Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr letni 2019/2020)

Sylabusy – semestr letni 2019/2020 do ściągnięcia TUTAJ

Plan zajęć do ściągnięcia TUTAJ

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Antropologia migracji prof. N. Bloch Wykład 2.19
10:30-12:00 Kolokwia Antropologiczne I
ANTROPOLOGIA SZTUKI
prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
14:00-15:30 Proseminarium prof. A. Stanisz Konwersatorium 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19
11:00-12.30 Antropologia wizualna/Antropologia ekonomiczna* dr J. Lorenz/dr Z. Boni Konwersatorium/Wykład 2.46/ 2.20
12:45-14:15 Antropologia wizualna/Antropologia ekonomiczna* dr J. Lorenz/dr Z. Boni Konwersatorium/Wykład 2.46/ 2.20
15:45-19:00 Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne)

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:45-10:15 Kolokwia Antropologiczne I
KULTURA A JĘZYK
dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4
10:30-12:00 Badania terenowe II prof. A. Stanisz
dr Ł. Kaczmarek
Laboratorium terenowe 2.3
12:30-17:00 Bloki językowe

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12.15 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład 2.122 (sala im. J. Burszty)
13:15-14:45 Podstawy filozofii dr T. Raburski Wykład 2.122 (sala im. J. Burszty)

 

* Zajęcia z przedmiotów i Antropologia ekonomiczna i  Antropologia wizualna są realizowane naprzemiennie, co dwa tygodnie w wymiarze  2 x 1,5 h.  Zajęcia z „Antropologii  ekonomicznej” rozpoczynają  się  2 marca br., a z „Antropologii wizualnej” – 10 marca br. Zajęcia z „Antropologii wizualnej” będą odbywać się w sali 2.46, a zajęcia z „Antropologii ekonomicznej” w sali 2.122 (sali im. J. Burszty).

UWAGA1: W ramach modułu Kolokwia antropologiczne I student/ka dokonuje wyboru jednego spośród dwóch proponowanych konwersatoriów.

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS