28 października 2022

Praktyki zagraniczne Erasmus+ dla studentów WAiK

28 października 2022 | Karolina Dziubata

Szanowne studentki i studenci kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa,
Zachęcamy do wzięciu udziału w rekrutacji na dwumiesięczne stypendia z przeznaczeniem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie) oraz absolwenci Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu roku od zakończenia studiów (obrony pracy końcowej). Studenci planujący wyjazd absolwencki uczestniczą w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.

Termin zgłaszania wniosków wraz z załącznikami mailem na adres koordynatora Erasmus+ dr. Marcina Poprawskiego – marcin.poprawski@amu.edu.pl – upływa 10.11.2022.

Dokumenty