IUAES 2019 Inter-Congress “World Solidarities”

27-31 sierpnia 2019 roku, Poznań, Poland

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze mają zaszczyt zaprosić na organizowany po raz pierwszy w Polsce i w tej części Europy Interkongres Międzynarodowej Unii Nauk Etnologicznych i Antropologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences’ (IUAES) 2019 Inter-Congress).

IUAES to najstarsze światowe stowarzyszenie przedstawicieli naszej dyscypliny. Jego cykliczne kongresy i interkongresy są okazją do spotkań i wymiany wiedzy dla antropologów i etnologów ze wszystkich kontynentów.

Interkongres, którego motywem przewodnim będą „World Solidarities”, stanie się forum do dyskusji nad sposobami, w jakie antropologia bada przejawy solidarności na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym, także tej międzygatunkowej. Empatia, wspólnotowość oraz solidarność to idee szczególnie ważne teraz, gdy zmiany klimatyczne oraz nierówności społeczne zmuszają całe społeczności do migracji i stanowią pretekst do szerzenia wykluczających ideologii. Narastającej ksenofobii i wrogości międzygrupowej nie da się tłumaczyć jedynie w kategoriach kulturowych, lecz należy rozpatrywać je w odniesieniu do relacji społecznych i działania sił natury. Zadaniem antropologów jest poszerzanie rozumienia wspólnoty poprzez wykazywanie związków pomiędzy istniejącymi nierównościami a ekologią. Przyczynić się to może do wzrostu świadomości, a także pozwoli na nowo zdefiniować problemy i znaczenie takich pojęć, jak wspólne dobro, troska, dobrostan oraz wymiana. Przez otwarte postawienie tych kwestii, a także aktywne zaangażowanie na rzecz ich badania i rozwiązywania, realizujemy polityczne zadanie promowania solidarności na przekór wrogości oraz zachęcamy do wspólnego działania w celu uczynienia świata lepszym miejscem do życia.

Interkongres będzie dla uczestników z całego świata okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, a także pokazania siły światowych antropologii w szerzeniu idei i praktyk solidarności, tolerancji i sprawiedliwości. Poznań, w którym zarówno Uniwersytet, jak i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej świętują stulecie swojego istnienia, jest doskonałym miejscem, by zademonstrować intelektualne i społeczne znaczenie naszej dyscypliny.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu IUAES i Lokalnego Komitetu Organizacyjnego,

Prof. dr hab. Michał Buchowski
Dyrektor IEiAK UAM oraz prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 

Zgłoszenia abstraktów wystąpień w panelach, propozycji audiowizualnych, paneli dyskusyjnych (roundtables) oraz warsztatów: 20 grudnia 2018 – 15 lutego 2019

Szczegóły na stronie: http://www.iuaes2019.org/deadlines/

Fanpage IUAES Intercongress 2019 na Facebooku: https://www.facebook.com/iuaes2019