Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2020/2021)

Sylabusy – semestr zimowy 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. A. Stanisz Wykład on-line
10:45-12:15 Etnografia Polski prof. A.W. Brzezińska Wykład on-line
12:30-14:00 Studia Regionalne III: Muzealnictwo* mgr K. Echaust Konwersatorium on-line
15:30-17:00 Polska myśl etnologiczna prof. K. Marciniak Wykład on-line
17:15-18:45 Studia regionalne III: Grupy wyznaniowe* prof. K. Marciniak Konwersatorium on-line

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Obserwacja etnograficzna* prof. A. Chwieduk Ćwiczenia GR I on-line
13:15-14:45 Wywiad etnograficzny* dr Z. Szmyt Ćwiczenia GR II on-line
15:00-16:30 Obserwacja etnograficzna prof. A. Chwieduk Ćwiczenia GR II on-line
16:45-18:15 Wywiad etnograficzny dr Z. Szmyt Ćwiczenia GR I on-line

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Studia Regionalne III: Antysemityzm w Polsce prof. J. Schmidt Konwersatorium on-line
12:30-19:15 Bloki językowe*

 

*Dyżur Instytutowy dotyczy zespołu pracowników IAiE. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

*W ramach modułu Studia regionalne III należy wybrać dwa przedmioty z trzech propozycji: 1. „Grupy wyznaniowe”, 2. „Antysemityzm w Polsce” i  3.”Muzealnictwo”.

*Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.