prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

profesor emerytowany, Zakład Etnologii

Pokój: 2.26
Telefon: 61 829 13 78
E-mail: alpoz@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Antropologia etniczności, stosunków etnicznych, migracji, antropologia polityki, studia etnohistoryczne (związane z epoką kolonialną), dzieje etnologii i antropologii społeczno-kulturowej (polskiej, europejskiej, anglosaskiej i latynoamerykańskiej), etnoreligioznawstwo, teoria przemian społeczno-kulturowych, studia amerykanistyczne i latynoamerykanistyczne, związki interdyscyplinarne etnologii i archeologii.

Studia nad etnicznością we współczesnym świecie, etnonacjonalizm, sytuacja ludności tubylczej i mniejszości, transnacjonalizm, polityka etniczna w perspektywie porównawczej, teorie etniczności i ich transformacje, globalizacja i jej oddziaływania na ludy tubylcze, sytuacja ludności rdzennej regionu andyjskiego, problemy Multi- i interkulturalizmu.

Obszary: Ameryka Łacińska (kraje andyjskie) i Północna (Meksyk, Jamajka, USA, Kanada), Niemcy

Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej, Wrocław: Ossolineum, 1982.

W krainie Inkarri, szkice etnologiczne o Peru, Wrocław: Ossolineum, 1985.

Etniczność. Kategorie, procesy etniczne, Poznań: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005.

Między indygenizmem a indianizmem, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.

Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004.

Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.

Świat grup etnicznych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2002.

Exploring home, neighbouring and distant cultures, red. A. Posern-Zieliński i L. Mróz , Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.

The state and the indigenous peoples in Latin America, [w:] Sobre el estado de los estados latinoamericanos, Kraków: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009.

Tytuł: Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2004-2007
Funkcja: kierownik

Tytuł: Araukania i jej mieszkańcy w półtora wieku po Domeyce.Mapucze z Chile: dzieje etniczne, aktualna sytuacja społeczno-kulturowa i ich walka o przetrwanie
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2008-2011
Funkcja: kierownik

Tytuł: Jamajka w 60 lat po badaniach J. Obrębskiego. Studium społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: wykonawca

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Polskie:

Polska Akademia Nauk – członek korespondent
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk – przewodniczący
Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta

Zagraniczne:

Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre America Latina

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

Nagrody prezesa Polskiej Akademii Nauk: 1973,1984
Nagrody Rektora: 2001, 2006
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
Członek honorowy Polish-American Ethnological Society