Pomoc dla obywateli i obywatelek Ukrainy

Na stronie Uniwersytetu pojawiła się pełna informacja o pomocy prawnej dla naszych studentów, doktorantów i pracowników: https://amu.edu.pl/solidarni/aktualnosci/-wsparcie-prawne. UAM zwraca się z prośbą o wpłaty finansowe tylko na specjalnie w tym celu utworzone konto: https://amu.edu.pl/solidarni/aktualnosci/zbiorka-funduszy-na-rzecz-ukrainy Uniwersytecka strona w intranecie zostanie niedługo wzbogacona o „Aktualne zbiórki”, gdzie publikowane będą informacje o inicjatywach prowadzonych przez poszczególne wydziały, koła,…