Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Warsztaty pisarskie II prof. W. Kuligowski Ćwiczenia 2.3

 

* Uwaga, w semestrze letnim student wybiera 3 spośród 5 przedstawionych propozycji wykładów monograficznych.

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12:30-14:00 Monografie Antropologia Podmiotowości*: Pamięć polska, niemiecka i żydowska w XX wieku prof. B. Korzeniewski Konwersatorium sala im. J. Burszty

 

* Uwaga, w semestrze letnim student wybiera 3 spośród 5 przedstawionych propozycji wykładów monograficznych.

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Monografie Antropologia Twórczość*: Antropologia UFO Prof. A. Stanisz, mgr M. Sita Konwersatorium  2.20
10:45-12:15 Seminaria magisterskie Seminarium Pokoje pracowników i pracowniczek
11:15-12:45 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI: Antropologia prawicy Dr M. Filip Konwersatorium 2.100
12:45-14:15 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI*: Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm Prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.4
14:30-16:00 Monografie Antropologia kultury*: Semiologia Kultury Prof. P. Fabiś Konwersatorium 2.4

 

* Uwaga, w semestrze letnim student wybiera 3 spośród 5 przedstawionych propozycji wykładów monograficznych.

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego