Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Kolokwia Antropologiczne II: Folklorystyka* prof. A.W. Brzezińska Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Antropologia religii prof. K. Marciniak Wykład on-line
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne II: Semiologia kultury* dr P. Fabiś Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Kolokwia Antropologiczne II: Antropologia spekulatywna* dr M. Smykowski Konwersatorium on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Proseminarium licencjackie GR I:  prof. K. Marciniak

GR II:  prof. A. Stanisz

on-line
15:00-16:30 Kolokwia antropologiczne II: Antropologia sztuki* prof. K. Marciniak Konwersatorium on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Wykład monograficzny kierunkowy: Etnomedycyna – obszar studiów trans/interdyscyplinarnych, czy samodzielna dyscyplina badawcza?* prof. J. Jeszke Wykład
12:30-14:00 Analiza danych empirycznych prof. J. Schmidt Wykład on-line
14:15-15:45 Wykład monograficzny kierunkowy: Nowe media i praktyki krytyczne* dr Michał Krawczak Wykład

 

*W ramach modułu Kolokwia antropologiczne II student/ka dokonuje wyboru trzech spośród czterech proponowanych konwersatoriów.

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

*Student/Studentka winien zaliczyć dwa wykłady monograficzne przewidziane w tym semestrze i wskazane w planie.