberalna” nr 250(42/2013) z 22 X 2013. ISSN 2081-027X. http://kulturaliberalna.pl/[22 X 2013]

Buchowski, Michał, Profesor Jerzy Kmita a antropologia kulturowa, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 1(4), s. 379-381. Toruń. Red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek. ISSN 2084-1418.

Buchowski, Michał, Światowy sport rozrywkowy. Rozmowa z Michałem Buchowskim; http://numer10.blox.pl/2013/11/Swiatowy-sport-rozrywkowy-Rozmowa-z-prof-Mich… [29 XI 2013]

Chwieduk, Agnieszka, Nagrobki z Wesołego Cmentarza: rumuńska specjalność i bałkańskie analogie w czasach transformacji, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.157-171, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

Chwieduk, Agnieszka, „Specyficzny Polak w normalnej Francji”. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, w: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna, red. Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Kulpińska, [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, [2013], s. 1-26, bibl.;

Chwieduk, Agnieszka, Trwanie z nostalgią w tle. O rumuńskich realiach w dwadzieścia lat po upadku komunizmu: przypadek wsi Săpânţa , „Anthropos?” 2013, nr 20-21, s. 188-197. Red. Aleksandra Kunce. Katowice. Wydawca: Wydział Filologii UŚ. ISSN 1730-9549; http://www.anthropos.us.edu.pl/texty/chwieduk.htm

Dohnal, Wojciech, Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 14, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 238, bibl., indeksy osobowy i rzeczowy. ISBN 978-83-63795-12-2

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Seria: Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, Poznań: Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2013, ss. 180, bibl., fot., tab., wykresy, aneks., sum. [An inter-generational perspective on Pleszew and its residents]. Rec. Grażyna E. Karpińska. ISBN 978-83-929488-6-5.

Fabiś, Piotr, Émile Durkheim i nieświadomość zbiorowa, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2013, nr 1(18), s. 19-29, sum. [Émile Durkheim and collective unconsciousness]. Red. M. Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977

Filip, Mariusz [Wspólnie ze Scottem Simpsonem] Selected words for modern Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe, w: Modern Pagan and Native Faith movements in Central and Eastern Europe, red. Kaarina Aitamurto, Scott Simpson, Durham-Bristol: Acumen, 2013, s. 27-43. ISBN 978-1-84465-662-2

Jasiewicz, Zbigniew, Tadeusz Czacki jako prekursor polskich studiów etnicznych, w: Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, red. Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013, s. 33-56, lit. ISBN 978-83-7181-795-3

Jasiewicz, Zbigniew, Profesor Aleksander Posern-Zieliński i Jego prace. W 70-lecie urodzin, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 13-22, fot. ISBN 978-83-62490-14-1

„Wydaje mi się, że etnologia idzie w bardzo dobrym kierunku…”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza [Odpowiada Anna Zadrożyńska], „Lud” t. 97, 2013, s. 319-331, lit. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435

Jasiewicz, Zbigniew, Przedmiot i funkcje Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spojrzenie etnologa, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa, 2013, s. 51-63.

Kabat, Irena, Bibliografia prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 37-69. ISBN 978-83-62490-14-1.

Kabat, Irena, Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 22-37. ISBN 978-83-63795-95-5.

Kabat, Irena, Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 71. ISBN
978-83-62490-14-1

Kabat, Irena, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Brencza, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 211-218. ISBN 978-83-63795-95-5.

Kabat, Irena, Prace magisterskie napisane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pod kierunkiem prof. dra hab. Alekasandra Posern-Zielińskiego, w: Posern-Zielińskiego, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 73-80. ISBN 978-83-62490-14-1

Kabat, Irena, Ważniejsze publikacje pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2000-2011, „Ethnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe t. 11, 2013, s. 48-50. Brno-Cieszyn-Praha. Red. Jiři Langer. ISSN 1210-1109.

Kaczmarek, Łukasz, Antropologiczna rewizyta terenowa. Strategia zagrożona systemowo, „”Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2013, nr 2(19), s. 17-41, bibl. sum. [Anthropological fieldwork revisited. Ethnography and the systemic threat]. Red. Mirosław Marczyk. Wrocław. ISSN 1642-0977; http://zew.info.pl/?2013-2%2819%29,45

Kaczmarek, Łukasz , Paweł Ładykowski, Ethnographic training in boderland: students fieldwork, serendipities, and tight limits of Polish university system, “Cargo”. Journal for Cultural and Social Anthropology t. 10, 2012 [druk] 2013, nr 1-2, s. 99-117, bibl. Praga. Red. Jakub Grygar. ISSN 1212-4923.

Kaczmarek, Łukasz, Izabella Parowicz, Kingston: kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej, „Journal of Urban Ethnology” 2013, t. 11, s. 33-45, bibl., abstract, abstrakt. Red. R. Godula-Węcławowicz. Wydawca: IAE PAN. Kraków. ISSN 1429-0618

Kaczmarek, Łukasz, Władza, jej legitymizacja a inkluzywno-ekskluzywne mechanizmy konstruowania tożsamości grupowej. Konstruowanie wyobrażeń państwa i narodu na Fidżi, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 105-133, bibl., sum. ISBN 978-83-63760-15-1

Korzeniewski, Bartosz, Demokratyzacja pamięci wobec przewartościowań w pamięci Polaków po 1989 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” t. 2, 2013, s. 55-76.

Kuligowski, Waldemar, A relay of youth of the 21st century. A re-enactment of ritual or a grotesque performance?, “Cargo”. Journal for Cultural and Social Anthropology t. 10, 2012 [druk] 2013, nr 1-2, s. 47-60, abstr., bibl. Praga. Red. Jakub Grygar. Słowa kluczowe: Yugoslavian „Day of Youth”, relay of youth, political ritual, performative turn, Titonostalgia. ISSN 1212-4923.

Kuligowski, Waldemar, Kicz jako kultura. Świebodziński Chrystus i trąbki z Gučy, w: Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie, red. Roman Chymkowski, Łukasz Bukowiecki, Marta Czemarmazowicz, Włodzimierz Karol Pessel, Marta Zimniak-Hałajko, Poznań: Wydział Polonistyki UW, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2013, s. 379-388. ISBN 978-83-62100-51-4

Kuligowski, Waldemar, Ludzie, sztuka, pieniądze. Festiwalizacja w Polsce, „Czas Kultury” R. 29: 2013, nr 4(175), s. 4-15, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar, Miłość w domu gry, w: Bookopen, bo po trzydziestce wiele się zmienia…, red. [Sylwia Jurkiewicz, Justyna Lach], Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2013, s. 7-9. ISBN 978-83-7386-510-5

Kuligowski, Waldemar, Sztafeta Tito: reenactment rytuału, w: Bałkany performatywne. Rytuał-dramat-sztuka w przestrzeni publicznej, red. Magdalena Sztandara, Goran Injac, Waldemar Kuligowski, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 103-113, abstr., s. 200-201, Rez., s. 204. Rec. Dariusz Kosiński, Bogusław Zieliński. ISBN 978-83-7395-578-3.

Kuligowski, Waldemar, Wianek z sex-shopu. Wieczory panieńskie w Polsce dawnej i współczesnej, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej R. 58: 2013, nr 5(678), s. 30-41, fot., sum. Red. Jacek Sieradzki. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0012-2041

Kuligowski, Waldemar, Wieczór panieński: od magii do feminizmu, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 41-60, bibl., fot. ISBN 978-83-63795-95-5.

Kuligowski, Waldemar, Wielkopolska roku 2030. Czy Foresight prawdę nam mówi?, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 11-18. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK. ISSN 0860-7540

Kuligowski, Waldemar, Yoko, Baśka, Freddie – kobiety w rocku, „MEAKultura.” Muzyka. Edukacja.Artyści, ISSN 2299-1255; [przedruk 27 VIII 2013 za:] A po co nam rock: Między duszą a ciałem, red. W.J. Burszta, M. Rychlewski, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2003, s. 181-201; http://www.meakultura.pl/publikacje/yoko-baska-freddie-kobiety-w-rocku-668

Kuligowski, Waldemar [rec.], Historia rozważna i romantyczna [Peter Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, przeł. z ang. J. Hunia, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2012, s. XIII, 200]. – „Nowe Książki” 2013, nr 10/1135, s. 40-41. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [rec.], O pożytkach z krytyki [Ralf Konersmann, Krytyka kultury/przeł. z niem. Krystyna Krzemieniowa.- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.- 176 s.]. – „Nowe Ksiązki” 2013, nr 8/1133, s. 42-43. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [rec.] Przekleństwo pisma [Jack Goody, Mit, rytuał i oralność/przeł. z ang. O. Kaczmarek, wstęp P. Majewski.- Warszawa: Wyd. UW, 2012. – 266 s.; Jack Goody, Człowiek, pismo, śmierć. Rozmowy z Pierrem-Emmanuelem Dauzat/przeł. z ang. A. Karpowicz.- Warszawa: Wyd. UW, 2012.- 210 s.]. – „Nowe Książki” 2013, nr 3, s. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Magdaleną Sztandarą, Goranem Injacą] [Red.] Bałkany performatywne. Rytuał-dramat-sztuka w przestrzeni publicznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, ss. 205, noty o autorach, Notes on the Authors, abstr., Rez. Rec. Dariusz Kosiński, Bogusław Zieliński. ISBN 978-83-7395-578-3.

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Hauke Riesch, Christianem Oltra, Paulem Upham, Mariette Pol] Internet-based public debate of CCS: Lessons from online focus groups in Poland and Spain, “Energy Policy” t. 56, 2013, s. 693-702, bibl., abstract. Red. Nicky France; www.elsevier.com/locate/enpol

Lis, Aleksandra [Wspólnie z Małgorzatą Grodzińska-Jurczak] Metodyka prowadzenia badań społecznych w ramach programu konsultacyjnego, w: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Anna Marek, Aleksandra Lis, Akademia odpadowa. Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce, Kraków: Stowarzyszenie Ekopsychologia, 2013, s. 99-115. Rec. K. Iwińska. ISBN 978-83-921432-2-2.

Main, Izabella, Anna Witeska-Młynarczyk, Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, „Lud” t. 97, 2013, s. 87-110, lit., sum. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435

Main, Izabella, „Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na przykładzie Barcelony i Berlina, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, UW. Seria Studia Migracyjne, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2013, s. 195-217, bibl. Rec. Jacek Schmidt. ISBN 978-83-235-1272-1.

Main, Izabella, High mobility of Polish women. The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration”, 2013. Doi: 10.111/imig.12119.

Main, Izabella, Pamięć polska, niemiecka, żydowska w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 27: 2013, nr 2(100), s. 24-27. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK. ISSN 0860-7540

Main, Izabella, Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, w: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna, red. Dorota Praszałowicz, Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Kulpińska, [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, [2013], s. 1-22, bibl.;

Marciniak, Katarzyna, Odpusty wielkopolskie, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 61-71, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

Pełczyński, Grzegorz, Baptistskaja seminarija v Łodzi, w: Tradicija podgotovki služiteljej v bratstvje evangel’skich christian-baptistov. Istorija i perspektivy. Sbornik statej. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija 16-18 aprelja 2013 g., g. Moskva, Moskwa: Rossijskij sojuz evangel’skich christian-baptistov, Associacija “Duchownoje vozroždenije”, 2013, s. 60-65. ISBN 978-5-9902083-8-4

Pełczyński, Grzegorz, Gente Armenus, natione Polonus. O arcybiskupie Józefie T. Teodorowiczu, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 205-216, lit. ISBN 978-83-62490-14-1.

Pełczyński, Grzegorz, Mniejszości słowiańskie w Kościołach ewangelikalnych II Rzeczypospolitej, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 172-178, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

Pełczyński, Grzegorz, Ormianie w PRL, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 2013, nr 72/73, s. 48-57. Red. Andrzej Pisowicz. Kraków. ISSN 1233-8605

Penkala-Gawęcka, Danuta [wspólnie z Aleksandrą Bartoszko], Medical anthropology in Poland, „Cargo”. Časopis pro kulturní/sociální antropologii 2011, nr 1,2 [druk] 2013, s. 128-135, lit. red. Jakub Grygar. Praga. ISSN 1212-4923

Penkala-Gawęcka, Danuta, Mentally ill or chosen by spirits? ‘Shamanic illness’ and the revival of Kazakh traditional medicine in post-Soviet Kazakhstan, “Central Asian Survey” t. 32, 2013, nr 1, s. 37-51, bibl., abstract. Red. Deniz Kandiyoti. School of Oriental and African Studies. Londyn. ISSN 0263-4937

Pobłocki, Kacper [wspólnie z Lechem Merglerem i Maciejem Wudarskim], Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej. Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, 2013, ss. 257. ISBN 978-83-935211-1-1

Pobłocki, Kacper, Kolejny odcinek znanego serialu, „Kultura Liberalna” nr 248(40/2013) z 8 X 2013. ISSN 2081-027X. http://kulturaliberalna.pl/2013/10/08/rychard-swiecicki-kusiak-herbst-poblocki-referendum-w-warszawie [8 X 2013].

