Plan zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Badania Terenowe G.1: prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt

G.2: dr M. Filip, dr Ł. Kaczmarek

Ćwiczenia G.1: 2.20

G.2: 2.19

10:45-12:15 Podstawy warsztatu naukowego G.1: prof. W. Dohnal, prof. A. Pomieciński

G.2: mgr A. Brzyszcz

Ćwiczenia G.1: 2.4

G.2: Sala im. J. Burszty

12:30-14:00 Współczesna myśl antropologiczna GR 1: dr M. Filip, dr J. Lorenz Konwersatorium sala im. J. Burszty
14:15-15:45 Współczesna myśl antropologiczna GR 2: dr M. Filip, dr J. Lorenz Konwersatorium sala im. J. Burszty

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-14:45 BLOKI JĘZYKOWE Ćwiczenia
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
14:15-15:45 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład Sala im. J. Burszty

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Podstawy socjologii prof. P. Fabiś Wykład Sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Studia regionalne II*: Zmiana kulturowa w teorii i praktyce. Casus Afryki prof. R. Vorbrich Konwersatorium Sala im. J. Burszty
12:30-14:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki prof. P. Fabiś Wykład Sala im. J. Burszty
14:15-15:45 Studia Regionalne II*: Edukacja regionalna prof. A. Brzezińska Konwersatorium 2.3

 

*Studia regionalne II: student dokonuje wyboru 2 zajęć z 3 propozycji.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE  Ćwiczenia
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego

 

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00-11:30 Studia regionalne II*: Poznańska cytadela jako miejsce pamięci  prof. B. Korzeniewski  Konwersatorium Sala im. J. Burszty

 

*Studia regionalne II: student dokonuje wyboru 2 zajęć z 3 propozycji.