Dwuletnie studia magisterskie w zakresie antropologii społecznej i kulturowej w języku angielskim

w ramach specjalności

Cultural Differences and Transnational Processes

(MA CREOLE Program)

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu zaprasza na dwuletnie studia magisterskie w języku angielskim na kierunku antropologia społeczna i kulturowa w ramach międzynarodowego programu CREOLE („Cultural Differences and Transnational Processes”). Studia te koncentrują się głównie na zmianach i wyzwaniach Europy Środkowej i Wschodniej, ale także poruszają problemy współczesnych społeczeństw w innych regionach świata. Uczestnictwo w sieci CREOLE stwarza możliwość studiowania i prowadzenia badań nawet przez dwa semestry w instytutach antropologicznych w irlandzkim Maynooth, w Wiedniu, w Lyonie, w szwajcarskim Bernie, w Lublanie lub w Barcelonie.

Program studiów magisterskich z zakresu antropologii skupia się na zmianach zachodzących w post-socjalistycznych państwach Środkowej i Wschodniej Europy i skierowany jest szczególnie do absolwentów humanistycznych i społecznych studiów licencjackich, którzy interesują się sytuacją w tych regionach. Nasi studenci dowiedzą się, jak niezależnie i samodzielnie prowadzić badania etnograficzne, jak rozwijać krytyczną refleksję nad aktualnymi problemami społecznymi i jak wpływać na zmianę poprzez akademickie badania i publiczne zaangażowanie. Stwarzamy naszym studentom możliwość poznania technik i rozwinięcia umiejętności badawczych, także dzięki treningowi z zakresu mediów wizualnych.

W trakcie programu studiów magisterskich:

 • Zrozumiesz, jak antropologia bada i rozumie zmiany społeczne zachodzące w Środkowej i Wschodniej Europie, a także poza tym obszarem;
 • Poznasz metody badań etnograficznych oraz antropologiczne teorie stosowane w studiach nad migracjami, populizmem, medycyną, wzrostem gospodarczym, środowiskiem czy energią;
 • Rozwiniesz umiejętności rozwiązywania problemów i przedstawiania praktycznych rekomendacji dla organizacji i instytucji;
 • Będziesz studiować antropologię w jednym z zagranicznych ośrodków współtworzących sieć CREOLE.

Program studiów magisterskich z antropologii kładzie silny nacisk na prowadzenie badań. W ramach studiów istnieje możliwość prowadzenia badań etnograficznych w Polsce i za granicą (w ramach wymiany w krajach partnerskich). Studia magisterskie CREOLE przygotowują zarówno do dalszych studiów doktoranckich, jak również do pracy w sferze publicznej i edukacji, w dziennikarstwie, mediach oraz biznesie, a także dostarczają wiedzy i umiejętności pomagających radzić sobie ze złożonymi problemami współczesnego świata oraz dostrzegać liczne możliwości, które ten świat równocześnie przed nami otwiera.

Plan zajęć 2019/2020 dostępny jest tutaj


TERMINY I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Zgłoszenia do nowego program studiów magisterskich odbywają się dwuetapowo:
  • Kandydaci proszeni są o wysłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem naukowym i certyfikatem znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (lub innym dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie conajmniej średniozaawansowanym) do dr Jan Lorenz janlor@amu.edu.pl (koordynatora progamu CREOLE) oraz prof. UAM dr hab. Aleksandry Lis alis@amu.edu.pl. W okresie wakacyjnym prosimy dodatkowo o wysłanie kopii wiadomości do pani Joanny Sokalskiej z Biura Obsługi Studentów joanna.sokalska@amu.edu.pl
  • . Terminy wnoszenia opłat rekrutacyjnych i składania dokumentów w roku 2020
   • przesłanie dokumentów do Instytutu Antropologii i Etnologii (w tym list motywacyjny) do 30 września.
   • rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji UAM do 5 października.
   • decyzję o wynikach rekrutacji prześlemy do kandydatów po 7 października.
  • Jeśli masz pytania dotyczące programu studiów magisterskich z antropologii, napisz do nas: jan.lorenz@amu.edu.pl, alis@amu.edu.pl lub etnolo@amu.edu.pl
  • Dodatkowe informacje o programie i ofercie studiów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Antropologii i Etnologii oraz na stronie AMU

INSTYTUCJE TWORZĄCE SIEĆ CREOLE:

Department of Social and Cultural Anthropology, Universität Wien;

Department of Social and Cultural Anthropology, Universitat Autònoma de Barcelona;

Department of Social Anthropology, Université Lumière Lyon 2;

Department of Anthropology, National University of Ireland in Maynooth;

Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Univerza v Ljubljani;

Institute of Social Anthropology, Universität Bern;

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań

 

Więcej o programie można przeczytać na stronie głównej CREOLE – Cultural Differences and Transnational Processes (Master)

 

*Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia. Od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).