Pobłocki, Kacper, Neither West nor South: Colour and vernacular cosmopolitanism in urban Poland, “Przegląd Kulturoznawczy”: Wybór tekstów z roku 2013, część B, 2013, s. 205-215, bibl., abstract. Wydawca: Komitet nauk o Kulturze PAN, Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Red. E. Wilk. Kraków. Słowa kluczowe: kolor, komunizm, szarość, urbanizacja, kapitalizm, Europa Wschodnia, przestrzeń publiczna, życie codzienne, kosmopolityzm. ISSN 1895-975X, ISBN 978-83-233-3748-5.doi: 10.4467/20843860PK.13.020.2072.

Pobłocki, Kacper, Prawo do odpowiedzialności [przedmowa do]: Markus Miessen, Koszmar partycypacji, tłum. M. Choptiany, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013, s. 7-35. ISBN 978-83-62418-28-2

Pobłocki, Kacper, Skala jako obiekt badań antropologicznych, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 181-200, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

Pomieciński, Adam, Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 29, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, ss. 240, bibl., fot., tab., abstract, sum., indeks nazwisk. ISBN 978-83-232-2529-4; ISSN 1230-8595

Posern-Zieliński, Aleksander, Antropologia polityczna a studia nad wczesnym państwem, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 39-52, bibl., sum. ISBN 978-83-63760-15-1

Schmidt, Jacek, Andrzej Brencz – życie i dzieło, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.17-21. ISBN 978-83-63795-95-5.

Schmidt, Jacek, Granica w naszych głowach. O społeczno-kulturowych konsekwencjach funkcjonowania dawnej granicy zaborowej w czasach najnowszych, w: „Pogranicze czarnych orłów”. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej. Materiały pokonferencyjne, red. Andrzej Cieśla, Tomasz Krzemiński, Aleksandrów Kujawski: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, 2013, s. 177-189, lit. ISBN 978-83-7826-012-7

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Seria: Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały, Poznań: Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, 2013, ss. 180, bibl., fot., tab., wykresy, aneks., sum. [An inter-generational perspective on Pleszew and its residents]. Rec. Grażyna E. Karpińska. ISBN 978-83-929488-6-5.

Schmidt, Jacek [Red.] Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 219. ISBN 978-83-63795-95-5.

Szmyt, Zbigniew, Tantryczne ciało rosyjskiego prezydenta – oświecony umysł Czyngisydów. Polityka i nacjonalizm w buddyzmie buriat/mongolskim, „Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2013, z. 43, s. 87-105, bibl., sum. [The tantric body of the Russian president – Chingisids’ enlightened mind. Politics and nationalism in Buryat/Mongolian buddhism]. Słowa kluczowe: buddhism, Buryatia, Mongolia, nationalism, tradition, identity. Red. W.J. Burszta, J. Serwański. Poznan-Warszawa. Instytut Slawistyki PAN. ISSN 1230-1698.

Szyfer, Anna, Kultura współczesnej wsi – patchwork form i treści, w: w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. Jacek Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s.72-80, bibl. ISBN 978-83-63795-95-5.

Stanisz, Agata, Rodzina Made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, ss. 330, bibl., indeks, tab. ISBN 978-83-63795-27-6

Vorbrich, Ryszard, Dyskurs rozwojowy – między perspektywą kolonialną a neokolonialną, w: Antropologia stosowana, red. Maciej Ząbek, Warszawa; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 239-256, lit. ISBN 978-83-7401-376-5

Vorbrich, Ryszard, Anna Szymoszyn [red.], Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, ss. 296, fot., bibl., noty o autorach, wykazy. ISBN 978-83-62490-14-1

Vorbrich, Ryszard, Kwestia tubylcza a status obywatela w Kamerunie, w: Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe, red. Maciej Ząbek, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, 2013, s. 177-186. ISBN 978-83-7401-404-5

Vorbrich, Ryszard, Ludy refugialne strefy Sudanu, w: Bilad as-Sudan. Kultury i migracje, red. Waldemar Cisło, Jarosław Różański, Maciej Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 2013, s. 29-46, bibl., mapy, fot., tab., ryc. Rec. Antoni Kurek. ISBN 978-83-7401-364-2

Vorbrich, Ryszard, Państwo kolonialne i postkolonialne – aevum versus ruptoris. Przykład Kamerunu, w: Afryka między tradycją a współczesnością t. 1: Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie, red. Rafał Wiśniewski, Arkadiusz Żukowski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, 2013, s. 13-32, ryc. Rec. Jarosław Różański, Maciej Ząbek. ISBN 978-83-7401-434-2.

Vorbrich, Ryszard, Signares z Senegalu – rasa, płeć i władza a kontakt kulturowy, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM, 2013, s. 267-288, bibl., ryc., tab. ISBN 978-83-62490-14-1

Vorbrich, Ryszard, ‘Sorghum wealth’ versus ‘Money wealth’, or the hybrid nature of post-tribal economies, “Hemispheres”. Studies on Cultures and Societies 2013, nr 28, s. 5-14, abstr. Red. Jerzy Zdanowski. Wydawca: Institute of Mediterranean and Oriental Cultures. Warszawa. Słowa kluczowe: Daba, Dogon, post-tribal economy, hybridization, development. ISSN 0239-8818, ISBN 978-83-7452-072-0.

Vorbrich, Ryszard, Sukcesja substancjalna a legitymizacja władzy w wodzostwach północnego Kamerunu. Między perspektywą antropologiczną a historyczną, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 91-103, bibl., sum. ISBN 978-83-63760-15-1

Main, Izabella, Anna Witeska-Młynarczyk, Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, „Lud” t. 97, 2013, s. 87-110, lit., sum. Poznań. Red. D. Penkala-Gawęcka. ISSN 0076-1435

Bednarski, Jacek, [rec.] Eva Večerková, Věra Frolcová, Evropské Vánoce v tradicich lidové kultury, Praha: Vyšehrad 2010, ss. 518. – „Lud” t. 96, 2012, s. 311-314.

Bloch, NataliaBetween Vishnu and Mao Zedong: The maoist movement in multi-ethnic Nepal, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 169-189, bibl., abstr. w j. ang. Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Bloch, NataliaCudzoziemcy w Poznaniu. Z badań nad heterogenicznością kulturową ośrodka wielkomiejskiego, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 91-102, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Bloch, NataliaImigranci-profesjonaliści w sektorze edukacji, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 130-150, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaImigranci „z miłości” i wolontariusze, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 211-231, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaIntegracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu – edukacja, praca, zdrowie, w: Krajobrazy migracyjne Polski, red. Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2012, s. 333-366, tab., bibl. ISBN 978-83-923898-8-0

Bloch, NataliaKierunek Poznań. Integracja imigrantów spoza Unii Europejskiej w stolicy Wielkopolski, „Biuletyn Migracyjny” 2012, nr 34, s. 9-10; http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny34.pdf

Bloch, NataliaObóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska” t. 55, 2011 [druk] 2012, z. 1-2, s. 51-69, lit., sum. Warszawa. Red. Jarosław Derelicki. ISSN 0071-1861

Bloch, NataliaPoza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michał Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 171-186, bibl., abstr. ISBN 978-83-63795-07-8

Bloch, Natalia, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Jacek Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaWprowadzenie, w: Imigranci-studenci, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 151-155, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaWprowadzenie, w: Imigranci w sektorze handlu i usług, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 99-102, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, Natalia, Izabella Main, [wspólnie z: Izabela Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 53-78, bibl., tab. ISBN 978-83-63795-03-0

Brencz, AndrzejWielkanoc w polskiej, a szczególnie wielkopolskiej tradycji, w: Pisanka wielkanocna w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wystawa czasowa 1 marca – 15 kwietnia 2012 r., Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2012, s. 32-49

Brzezińska Anna W., Chwieduk, Agnieszka, Anna Szyfer. O rzeczach ważnych, których można nauczyć się od Pani Profesor, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 3-4(73), s. 27-30. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126

Brzezińska Anna W.Dualizm polityki regionalnej na przykładzie Żuław. Rzeczywistość kreowana a doświadczenia indywidualne, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 141-153, lit., rys., fot. ISBN 978-83-89499-89-9

Brzezińska, Anna W. [rec.] Jak docenić dziedzictwo kulturowe wsi? [Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania Wsi, opr. red. J. Duriasz-Bułhak, K. Połomski, A. Potok, Warszawa 2011]. – „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 1-2(72), s. 35-36. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec], [red.] Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, Opalenica: Wydawnictwo OPALGRAF Bogumił Wojcieszak, [2012], ss. 194, bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-88400-63-6. Repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/2653

Brzezińska Anna W., Agnieszka Chwieduk, [red.] Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, ss. 234, sum. , bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-62490-07-3

Brzezińska, Anna W.Naukowcy w Muzeum i o Muzeum, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2012, nr 2(8), s. 90-91. Sztum. Red. Leszek Sarnowski. Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie. ISSN 2082-0291

Brzezińska, Anna W., [rec.] „Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 1, Opole: Muzeum Wsi Opolskiej 2011, ss. 162. – „Lud” t. 96, 2012, ss. 330-331.

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Michałem Mokrzanem], Ogólnopolskie „Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku”, Warszawa, 18 czerwca 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 361.

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, Poznań w narracjach jego mieszkańców, czyli strategie badacza miejskiego, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 15-27, sum. ISBN 978-83-62490-07-3.

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, Sposób na miasto? Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 13-14. ISBN 978-83-62490-07-3

Brzezińska, Anna W.Tradycje plecionkarskie w Wielkopolsce – techniki, wzornictwo i promocja rzemiosła, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/ Ekorozwój/Turystyka R. 26: 2012, nr 3(97), s. 32-39, fot. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK.ISSN 0860-7540

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec], Wprowadzenie, w: Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, red. Anna W. Brzezińska, Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec, Opalenica: Wydawnictwo OPALGRAF Bogumił Wojcieszak, [2012], s. 4-5. ISBN 978-83-88400-63-6

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 7-9. ISBN 978-83-62490-07-3

Brzezińska, Anna W.Żuławy Elbląskie w perspektywie badań etnologicznych, w: Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, red. Anna W. Brzezińska, Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec, Opalenica: Wydawnictwo OPALGRAF Bogumił Wojcieszak, [2012], s. 6-14, tab., wykresy, fot. ISBN 978-83-88400-63-6

Buchowski, MichałAnthropology in postsocialist Europe, w: A companion to the anthropology of Europe, red. Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith, Jonas Frykman, Malden-Oxford-Chichester: Wiley-Blackwell, 2012, s. 68-87, bibl. ISBN 978-1-4051-9073-2

Buchowski, Michał, Aleksander Posern-Zieliński [wspólnie z: Henryk Mamzer, Andrzej Rozwadowski], Antropologia a archeologia, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 686-720, bibl. ISBN 978-83-7177-791-2

Buchowski, Michał, [wspólnie z Katarzyną Chlewińską], Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2012, s. 1-35, bibl., aneksy, http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22615

Buchowski, MichałEtnologia polska: historie i powinowactwa, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 12, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 120, bibl., indeks rzeczowy. ISBN 978-83-63795-08-5

Buchowski, MichałEurope as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, w: Ethnic politics and non-military aspects of security, red. A.M. Kusnetsov, Valdivostok: Far Eastern University Press, 2012, s. 33-46. ISBN 978-5-7444-2892-1.

