Plan zajęć

Studia I stopnia III rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10.45-12.15 Antropologia krytyczna i eksperymentalna prof. W. Kuligowski Wykład 2.21
14.15-15.45 Kolokwia Antropologiczne III*: Widowiska prof. A. Pomieciński Konwersatorium 2.4

 

*Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-15:45 BLOKI JĘZYKOWE  Ćwiczenia
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12:45-14:15 Kolokwia Antropologiczne III*: Antropologia sztuki prof. K. Marciniak  Seminarium 2.21

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

* Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00-11:30 Kolokwia Antropologiczne III*: Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
12:30-14:00 Seminarium dyplomowe licencjackie dr M. Kowalska Seminarium 2.3

 

* Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Seminarium dyplomowe licencjackie Prof. Z. Szmyt Seminarium 2.3
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego