Instytutowe Seminaria Antropologiczne: „Książę i kaczor” dr Piotr Fabiś

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne w roku akademickim 2021/2021 w dniu 10.11.2020. Przedmiotem dyskusji będzie rozdział z książki dra Piotra Fabisia pt. „Zawsze błądzić pośród wiatrów. Antropologiczne studium ewolucji strukturalnej westernu filmowego” wydanej w ramach serii „Etnologia i Antropologia Kulturowa” (nr 33). Tytuł rozdziału brzmi „Książę i kaczor” i stanowi strukturalną…