sdr

mgr Franciszek Chwałczyk

Badacz, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój:
Telefon:
E-mail: franciszek.chwalczyk@amu.edu.pl

Dyżury:

 

W Instytucie Antropologii i Etnologii UAM pracuję w ramach grantu „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast”. Prócz tego jestem doktorantem na tym samym Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa w siostrzanym Instytucie Kulturoznawstwa (Zakład Kulturowych Studiów Miejskich). Tam pracuję nad doktoratem o tytule: Urbanocen – kulturoznawcze rozszerzenie propozycji antropocenu. Z wykształcenia jestem magistrem kognitywistyki oraz kulturoznawstwa. Interesuję się relacjami ludzi i środowisk, szczególnie w kontekście antropocenu i jego alternatywnych ujęć. Zwłaszcza tych, które biorą pod uwagę miejskość (urbanocen) czy planetarną urbanizację. Mieści się tu też aspekt poznawczy (np. poznanie rozproszone czy z tzw. grupy 4E). Prócz tego interesuje mnie sama nauka (jej filozofia, socjologia, metodologie; STSy; podejścia: inter-, multi-, transdyscyplinarne) a także cyberkulturoznawstwo.   adres e-mail: franciszek.chwalczyk@amu.edu.pl strona: https://fchwalczyk.tumblr.com/ Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Franciszek_Chwalczyk

Wybrane publikacje:

  • Around the Anthropocene in Eighty Names—Considering the Urbanocene Proposition, “Sustainability” 2020, 12, 4458. Dostęne tutaj.
  • Miary jako modele pośredniczące między gospodarką a ekonomią, [w:] T. Kwarciński, A. Wincewicz-Price (red.), „Metaekonomia II: Zagadnienia z filozofii makroekonomii”, Copernicus Center Press 2019, str. 255-286. Dostępne tutaj.
  • Antropocen, kapitałocen… a może urbanocen? Czyli nie tylko „kto” oraz „jak”, ale i „gdzie”, „Kultura i Historia” 34(2) (2018), str. 90-121. Dostępne tutaj.
  • (recenzja) Studia nad martwym ciałem ludzkim, „Studia Kulturoznawcze” 14(1) (2018), str. 287-297. Dostępne tutaj.
  • Miasto jako ciało, miasto jako tkanka nerwowa – od organicyzmu w historii do neoorganicyzmu w badaniach Santa Fe Institute, „Studia Kulturoznawcze” 14(1) (2018), str. 117-132. Dostępne tutaj.
  • Nauka wobec wyzwań własnego wzrostu. Cyfrowa humanistyka (CH) jako możliwość zarządzania wiedzą, „Czas Kultury” 2 (185) 2015, s. 48–58.

Uczestnictwo w grantach:

  • wykonawstwo w grancie “Mediated environments” pod kierownictwem prof. Agnieszki Jelewskiej. Grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0014/NPRH4/Hb2/83/2016.
  • wykonawstwo w grancie „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” pod kierownictwem dr Zofii Boni (2020-2023). Grant w ramach IdeaLab NCN z funduszy Islandii, Liechtensteinu i i Norwegii poprzez EEA Grants. Partnerzy: Uniwersytet Warszawski (Polska), Center for International Climate Research (Norwegia), Norwegian Institute for Air Research (Norwegia).
  • wykonawstwo w grancie „Społeczne obiegi wiedzy w praktykach humanistyki akademickiej” pod kierownictwem prof. Agaty Skórzyńskiej. Grant NCN z programu OPUS 19 (2020/37/B/HS2/0095).

Nagrody:

I miejsce (nagroda 5000 zł brutto) za tekst „Miary jako modele pośredniczące między gospodarką a ekonomią” w ogólnopolskim otwartym konkursie na esej metaekonomiczny organizowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny, Polską Sieć Filozofii Ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.