Buchowski, MichałDas Gespenst des Orientalismus in Europa – Vom exotischen Anderen zum stigmatisierten Bruder, w: Kulturelle Übersetzungen, red. Anika Keinz, Klaus Schönberger, Vera Wolff, Schriftenreihe der Isa Lohmann-Siems Stiftung z. 4, Berlin: Reimer Verlag GmbH, 2012, s. 161-182, lit., tłum. Anika Keinz, Toralf Kleinsorge. ISBN 978-3-496-02833-8

Buchowski, MichałGłos w dyskusji, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej“ 2012, nr 11: Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego, s. 37-38. Red. Olgierd Dziekoński. Warszawa. Wydawca: Kancelaria Prezydenta RP. ISSN 2083-5868

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt, Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-22, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt [eed.], Imigranci: między izolacją a integracją, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 307. ISBN 978-83-63795-07-8

Buchowski, MichałIntricate relations between Western anthropologists and Eastern ethnologists, “Focaal”. Journal of Global and Historical Anthropology 2012, nr 63: Changing flows in anthropological knowledge, red. sekcji tematycznej: Michał Buchowski, Virginia R. Dominguez, s. 20-30, bibl., abstract. Red. Luisa Steur. Wydawca: Berghahn Journals. Nowy Jork-Oxford. ISSN 0920-1297

Buchowski, MichałJerzy Kmita dla antropologów, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), s. 409-412. Red. Eugeniusz Wilk. Kraków. ISSN 1897-1962, e-ISSN 2084-395X. Doi: 10.4467/20843860PK.12.035.0998

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt [red.] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 292. ISBN 978-83-63795-03-0

Buchowski, Michał, [wspólnie z Katarzyną Chlewińską], Poland [w części III: Countries in transition], w: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, red. Ricard Zapata-Barrero, Anna Triandafyllidou, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF, 2012, s. 345-369, bibl.;
link

Natalia Bloch, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Jacek Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt, Wstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michal Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-10, bibl. ISBN 978-83-63795-07-8

Buliński, Tarzycjusz [wspólnie z Mariuszem Kairskim], Pozorne elity. Nauczyciele i przywódcy organizacji indiańskich wśród Indian E’ñepá i Matsigenka (Amazonia wenezuelska i peruwiańska), „Etnografia Polska” t. 55, 2011 [druk] 2012, z. 1-2, s. 23-49, lit., sum. Warszawa. Red. Jarosław Derelicki. ISSN 0071-1861

Buliński, TarzycjuszSchool and social development among the E’ñepá I ndians of the Venezuelan Amazon: An anthropological approach, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 221-238, bibl., abstr. [w j. ang., pol.]. Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Buliński, TarzycjuszSzkoła rozwój i Indianie. Przyczynek do metodologii antropologii rozwoju, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 149-161.

Chwieduk, Agnieszka [wspólnie z Arkadiuszem Marciniakiem], Agency, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 564-570, bibl. ISBN 978-83-7177-791-2

Brzezińska Anna W., Chwieduk, Agnieszka , Anna Szyfer. O rzeczach ważnych, których można nauczyć się od Pani Profesor, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 3-4(73), s. 27-30. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126

Chwieduk, AgnieszkaImigranci z grup „trudno dostępnych”, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 232-270, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Chwieduk, AgnieszkaKiedy Francuz pomaga Polakowi. Oblicza polityki lokalnej na przykładzie podkarpackiej Piątkowej Ruskiej, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 154-174, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Chwieduk, Agnieszka, Jacek Schmidt, Metodologia badań, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 23-52, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, Agnieszka, [red.] Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, ss. 234, sum., bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-62490-07-3

Chwieduk, AgnieszkaO niektórych skutkach migracji w społeczności lokalnej – pomiędzy opisem a metodą. Przykład rumuńskiej wsi Săpînţa z regionu Maramuresz, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michal Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 231-249, bibl., abstr. ISBN 978-83-63795-07-8

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, AgnieszkaPoznań w narracjach jego mieszkańców, czyli strategie badacza miejskiego, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 15-27, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, AgnieszkaSposób na miasto? Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 13-14. ISBN 978-83-62490-07-3

Natalia Bloch, Michał Buchowski, Chwieduk , Agnieszka , Jacek Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, AgnieszkaWprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 7-9. ISBN 978-83-62490-07-3

Dohnal, Wojciech, Aleksander Posern-Zieliński [red.], Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, ss. 288. ISBN 978-83-89499-89-9

Dohnal, Wojciech, Pomieciński Adam, Borne Sulinowo: siła historii i wymiary współczesności, w: Antropolog w mieście i o mieście, red. Grażyna E. Karpińska, PTL. Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław-Łódź: PTL, 2012, s. 77-87, bibl., sum. ISSN 0076-0382, ISBN 978-83-87266-19-6

Jacek Schmidt, Dohnal, Wojciech [wspólnie z Filipem Schmidtem], Niedokończony projekt. Badania poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury w latach 2006-2007, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 173-183, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Dohnal, WojciechPolitical anthropology, yesterday and today: on the historical variability of the concept of „politics”, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 5-22, bibl., abstr. [w j. ang., pol.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Dohnal, Wojciech, Aleksander Posern-Zieliński, Wstęp, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 7-11, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Filip, Mariusz [wspólnie z Pawłem Chycem], Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012. nr 1(2), s. 395-400. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Toruń. ISSN 2084-1418

Filip, MariuszOd Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 237, bibl., fot., mapy, indeks osobowy. ISBN 978-83-63795-09-2

Hinca, PrzemysławOd radży do premiera. Elity plemienne stanu Himaćal Pradeś w strukturach demokracji indyjskiej, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 189-202, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Jasiewicz, Zbigniew, Z nevidomoi korespondencji Zoriana Dolengi-Chodakows’kogo, „Slovjans’kij svit”, vip. 10, 2012, s. 3-7.

Kaczmarek, ŁukaszWolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej, „Pogranicze”. Studia Społeczne, t. 20: Wielokulturowość w warunkach społeczeństwa polskiego – kapitał czy obciążenie?, red. Andrzej Sadowski, Katarzyna Niziołek, 2012, s. 107-131, bibl., sum. Białystok. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISSN 1230-2392

Kairski, Mariusz, In a world of „reversed” bodies: persons, non-persons, and people – how the E’ñepá Indians regard otherness, “Ethnologia Polona” 2008-2009 [druk] 2012, t. 29-30: Gender and Queer Studies, s. 115-134, bibl., abstr. [w j.ang., pol.]. Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Kairski, MariuszO tubylczej ekonomii politycznej. Przypadek Indian E’ñepá z Amazonii wenezuelskiej, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 203-222, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Korzeniewski, BartoszTransformacja pamięci – o nieliniowym charakterze przemian w pamięci Polaków, „Sensus Historiae” t. 9, 2012, nr 4, s. 11-22, abstract. Red. Wojciech Wrzosek. Bydgoszcz. ISSN 2082-0860

Kuligowski, WaldemarAndrocentrism in the discourse and structure of Polish ethnology. Prolegomena, “Ethnologia Polona” 2008-2009 [druk] 2012, t. 29-30: Gender and Queer Studies, s. 77-88, bibl., abstr. [w j.ang., pol.], Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Kuligowski, WaldemarAwatary „Solidarności”, „Teatr” 2012, nr 10(1143), s. 10-11. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0040-0769

Kuligowski, WaldemarEtnologia polska i słowacka: miejsca wspólne, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 7-16, abstract. ISBN 978-83-87266-44-8, ISSN 0239-8974

Kuligowski, Waldemar [wspólnie z: Marcinem Hermanowskim], Media jako przedłużenie, transformator i świadek” kultury, w: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, red. W. Kuligowski, M. Hermanowski, Poznań: Ars Nova, 2012, s. 7-18. ISBN 978-83-87433-87-1

Kuligowski, WaldemarOd „rytuałów buntu” do „etnografii wojującej”. Kategoria sprzeciwu w teorii antropologicznej, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 19-43. ISBN 978-83-7177-843-8

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński, Antropologia wobec buntu. Wprowadzenie, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 7-15, ISBN 978-83-7177-843-8

Kuligowski, WaldemarBrud, smród i etniczność. Aromafobie dawnej Rzeczypospolitej, w: Brud. Idee-dylematy-sprawy, red. Magdalena Sztandara, UO. Stromata Anthropologica 8, Opole: Uniwersytet Opolski, 2012, s. 47-58, stresz., abstrakt. ISSN 1897-5666

Kuligowski, Waldemar, [rec.] Dom, który jest gdzie indziej [David Morley, Przestrzenie domu: media, mobilność i tożsamość/przeł. z ang. Jolanta Mach. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2011. – 375 s.]. – „Nowe Książki” 2012, nr 1/1115, s. 56-57. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Ksiązki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarHistoria i antropologia: papierowe małżeństwo?, w: Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i antropologia, red. Jarosław Eichstaedt, Krzysztof Piątkowski, Colloquia Ethnologica t. II, Ożarów-Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2012, s. 169-180. ISBN 978-83-922053-6-4

Kuligowski, Waldemar [wspólnie z Marcinem Hermanowskim], [red.] Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, Poznań: Ars Nova, 2012, ss. 161. ISBN 978-83-87433-87-1

Kuligowski, WaldemarMulticulturalism Versus New Homogeneity: The Cases of Croatia and Bosnia and Herzegovina, w: Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě [Multikulturalismus versus nová homogenita: Připady Chorvatska a Bosny a Hercegoviny], red. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Praha: FHS UK, 2012, s. 21-36, lit. ISBN 978-80-87398-28-9

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński [red.], Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 371, ISBN 978-83-7177-843-8

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Borisem Michalikiem], [red.] Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, ss. 175. Rec. Eva Krekovičová, Teresa Smolińska. ISBN 978-83-87266-44-8, ISSN 0239-8974

Kuligowski, WaldemarRóżnicowanie nowoczesności. Nowa debata w antropologii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 247, bibl.. ISBN 978-83-934106-2-0

Kuligowski, WaldemarSkansen, którego nie było, w: Duch i czas, red. Kamila Czechowska, Materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej t. 8, Szubin: Szubińskie Towarzystwo Kulturalne w Szubinie, 2012, s. 30-35, fot. ISBN 978-83-929737-6-8

Kuligowski, WaldemarStudium tatuażu na prawie magdeburskim. Antropologia współczesności wobec historii, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012, nr 1(2), s. 41-49, sum., s. 417-418. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Toruń. ISSN 2084-1418

Kuligowski, WaldemarŚwiętowanie polskie: przewodnik dla użytkownika, w: Pisanka wielkanocna w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wystawa czasowa 1 marca – 15 kwietnia 2012 r., Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2012, s. 7-22

Main, IzabellaEtnograficzne projekty badawcze o Poznaniu: rewitalizacja przestrzeni i przestrzenie pamięci (komunikat), w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 209-215, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Danuta Penkala-Gawęcka, Main, Izabella, Anna Witeska-Młynarczyk [red.], W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, ss. 347. ISBN 978-83-61845-12-6

Danuta Penkala-Gawęcka, MainIzabella, Anna Witeska-Młynarczyk, Wprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 9-25, lit. ISBN 978-83-61845-12-6

Natalia Bloch, MainIzabella, [wspólnie z: Izabela Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 53-78, bibl., tab. ISBN 978-83-63795-03-0

Marciniak, KatarzynaZum Pilgerwesen im heutingen Grosspolen, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 62-71, fot., tab. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GMbh&Co. KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06649-5

Pełczyński, GrzegorzBaptyści i ewangeliczni chrześcijanie w Związku Radzieckim, „Wrocławskie Studia Wschodnie” t. 14, 2010 [druk] 2012, s. 43-53. Red. Antoni Kuczyński. Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3422. ISSN 0239-6661, ISSN 1429-4168.

Pełczyński, GrzegorzEvangjel’skije christianje i baptisty v Rossijskoj Impjerii. Probljema identičnosti, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak, Przestrzenie Kultury t. 1, Poznań: Wydawnictwo „Pro”, 2012 s. 127-141, stresz. Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. ISBN 978-83-63090-20-3

Pełczyński, GrzegorzEwangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek), Etnologia i Antropologia Kulturowa Nr 28, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, ss. 261, bibl., fot., abstr., indeks nazwisk, indeks geograficzny, sum., rez. ISBN 978-83-232-2450-1, ISSN 1230-8595

Pełczyński, GrzegorzInicjatywnicy. Ruch opozycyjny wśród ewangelicznych chrześcijan-baptystów w ZSRR, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” t. 4-5, 2008-2010 [druk] 2012, s. 128-140, lit., sum. Red. Krzysztof Brzechczyn. Wydawca: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie. Warszawa. ISSN 1730-0592

Pełczyński, GrzegorzThe landed gentry over the Berezina and La Plata Rivers, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 245-252, bibl., abstr. [w j. ang., Pol.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Pełczyński, GrzegorzKto wytwarza kybyny (kibiny), „Znad Wilii” R. 24: 2012, nr 3(51), s. 78-86, fot., lit. Red. Romuald Mieczkowski. Wilno. Wydawca: Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”. ISSN 1392-9712

Pełczyński, GrzegorzLudowość w kinie PRL-u, w: Ciekawość świata, ludzi, kultury…Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, Seria: Societas t. 43, red. Bogdan Szlachta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 263-281. ISBN 978-83-7638-228-9

Pełczyński, GrzegorzReligia w Rosji, w: Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, red. Klaudiusz Święcicki, Gniezno: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2012, s. 13-19, bibl., sum., nota o autorze, s. 262. ISBN 978-83-61352-52-5

Penkala-Gawęcka, Danuta, [red.], „Lud” t. 96, 2012, ss. 397

Penkala-Gawęcka, DanutaProfesjonalizacja czy zwrot ku „tradycji”?Problemy legitymizacji praktyków medycyny komplementarnej w postsowieckim Kazachstanie i Kirgistanie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 305-330, lit., sum. ISBN 978-83-61845-12-6

Penkala-Gawęcka, Danuta, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk [red.], W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, ss. 347. ISBN 978-83-61845-12-6

Penkala-Gawęcka, Danuta, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk, Wprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 9-25, lit. ISBN 978-83-61845-12-6

Pobłocki, KacperA crisis of imagination? Notes on interdisciplinary hauntologies, w: De disciplines voorbij. De colleges van Hans Adriaansens, red. Herman Tak, Barbara Oomen, [b.m.w.] : Roosevelt Academy Middelburg, 2012, s. 101-114. ISBN 978-90-70174-53-8

Pobłocki, Kacper
“Knife in the water”. The struggle over collective consumption in urbanizing Poland, w: Communism unwrapped. Consumption in cold war Eastern Europe, red. Paulina Bren, Mary Neuburger, [New York]: Oxford University Press, 2012, s. 68-86. ISBN 978-0-19-982767-1

Pobłocki, KacperNasza wspólna nieprzysiadalność, „Res Publica Nowa” R. 25: 2012, nr 19(209), s. 41-47. Red. Wojciech Przybylski, Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. Warszawa. ISSN 1230-2155

Pobłocki, KacperPalcem po mapie. Manifest antropologii rowerowej, „Czas Kultury” R. 28: 2012, nr 3(168), s. 32-43, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Pobłocki, KacperPrawo do wyobraźni [wywiad z Davidem Harveyem, rozmawia K. Pobłocki], „Respublica Nowa” R. 25: 2012, nr 19 (209), s. 27-31. Red. Wojciech Przybylski, Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. Warszawa. ISSN 1230-2155.

