3 lipca 2020

Praca w MPI for Social Anthropology w Halle

3 lipca 2020 | Karolina Dziubata

Oferta pracy w Max Planck Institute for Social Anthropology z zakresu edycji multimediów z wykształceniem społecznym i doświadczeniem technicznym.

Szczegóły oferty.

Aplikację wraz z dokumentami można składać elektronicznie do 31 lipca 2020 poprzez link na stronie domowej MPI.

Osoba do kontaktu:
Max Planck Institute for Social Anthropology
Personnel Administration
Janka Diallo (jdiallo@eth.mpg.de)