Organizacja roku akademickiego 2019/2020:

 1 października 2019 r.

Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy)

2 października 2019 r. – 2 lutego 2020 r.

okres zajęć dydaktycznych

23 grudnia 2019 r. – 6 stycznia 2020 r.

wakacje zimowe

3 – 23 lutego 2020 r.

zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna

II semestr (letni)

24 lutego – 16 czerwca 2020 r.

okres zajęć dydaktycznych

10 – 14 kwietnia 2020 r.

wakacje wiosenne

17-30 czerwca 2020 r.

letnia sesja egzaminacyjna

5 – 31 lipca 2018 r.

wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)

1 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie

1 – 27 września 2020 r.

sesja egzaminacyjna