Pobłocki, KacperSolemnity and violence in Central and Eastern European urban life, “Visegrad Insight” 2012, nr 1, s. 86-89. red. Wojciech Przybylski. Warszawa. Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego

Pobłocki, Kacper [red.], Worlding Europe – anthropology at the crossroads, “Lud” t. 96, 2012, s. 13-137.

Waldemar Kuligowski, Pomieciński, AdamAntropologia wobec buntu. Wprowadzenie, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 7-15, ISBN 978-83-7177-843-8

Dohnal, Wojciech, Pomieciński AdamBorne Sulinowo: siła historii i wymiary współczesności, w: Antropolog w mieście i o mieście, red. Grażyna E. Karpińska, PTL. Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław-Łódź: PTL, 2012, s. 77-87, bibl., sum. ISSN 0076-0382, ISBN 978-83-87266-19-6

Pomieciński, Adam [wspólnie z Wojciechem J. Bursztą], E-folklor – wstęp, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): E-folklor, s. 4-6. Red. Wiesław Godzic. Wydawnictwo SWPS. Warszawa. ISSN 1644-8340;http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206

Pomieciński, Adam
E-humanitaryzm: pomaganie przez klikanie, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): E-folklor, s. 86-95, bibl. abstr., s. 86-95. red. Wiesław Godzic. Wydawnictwo SWPS. Warszawa. ISSN 1644-8340;http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206

Pomieciński, AdamMiasto – materia tekstu. Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 113. ISBN 978-83-62490-07-3

Waldemar Kuligowski, Pomieciński, Adam [red.], Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 371, ISBN 978-83-7177-843-8

Pomieciński, AdamRuch alterglobalny: między buntem a happeningiem, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 135-149. ISBN 978-83-7177-843-8

Michał Buchowski, Posern-Zieliński, Aleksander [wspólnie z: Henryk Mamzer, Andrzej Rozwadowski], Antropologia a archeologia, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 686-720, bibl. ISBN 978-83-7177-791-2

Wojciech Dohnal, Posern-Zieliński, Aleksander [red.], Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, ss. 288. ISBN 978-83-89499-89-9

Posern-Zieliński, AleksanderThe Mapuche from Araucania: Their identity, ethnic activism and attitudes toward the state, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 191-205, bibl., abstr. [w j. ang.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Posern-Zieliński, AleksanderIndianie a państwo w Ameryce Łacińskiej: tubylczy aktywizm wobec etnopolitycznej dominacji władzy, w: Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011 [druk] 2012, s. 29-54. ISBN 978-83-233-3295-4

Posern-Zieliński, AleksanderIndianie w metropoliach Ameryki Południowej, w: Migracje i wielkie metropolie, red. Jan E. Zamojski, Migracje i Społeczeństwo 15, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012, 267-288, s. 341-343. ISBN 978-83-88909-97-9.

Wojciech Dohnal, Posern-Zieliński, AleksanderWstęp, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 7-11, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Michał Buchowski, Schmidt, JacekImigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-22, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Michał Buchowski, Schmidt , Jacek [red.] Imigranci: między izolacją a integracją, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 307. ISBN 978-83-63795-07-8

Schmidt, Jacek, [wspólnie z: Karolina Sydow], Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 79-98, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Agnieszka Chwieduk, Jacek SchmidtMetodologia badań, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 23-52, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Michał Buchowski, Jacek Schmidt [red.] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 292. ISBN 978-83-63795-03-0

Schmidt, JacekDemitologizacja Niemca? Między stereotypami a praktyką społeczną, „Lamus”. Pismo kulturalno-artystyczne t. 10, 2012, nr 2(26), s. 42-46, lit. Red. Gabriela Balcerzak. Gorzów Wlkp. Wydawca: Klub Mysli Twórczej „Lamus“. ISSN 1233-0159

Schmidt, Jacek, Wojciech Dohnal [wspólnie z Filipem Schmidtem], Niedokończony projekt. Badania poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury w latach 2006-2007, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 173-183, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Schmidt, JacekPleszewianie o swoim mieście i sobie. Drugi rok badań empirycznych , „Rocznik Pleszewski” t. 12, 2011 [druk] 2012, s. 252-263, tab., fot. Pleszew. Muzeum Regionalne w Pleszewie. ISSN 1643-8213

Schmidt, JacekDie West- und Nordgebiete Polens. Geschichte-Menschen-Kulturelle Landschaft, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 40-52, lit., fot. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GMbh&Co. KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06649-5

Natalia Bloch, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Schmidt, Jacek, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Michał Buchowski, Schmidt, JacekWstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michal Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-10, bibl. ISBN 978-83-63795-07-8

Stanisz, AgataAkustemologia współczesności. Refleksja nad potencjałem antropologii dźwięków, ss. 4;
http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=4734&from=pubstats

Stanisz, AgataAudiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery, w: Audiosfera miasta, red. Robert Losiak, Renata tańczuk, Prace Kulturoznawcze t. 18, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3366, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 99-111, sum. ISSN 0239-6661, ISSN 0860-6668, ISBN 978-83-229-3255-1

Stanisz, AgataRuchome miejsca i etnografia translokalności, „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8): Lokalność, s. 6-18, abstr., sum. Red. Adam Paluch. Wrocław. Wydawca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 1898-3901

Stanisz, AgataTajwańscy studenci Uniwersytetu Medycznego, w: Imigranci-studenci, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 155-188, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Szmyt, ZbigniewAzja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 11, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 175, bibl., aneks, fot., indeks osob. ISBN 978-83-63795-10-8

Szmyt, ZbigniewThe history of nation and ethnicity in Mongolia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, t. 8, 2012, nr 3: Eastern affairs. Work with historical memory. Borderlands, red. Karolina Polasik-Wrzosek, Ivan Peshkov, s. 11-28, bibl. abstract. Bydgoszcz. Red. Wojciech Wrzosek. Oficyna Wydawnicza Epigram. ISSN 2082-0860

Szmyt, ZbigniewObcy w naszym pokoju komunalnym. Wielokulturowość w proradzieckiej Moskwie, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 51-64, mapa, abstract. ISBN 978-83-87266-44-8, ISSN 0239-8974

Szyfer, Anna, [rec.] Edward Cyfus, Po naszamu. Gawędy warmińskie, Olsztyn: Audio Soft 2000, ss. Ss. 190; tenże, …a życie toczy sie dalej, cz. 1, dalej, cz.2, Olsztyn: Posłaniec Warmiński 2006, ss. 216; tenże, …a życie toczy się dalej, cz. 3, Olsztyn: Warmińsko-Mazurskie Wydawnictwo JiW 2010, ss. 229; tenże, Moja Warmia, Dąbrówno: Retman 2012, ss. 168. – „Lud” t. 96, 2012, s. 328-329.

Szyfer, AnnaŹródło w etnografii – refleksja nad współczesnym podejściem do metod i terenu, w: Ciekawość świata, ludzi, kultury…Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, Seria: Societas t. 43, red. Bogdan Szlachta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 67-72. ISBN 978-83-7638-228-9

Vorbrich, RyszardAgent kontaktu – agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 131-147

Vorbrich, Ryszard, An anthropologist’s perspective on minimal government. Power and politics among the Pygmy peoples, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 139-149, bibl., abstr. [w j. ang., pol.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Vorbrich, RyszardPlemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 27, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, ss. 434, bibl., abstr., sum., mapy, ryc., tab., ISBN 978-83-232-2402-0, ISSN 1230-8595

Vorbrich, Ryszard, [red.] Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, ss. 243, bibl. ISBN 978-83-87266-29-5, ISSN 0239-6726

Vorbrich, RyszardŚwięto duchów – czyli jak przetańczyć święto, w: Rytmy i kroki Afryki, red. Wiesna Mond-Kozłowska, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2011, s. 167-172, fot., sum. ISBN 978-83-7614-031-5, ISBN 978-83-7505-903-8

Vorbrich, RyszardWstęp. Rozwój a kultura. Zarys dyskursu, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 7-16. ISBN 978-83-87266-29-5, ISSN 0239-6726

Witeska-Młynarczyk, AnnaKrajobraz powodzi. Refleksje o przestrzeni pamiętania, w: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 5: Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s.

Witeska-Młynarczyk, Anna„Ta wiedza jest zapisana w naszych ciałach” – narracje o porodach domowych w Polsce, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 61-75, lit., sum. ISBN 978-83-61845-12-6

Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Witeska-Młynarczyk, Anna [Red.] W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, ss. 347. ISBN 978-83-61845-12-6

Witeska-Młynarczyk, AnnaWhy and how to include anthropological perspective into multidisciplinary research in the Polish health system, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” t. 19, 2012, nr 3, s. 497-501, abstract. Red. Andrzej Wojtyła. Lublin. Wyd.: Instytut Zdrowia Wiejskiego. ISSN 1232-1966

Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Witeska-Młynarczyk, AnnaWprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 9-25, lit. ISBN 978-83-61845-12-6

Bednarski, Jacek, Wojciech Dohnal, Jacek Schmidt, Etnolog w Pleszewie, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 215-224.

Bednarski, Jacek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Ethnologia Europae Centralis”. Journal of Ethnology of Central Europe t. 10, 2011, s. 98-105. Red. Jiři Langer. Brno-Cieszyn-Praga. ISSN 1210-1109, ISBN 978-80-903911-1-6

Bloch, Natalia [wspólnie z: Marcel Kwaśniak, Adam Sanocki], Lhasa, Seria Miejsca Święte t. 17, Warszawa: Mediaprofit, 2011, ss. 247, fot., plany, indeks. ISBN serii 978-83-61809-35-7, ISBN 978-83-61809-52-4

Bloch, NataliaTeren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. T. Buliński, M. Kairski, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 209-235, lit.

