22 maja 2018

Absolwenci

Natalia Paszkiewicz

Natalia Paszkiewicz

Pracowniczka NGO-sów, aktywistka i badaczka

Studia w IEiAK UAM ukończyłam w 2004, i od tego czasu mieszkam poza Polską. W roku 2006 skończyłam kolejne studia na University of East London, a później napisałam doktorat z zakresu polityki społecznej na Uniwersytecie w Brighton. Od wielu lat jestem zaangażowana w różnorodne prace na rzecz praw uchodźców, azylantów i migrantów, i to zarówno jako badaczka, pracowniczka organizacji pozarządowych, jak i aktywistką. Pracowałam z uchodźcami w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz w obozach dla uchodźców w Jordanii, Etiopii i Dżibuti. Od blisko roku pracuję na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii w ramach interdyscyplinarnego projektu realizowanego przy współpracy z architektami i inżynierami. Badania prowadzimy w syryjskich obozach dla uchodźców w Zaatari i Azraq w Jordanii, erytrejskim obozie Hitsats w Północnej Etiopii; pracujemy też z syryjskimi uchodźcami mieszkającymi poza obozami w Turcji i w Nepalu. Staramy się stworzyć prototypu takich domów dla uchodźców mieszkających w obozach, które odpowiadałyby nie tylko ich geograficznemu i środowiskowemu aspektowi, ale także kulturowemu.

Studia antropologiczne dały mi solidne podstawy jeśli chodzi o zrozumienie społeczno-kulturowego aspektu migracji; wyszkoliły mnie w zakresie metodologii, a wiec etnografii, którą wciąż nieustannie stosuję w swojej pracy. Wykształciły też we mnie specyficzną wrażliwość w ramach paradygmatu relatywizmu kulturowego. Moja praca wpisuje się w nurt antropologii stosowanej, z silną podstawą etyczno-polityczną ukierunkowaną na niesprawiedliwość społeczną, a w szczególności na rasistowskie i ksenofobiczne reżimy migracyjne i azylanckie w Europie