Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Kolokwia Antropologiczne III

ANTROPOLOGIA SZTUKI

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
14:00-15:30 Kolokwia Antropologiczne III

ANTROPOLOGIA MEDYCZNA *

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19
15:45-19:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)      

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:45-10:15 StuKolokwia Antropologiczne III

KULTURA A JĘZYK

dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 Antropologia krytyczna i eksperymentalna prof. W. Kuligowski Wykład sala im. J. Burszty
12:15-14:00 Seminarium licencjackie dr P. Fabiś Seminarium 2.21

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Kolokwia Antropologiczne III

ANTROPOLOGIA POGRANICZA

dr Z.Szmyt Konwersatorium 2.4

 

*Przedmiot „ANTROPOLOGIA MEDYCZNA” (prowadząca: prof. D. Penkala Gawęcka): zajęcia rozpoczną się od 2 marca 2020 r.

**Przedmiot „Seminarium licencjackie”: osoby pracujące z indywidulanie z innymi promotorami, zobligowane są do ustalenia z prowadzącymi terminów odbywania zajęć.

UWAGA1: W ramach modułu Kolokwia antropologiczne III student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród czterech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. UAM, dr hab. A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.