100-lecie Etnologii

2019 rok to 100-lecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obecności etnologii na poznańskim uniwersytecie. W związku z tym przygotowujemy się do wielkiego święta. Odbędzie się ono w ramach tygodnia 100-lecia w dniach 8-14 kwietnia 2019. Rozpoczniemy od ogólnopolskiej konferencji dotyczącej dorobku poznańskiej etnologii oraz wyzwań współczesności (8-9 kwietnia). W kolejnych dniach w przestrzeni miejskiej Poznania dla szerokiego audytorium prezentować będziemy naszą dyscyplinę poprzez prace studentek i studentów, absolwentek i absolwentów oraz pracowniczek i pracowników naszego Instytutu. Zapraszamy m in. na pokaz filmów dokumentalnych z naszego archiwum (11 kwietnia, Kino Pałacowe). Kulminacją tygodnia 100-lecia będzie jubileuszowy Zjazd Absolwentek i Absolwentów Etnologii, obejmujący część oficjalną oraz wieczorne spotkanie towarzyskie (13 kwietnia). Na zakończenie specjalnie dla nas oryginalny program przedstawi światowa gwiazda muzyki folk, Kapela ze Wsi Warszawa, która zagra w Sali Wielkiej CK Zamek (14 kwietnia).

ŻYCZENIA URODZINOWE, KTÓRE OTRZYMALIŚMY [link]

TYDZIEŃ Z ETNOLOGIĄ I ANTROPOLOGIĄ KULTUROWĄ

 • 8-9.04.2019: Konferencja 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości.

 • 08.04.2019: „Wesele szamotulskie” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”

 • 10.04.2019: EthnoDay, czyli etnologia oczami młodych

 • 10.04.2019: „Czyściec. Antropologia neoliberalnego kapitalizmu” – debata wokół książki Prof. dra hab. Michała Buchowskiego 

 • 11.04.2019: Filmowe etnoświaty. Z archiwum poznańskiej etnologii w CK ZAMEK

 • 12.04.2019: Ethnoparty w Klubokawiarni Meskalina

 • 13-14.04.2019: V Zjazd Absolwentek i Absolwentów studiów etnologicznych POBIERZ ZAPROSZENIE

V Zjazd Absolwentek i Absolwentów studiów etnologicznych odbędzie się w dniu 13 kwietnia (sobota) 2019 roku pod patronatem prof. zw. dra hab. Zbigniewa Jasiewicza, prof. zw. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego oraz prof. zw. dra hab. Michała Buchowskiego. W programie Zjazdu przewidujemy część oficjalną (wystąpienia władz Wydziału i Instytutu oraz samych absolwentów), a także wieczorne spotkanie towarzyskie (z muzyką na żywo), które odbędzie się w restauracji „Beverly Hills” Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu.

Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi:
50 zł dla osób biorących udział tylko w części oficjalnej,
200 zł dla uczestników także spotkania towarzyskiego (w tym opłata za konsumpcje i zespół muzyczny podczas wieczornego spotkania, wydawnictwo okazjonalne, pamiątki zjazdowe, bufet kawowy oraz koszty organizacyjne).

Zgłoszenia na Zjazd prosimy kierować na adres wskazany w „Karcie zgłoszenia” w nieprzekraczalnym terminie do dn. 31 stycznia 2019 r.

Zwracamy się także z prośbą o powiadamianie innych koleżanek i kolegów o naszym przedsięwzięciu i o rozpowszechnianie wiadomości o projektowanym Zjeździe. Szczegółowe informacje dotyczące programu Zjazdu wraz z zaproszeniem zostaną przesłane wszystkim zainteresowanym po dokonaniu formalnego zgłoszenia. Dodatkowych informacji dotyczących można zasięgać u: mgr Ireny Kabat, tel. 61 829 13 90, irakabat@amu.edu.pl i prof. dra hab. Waldemara Kuligowskiego, walkul@amu.edu.pl. Zachęcamy także do odwiedzania strony wydarzenia na portalu Facebook.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

 • 14.04.2019: Koncert „Kapeli ze Wsi Warszawa” w CK Zamek (sponsor AQUANET S.A.)

 • 01-30.09.2019: Wystawa POZDROWIENIA Z TERENU!

 • 08-21.04.2019: Wystawa PRZENIKANIE. Wystawa fotografii terenowych studentów, doktorantów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • IUAES2019

Organizacja po raz pierwszy w Polsce i w tej części Europy Interkongresu Międzynarodowej Unii Nauk Etnologicznych i Antropologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences’ (IUAES) 2019 Inter-Congress). IUAES to najstarsze światowe stowarzyszenie przedstawicieli naszej dyscypliny. Jego cykliczne kongresy i interkongresy są okazją do spotkań i wymiany wiedzy dla antropologów i etnologów ze wszystkich kontynentów.

Strona internetowa oraz Facebook

 • XCV Walne Zgromadzenie Delegatek i Delegatów PTL

Współorganizacja XCV Walnego Zgromadzenia Delegatek i Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które odbędzie się w dniach 18-22 września 2019 roku. Zjazdowi towarzyszy ogólnopolska konferencja naukowa ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych. Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

W ramach planowanej konferencji zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działań, wyników badań naukowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu realizowania projektów edukacyjnych i animacyjnych.

Ogłaszamy otwarty nabór do trzech sesji, z których każda ma inną formę prezentacji zgłoszonych tematów. Wszystkie przesłane zgłoszenia będą oceniane anonimowo przez członkinie i członków Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą reprezentantki
i reprezentanci sekcji tematycznych działających przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Sesja referatowa: Upowszechnianie wiedzy etnologicznej i antropologicznej

Sesja posterowa: Edukacja jako forma współpracy ze społecznościami lokalnymi i grupami środowiskowymi

Warsztaty edukacyjne: Praktyczna strona etnologii i antropologii kulturowej

Strona internetowa oraz Facebook

 

Oprac. A. W. Brzezińska, W. Kuligowski, A. Stanisz