Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr zimowy 2019/2020

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30 – 12:00 Wykład monograficzny kierunkowy:

Mity – stereotypy – przesądy. Konteksty polskie

prof. J. Schmidt Wykład 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
9:00 – 14:00 BLOKI JĘZYKOWE      
14:30 – 16:00 Kolokwia antropologiczne:

Grupy wyznaniowe w Polsce

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
17:00 – 18:30 Wykład monograficzny kierunkowy:

Zmiany klimatyczne. Nauka, polityka, dyskurs, aktywizm

dr B.A. Polak,

prof. T. Polak

Wykład Collegium Maius, ul. Fredry 10

sala Śniadeckich

16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów

(uczestnictwo dobrowolne)

    2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Kolokwia antropologiczne:

Antropologia miasta

prof. A. Pomieciński Konwersatorium 2.20
11:00 – 12:30 Analiza danych empirycznych prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.20
12:45 – 14:15 Wykład monograficzny kierunkowy:

Antropologia historii

dr M. Filip Wykład 2.19
14:30 – 16:00 Proseminarium licencjackie dr P. Fabiś Seminarium 2.19

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 Antropologia religii prof. K. Marciniak Wykład 2.3
         
12:45 – 16:00 Kolokwia antropologiczne:

Antropologia pamięci: studium przypadku *

mgr A. Staniewska Konwersatorium 2.3

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 12:30 Kolokwia antropologiczne:

Polonia w Armenii *

mgr E. Ebertowska Konwersatorium 2.3

 

* Kolokwia antropologiczne Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską oraz Polonia w Armenii z mgr E. Ebertowską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzące.

 

UWAGA1: W ramach modułu Kolokwia antropologiczne II student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: W ramach modułu Wykład monograficzny kierunkowy student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych wykładów.

UWAGA3: Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA4: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr hab. A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.