W dniach 18-22 września 2019 roku nasz Instytutu będzie współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która towarzyszy corocznemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Głównym organizatorem jest Zarząd Główny PTL.

Pliki do pobrania:

Media:

Facebook

Współorganizatorzy:

PTL Oddział w Poznaniu

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Instytut Socjologii UAM

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu