III edycja konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i V edycja konkursu na pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

Zachęcamy do udziału w konkursach im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i V edycja konkursu na pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Uczestnikiem/Uczestniczką konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca absolwentem/absolwentką uczelni wyższej w Polsce i za granicą, która obroniła pracę magisterską lub rozprawę doktorską dotyczącą tematyki…