Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
11:00 – 12:30 Teorie kultury prof. A. Pomieciński Wykład 2.3
12:45 – 14:15 AWZK: Studia graniczne w Azji Wewnętrznej dr Z. Szmyt Wykład 2.19
14:30 – 17:45 Fakultet: Kultura popularna * dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)     2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Współczesne nurty myśli antropologicznej dr M. Kowalska Wykład 2.19
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. A. Chwieduk

prof. A. Pomieciński

prof. J. Schmidt

Seminarium pokój promotor/a
14:30 – 16:00 AWZK: Obrazy społeczne i ich uwarunkowania kulturowe. Konteksty polskie prof. J. Schmidt Wykład 2.20

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 10:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Widowiska społeczne

prof. A. Stanisz Ćwiczenia Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala 119

11:00 – 12:30 BLOKI JĘZYKOWE   Ćwiczenia 2.20
12:45 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Antropologia pamięci: studium przypadku

mgr A. Staniewska Ćwiczenia 2.3

 

* Zajęcia Kultura popularna z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 8 października br.

** Zajęcia Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzącą.

 

UWAGA 1: W każdym semestrze student/ka dokonuje wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA 2: Na I roku SUM student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.