mgr Alexandra Staniewska

doktorantka, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.13/2.14
Telefon: 61 829 13 71/61 829 13 72
E-mail: alesta@amu.edu.pl

Dyżury:

 

antropologia fizyczna, bio- i nekropolityka, badania śmierci i martwych ciał, ekshumacje, polityka historyczna

Staniewska A., Ekshumacje jako rytuały nacjonalistyczne, “Etnologia” 2017.

Staniewska A., Bose Antki, w: N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, s. 189-197, Poznań: Centrum Kultury Zamek we współpracy z IEiAK UAM oraz CeBaM UAM 2016.

2018: Pilgrimage to Santiago de Compostela: Osteological and Biomolecular analysis of medieval individuals (Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Niemcy; Stockholm University, Sztokholm, Szwecja; University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania; „La Caixa” Banking Foundation) – podwykonawca

2018: Wykopaliska szczątków z okresu chalkolitu w jaskini Allekoaitze Kabaundi (Kraj Basków) (Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián, Hiszpania) – podwykonawca

2017-2018: Ekshumacje ofiar hiszpańskiej wojny domowej we wspólnotach autonomicznych takich jak: Kraj Basków, Nawarra, Asturias, Kastylia i León (Sociedad de Ciencias Aranzadi; źródło finansowania zależne od lokalizacji).

2017-2018: Analiza osteologiczna szczątków ze średniowiecznych hiszpańskich nekropolii we wspólnotach autonomicznych takich jak: Kraj Basków, Nawarra, Asturias, Kantabria, Aragonia (instytucja realizująca i źródło finansowania zależne od lokalizacji).

2017: Nekropolityka tożsamościowa. Przypadek ekshumacji w Oiartzun (Kraj Basków) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – kierownik

2017: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią (Centrum Badań Migracyjnych UAM) – podwykonawca

2016: Pamięć, przyjemność i wstyd. Przestrzeń publiczna Beratu (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Konsulat Republiki Albanii w Poznaniu) – podwykonawca

2016: Wszyscy jesteśmy migrantami (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Badań Migracyjnych UAM) – podwykonawca

2016: Badania antropologiczne mogiły bitewnej z czasów potopu szwedzkiego (st. Gołańcz) (Instytut Antropologii na Wydziale Biologii UAM) – podwykonawca

2015: Rozkwit czy upadek? Społeczeństwo kujaw w świetle badań archeologicznych i specjalistycznych (Instytut Antropologii na Wydziale Biologii UAM; Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – podwykonawca

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

European Association of Social Anthropologists

Sociedad de Ciencias Aranzadi – współpraca