IMG-20240529-WA0001

dr Ruxandra Ana

Badaczka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.38
Telefon:
E-mail: ruxandra.ana@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Moje zainteresowanie badaniem praktyk tanecznych w kontekstach migracyjnych wynika z poczynionych przeze mnie obserwacji na różnych etapach etnograficznych badań terenowych prowadzonych na Kubie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nowatorstwo tego projektu polega na rozumieniu tańca jako pracy w kontekstach migracyjnych. Dzięki temu podejściu, projekt wzbogaca obszar krytycznych badań o tańcu, które dotychczas skupione były na migracji elit artystycznych lub przyglądały się tańcom w kontekstach migracyjnych jako sposobu na zachowywanie/utrzymywanie tradycji lub zerwanie z nią. Projekt wnosi wkład w antropologię migracji i debaty na temat transnarodowości kwestionując założenia kubańskiej wyjątkowości wypracowanej wskutek badań migracji Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych.

2022 – Ana, R., ‘Watch and do what I do’: ethnographic fieldnotes from the online salsa class, Leisure Studies, DOI: 10.1080/02614367.2022.2138510

2021 – 'Bailarín, bailador, callejero, inflador: ser/volverse profesional en la escena de baile cubana. Un enfoque etnográfico’ in: Bert Hoffmann (ed.), Políticas sociales y reforma institucional en la Cuba pos-COVID, Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Publishers, pp. 224-246, https://doi.org/10.3224/84741695.10

2019 – 'Laying off the carbs: body image and the ambivalence of sugar as heritage among Cuban dancers’, Revista del CESLA, 24, 53-73, DOI: https://doi.org/10.36551/2081-1160.2019.24.53-73.

2018 – 'A lo cubano’. Utowarowienie tańca i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej’ [’A lo cubano’. Commodification of dance and representations of Cubanness in the context of cultural tourism], LUD, 102, 445-470, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.16.

2018 – 'Cuban private entrepreneurship – from periphery to key sector of the economy in tourism-oriented market socialism’ (co-author Oskar Lubiński), Regional Science Policy and Practice, 11(1), 467-477, DOI: 10.1111/rsp3.12154.

2018 – 'Dance, Tourism and Idea(l)s of Cubanness’, in: The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism (eds. C. Lundberg and V. Ziakas). Oxford, New York: Routledge, 127-137.

2017 – 'Rumba: Heritage, Tourism and the 'Authentic’ Afro-Cuban Experience’, in: Collaborative Intimacies in Music and Dance. Anthropologies of Sound and Movement (eds. E. Chrysagis and P. Karampampas). Oxford, New York. Berghahn Books, 163-186.

Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATINA 5, Nr rejestracyjny: 2021/40/C/HS3/00086

Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM 13, Nr rejestracyjny: 2017/25/N/HS3/00315

„Embodied souvenirs”. Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba), Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs ETIUDA 7,  Nr rejestracyjny: 2019/32/T/HS3/00379