Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

UWAGA 1: Od tego roku akademickiego wchodzi nowy program studiów II stopnia, nagrodzony w konkursie na wyłonienie modernizowanych kierunków studiów II stopnia w ramach projektu Uniwersytet jutra II.
UWAGA 2: Przedmioty „MONOGRAFIE” dla I roku II stopnia są jednocześnie proponowane jako zajęcia w puli ANTROPOLOGIE WYBRANYCH ZAJWISK KULTUROWYCH i ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla studentów 2 roku II stopnia, których obowiązuje „stary program”. Oznacza to, że ten sam przedmiot mogą studiować jednocześnie studenci 1 i 2 roku II stopnia. UWAGA 3: Na 1 roku II stopnia student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo, w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie upewnić się u lektorki, zanim rozpoczną się zajęcia; zob. też http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Warsztaty pisarskie I prof. W. Kuligowski Ćwiczenia 2.4
10:45-12:15 Epistemologie w antropologii prof. A. Chwieduk Wykład 2.20
14:15-15:45 Monografie KRYTYCZNE STUDIA NAD DZIEDZICTWEM*: Trudne dziedzictwo dr M. Smykowski Konwersatorium 2.19

 

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-11:00 Seminarium naukowe Seminarium
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12.30-14.00 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI*: Uniwersytet w dobie neoliberalizmu prof. W. Dohnal Konwersatorium 2.19
14.15-15.45 Seminaria dyplomowe magisterskie* Zespół pracowników i pracowniczek samodzielnych IAiE: N. Bloch, W. Kuligowski, I. Main, A. Stanisz, A. Chwieduk, W. Dohnal, A. Brzezińska, J. Schmidt, A. Pomieciński Seminarium Pokoje pracowników i pracowniczek

 

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.
* Seminaria magisterskie: student/studentka może – w porozumieniu z promotorem/promotorką – indywidualnie uzgodnić termin realizacji seminarium.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45-14:45 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI*: Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm  Prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.4

 

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 BLOKI JĘZYKOWE  Ćwiczenia
12.30-14.00 Monografie ANTROPOCEN*: Medical Anthropology in Global Perspective Prof. I. Main  Konwersatorium 2.20
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego

 

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.