dr Zofia Boni

adiunkt, Zakład Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej

Pokój: 2.35
Telefon: 61 829 13 87
E-mail: zofia.boni@amu.edu.pl

Dyżury:

po uprzednim umówieniu się mailowo


 

Zajmuję się przede wszystkim antropologią jedzenia i antropologią dzieciństwa. Współpracuję z SOAS Food Studies Centre w Londynie oraz Interdyscyplinarnym Zespołem Badań nad Dzieciństwem przy UW. W 2016 r. obroniłam pracę doktorską na Wydziale Antropologii i Socjologii w SOAS, University of London. Była ona poświęcona negocjacjom wokół żywienia dzieci w Warszawie. Badałam różnych aktorów społecznych, w tym rodziny, szkoły podstawowe, inne instytucje państwowe, rynek spożywczy, organizacje pozarządowe oraz media. Analizowałam dyskursy i narracje dotyczące dzieci i jedzenia oraz doświadczenia i praktyki z tym związane w kontekście przemian społecznych w Polsce, związanych na przykład z dominującym dyskursem zdrowia czy nowymi oczekiwaniami wobec dzieci i rodziców. Moje zainteresowania dotyczą także m.in. metodologii badań (szczególnie pracy z dziećmi). Wraz z nowym projektem badawczym, poświęconym dziecięcej otyłości w Polsce, rozpoczynam przygodę z antropologią medyczną.

2018

„Negocjowanie ‘zdrowego jedzenia’ w warszawskich rodzinach” [w:] Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies. Red. Magdalena Radkowska-Walkowicz i Maria Reimann. Warszawa: Oficyna Naukowa.

„‚My mom feeds me, but really, I eat whatever I want’: Relational Approach to Feeding and Eating” [w:] Feeding Children Inside and Outside the Home: Critical Perspectives. Ed. Vicki Harman, Benedetta Cappellini, Charlotte Fairclough. London: Routledge. 119 – 133.

2017

„It’s Safe: Food as a Way of Expression for Children in Warsaw”. Children’s Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2017.1319045.

2016

“Reflections on Food in Food Research”. Anthropologies. Issue on Food. Opublikowane online na naukowym blogu Savage Minds. Dostępne: http://savageminds.org/2016/08/07/anthropologies-22-reflections-food-research/.

2015

“Negotiating Children’s Food Culture in Post-socialist Poland”. Anthropology of Food. Special Issue on Children’s Food Heritage. Dostępne: https://aof.revues.org/7782.

2014

“Contested Interactions: School Shops, Children and Food in Warsaw”. International Journal of Sociology of Agriculture and Food. 21 (3): 309 – 325. Dostępne: http://www.ijsaf.org/archive/21/3/boni.pdf.

2012

“Czekając na męża z obiadem” Op.Cit. 43: 100 – 103.

“Refleksje o przestrzeni kuchni” [w:] Antropologia praktyk kulinarnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 240 – 250.

Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny – Etnograficzne badanie dziecięcej otyłości w Polsce

  • Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (Fuga)
  • Okres realizacji: 2016 – 2019
  • Funkcja: kierownik i wykonawca

Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje

  • Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (Preludium)
  • Okres realizacji: 2013 – 2015
  • Funkcja: kierownik i wykonawca

Growing Resilience: Food self-provisioning and exchange in Poland

  • Grantodawca: Open Space University
  • Okres realizacji: 2011
  • Funkcja: wykonawca

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

European Association of Social Anthropologists (EASA)

Association for the Study of Food and Society (ASFS)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)

Pełnione funkcje

Post-doctoral Research Associate, SOAS Food Studies Centre, University of London

Członkini Grupy Badawczej Antropologii Medycznej UAM

Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW

Założycielka i koordynatorka sieci badaczy i badaczek jedzenia w EASA (EASA Anthropology Food Network https://www.easaonline.org/networks/food/)

Recenzentka artykułów naukowych, m.in. dla czasopism Graduate Journal of Food Studies (Harvard University), Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research, Gastronomica: The Journal of Critical Food Studies.

Linki

https://amu.academia.edu/ZofiaBoni