Bloch, NataliaUrodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., 2011, ss. 655, bibl., fot., mapy, indeks osób, słownik terminów, sum. ISBN 978-83-229-3217-9

Brzezińska, Anna W.Badania etnologiczne na Żuławach w roku 2010, „Rocznik Żuławski” 2010 [druk] 2011, s. 20-22, fot. Nowy Dwór Gdański. Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowotarski. ISSN 2080-4997, ISBN 978-83-911771-9-8

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Justyna Słomska-Nowak], Czy i jak badać dziś strój ludowy?, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 62-74, bibl., fot., nota o autorach. ISBN 978-83-60431-62-7

Brzezińska, Anna W.Dlaczego przyjechaliśmy na Żuławy, w: Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Anna W. Brzezińska, Poznań-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2011, s. 7-10. ISBN 978-83-61508-35-9

Brzezińska, Anna W.Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa, w: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, red. Zygmunt Kłodnicki, Andrzej Murzyn, Anna Drożdż, Grzegorz Błahut, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 146-156, bibl. ISBN 978-83-60431-70-2

Brzezińska, Anna W.Krajobraz kulturowy północno-zachodniej Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 25: 2011, nr 4(94), s. 6-11, fot., rys. Red. Stanisław Słopień. Poznań. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu. ISSN 0860-7540

Brzezińska, Anna W.Krajobraz kulturowy Żuław w perspektywie etnologicznych badań terenowych w latach 2008-2011, w: Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Anna W. Brzezińska, Poznań-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2011, s. 13-24, tab., sum. ISBN 978-83-61508-35-9

Schmidt, Jacek, Brzezińska, Anna W.Kultura zmienia życie. Społeczne aspekty projektów kulturalnych w Wielkopolsce, w: Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, red. Jacek Sójka, Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski, UAM. Człowiek i Społeczeństwo t. 32, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 73-80. Red. serii: Grzegorz Dziamski. ISBN 978-83-232-2331-3, ISSN 0239-3271

Brzezińska, Anna WeronikaObrazki etnograficzne z Pleszewa i okolic, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 225-236, mapa, fot. Pleszew. ISSN 1643-8213

Brzezińska, Anna W .Die polnische „Volkskultur” – ein ungewolltes, vergessenes oder notwendiges Erbe?, „Jahrbuch Polen“ t. 22: Kultur, 2011, s. 121-131, fot. 5. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GmbH&Co.KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06482-8

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Wosińska, Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”. Perspektywa antropologiczna, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Łukasz Banaszak, Małgorzata Wosińska, Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011, s. 19-25, tab. ISBN 978-83-930834-1-1

Brzezińska, Anna W.Samoaktywacja jako czynnik kształtujący społeczność regionalną. Przypadek regionu Żuław, „Polityka Społeczna” 2011, Numer Specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: Zasoby, kompetencje, partnerstwo, s. 34-38, bibl., tab., sum. Red. Dariusz Rosiński, Agnieszka Rosińska. Warszawa. Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISSN 0137-4729

Brzezińska Anna W., Wosińska Małgorzata, Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof, w: Konferencja polskich muzeów historycznych, Poznań-Gniezno: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, 2011, s. 213-230, fot. kol. ISBN 978-83-928466-9-7

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Wosińska, Sztutowo czy Stutthof? Projekt badawczy, „Prowincja”. Kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2011, nr 1(3), s. 86-100, fot. Red. Leszek Sarnowski. Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „TAKA GMINA” w Sztumie. ISBN 978-83-86590-23-0, ISSN 2082-0291

Brzezińska, Anna W.„Sztutowo – moje miejsce na ziemi?”. Edukacja regionalna w miejscu pamięci, w: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Łukasz Banaszak, Małgorzata Wosińska, Poznań-Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie, 2011,s. 95-107, ryc. ISBN 978-83-930834-1-1

Brzezińska, Anna W.Tradycje plecionkarskie w Wielkopolsce, w: Stała wystawa Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, red. Rafał Węgierkiewicz, [Nowy Tomyśl]: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, [2011], s. 6-7.

Brzezińska, Anna W.Wielkopolska wieś Prokopów w świetle wybranych materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka R. 25: 2011, nr 1(91), s. 12-18, fot., sum., s. 79. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Poznań. ISSN 0860-7540

Brzezińska, Anna W.Zapamiętać Pelplin, w: Bogdan Solecki, Seweryn Brzeziński, Pelplin dawny i współczesny, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2011, s. 7-8, sum., s. 9-10.

Brzezińska, Anna W. [red.], Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, Poznań-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2011, ss. 250, sum., bibl., aneksy, fot., noty o autorach. ISBN 978-83-61508-35-9

Buchowski, MichałEtnografia/etnologia polska w okresie „realnego socjalizmu”. Od niemarksistowskiej ortodoksji „etnografizmu” do postetnograficznego pluralizmu, „Lud” t. 95, 2011, s. 13-43, lit., sum.

Buchowski, MichałInteligenci ignorują różnice, „Kultura Liberalna”. Społeczno-kulturalny tygodnik internetowy nr 141(38/2011) z 20 IX 2011. red. Jarosław Kuisz. ISSN 2081-027X, http://kulturaliberalna.pl/2011/09/19/buchowski-pilot-bielawska-ruszkiewicz-%E2%80%9Ety-wiesniaku%E2%80%9D-%E2%80%93-epitety-komplementy%E2%80%A6-iii/#1 

Buchowski, Michał, Komentarz do: Nigel Rapport, The liberal treatment of difference. An untimely meditation on culture and civilization, “Current Anthropology” t. 52, 2011, nr 5, s. 687-696; “Current Anthropology” t. 52, 2011, nr 5, s. 696-697. Chicago. The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. ISSN 0011-3204

Buchowski, MichałPeryferie wynalezione, “Kultura Liberalna” nr 152(49/2011) z 6 XII 2011 r. ISSN 2081-027X,http://kulturaliberalna.pl/2011/12/06/zarycki-lunden-buchowski-iwasiow-wymyslanie-granic/#3

Buchowski, MichałPolish ethnology in the periods of “early” and “late” socialism. From non-marxist orthodoxy top post-ethnographical pluralism, w: Sociology and ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific self-description in state socialist countries. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 20. bis 23. November 2008, red. Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft, Martin Schulze Wessel, Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum t. 31, Műnchen: Oldenbourg Verlag, 2011, s. 147-172. ISBN 978-3-486-70461-7

Buchowski, MichałPost-socialist change as an attempted transformation of people. “Us” as “them” in a neoliberal ideology in Poland, w: From totalitarianism to democracy: twisted and unfinished road. On the 20th anniversary of the fall of communism in Eastern Europe, red. Stanisław Latek, Montreal: Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, Polish Academy of Arts and Sciences, 2011, s. 67-83, abstract. ISBN 978-0-9868851-0-5

Buchowski, Michał, [wspólnie z Katarzyną Chlewińską], Tolerance of diversity in Polish schools: the case of Roma children and ethics classes, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2011, s. 1-40; http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19801/ACCEPT_2011-14_WP3_Poland.pdf?sequence=1 

Buliński, TarzycjuszLudzie, zwierzęta i inne byty w świecie Indian Amazonii. Wstęp do perspektywizmu, w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, red. Adriana Mica, Paweł Łuczeczko, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2011, s. 89-114, lit., nota o autorze, s. 397. ISBN 978-83-63133-00-9

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski, Pytanie o teren w antropologii, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 9-24, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski [red.], Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, ss. 240, abstrakt, noty o autorach. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Buliński, Tarzycjusz, Mariusz Kairski, Wiedza w antropologii. W poszukiwaniu nowego wymiaru badań terenowych, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 291-333, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Chwieduk, AgnieszkaAlmanachy, byki i relikwie, czyli tożsamość lokalna w pisarstwie francuskich etnologów, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 57-70, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

Dohnal, Wojciech, Adam Pomieciński, Borne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid”. Etnologický Časopis – Ethnological Journal R. 98: 2011, nr 2, s. 191-206, lit., abstract. Red. Jiři Woitsch. Praga. Etnologický ústav AV ČR.

Jacek Bednarski, Dohnal Wojciech, Jacek Schmidt, Etnolog w Pleszewie, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 215-224.

Fabiś, PiotrDwie Durkheimowskie utopie, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 19-27, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

Jasiewicz, Zbigniew„Moje życie naukowe można sprowadzić do próbowania kolejnego klucza z wielkiego pęku, który dała mi teoria poznania”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza [Odpowiada Zofia Sokolewicz], „Lud” t. 95, 2011, s. 303-354.

Jasiewicz, ZbigniewPoczątki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918), Poznań: Wydawnictwo Instytutu im. Oskara Kolberga, 2011, ss. 288, bibl., indeks nazwisk i nazw, aneks, sum., rez., Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 15. ISBN 978-83-932586-0-4, ISBN 978-83-62298-27-3

Jasiewicz, Zbigniew, Status etniczny i narodowy Ukraińców w pracach polskich uczonych  i publicystów XIX i początków XX wieku. Jan Boudouin de Courtenay i inni, w: Ukraińcy. Historia i kultura, red. A. Kijas, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2011, s. 95-107.

Kabat, Irena, Zofia Staszczak (1928-2011), „Lud” t. 95, 2011, s. 448-450.

Kairski, MariuszOsoby Wielorakie. O sposobach bycia w wieloświecie Indian E’ñepá (Amazonia wenezuelska), w: W kręgu problemów ekologii kultury, red. Halina Chałacińska, Krzysztof Kropaczewski, UAM. Seria Badania Interdyscyplinarne nr 21, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 27-41. ISBN 978-83-232-2246-0, ISSN 1895-376X

Buliński, Tarzycjusz, Kairski MariuszPytanie o teren w antropologii, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 9-24, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Buliński, Tarzycjusz, Kairski Mariusz [red.], Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, ss. 240, abstrakt, noty o autorach. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Buliński, Tarzycjusz, Kairski MariuszWiedza w antropologii. W poszukiwaniu nowego wymiaru badań terenowych, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 291-333, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Kuligowski, WaldemarAntropolog czytający Miłosza. Ekonomia inspiracji, w: Spotkanie z człowiekiem. Zaczynając od Czesława Miłosza, red. Grzegorz Dąbrowski, Barbara Dwilewicz, Kamila Piotrowiak, Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 43-57, sum., rez. ISBN 978-83-930320-6-8

Kuligowski, Waldemar [rec.], Bardzo konkretne oblicze kultury [Lech M. Nijakowski, Pornografia: Historia, znaczenie, gatunki. – Warszawa: „Iskry”, 2010. – 498 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 3/1105, s. 18-19. Red. T. Łubieński. Wydawca: Instytut Kultury. Warszawa. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [rec.], Bombaj, Oksford, Polska [Homi K. Bhabha, Miejsca kultury/przeł. z ang. T. Dobrogoszcz. – Kraków: Wydaw. UJ, 2010, 321 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 4/1106, s. 52-53. Red. T. Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Kultury. ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarEtnologia lenkijoje: institucinė ir mokslo raida nuo 1910 metų iki šiandienos, „Lietuvos Etnologia”: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos [„Lithuanian Ethnology”: Studies in Social Anthropology and Ethnology] 2011, nr 11(20), s. 109-124, lit., abstrakt, sum. Red. Vytis Čiubrinskas. Wydawca: Lietuvos istorijas institutas. Wilno. ISSN 1392-4028

Kuligowski, WaldemarDefamiliaryzacja i inne praktyki antropologii bliskości, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, Wrocław: PTL, 2011, s. 7-15. ISBN 978-83-87266-83-7, ISSN 0239-8974
Kuligowski, Waldemar [rec.] James, Deborah, Evie Plaice, and Christina Toren (eds.): Culture wars. Context, Models, and Anthropologists’ Accounts. New York: Berghahn Books, 2010, 220 pp. – “Anthropos” R. 106, 2011, nr 2, s. 681-682

Kuligowski, Waldemar [rec.], Karnawał polskiej prawicy [Rafał Pankowski, The populist radical right in Poland: The patriots, Routledge, London 2010]. – „Czas Kultury” R. 27: 2011, nr 6(165), s. 139-143. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. Poznań. ISSN 0867-2148

Kuligowski, WaldemarKela memb, stringy a Kate Middleton. Komentáre k transformáciám tradície, „Kontexty kultúry a turizmu” R. 4, 2011, nr 1, s. 8-10, lit., abstr. Red. Ladislav Lenovský. Nitra. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. ISSN 1337-7760

Kuligowski, Waldemar, [rec.] Kto okłamał kanibali? [William Arens, Mit i ludożercy: antropologia i antropofagia/przeł. z ang. Włodzimierz Pessel; wstęp i red. nauk. Magdalena Radkowska-Walkowicz. – Warszawa: Wydawnictwa UW, 2011. – 255 s. – „Nowe Książki” 2011, nr 10/1112, s. 13-14. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [rec.], Kultura na randce [Piotr Szarota, Anatomia randki, Warszawa: „Muza”, 2011. – 203 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 9/1111, s. 32. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562.

