prof. UAM dr hab. Bartosz Korzeniewski

profesor uczelni, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 1.69
Telefon: 61 829 13 63
E-mail: bartek73@amu.edu.pl

Dyżury:

środa 12:30-14:00


 

Pamięć zbiorowa Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech Muzea narracyjne Rozliczenia z przeszłością w państwach posttotalitarnych Dziedzictwo żydowskie i pruskie w Wielkopolsce

Monografie

1. Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2010.

2. Święta polityczne w zjednoczonych Niemczech, Poznań 2007.

3. Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki, Poznań 2006.

Tomy zbiorowe

1. Der Zweite Weltkrieg in polnischen und deutschen kulturellen Gadachtniss – Siebzig Jahre danach ( 1945-2015), red.: Korzeniewski Bartosz, Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Frankfurt am Main 2016, Str. 1-218.
2. Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech – siedemdziesiąt lat później (1945-2015), red.: Korzeniewski Bartosz, Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Gdańsk 2015, Str. 1-225.

Redakcje numerów czasopism naukowych

1. Medializacja pamięci w kulturze współczesnej, „Kultura Współczesna” 2/2007, http://kulturawspolczesna.pl/archiwum/2007/3
2. Miejsca pamięci, „Sensus historiae” 4/2012, http://www.sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/issue/view/9/showToc

http://www.sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/issue/view/9/showToc

Artykuły

Druga wojna światowa w polskich muzeach. Zmiany i tendencje po 1989 roku, w: Polen und Deutsche in Europa/Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań/Tom podsumowujący międzynarodową konferencję, 16 i 17 listopada 2015, Poznań, red. K. Trybuś, M. Düring, M. Junkiert, Geschichte-Erinnerung-Politik/Studies in History, Memory and Politics Bd./Vol. 22, Berlin: Peter Lang, 2018, s. 391-407.

Polskie muzea narracyjne o II wojnie światowej po 1989 roku, „Kultura Współczesna”. Teoria. Interpretacje. Praktyka, 2017, nr 2(95): Kulturowe oblicza wojny, s. 213-228.

World War II in the politics of memory of the Polish People’s Republic 1944-1970, w: World War II and two occupations. Dilemmas of Polish memory, red.: Forecki Piotr, Wolff-Powęska Anna, Frankfurt am Main 2016, Str. 61-79.

Das veranderte Bild des Zweiten Weltkriegs in polnischen Museen nach 1989 w Der Zweite Weltkrieg in polnischen und deutschen kulturellen Gadachtniss – Siebzig Jahre danach ( 1945-2015), red.: Korzeniewska Amelia, Kałążny Jerzy, Korzeniewski Bartosz, Frankfurt am Main 2016, Str. 107-142.

Einleitung w Der Zweite Weltkrieg in polnischen und deutschen kulturellen Gadachtniss – Siebzig Jahre danach ( 1945-2015), red.: Korzeniewski Bartosz, Korzeniewska Amelia, Kałążny Jerzy, Frankfurt am Main 2016, Str. 7-16.

Wprowadzenie w Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech – siedemdziesiąt lat później (1945-2015), red.: Korzeniewski Bartosz, Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Gdańsk 2015 Str. 7-18

Przemiany obrazu drugiej wojny światowej w polskich muzeach po 1989 roku w Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech – siedemdziesiąt lat później (1945-2015), red.: Korzeniewski Bartosz, Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Gdańsk 2015, Str. 105-138.

Status kreacji filmowych w obrazie przeszłości współczesnych społeczeństw na przykładzie Katynia Andrzeja Wajdy w Historia Polski od-nowa. Nowe naracje historii i muzalne reprezentacje przeszłości, red.: Kostro Robert, Wysocki Michał, Wóycicki Kazimierz, Warszawa 2014, Str. 188-206.

Tadeusz Rejtan w Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red.: Korzeniewski Bartosz, Bednarek Stefan, Warszawa 2014, Str. 69-91.

Konstytucja 3 maja w Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red.: Korzeniewski Bartosz, Bednarek Stefan, , Warszawa 2014, Str. 111-129.

Tadeusz Kościuszko w Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red.: Korzeniewski Bartosz, Bednarek Stefan, Warszawa 2014, Str. 203-223.

Stanisław August Poniatowski w Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red.: Korzeniewski Bartosz, Bednarek Stefan, Warszawa 2014 , Str. 131-149.

Tytuł: Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech– siedemdziesiąt lat później (1945-2015)
Grantodawca: FWPN
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014-2016
Funkcja: kierownik
http://fwpn.org.pl/kalendarium/druga-wojna-swiatowa-w-obrazach-kultury-w-polsce-i-w-niemczech-70-lat-pozniej-1945-2015-sdWpEV

Tytuł: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności
Grantodawca: Ministerstwo Kultury
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: kierownik
http://www.nck.pl/polskie-miejsca-pamieci/

Tytuł: Mapa pojęciowa współczesnego dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce
Grantodawca: MNiSW
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2007-2009
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Polskie miejsca pamięci
Grantodawca: MNiSW
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2008-2011
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Narodowe i europejskie aspekty poliyki historycznej w Polsce i w Niemczech po 1989
Rodzj grantu: zespołowy
Grantodawca: FWPN
Okres realizacji: 2006-07
Funkcja: wykonawca

Członkostwo w organizacjach

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Naukowe Naukowe im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Pełnione funkcje

Członek Zespołu Programowego sesji muzealnej XX Zjazdu Historyków

Członek Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia doktoranckie Wydziału Historycznego UAM  2016/2017 i 2017/2018

Linki

Cykl wykładów: Polskie Muzea Historyczne: https://www.facebook.com/tnpaderewski/

Projekt studencko – doktorancki: „Poznańska cytadela jako miejsce pamięci”:  https://www.facebook.com/zapomnianacytadela/

Towarzystwo Naukowe Naukowe im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: https://www.facebook.com/tnpaderewski/

Media

Polskie miejsca pamięci, http://www.nck.pl/polskie-miejsca-pamieci/

Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech – 70 lat później 1945-2015, http://fwpn.org.pl/kalendarium/druga-wojna-swiatowa-w-obrazach-kultury-w-polsce-i-w-niemczech-70-lat-pozniej-1945-2015-sdWpEV

Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim -współorganizacja konferencji z Muzeum Historii Polski, http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polskie-muzea-historyczne-w-kontekscie-europejskim-3290.php, http://muzhp.pl/pl/c/1375/historia-polski-od-nowa-nowe-narracje-historii-i-muzealne-reprezentacje-przeszlosci

Audycja o niemieckiej polityce historycznej, http://www.radiomerkury.pl/audycja/warto-posLuchaC/historia-jakiej-nie-znacie-niemiecka-polityka-historyczna.html

Opowiedzieć o Polsce, Przewodnik Katolicki 8/2008,  https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2008/Przewodnik-Katolicki-8-2008/Spoleczenstwo/Opowiedziec-o-Polsce

Spotkanie dwóch światów, Przewodnik Katolicki 49/2007, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-49-2007/Spoleczenstwo/Spotkanie-dwoch-swiatow

Patriotyzm w modzie, Przewodnik Katolicki 42/2007, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-42-2007/Spoleczenstwo/Patriotyzm-w-modzie

O polskich debatach historycznych krytycznie, http://prasa.wiara.pl/doc/459978.O-polskich-debatach-historycznych-krytycznie