mgr Justyna Marcinkowska

doktorantka, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: justyna.marcinkowska123@gmail.com

Dyżury:

kontakt emailowy


 

  1. Kultura oddolna;
  2. Antropologia miasta – miejska przestrzeń tożsamości, społeczne wytwarzanie przestrzeni, kultura i obyczajowość małych i średnich miast w Polsce, wizualne narracje w mieście i o mieście;
  3. Problematyka pamięci i tożsamości na Kujawach.
  1. Marcinkowska J., „Żeby ludzie pamiętali” [w] „Notatki z terenu. Zapomniane dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”, Bydgoszcz 2017, str. 111-119
  2. Marcinkowska J., „Strażacy tacy” i „Dla wspólnego dobra” [w] „Prywatne/niepubliczne podmioty kultury 2019 – Ochotnicze Straże Pożarne: kulturotwórcy”, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2019, str. 55-64
  1. „Kulturotwórcza funkcja Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa mazowieckiego”, projekt badawczy realizowany przez Fundację Ari Ari na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury, wykonawczyni, 2019
  2. „Kino prowincjonalne. Badania i diagnoza 2019”, projekt badawczy realizowany przez Fundację Ari Ari oraz Obserwatorium Kultury na zlecenie Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, wykonawczyni, 2019-2020

Praca

Fundacja Ari Ari, koordynatorka projektów związanych z dziedzictwem kulturowym Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej; badaczka w ramach wykonywanych projektów etnograficznych

Autorka kilkudziesięciu analiz medioznawczych realizowanych na zlecenie Telewizji Polskiej w latach 2013-2016

Wybrane publikacje dziennikarskie

www.polityka.pl/fotoreportaze/1918226,1,permakultura–czyli-jak-zyc-bez-pieniedzy.read

www.tygodnikpowszechny.pl/szklane-domy-na-kaspijskim-piasku-158477

https://www.tygodnikpowszechny.pl/zetkniecia-nieuniknione-152383