Kuligowski, Waldemar [rec.] Mądrość słonia [Clifford Geertz, Po fakcie: dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog/przeł. z ang. Tomasz Tesznar. – Kraków: Wydaw. UJ, 2010. – 200 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 8/1110, s. 18-19. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [rec.], Mit, pop, esej [Nowe mitologie, red. Jérome Garcin; przeł. z fran. Anna Kocot. – Kraków: Wyd. UJ, 2010. – 157 s.]. – „Nowe Książki” 2011, nr 1(1103), s. 68. Red. Tomasz Łubieński. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarNacionalizam običnih ljudi. Etnicizacija muzičke tradicije na primeru Sabora u Guči, „Antropologija”. Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju (IEA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, t. 11, 2011, nr 1, s. 67-84, abstrakt, sum. [przeł. z j. pol. Nikola F. Pavković] Belgrad. Wydawca: Filozofskog fakulteta Univerziteta u Belgradu. ISSN 1452-7243

Kuligowski, WaldemarNacjonalizm zwyczajnych ludzi. Etnicyzowanie tradycji muzycznej na przykładzie festiwalu w Gučy, „Slavia Meridionalis”. Studia Slavica et Balcanica t. 11, 2011, s. 157-171, sum. Red. tomu: Lilla Moroz-Grzelak, Grażyna Szwat-Gyłybowa. Warszawa. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. ISSN 1233-6178

Kuligowski, WaldemarO transgresyjnej funkcji skandali, „Tematy z Szewskiej”: Skandal/Scandal 2011, nr 2(6), s. 135-138, sum. Wrocław. Red. Adam Paluch. ISSN 1898-3901

Kuligowski, WaldemarNacjonalizm i muzyka. Festiwal w Gucy jako zderzenie kultur, w: Dynamika akulturácie na etnickej hranici, red. Boris Michalik, Nitra: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 164-173, lit., abstr. ISBN 978-80-8094-927-3

Kuligowski, Waldemar [red.], Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t. 15, Wrocław: PTL, 2011, ss. 199. ISBN 978-83-87266-83-7, ISSN 0239-8974

Main, IzabellaThe avant-garde of the Catholic Church? Catholic student groups at the Dominican Churches in Poznań and Krakow, Poland, “Social Compass”. International Review of Sociology of Religion. Revue Internationale de Sociologie de la Religion, t. 58, 2011, nr 1, s. 115-132, bibl., abstr. w j. ang. i fran. Red. Jean-Pierre Hiernaux. ISSN 0037-7686

Marciniak, KatarzynaDysfunkcjonalny obraz rodziny wiejskiej w Pamiętnikach chłopów z 1935 r., w: Wartość i dobro rodziny, red. Jarosław Jęczeń, Marian Z. Stepulak, KUL. Centrum Badań nad Rodziną t. 5, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 299-306. ISBN 978-83-7702-260-3

Pełczyński, GrzegorzBracia Mackiewiczowie, “Znad Wilii” R. 23: 2011, nr 1(45), s. 55-61, fot. Wilno. Red. Romuald Mieczkowski. Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”. ISSN 1392-9712

Pełczyński, GrzegorzEwangeliczni chrześcijanie-baptyści w Rosji i Związku Radzieckim, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” t. 4, 2011, nr 3, s. 75-97, abstr. Red. Wojciech Wrzosek. Oficyna Wydawnicza Epigram.Bydgoszcz. ISSN 2082-0860

Pełczyński, GrzegorzOrmianie polscy jako wspólnota subetniczna, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 179-187, bibl., nota o autorze.ISBN 978-83-60431-62-7

Pełczyński, GrzegorzRestauracja Kresowa, Kraków: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, 2011, ss. 179. ISBN 978-83-927161-2-9

Pełczyński, GrzegorzWspólnoty ewangeliczne w Polsce w latach 1945-1956, w: Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć t. I: Historia, red. Stanisław Jankowiak, Dorota Skotarczak, Izabela Skórzyńska, Publikacje Instytutu Historii nr 94, Poznań: Instytut Historii UAM, 2011, s. 203-210, tab. ISBN 978-83-89407-77-1
Pełczyński, Grzegorz, Wyjątkowość chrześcijaństwa według Réné Girarda, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 37-44, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

Penkala-Gawęcka, Danuta [red.], „Lud” t. 95, 2011, ss. 467.

Penkala-Gawęcka, DanutaSome complementary medicines in post-soviet Kazakhstan as conveyers of meaning and manifestations of values, “Curare”. Zeitschrift fűr Medizinethnologie. Journal of Medical Anthropology t. 34, 2011, z. 1+2: New trends in ethnobotany and ethnopharmacology. Selected contributions of the 6th Colloquium of ESE/20th Conference of AGEM, 8-10 November 2007, Leipzig, red. Ekkehard Schrőder, s. 29-35, lit., abstr. w j. ang., abstr. w j. niem. Berlin. ISSN 0344-8622

Pobłocki, KacperAntropologia miasta – urbanizacja, przestrzeń i relacje społeczne, „Lud” t. 95, 2011, s. 69-91, lit., sum.

Pobłocki, KacperPrawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, red. Marek Nowak, Przemysław Pluciński, Teoria i Praktyka t. 1, Kraków: Korporacja Halart, 2011, s. 129-146, nota o autorze. ISBN 978-83-62574-15-5

Dohnal, Wojciech, Adam PomiecińskiBorne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid”. Etnologický Časopis – Ethnological Journal R. 98: 2011, nr 2, s. 191-206, lit., abstract. Red. Jiři Woitsch. Praga. Etnologický ústav AV ČR.

Pomieciński, AdamCyberpunk: Pomiędzy technologią a kontrkulturą, „Świat Tekstów”. Rocznik Słupski t. 9, 2011, s. 205-213, sum. Słupsk. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej. ISSN 2083-4721

Pomieciński, AdamMichel Leiris: Etnologia jak literatura, literatura jak etnologia, „Literatura Ludowa” 2011, nr 6(55), s. 29-36, sum. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. PTL, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 0024-4708

Posern-Zieliński, AleksanderKoncepcja diaspory I problemy jej aplikacji do badań środowisk „polonijnych”, w: Polacy poza granicami kraju u progu XX wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. Małgorzata Michalska, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 52, Wrocław: PTL, Uniwersytet Wrocławski, 2011, s. 23-34, sum. ISBN 978-83-87266-93-6, ISSN 0066-6858


Posern-Zieliński, Aleksander
, Maria Paradowska (1932-2011), „Lud” t. 95, 2011, s. 439-445.

Schmidt, JacekBorne Sulinowo – budowanie nowej społeczności w postsowieckiej przestrzeni miejskiej, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 230-241, fot., bibl., nota o autorze. ISBN 978-83-60431-62-7

Jacek Bednarski, Wojciech Dohnal, Schmidt JacekEtnolog w Pleszewie, „Rocznik Pleszewski” t. 11, 2010 [druk] 2011, s. 215-224

Schmidt, Jacek, Brzezińska, Anna W., Kultura zmienia życie. Społeczne aspekty projektów kulturalnych w Wielkopolsce, w: Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, red. Jacek Sójka, Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski, UAM. Człowiek i Społeczeństwo t. 32, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 73-80. Red. serii: Grzegorz Dziamski. ISBN 978-83-232-2331-3, ISSN 0239-3271

Stanisz, AgataEmocje i intymność w antropologicznym procesie badawczym. Problemy z tożsamościami, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 181-208, lit. ISSN 1230-8598, ISBN 978-83-232-2285-9

Szyfer, Anna [rec.], Barbara Bazielich [red.] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, Wrocław, Katowice: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie 2009. – Lud” t. 95, 2011, s. 364-368.

Vorbrich, RyszardPigmeje Baka – polityka i władza w społeczeństwie bez państwa, czyli o ograniczeniach klasycznych koncepcji polityki, w: Europejczycy. Afrykanie. Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, red. Bronisław Nowak, Mirosław Nagielski, Jerzy Pysiak, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2011, s. 413-424, fot. ISBN 978-83-235-0800-7

Vorbrich, RyszardSpołeczeństwo segmentarne. Europejska konceptualizacja czy rzeczywistość Neurów, w: Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 208-218, rys., bibl., nota o autorze. ISBN 978-83-60431-62-7

Bloch, NataliaCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w świetle danych statystycznych, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 29-56, ISBN 978-83-904784-6-3

Bloch, NataliaCzy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 121-141, lit., sum.

Bloch, Natalia [wspólnie z: Marcin Gawrycki], Kuba, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2010, ss. 631, indeks osób. ISSN 1734-7939, ISBN 978-83-7436-241-2

Bloch, Natalia [wspólnie z: Elżbieta M. Goździak] [red.], Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, ss. 262, ISBN 978-83-904784-6-3

Bloch, Natalia, Poznańscy cudzoziemcy – czy potrafimy ich policzyć?, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 23-41, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

Bloch, NataliaProjekt: idea, cele, metody, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 11-19, ISBN 978-83-904784-6-3

Brzezińska, Anna WeronikaCmentarz jedenastu wsi w Cyganku jako przykład dobrej praktyki ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, w: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, red. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2010, s. 237-247, fot. ISBN 978-83-7072-626-3.

Brzezińska, Anna WeronikaKatarzyna LindaDziedzictwo kulturowe regionu – projekty z zakresu edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego, w: Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, s. 187-202, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

Brzezińska, Anna Weronika [wspólnie z: Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak] [red.] Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, ss. 245, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

Brzezińska, Anna Weronika, Kultura regionalna Kociewia i jej upowszechnianie, w: Księga pamiątkowa III Kongresu Kociewskiego, red. Mirosław Kalkowski, Starogard Gdański: Urząd Miasta, 2010, s. 152-154

Brzezińska, Anna WeronikaKurpiowski rok cały…, w: Leluje i bursztyny, czyli sztuka kurpiowska. Wystawa czasowa, 22 sierpnia-10 października 2010, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, s. 7-11, lit. ISBN 978-83-86624-72-0

Brzezińska, Anna WeronikaNa tropie lokalnych historii, w: Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci, red. Anna Weronika Brzezińska, Joanna Poczobut, Gdańsk-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2010, s. 31-36. ISBN 978-83-61508-11-3

Brzezińska, Anna WeronikaRola społeczności lokalnej w kreowaniu współczesnej kultury regionalnej, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych, R. 25: 2010, nr 1-2(69), s. 17-21. Wydawca ZG STL. Red. Jan Adamowski. Lublin.

Brzezińska, Anna WeronikaWakacje z koronką. Oferta kształcenia w zakresie rękodzieła (wybrane przykłady), w: Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. Marek Krajewski, Seria Design, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010, s. 272-278, bibl. ISBN 978-83-62418-01-5

Brzezińska, Anna Weronika [wspólnie z: Joanna Matejczyk], Trening twórczości jako propozycja kształcenia liderów w społecznościach regionalnych, w: Edukacja kulturowa: Społeczność-aktywizacja-uczenie się, red. Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska-Nowak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2010, s. 163-185, lit. ISBN 978-83-87708-74-0

Brzezińska, Anna Weronika, [wspólnie z: Justyna Borucka], Zachować podcień. Interdyscyplinarne Warsztaty Żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne), „Rocznik Żuławski” 2009 [druk] 2010, s. 44-45. Nowy Dwór Gdański. Wydawca: Stowarzyszenie miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski. ISSN 2080-49-97, ISBN 97-883911771-7-4

Brzezińska, Anna Weronika [wspólnie z: Joanna Poczobut] [red.], Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci, red. Anna Weronika Brzezińska, Joanna Poczobut, Gdańsk-Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2010, ss. 212, bibl. ISBN 978-83-61508-11-3

Buchowski, MichałAntropologia społeczna Edmunda Leacha: między funkcjonalizmem a strukturalizmem. Przedmowa do wydania polskiego, w: Edmund Leach, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tłum. i przedmowa M.B., Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2010, s. VII-XXXIX, bibl. ISBN 978-83-01-16475-1

Buchowski, MichałClass(oss)ification et résistance sociale dans la Pologne neoliberale, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 223-234, bibl., res., abstr., Zus., stresz., tłum. L. Dyevre. Red. Martine Segalen. Odpowiedzialny naukowo za tom Michał Buchowski przy współpracy Agnieszki Chwieduk. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

Buchowski, MichałCzy antropologia powinna być antyokultystyczna, apolityczna i pansemiotyczna? Kilka uwag na marginesie książki Marcina Brockiego „Antropologia. Literatura-dialog-przekład”, „Lud” t. 94, 2010, s. 377-385, lit.

Buchowski, Michał [tłum.], Edmund Leach, Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tłum. i przedmowa M.B., Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2010, ss. 142., bibl. ISBN 978-83-01-16475-1

Buchowski, MichałFamily in Europe: urban and rural contexts compared, w: Family, kinship and state in contemporary Europe, t. 3: Perspectives on theory and policy, red. Patrick Heady, Martin Kohli, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, s. 295-313, bibl. ISBN 978-3-593-38963-9

Buchowski, Michał, Introduction. L’anthropologie polonaise: état des lieux, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 199-211, bibl., tłum. z ang. S. Muller. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

Buchowski, Michał [rec.], Jacek Schmidt, Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań: Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak 2009, tab., rys., ISBN 978-83-928480-0-4. – „Lud” t. 94, 2010, s. 449-453, lit.

