Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr zimowy 2019/2020)

Sylabusy – semestr zimowy 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45 – 10:15 Obserwacja etnograficzna – grupa 1 prof. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.21
8:45 – 10:15 Wywiad etnograficzny – grupa 2 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.20
10:30 – 12:00 Obserwacja etnograficzna – grupa 2 prof. A. Chwieduk Ćwiczenia 2.20
10:30 – 12:00 Wywiad etnograficzny – grupa 1 dr Z. Szmyt Ćwiczenia 2.21
         
14:00 – 15:30 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład 2.19
15:45 – 17:15 Studia regionalne:

Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu

prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.19

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 – 11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne)     2.19/Burszty
12:45 – 14:15 Polska myśl etnologiczna prof. K. Marciniak Wykład 2.21
14:30 – 16:00 Studia regionalne:

Teorie etnologii polskiej

mgr K. Dziubata Konwersatorium 2.21
16:15 – 17:45 Studia regionalne:

Muzealnictwo

mgr K. Echaust Konwersatorium 2.21
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)     2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej prof. A.Stanisz Wykład 2.3
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 – 12:30 Etnografia Polski prof. K. Marciniak Wykład 2.3
12:45 – 16:00 Studia regionalne:

Antropologia pamięci: studium przypadku *

mgr A. Staniewska Konwersatorium 2.3

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 12:30 Studia regionalne:

Polonia w Armenii *

mgr E. Ebertowska Konwersatorium 2.3

 

* Studia regionalne Antropologia pamięci: studium przypadku z mgr A. Staniewską oraz Polonia w Armenii z mgr E. Ebertowską w miesiącu październiku odbywają się w trybie 2 x 90 minut. Terminarz późniejszych zajęć zostanie podany przez prowadzące.

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne III student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród pięciu proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA 1: W ramach modułu Studia regionalne student/ka dokonuje wyboru dwóch spośród trzech proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.