Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej prof. dr hab. W. Kuligowski Wykład Sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Historia myśli antropologicznej prof. UAM dr hab. W. Dohnal Wykład Sala im. J. Burszty
14:15-15:45 Podstawy warsztatu naukowego I GR I: dr P. Fabiś

GR II: mgr J. Marcinkowska

Ćwiczenia GR I: 2.19

GR II: 2.3

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Szkolenie biblioteczne* Szkolenie Sala im. J. Burszty
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12:30-14:00 Metody badań etnograficznych GR I/GR II** prof. UAM, dr hab. N. Bloch Ćwiczenia 2.19
14:15-15:45 Metody badań etnograficznych GR I/GR II prof. UAM, dr hab. N. Bloch Ćwiczenia 2.19
16:00-17:30 Historia myśli antropologicznej GR I dr. M. Filip i dr J. Lorenz Ćwiczenia 2.19
17:45-19:15 Historia myśli antropologicznej GR II dr. M. Filip i dr J. Lorenz Ćwiczenia 2.19

 

* Zajęcia biblioteczne odbywają się 5 i 12 października, udział w nich jest obowiązkowy.

** Zajęcia z Metod badań etnograficznych prof. N. Bloch odbywają się w blokach po dwa zajęcia co dwa tygodnie, tj. Grupa 1 zaczyna zajęcia 5 października o 12:30 i kończy o 15:45, następne zajęcia ma 19 października, 2 listopada itp. Grupa 2. Zajęcia zaczyna 12 października, kolejne ma 25 października, 9 listopada itd.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Metody badań etnograficznych prof. UAM, dr hab. J. Schmidt Wykład Sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Etnologia świata prof. dr hab. Ryszard Vorbrich Wykład Sala im. J. Burszty
12:45-14:15 Studia regionalne I: Kultury Islamu prof. dr hab. Ryszard Vorbrich Konwersatorium 2.3
15:15-16:45 Studia regionalne I: Zróżnicowanie społeczno- kulturowe Bałkanów dr M. Smykowski Konwersatorium sala 283

Coll. Maius, ul. Fredry 10

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-14:00 Blok Wychowanie fizyczne*
14:15-15:45 Antropologia współczesności dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium Sala im. J. Burszty

 

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:15-15:45 Studia regionalne I: Azja Prof. UAM, dr hab. Z. Szmyt Konwersatorium 2.4