Buchowski, Michał [wspólnie z: Agata Stanisz], Kinship and social security in Poznań, w: Three Polish localities, w: Family, kinship and state in contemporary Europe, t. 2: The view from below: nineteen localities, red. Patrick Heady, Peter Schweizer, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, s. 335-351, bibl. ISBN 978-3-593-38962-2

Buchowski, Michał„Migracje nasze powszednie…”, a państwo oraz ich konteksty społeczne i kulturowe, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 3-11, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

Buchowski, Michał„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Polish contemporary discourses about soil and nation, w: The post-communist condition. Public and private discourses of transformation, red. Aleksandra Galasińska, Dariusz Galasiński, Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (DAPSAC) t. 37, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010, s. 23-45, aneks, bibl. ISSN 1569-9463,v.37; ISBN 978-90-272-0628-2

Buchowski, MichałPolskie dyskursy o krwi, ziemi i narodzie, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 41-64, aneks, lit. ISBN 978-83-89499-67-7

Buchowski, MichałPrzedmowa, w: Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej, red. Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, s. 9-10. ISBN 978-83-904784-6-3

Buchowski, Michał [wspólnie z: Izabela Kołbon, Agata Stanisz], Some aspects of family life in Dziekanowice: an ethnographic account, w: Family, kinship and state in contemporary Europe, t. 2: The view from below: nineteen localities, red. Patrick Heady, Peter Schweizer, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, s. 352-368, bibl. ISBN 978-3-593-38962-2

Buchowski, Michał, Katarzyna ChlewińskaTolerance and cultural diversity discourses in Poland, [Florence]: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2010, s. 1-43; BackgroundreportPoland.pdf

Chwieduk, AgnieszkaCudzoziemcy są wśród nas. Prezentacja projektu badań poznańskich, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 18-22, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

Chwieduk, AgnieszkaGlobalizacja a tożsamość zbiorowa. Pomiędzy tekstem a praktyką badawczą, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 73-86, lit., sum.

Chwieduk, AgnieszkaNote de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 267-272, bibl., res., abstr., Zus., stresz. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

Dohnal, WojciechAntropologia polityczna – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s.7-24, lit. ISBN 978-83-89499-67-7

Dohnal, Wojciech, Globalne miasta i ich mieszkańcy. Perspektywa antropologiczna, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 47-58, lit., sum.

Dohnal, Wojciech [rec.], Krzysztof Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja Ha!art. 2008, ss. 230, ISBN 978-83-89911-47-6. – „Lud” t. 94, 2010, s. 418-422

Dohnal, WojciechPlemienność naszych czasów, w: Kulturofilia jest legalna!, wstęp Marek Wasilewski, Biblioteka „Czasu Kultury” t. 39, [Poznań]: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010, s. 54-63 [Przedruk za: „Czas Kultury” R. 23: 2007, nr 4-5 (139-140), s. 12-18]

Fabiś, PiotrDurkheima historia osobista i prawa historii, „Lud” t. 94, 2010, s. 387-395, lit.

Jasiewicz, ZbigniewAntropologia kulturowa/etnologia wobec dwoistości globalizacji. Globalizacja jako element świata zobiektywizowanego i globalizm jako ideologia, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 15-23, lit., sum.

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Dagnosław Demski, Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy, Biblioteka Etnografii Polskiej nr 57(58), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2007, ss. 340, il., mapy, tab., ISBN 83-89499-46-2. – „Lud” t. 94, 2010, s. 442-445

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Janusz Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, seria Antropologia, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, ss. 376, ISBN 83-23322-93-1. – „Lud” t. 94, 2010, s. 413-418, lit.

Jasiewicz, ZbigniewKultura białoruskich społeczności wiejskich w polskich pracach z początków XIX wieku i ich znaczenie dla polskiej i białoruskiej etnologii, w: Białorusini – historia i kultura, Sesja naukowa, Szreniawa, 25-26 czerwca 2010, red. Jan Jurkiewicz, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2010, s. 7-17, bibl. ISBN 978-83-86624-73-7

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Łukasz Smyrski, Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG, 2008, ss. 216, fot., ISBN 978-83-7181-560-7. – „Lud” t. 94, 2010, s. 437-441

Jasiewicz, ZbigniewNiepublikowana monografia Dmitrija Zielenina „Naród polski”, „Przegląd Wschodni” t. 11, 2010, z. 1(41), s. 125-143. Red. Jan Malicki. ISSN 0867-5929

Jasiewicz, ZbigniewPoczątki etnologii/antropologii kulturowej w Polsce. Poszukiwanie nazw dla zainteresowań badawczych i rodzącej się dyscypliny, w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, red. Anna Malewska-Szałygin, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 2010, s. 36-51, bibl., ISBN 83-913492-6-8

Jasiewicz, Zbigniew, Pol’ska etnologija. Miż etnografieju ta kul’turnoju antropologieju, w: Suczasna zarubieżna etnologia. Antologija t. 1, red. G. Skripnik, Kiiw: NAN Ukraini, IMFE im. M. Rilskogo, 2010, s. 756-769.

Jasiewicz, ZbigniewStudia nad literaturą ludową, etnografia, etnologia, antropologia. Kierunki zainteresowań kształtującej się w połowie XIX wieku polskiej etnologii/antropologii kulturowej, „Lud” t. 94, 2010 s. 191-220, lit., sum.

Jasiewicz, Zbigniew [rec.], Urszula Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2007, ss. 351, il., mapy, tab., ISBN 83-89499-31-2. – „Lud” t. 94, 2010, s. 465-468

Kairski, Mariusz [wspólnie z: Chyc, Paweł, Łukasz Krokoszyński, Iwona Stoińska-Kairska], Studio antropológico. Para crear la propuesta de la reserva territorial Yavarί-Mirίm (Loreto), Poznań-Lima: UAM-AIDESP, 2010, ss. 150, bibl., mapa, aneks. ISBN 978-83-62490-02-8

Kuligowski, WaldemarAntropologia literatury z punktu widzenia antropologii kulturowej, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” t. 57, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2010, s. 85-100. ISSN 14279118, ISBN 978-83-61573-16-6

Kuligowski, Waldemar [rec.], Collins, Samuel Gerald: All Tomorrow’s Cultures. Anthropological Engagements with the Future, New York: Berghahn Books, 2008, 140 pp. – “Anthropos” R. 105: 2010, nr 1, s. 623

Kuligowski, Waldemar, Czy może istnieć wiele nowoczesności? „Ludy zaświadczające” wobec globalnego kapitalizmu, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 15-30. ISBN 978-83-7177-629-8

Kuligowski, Waldemar, Etniczność w internetowej ekumenie. Czy możliwa jest solidarność cyfrowa?, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 59-72, lit., sum.

Kuligowski, WaldemarFlows and spaces. Anthropological view on identities in a global world, “Ethnologia Polona” t. 27, 2006 [druk] 2010, s. 67-74, lit., abstract

Kuligowski, Waldemar [rec.], Getto w twierdzy Europy [Goran Vojnović, Czefurzy raus, przeł. Tomasz Łukaszewicz, Wydawnictwo Międzymorze, Gdańsk 2010]. – „Czas Kultury” R. XXVI, 2010, nr 2(155), s. 126-130. Red. Marek Wasilewski. Poznań. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar [rec.], Ile ludobójstw, ile obozów zagłady? [Sven Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. Milena Haykowska, Wyd. W.A.B., seria „Terra Incognita”, Warszawa 2009]. – „Czas Kulturz” R. 26: 2010, nr 3(156), s. 148-151. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar, Jak skutecznie kłamać. Z W. Kuligowskim rozmawiała Elwira Białek, Poznań: Kurpisz Publishing House, 2010, ss. 72. ISBN 978-83-61855-30-9

Kuligowski, Waldemar [rec.], Lekcja dla kulturowych moralistów [Umberto Eco, Apokaliptyce i dostosowani: komunikacja masowa a teorie kultury masowej/przeł. z wł. Piotr Salwa. – Warszawa: „W.A.B.”, 2010. – 555 s.]. – „Nowe Książki” 2010, nr 7/1097, s. 25. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarLudowa – masowa – popularna. Antropologiczne rozróżnienie typów kultury, w: Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. Teresa Smolińska, Kraków-Opole: Wydawnictwo << scriptum>>, 2010, s. 139-158, lit., sum. ISBN 978-83-60163-56-6

Kuligowski, Waldemar [rec.], Miłość nie wszystko wybacza [Jerzy Besala, Miłość i strach: dzieje uczuć kobiet i mężczyzn. T.1. Poznań: „Zysk i S-ka”, 2010.- 491 s.]. – „Nowe Książki” 2010, nr 6/1096, s. 19-20. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarMiłość w czasach ponowoczesnych, w: Kulturofilia jest legalna!, wstęp Marek Wasilewski, Biblioteka „Czasu Kultury” t. 39, [Poznań]: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010, s. 176-187 [Przedruk za: „Czas Kultury” R. 19: 2003, nr 1 (112), s. 16-26]

Kuligowski, Waldemar [rec.], Muzyka, jaką nam odradzano [Andrzej Bieńkowski, 1000 kilometrów muzyki, Warszawa-Kijów-Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 2009, s. 295]. – „Nowe Książki” 2010, nr 4/1094, s. 43-44. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. ISSN 0137-8562

Kuligowski, Waldemar [red.], Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Prace Etnologiczne t. 23, Wrocław: PTL, 2010, ss.111. ISBN 978-83-87266-33-2, ISSN 0239-6726

Kuligowski, WaldemarNowe języki w transnarodowym świecie, w: Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, red. Waldemar Kuligowski, PTL. Prace Etnologiczne t. 23, Wrocław: PTL, 2010, s. 13-22. ISBN 978-83-87266-33-2, ISSN 0239-6726

Kuligowski, Waldemar [rec.], Obrazy w służbie nauki [Sarah Pink, Etnografia wizualna: obrazy, media i przedstawienie w badaniach/przeł. z ang. Maria Skiba.- Kraków: Wydawnictwo UJ.- 297s.]. – „Nowe Ksiązki” 2010, nr 5/1095, s. 23. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarPogo w klatce, „Czas Kultury” R. 26: 2010, nr 4(157), s. 119-122, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar [rec.], Przymiarka do filozofii lalek [Victoria Nelson, Sekretne życie lalek/przeł. z ang. Anna Kowalcze-Pawlik. – Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2009, s. XIV, 387]. – „Nowe Książki” 2010, nr 3/1093, s. 41-43. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa, ISSN 0137-8562

Kuligowski, WaldemarRozsypany archipelag, „Tygodnik Powszechny” nr 42(3197), 17 X 2010, s. 3-4. Red. Adam Boniecki. Kraków. ISSN 0041-4808

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński [red.] Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 188. ISBN 978-83-7177-629-8

Kuligowski, WaldemarSőtét alteregó. Van-e Lengyelorságnak nagyhatalmi őrőksége?, “Buksz” R. 22: 2010, nr 3, s. 289-291. Budapeszt.

Kuligowski, Waldemar, Adam PomiecińskiWprowadzenie. Dlaczego globalne jest zawsze lokalne?, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 7-14. ISBN 978-83-7177-629-8

Kuligowski, WaldemarZłe miasta/Bad cities, „Take me” 2010, VIII-IX, nr 06, s. 85-90. Poznań. ISSN 2080-6205

Kuligowski, Waldemar [rec.] Żebyś wiedział, co przeżyłeś [Victor Turner, Proces rytualny: struktura i antystruktura/przeł. z ang. Ewa Dżurak; wstępem opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir. – Warszawa: PIW, 2010. – 200 s.]. – „Nowe Książki” 2010, nr 9/1099, s. 19. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki; ISSN 0137-8562

Marciniak, KatarzynaOblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 320, bibl., fot., sum. ISBN 978-83-232-2168-5, ISSN 1230-8598

Pełczyński, GrzegorzKresy ewangeliczne, “Goniec Kresowy”. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku, 2010, nr 2(63), s. 16-17. Białystok. Red. Aleksander Miśkiewicz. ISSN 1234-2408

Pełczyński, GrzegorzOrmianie, w: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, red. Stefan Dudra, Bernadetta Nitschke, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2010, s. 195-207. ISBN 978-83-7688-023-5

Pełczyński, GrzegorzOrmiańska mniejszość narodowa w Polsce, w: Konferencja „Spis podróżny. Polacy Ormianie, Ormianie w Polsce” , [red. Monika Maciejewska, Longin Graczyk], Bydgoszcz: Fundacja Ari Ari, 2010, s. 13-16. ISBN 978-83-62850-0006

Pełczyński, Grzegorz, „Sami swoi”, czyli naród, w: Europa-Slavia-Germania. Hermeneutyka pogranicza, red. M.J. Dudziak, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, s. 83-86. ISBN 978-83-89682-83-4

Penkala-Gawęcka, Danuta [red.], „ Lud” t. 94, 2010, ss. 534.

