Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Warsztaty Etnologiczne II/fakultet

JUDAIZM

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 AWZK II:

ANTROPOLOGIA PSYCHIATRYCZNA

prof. A. Chwieduk Wykład 2.3
14:00-15:30 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
18:45-20:14 AWZK II:

WIDOWISKA

prof. A. Pomieciński Wykład Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala 119

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19
10:30-12:00 Teorie społeczeństwa prof. A. Pomieciński Wykład 2.4
14:45-16:15 Seminarium magisterskie* zespół Seminarium sala seminaryjna

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Bloki językowe      
12:30-14:00 AWZK II:

UNIWERSYTET W DOBIE NEOLIBERALIZMU

prof. W. Dohnal Wykład 2.19
14:15-15:45 Fakultet

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE

mgr K. Echaust Konwersatorium 2.3
17:15-18:45 Warsztaty Etnologiczne II/fakultet

ZROZUMIEĆ MEDIA

dr M. Kania Konwersatorium 2.4

 

*Przedmiot „Seminarium magisterskie”: uczestnicy mają możliwość indywidulanego ustalenia terminu z prowadzącym (zespół promotorów).

UWAGA 1: W każdym semestrze student/ka dokonuje wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA2: Na I roku SUM student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.