Plan zajęć

Studia I stopnia II rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia polityczna Prof. W. Dohnal Wykład im. J. Burszty
12.30-14.00 Badania terenowe II GR. 1: prof. A. Pomieciński, prof. J. Schmidt, prof. K. Marciniak

GR. 2: dr H. Wadle, dr M. Smykowski

Ćwiczenia GR. 1: 2.19

GR. 2: 2.20

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12:30-14:00 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład 2.4
14:15-15:45 Kolokwia antropologiczne I: Judaizm dr J. Lorenz Konwersatorium 2.4
16:00-19:00 Antropologia wizualna* dr J. Lorenz Konwersatorium 2.46 / sala im. J. Burszty (2.122)

 

*Antropologia wizualna: zajęcia z dr. Janem Lorenzem odbywają się co dwa tygodnie, począwszy od 1 tygodnia semestru II – 1 marca b. r. (kolejne – w 3 tydzień semestru, 5 tydzień semestru, itd.).

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia migracji Prof. N. Bloch Wykład 2.4
10:45-12:15 Proseminarium Prof. P. Fabiś Konwersatorium 2.4
12:30-19:15 BLOKI JĘZYKOWE* Ćwiczenia

 

* Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Podstawy filozofii prof. B. Korzeniewski Wykład im. J. Burszty
10:45-12:15 Antropologia medyczna Prof. I. Main Wykład 2.20
12:30-14:00 Animizm i szamanizm

w Azji Wewnętrznej

Prof. Z. Szmyt Konwersatorium im. J. Burszty
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego