25 lutego 2022

Badania terenowe II

25 lutego 2022 | Karolina Dziubata

Pierwsze spotkanie dotyczące przedmiotu Badania terenowe II prowadzonego przez dr Hannah Wadle i dr Mikołaja Smykowskiego odbędzie się w poniedziałek 07.03.2022.