16 sierpnia 2021

Zmarł dr hab. Wojciech Łysiak

16 sierpnia 2021 | Karolina Dziubata

6 sierpnia 2021 roku zmarł dr hab. Wojciech Łysiak, przez lata związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodził się w 1959 roku. Studiował historię, magisterium uzyskał w 1983 roku. Następnie kształcił się na studiach doktoranckich. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii (specjalność: folklorystyka) uzyskał na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Burszty rozprawy zatytułowanej Wielkopolskie podanie wierzeniowe przełomu XIX i XX wieku. Już jako adiunktowi w Instytucie Etnologii UAM, Rada Wydziału Historycznego nadała mu w 1990 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności folklorystyka; podstawą awansu była książka Ludowa wizja przeszłości. Historyzm folkloru Wielkopolski (1992). Na Uniwersytecie w Poznaniu został następnie profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Po kilku latach pracy przeniósł się do Akademii Pomorskiej w Słupsku, następnie pracował na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim, a w końcu w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wiadomość o śmierci prof. Wojciecha Łysiaka przepełnia nas smutkiem. Wiele osób z naszego Instytutu pamięta go osobiście jako oryginalną postać i badacza zawsze kroczącego swoimi ścieżkami.