IMG_5732

mgr Zuzanna Majerowicz

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.14
Telefon:
E-mail: zuzanna.majerowicz@amu.edu.pl

Dyżury:

 

 • antropologia folkloru muzycznego i tanecznego (głównie Wielkopolski),
 • tożsamość lokalna i regionalna,
 • zarządzanie, organizacja i upowszechnianie kultury regionalnej,
 • badania nad odzieżą ludową

2023 „Wisieloki” i „Chojnioki” – aktywność kulturowa mieszkańców Chazów, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”, t. 6, s. 107-113.

2022 Kosmiczny skansen, „Lud” t. 106, s. 392-396.

2022-2023 Postrzeganie tradycyjnego stroju chazackiego przez członków zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego Chazy w południowej Wielkopolsce (własny projekt badawczy realizowany w ramach projektu Study@Research Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID-UB)

2022-2023 Chazy – żywa tradycja w Wielkopolsce (uczestnictwo w charakterze wykonawcy w projekcie naukowym realizowanym przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie pod kierownictwem dra Arkadiusza Jełowickiego- prowadzenie badań terenowych na obszarze regionu etnograficznego Chazy)

Konferencje:

2023 Referat: Wielkopolskie hafty. Problematyka inspiracji, rekonstrukcji i konserwacji na przykładzie działalności wybranych zespołów ludowych

 • Konferencja: Hafty i wyszycia ludowe. Źródła, inspiracje, adaptacje
 • Miejsce i termin: Toruń 30.06-01.07.2023
 • Organizatorzy: Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

 

2023 Referat: Postrzeganie tradycyjnego stroju chazackiego przez członków zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego Chazy w południowej Wielkopolsce- wyniki badań i przebieg projektu S@R

 • Konferencja: Antropologiczno-socjologiczne doświadczenia badawcze
 • Miejsce i termin: Poznań, 12.05.2023
 • Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UAM, Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię

 

2022 Referat: Strój chazacki jako przejaw kultury tradycyjnej wśród zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego Chazy

 • Konferencja: Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze
 • Miejsce i termin: Bytom, 22.09-25.09.2022.
 • Organizatorzy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Bytomiu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

 

2022 Referat: Chazacki strój ludowy i działania na rzecz jego upamiętnienia wśród zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego w południowej Wielkopolsce

 • Konferencja: Pamięć o stroju – strój w pamięci. Badania nad ubiorem z perspektywy memory studies
 • Miejsce i termin: Wilamowice, 30.06-01.07.2022
 • Organizatorzy: Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wilamowianie

 

Wykłady gościnne:

2023 Wygłoszenie wykładu pt. Co o Chazach mówią źródła etnograficzne? podczas promocji publikacji Chazy/Hazy – żywa tradycja w Wielkopolsce w Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawicz 14.12.2023

2023 Wygłoszenie wykładu pt.: Mela, frelka i gideja- obraz wielkopolskich kobiet w kulturze ludowej na wernisażu wystawy „Kobieta w wielkopolskiej kulturze tradycyjnej”, organizowanej przez Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury, Poznań 08.03.2023.

 

Członkostwo w organizacjach:

Od 2022 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu oraz Sekcja Stroju Ludowego i Sekcja Folklorystyczna

Od 2021 Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” z Poznania (członkini rady zespołu)

Od 2020 Stowarzyszenie „Co sie to porobi” z siedzibą w Chojnie – członkini zarządu (sekretarz)

2018-2021 Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” – członkini zarządu w latach 2019–2021

Od 2006 Regionalny Zespół „Chojnioki” z Chojna (współkierowniczka zespołu)

 

Nagrody i stypendia:

2023 Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

2023 Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”. Poznań, 02.10.2023

2022-2023 Grant Study@Research na projekt Postrzeganie tradycyjnego stroju chazackiego przez członków zespołów regionalnych na terenie mikroregionu etnograficznego Chazy w południowej Wielkopolsce

2022-2023 Stypendium Rektora UAM (2022-2023)