Wyniki konkursu NCN MINIATURA 6 – projekt dr Karoliny Dziubatej-Smykowskiej zakwalifikowany do finansowania

Projekt badań pilotażowych dr Karoliny Dziubatej-Smykowskiej pt. „Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego” uzyskał dofinansowanie Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 6! Lista rankingowa: https://www.ncn.gov.pl/…/listy…/miniatura6-lr5.pdf