Penkala-Gawęcka, Danuta„Maladies populaires” et médecine complémentaire en Cachoubie, “Ethnologie française” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 295-304, bibl., res., abstr., Zus., stresz., tłum. L. Dyevre. ISBN 978-2-13-057935-9, ISSN 0046-2616

Penkala-Gawęcka, DanutaMikropolityka etniczności. Obchody wiosennego święta Nauryz w postsowieckim Kazachstanie, „Etnografia Polska” t. 53, 2009 [druk] 2010, z. 1-2, s. 5-19, lit. sum. ISSN 0071-1861

Penkala-Gawęcka, Danuta [red.], Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, ss. 204, noty o autorach. ISBN 978-83-61845-05-8

Penkala-Gawęcka, DanutaO globalizacji i glokalizacji biomedycyny – na przykładzie Kazachstanu, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 107-120. lit., sum.

Penkala-Gawęcka, DanutaPluralizm medyczny w perspektywie antropologicznej, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 21-36, lit., fot., sum., s. 198. ISBN 978-83-61845-05-8

Penkala-Gawęcka, DanutaUzdrawianie duchowe a tożsamość muzułmanina we współczesnym Kazachstanie, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę, red. Zdzisław Kupisiński SVD, Stanisław Grodź SVD, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 457-469. ISBN 978-83-7702-105-7

Penkala-Gawęcka, Danuta [rec.], Włodzimierz Piątkowski, Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Analiza zjawiska z perspektywy socjologii i choroby, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008, ss. 397, ISBN 978-83-227-2902-1. – „Lud” t. 94, 2010, s. 456-461, lit.

Penkala-Gawęcka, DanutaWprowadzenie, w: Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań: Biblioteka Telgte, 2010, s. 9-17. ISBN 978-83-61845-05-8

Pobłocki, Kacper [wspólnie z: Lech Mergler], Nic o nas bez nas: polityka skali a demokracja miejska, „Res Publica Nowa” R. 23: 2010, nr 11-12 (201-202), s. 6-14. Wydawca: Wojciech Przybylski, Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. Warszawa. ISSN 1230-215-5

Pomieciński, AdamAlterglobalizm i globalizacja, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 71-89. ISBN 978-83-7177-629-8

Pomieciński, AdamBunt przeciwko zepsutej kulturze, „Czas Kultury” R. 26: 2010, nr 4(157), s. s. 30-34, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński Adam [red.], Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 188. ISBN 978-83-7177-629-8

Pomieciński, AdamRyszard Kapuściński o globalizacji kulturowej. Spojrzenie antropologa, w: Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, red. Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo, Olsztyn: Vertum Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne, 2009 [druk] 2010, s. 119-134, bibl., stresz., sum., nota o autorze. ISBN 978-83-930-140-0-2

Kuligowski, Waldemar, Pomieciński AdamWprowadzenie. Dlaczego globalne jest zawsze lokalne?, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 7-14. ISBN 978-83-7177-629-8

Pomieciński, Adam [rec.], Zesłańczy los [Aleksandra Rzepkowska, Sybiracy: wspólnota-pamięć-narracja. Studium antropologiczne, Łodź 2009, s. 228] – „Literatura Literatura” R. 54: 2010, nr 4-5, s. 111-113. Red. Jolanta Ługowska. Wrocław. ISSN 0024-4708

Posern-Zieliński, Aleksander [wspólnie z: Mirosława Drozd-Piasecka] [red.], Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, ss. 167. ISBN 978-83-89499-67-7

Posern-Zieliński, Aleksander [red.], Antropologiczne spojrzenie na globalizację, „Lud” t. 94, 2010, s. 13-191

Posern-Zieliński, Aleksander [red.], „Estudios Latinoamericanos” t. 30, 2010, ss. 344. Warszawa. Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos. ISSN 0137-3080

Posern-Zieliński, AleksanderEtnolog w podróży. Poznańskie wyprawy i badania terenowe w krajach pozaeuropejskich, „Kronika Miasta Poznania”: Podróże Poznaniaków, 2010, nr 3, s. 358-371. Wydawca: Wydawnictwo Miejskie – Miasto Poznań. Red. Jacek Wiesiołowski. Red. prow. Krzysztof Podemski. ISSN 0137-3552

Posern-Zieliński, AleksanderEuropeans and the indigenous peoples of Latin America, w: Europe and Latin America – Looking at each other?, red. Ryszard Stemplowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 79-113, bibl. ISBN 978-83-89607-96-6

Posern-Zieliński, AleksanderGlobalizacja tubylczości a postkolonialny ruch emancypacyjny, w: Różne kultury, różne globalizacje, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, s. 31-56. ISBN 978-83-7177-629-8

Posern-Zieliński, Aleksander, Globalizacja w “czwartym świecie” a nowe ruchy tubylcze, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 25-46, lit. sum.

Posern-Zieliński, AleksanderKomitet Nauk Etnologicznych, w: Raport o stanie nauk o sztuce, nauk o kulturze antycznej, nauk o kulturze i nauk etnologicznych, w: Refleksje nad stanem wybranych nauk w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, red. Mieczysław Grabianowski, Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2010, s. 101-112. ISBN 978-83-61236-36-8

Posern-Zieliński, Aleksander [wspólnie z: Mirosława Drozd-Piasecka], Wstęp, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 5-6. ISBN 978-83-89499-67-7

Schmidt, JacekCentrum Badań Migracyjnych (CeBaM) – nowy ośrodek badawczy w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 12-17, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

Schmidt, JacekMigracje „wysiedleńcze” z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej do Niemiec w czasach najnowszych. Fakty i mity społeczne, w: Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM nr 95, Poznań: Instytut Historii UAM, 2010, s. 139-151, lit. ISBN 978-83-89407-82-5

Stanisz, AgataStudenci tajwańscy w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/Ekorozwój/Turystyka R. 24: 2010, nr 4(90), s. 68-78, sum. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. ISSN 0860-7540

Szyfer, AnnaAktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dzisiaj, jutro, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010, ss. 133, bibl., mapy, 50 fot. kol. Rec. Zbigniew Jasiewicz. ISBN 978-83-87653-75-0

Szyfer, AnnaTożsamość w warunkach pograniczy, w: Regionalizm, kultura i oświata regionalna, red. Bogdan Cimała, Jolanta Kwiatek, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 29-33. ISBN 978-83-7395-369-7

Vorbrich, RyszardGarnek żelazny i garnek gliniany, czyli społeczeństwo plemienne w zderzeniu ze społeczeństwem narodowym i globalnym. Przypadek Kamerunu, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. Aleksander Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 143-158, lit., sum.

Vorbrich, RyszardJęzyk obrazu a dialog międzykulturowy, w: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę, red. Zdzisław Kupisiński SVD, Stanisław Grodź SVD, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 569-583. ISBN 978-83-7702-105-7

Ana, R., ‘Watch and do what I do’: ethnographic fieldnotes from the online salsa class, Leisure Studies 2022, DOI: 10.1080/02614367.2022.2138510

Bloch, N., Reżimy mobilności w postkolonialnym świecie: turyści, migranci, uchodźcy, Czas Kultury, 2022, nr 3, s. 98-107.

Bloch, N. Adams, K. (eds.). Intersections of Tourism, Migration, and Exile, London: Routledge, pp. 274. ISBN 9781032022802

Boni, Z., The ‘sweet bun law’ and the politics of school food in Poland, W: School Food, Equity and Social Justice. Critical Reflections and Perspectives / Ruge Dorote, Torres Irene, Powell Darren (red.), 2022, Londyn, Routledge, s.64-77, ISBN 9780367632496. DOI:10.4324/9781003112587-6

Brzezińska, A.W., Wypisy z kronik szkolnych na Kociewiu. Materiały etnograficzne ze zbiorów polskiego towarzystwa ludoznawczego, [w:] Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906-1907 (red. Bogusław Breza, Kazimierz Kleina), Instytut Balticum, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia-Pelplin 2022, s. 190-210.

Dziubata, K., To wszystko kosztuje… Praktyki wokół strojów regionalnych w działalności zespołów folklorystycznych, „Kultura wsi” ISSN 2353-5768 nr 17(2)/2022.

Kaczmarek, Ł.,The Undoing Effect of Positive Emotions: A Meta-Analytic Review, Behnke Maciej, Pietruch Magdalena, Chwiłkowska Patrycja Małgorzata [i in.], Emotion Review, 2022. DOI:10.1177/17540739221104457

Kowalska, M. Z. (2022). Antropologia więcej niż ludzka jako praktyka badawcza i propozycja etyczna. Etnografia Polska, 66(1-2), 93–109. https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3063

Kuligowski, W. From ‘commercial sell out’ to community-based event: The paradoxes of Polish punk rock music festivals, Punk and Post-Punk, 2022, vol. 11, nr 1, s. 51-70. DOI:10.1386/punk_00102_1

Kuligowski, W., When ENVER becomes NEVER: Memory Palimpsest in Berat, Albania, East European Politics and Societies, 2022, vol. 36, nr 2, s. 540-557.

Kuligowski, W., From ‘commercial sell out’ to community-based event: The paradoxes of Polish punk rock music festivals, Punk and Post-Punk, 2022, vol. 11, nr 1, s.51-70. DOI:10.1386/punk_00102_1

Kuligowski, W., The Festivalized Countryside in Poland: From Folk Fairs to Community Festyns, Folklore, 2022, vol. 133, nr 2, s.224-242. DOI:10.1080/0015587x.2021.2019407

Lis-Plesińska A., Szymanowski R., Greening Polish transportation? Untangling the nexus between electric mobility and a carbon-based regime, Energy Research and Social Science, 2022, vol. 83, s.102336 DOI:10.1016/j.erss.2021.102336

Lis-Plesińska A., Predictions of electricity prices as embedded devices for coordinating European futures, “Economic sociology” vol. 24, no. 1, s. 11-17.

Penkala-Gawęcka D. The Quest for a Cure for Covid-19: Controversies and Negotiations Around Biomedical Treatments and Traditional Asian Medicines, w: Inayat Ali, Robbie Davis-Floyd (red.), Negotiating the Pandemic. Cultural, National, and Individual Constructions of COVID-19, London – New York, Routledge 2022, s. 155-171. ISBN 9781032028408. Książka w otwartym dostępie: https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53231

Penkala-Gawęcka D. Illness Experience and its Translation: The Case of “Shamanic/Healer’s Illness” in Post-Soviet Kazakhstan and Kyrgyzstan, w: Angel Martínez-Hernáez, Lina Masana (red.), Subjectivities and Afflictions in Medical Anthropology, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing 2022, s. 245-266. ISBN: 1-5275-8341-4; ISBN13: 978-1-5275-8341-2, https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-8341-2/.

Pomieciński A., The Armenian Genocide: Extermination, Memory, Sacralization W: Bogumił Zuzanna, Yurchuk Yuliya (red.), Memory and Religion from a Postsecular Perspective, 2022, Routledge, ISBN 9781032206981.

Pomieciński A. [i in.], Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia, Gdańsk, Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań nad Polityką Europejską” 2022 (ang. Research Insitute for European Policy), 160 s., ISBN 978-83-954212-7-3

Smykowski, M., Ekoprofetyzm Diuny Franka Herberta, Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, 2022, vol. 31, nr 1, s.233-258. DOI:10.14746/por.2022.1.14

Smykowski, M., Stobiecka, M., Material records of the Anthropocene. A surface-oriented approach, Rethinking History, 2022, vol. 26, nr 3, s.340-370. DOI:10.1080/13642529.2022.2103619

Stanisz A., Pokrewieństwo w procesie. Magazyn RTV 16, online: http://magazynrtv.com/wydanie-16/afirmacja/pokrewienstwo-w-procesie/ (dostęp 06.03.2022).

Stanisz A., Powiat chodzieski, Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 2022, 215 s., ISBN 978-83-64119-87-3

Vorbrich, R., Diriyanké – wzór „prawdziwe” afrykańskiego piękna versus signares, disquettes i jongoma. Intersubiektywność wzorów kulturowych społeczeństwa Senegalu, W: Wymiary antropologicznego poznawania Afryki. Szkice z badań ostatnich / Ząbek Maciej (red.), 2022, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 51-74, ISBN 978-83-235-5610-7
Vorbrich, R. Métises – społeczna i kulturotwórcza rola grupy mieszanego pochodzenia w społeczeństwie Senegalu, W: Bilad as-Sudan Stare kultury i nowe wyzwania / Różański Jarosław Stanisław (red.), 2022, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności religijnej UKSW w Warszawie, s.50-80, ISBN 978-83-8281-200-8