4 lutego 2022

ERASMUS – Wymiana z Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

4 lutego 2022 | Karolina Dziubata

W ramach transzy programu Erasmus Plus w roku 2022 uzyskaliśmy (jako IAiE) fundusze na dwie wizyty naukowców w Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) – Faculté des Lettres et Sciences Humaines. W tym:

  • jedną w trybie visiting for teaching (5+2 dni)
  • jedną w trybie visiting for training (5+2 dni)

Zgodnie z umową z partnerem senegalskim (UCAD) wymiana dotyczy osób władających językiem francuskim.

W związku z powyższym proszę składać aplikacje dotyczące w/w wizyt. Wniosek powinien zawierać CV oraz list motywacyjny.

Termin składania wniosków mija 14 lutego 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników komisji kwalifikacyjnej – 18 lutego 2022 r.

Aplikacje proszę przesyłać mailowo do: prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal wdoh@amu.edu.pl, Prodziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa.