Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE)

Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego stwarza przestrzeń do rozwijania zainteresowań i podejmowania inicjatyw badawczych przez studentów etnologii i antropologii kulturowej. Antropologia jako holistyczna nauka o kulturze i społeczeństwie zapewnia rozległą wiedzę o świecie człowieka i jego działaniach. Zakres zainteresowań etnologii/antropologii obejmuje prowadzenie badań terenowych na różnorodne tematy, od mroźnej Alaski po Nową Zelandię, których wyniki prezentujemy następnie na rozmaite sposoby. Dzięki temu przedstawiamy antropologię kulturową poprzez wystawy fotograficzne, pokazy filmowe, panele dyskusyjne, konferencje, spotkania oraz warsztaty. W tym celu tworzymy sekcje, które integrują członków chcących realizować określone projekty. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, a antropologia jest tak rozległą dziedziną, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Inicjatywy stałe podejmowane przez SKNE:

  • Badania terenowe nad Wartą – badania prowadzone lokalnie, każdy ze studentów obiera sobie temat, który go interesuje
  • Dyskusyjny Klub Filmowy
  • Społeczny Ogród Morasko – uprawa ekologicznego ogródka przy Wydziale Historycznym UAM – jest to kontynuacja projektu prowadzonego w ramach przedmiotu “Wieś alternatywna”

Konferencje naukowe:

Panele dyskusyjne:

Wyjazdy naukowo- badawcze:

Amazighe.Kraina z Biblii i Hollywood (11-23.09.2016)

Zarząd na rok akademicki 2017/2018:

  • Przewodniczący – Hubert Tubacki (III SL)
  • Wiceprzewodniczący – Marcin Mielewczyk (I SUM)
  • Sekretarz – Katarzyna Sołtys (III SL)
  • Członek zarządu – Agata Stasik (I SD)
  • Członek zarządu – Julia Koltermann (I SL)
  • Opiekun SKNE – dr Małgorzata Kowalska

 

E-mail do kontaktu: etnokolo.uam@gmail.com

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/skneuam

Pokój: 2.27