Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9.00-10.30 Antropologia religii Prof. UAM, dr hab. K. Marciniak Wykład 2.4
10.45-12.15 Antropologia historii dr M. Filip Wykład 2.4
12.30-14.00 Kolokwia Antropologiczne II:  Antropologia spekulatywna dr M. Smykowski Konwersatorium 2.21

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-15:45 Lektoraty
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
13:15-14:45 Proseminarium licencjackie G. 1. Prof. UAM, dr hab. Z. Szmyt  Seminarium 2.4

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00-11:30 Proseminarium licencjackie G. 1. dr M. Kowalska Seminarium 2.21
11:45-13:15 Road Studies (wykład monograficzny kierunkowy) Prof. UAM, dr hab. A. Stanisz Wykład 2.21
13:30-15:00 Analiza danych empirycznych Prof. UAM, dr hab. J. Schmidt Ćwiczenia Sala im. J. Burszty

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia reklamy (wykład monograficzny kierunkowy) Prof. UAM, dr hab. A. Pomieciński Wykład 2.21
10:45-12:15 Kolokwia Antropologiczne II: Folklorystyka Prof. UAM, dr hab. A. Brzezińska Konwersatorium 2.21
12:30-14:00 Migration, Identities and Inclusion (wykład monograficzny kierunkowy) Prof. K. Strani Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Kolokwia Antropologiczne II: Etnomedycyna – obszar studiów transdyscyplinarnych czy samodzielna dyscyplina badawcza Prof. dr hab. J. Jeszke Konwersatorium 2.21
10:45-18:00 Warsztaty projakościowe UJ II: „Antropolog-ekspert wolontariatu”* Zespół ekspertów Warsztaty 2.21

 

* Warsztaty projakościowe UJ II: „Antropolog-ekspert wolontariatu” zaczynają się 08.10.2021 roku.