Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE)

Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego stwarza przestrzeń do rozwijania zainteresowań i podejmowania inicjatyw badawczych przez studentów etnologii i antropologii kulturowej. Antropologia jako holistyczna nauka o kulturze i społeczeństwie zapewnia rozległą wiedzę o świecie człowieka i jego działaniach. Zakres zainteresowań etnologii/antropologii obejmuje badania terenowe prowadzone na całym globie, których wyniki prezentowane są na różne sposoby. Zadaniem Koła jest prezentacja tych wyników, także szerszej, pozaakademickiej publiczności. W efekcie podejmujemy inicjatywy wprowadzające antropologię i etnologię jako dziedzinę naukową w przestrzeń publiczną. Są to między innymi EtnoWiaraGada, wystawy fotograficzne, seanse filmowe czy panele dyskusyjne. Członkowie koła są również zaangażowani w działania Ogólnopolskiego Protestu Etnologii oraz innych ruchów oddolnych mających na celu ochronę środowiska czy działania na rzecz równości i poszanowania praw człowieka. Jako Koło jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inicjatywy – antropologia jest dziedziną, w której każdy może odnaleźć swoje zainteresowania.

Inicjatywy stałe podejmowane przez SKNE:

 • Społeczny Ogród Morasko – uprawa ekologicznego ogródka przy Wydziale Historycznym UAM – jest to kontynuacja projektu prowadzonego w ramach przedmiotu “Wieś alternatywna”
 • Czasopismo „Etnolgika. Poznańskie Studia Antropologiczne”
 • Cykl wieczorowych spotkań z antropologią „EtnoWiaraGada”

 

Konferencje naukowe:

 

Panele dyskusyjne:

 

Wyjazdy naukowo- badawcze:

Amazighe.Kraina z Biblii i Hollywood (11-23.09.2016)

Zarząd na rok akademicki 2019/2020:

 • Przewodnicząca – Paulina Chmielecka
 • Wiceprzewodniczący – Hubert Tubacki
 • Sekretarza – Gabriela Skrok
 • Zastępczyni Sekretarzy – Jagoda Konsztowicz
 • Skarbnik – Marcin Mielewczyk
 • Zastępczyni Skarbnika – Zuzanna Nalepa
 • Komisja rewizyjna: Aleksandra Krzyżaniak, Kalin/a Mizgajska, Mateusz Ossowski
 • Opiekun naukowy koła: dr Jan Lorenz

 

E-mail do kontaktu: etnokolo.uam@gmail.com

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/skneuam

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, pokój 2.27 (I piętro)