Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:30-10:00 Antropologia władzy

Blok “AP”

Prof. UAM, dr hab. W. Dohnal Konwersatorium 2.19
10:15-11:45 Inspiracje humanistyczne dr M. Smykowski Wykład 2.19
12:00-13:30 Antropologia psychiatryczna

Blok: „Antropocen”

prof. UAM, dr. hab. A. Chwieduk Konwersatorium 2.20

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-11:00 Seminarium naukowe Seminarium
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12.30-14.00 Etnodizajn

Blok „Twórczość”

prof. UAM, dr hab. A.W. Brzezińska Konwersatorium 2.21
14.15-15.45 Warsztaty badawcze II dr Ł. Kaczmarek Ćwiczenia 2.21

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14.15-15.45 Nowoczesne mitologie*

Blok „Twórczość”

 dr. P. Fabiś Konwersatorium 2.4
16.00-17.30 Nowoczesne mitologie

Blok „Twórczość”

dr. P. Fabiś Konwersatorium 2.4

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Bloki językowe 2.4
12.30-14.00 Migration, Identities and Inclusion

Blok monografii

Prof. K. Strani  Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9.00-10.30 Seminarium magisterskie** Profesorki i profesorowie: A.W. Brzezińska, A. Chwieduk, W.  Dohnal, B. Korzeniewski, A. Pomieciński, J. Schmidt, A. Stanisz Seminarium

 

*Nowoczesne Mitologie z dr. P. Fabisiem odbywają się w blokach co dwa tygodnie poczynając od 13 października. Kolejne zajęcia 27 października itd.

**Seminaria magisterskie odbywają się w pokojach profesorek i profesorów w godzinach ustalonych indywidualnie ze studentami i studentkami.