1629188958553

dr Ruxandra Ana

Badaczka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.38
Telefon:
E-mail: ruxandra.ana@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Moje zainteresowanie badaniem praktyk tanecznych w kontekstach migracyjnych wynika z poczynionych przeze mnie obserwacji na różnych etapach etnograficznych badań terenowych prowadzonych na Kubie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nowatorstwo tego projektu polega na rozumieniu tańca jako pracy w kontekstach migracyjnych. Dzięki temu podejściu, projekt wzbogaca obszar krytycznych badań o tańcu, które dotychczas skupione były na migracji elit artystycznych lub przyglądały się tańcom w kontekstach migracyjnych jako sposobu na zachowywanie/utrzymywanie tradycji lub zerwanie z nią. Projekt wnosi wkład w antropologię migracji i debaty na temat transnarodowości kwestionując założenia kubańskiej wyjątkowości wypracowanej wskutek badań migracji Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych.

Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATINA 5, Nr rejestracyjny: 2021/40/C/HS3/00086

Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM 13, Nr rejestracyjny: 2017/25/N/HS3/00315

„Embodied souvenirs”. Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba), Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs ETIUDA 7,  Nr rejestracyjny: 2019/32/T/HS3/00379