Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Monografie I – „ANTROPOCEN”: Antropologia psychiatryczna* prof. A. Chwieduk Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Warsztaty badawcze  I dr Ł. Kaczmarek Ćwiczenia on-line
12:30-14:00 Inspiracje humanistyczne* dr M. Smykowski Wykład on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE on-line
15:00-16:30 Monografie  I – „KSD”:

Zarzadzanie lokalnym dziedzictwem

Prof. A.W. Brzezińska Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE, A. Lis , J. Schmidt, I. Main on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Monografie I – „Antropologia podmiotowości”: Antropologia prawna prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Monografie I – „Antropologia podmiotowości”: Antropologia władzy i oporu* prof. W. Dohnal Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Bloki językowe
12:30-14:00 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE

A. Pomieciński , R. Vorbrich. K. Marciniak

on-line

 

UWAGA 1: Od tego roku akademickiego wchodzi nowy program studiów II stopnia, nagrodzony w konkursie na wyłonienie modernizowanych kierunków studiów II stopnia w ramach projektu Uniwersytet jutra II.

UWAGA 2: Na 1 roku II stopnia student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo, w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie upewnić się u lektorki,  zanim rozpoczną się zajęcia; zob. też http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam

 

*W tym semestrze Student/ka dokonuje wyboru trzech z czterech zaproponowanych przedmiotów w ramach bloku MONOGRAFIE I. Opis nowych przedmiotów kierunkowych i reguły ich zaliczania, w tym lektoratu z języka obcego, znajduje się w Informatorze dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2021 (strona IAiE) zwierającym wskazania na temat kształcenia według zasad nowego programu dla II stopnia.

*Przedmiot „Monografie” i „Inspiracje humanistyczne” realizowany jednocześnie z II rokiem II stopnia.

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

*Przedmiot „Seminarium mgr”:  w planie ujęto terminy sugerowane. Uczestnicy mają możliwość indywidulanego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół promotorów).