Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 AWZK III: Antropologia psychiatryczna* prof. A. Chwieduk Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Seminarium magisterskie (tylko dla 2 roku II st) Zespół pracowników samodzielnych IAiE

(A. Chwieduk)

on-line
12:30-14:00 Zajęcia fakultatywne: Inspiracje humanistyczne* dr M. Smykowski Wykład on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE on-line
15:00-16:30 Warsztaty etnologiczne III: Zarzadzanie lokalnym dziedzictwem* Prof. A.W. Brzezińska Ćwiczenia on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE, A. Lis, J. Schmidt, I. Main on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE

prof. A. Stanisz

on-line
12:30-14:00 AWZK III: Antropologia prawna* prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Zajęcia fakultatywne

Antropologia reklamy

Prof. A. Pomieciński Konwersatorium on-line
16:00-17:30 Warsztaty etnologiczne III: Antropologia ekologiczna* dr M. Smykowski Ćwiczenia on-line

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 AWZK III: Antropologia  władzy i oporu* prof. W. Dohnal Konwersatorium on-line
12:30-14:00 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE

A. Pomieciński , R. Vorbrich

on-line

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch (z trzech zajęć) w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) , jednych (z dwóch) zajęć fakultatywnych i jednych (z dwóch) Warsztatów etnologicznych.

UWAGA 2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do rozliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. A. Chwieduk.

UWAGA 3: Przedmiot „Problemy antropologii tożsamości” zostanie zrealizowany w semestrze letnim 2020/21.

 

*Przedmiot „AWZK” realizowany jednocześnie z I rokiem II stopnia.

*Przedmiot „Seminarium mgr”:  uczestnicy mają możliwość indywidulanego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół pracowników samodzielnych).

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.