mgr Elżbieta Stańczyk

doktorantka, Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: elzsta@st.amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 14:00-16:00


 

Etnografia Afryki Antropologia podróży Baye Fall Historia polskiego podróżowania do krajów pozaeuropejskich. Postać polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka Etnomuzykologia Etnofilozofia Miejsce prowadzonych badań: Senegal

Identyfikacje i pamięć. Przykład społeczności z Czarnegolasu, w: Pamięć pogranicza. Granice w krajobrazie kulturowym regionu ostrowskiego, red. K. Ćwiklak i inn., Ostrów Wielkopolski 2017, s. 108-123. (współautor)

Podróżnicy i badacze Afryki w I poł. XX w., w: tom pokonferencyjny V Kongresu Afrykanistów Polskich 2018 (w druku)

 

Praktykowanie „krajobrazu kulturowego”. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie społeczności z południowej Wielkopolski. (Czarnylas 23 III-1 IV 2017), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. (link do bloga terenowego: http://czarnylas2017.blogspot.com/ )

Ethnography of the Carpathians (2016-2017, Wikimedia Polska, PME w Warszawie. Prowadzenie  dokumentacji etnograficznej na Słowacji (Martin, Vrútky, Čičmany, Beckov, Myjava, Bardejov, Stará L’ubovňa) (czerwiec 2017) https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Carpathian_Ethnography_Project

Etnografowie w Wikipedii (2017-2018), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze odział w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Stowarzyszenie Wikimedia Polska https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etnografowie_w_Wikipedii

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2018) http://www.atlas-dziedzictwa.pl/projekt/niematerialne-dziedzictwo.html

Opracowanie haseł w Wikipedii:

Kościół Św. Stefana z Rudna https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Stefana_z_Rudna

Redakcja haseł: Muzeum Etnograficzne w Martinie https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Etnograficzne_w_Martinie

Kazimierz Nowak https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Nowak_(podr%C3%B3%C5%BCnik)

Jan Czekanowski https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czekanowski

Stefan Szolc-Rogoziński https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Szolc-Rogozi%C5%84ski

Udział w konferencjach:

Kulturowa historia podróżowania (konferencja ogólnopolska, Katowice, 2017)

Referat: Podróżnik jako badacz kultury. Afrykańskie safari Kazimierza Nowaka.

Pamięć pogranicza. Krajobraz kulturowy regionu ostrowskiego. (Ostrów Wielkopolski, 2017)

Referat: Identyfikacje i pamięć. Przykład społeczności z Czarnegolasu.

Wykłady popularnonaukowe:

Kazimierz Nowak i jego Afryka. Staromiejski Dom Kultur oraz Katedra Języków i Kultur Afryki UW. „Dni Afryki 2017”, Warszawa 2017.

Życie i podróż Kazimierza Nowaka.  Hufiec ZHP Trzcianka. Plener z Kazikiem”, Boruszyn 2017.

Kazimierz Nowak-podróżnik, fotoreporter, człowiek. Republika Rytmu oraz Klub Osiedlowy KRĄG, „Łażyce”, Poznań 2017

Prowadzone warsztaty:

Autorski projekt z zakresu edukacji międzykulturowej: „Afryka – na nowo odkryta” prowadzony w SP4 w Luboniu w roku szkolnym 2017/2018.

Strona projektu na portalu społecznościowym  Facebook: https://www.facebook.com/edukacjamiedzykulturowa/

AfryKamera 2018. Prowadzenie autorskich warsztatów „Odkrywamy Afrykę”.

Koła Naukowe:

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (2016/2017)

Pełnione Funkcje:

Członkini Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu

Opiekunka naukowa Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej na WSE UAM (2018/2019)

Stypendia i wyjazdy badawcze:

Stypendystka programu Erasmus + na Universite Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) (luty-maj 2019)