dr Hannah Wadle

adiunktka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.31
Telefon: 61 829 13 83
E-mail: hanwad@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 13:00-14:15
środa 11:00-12:30


 

Obroniłam doktorat z zakresu antropologii społecznej na Uniwersytecie w Manchesterze w 2014 r. (tytuł pracy: The Moral work of Tourismship. Ethnographic Tales of Late Post-Socialism from the Masurian Lake District). Poza kierunkiem etnologią i antropologią  ukończyłam również studia nad historią Europy Wschodniej i Środkowej.

Moje zainteresowania z zakresu tematyki, która poruszyłam w doktoracie dotyczą tego: jak w spotkaniach turystycznych uruchamiane zostają społeczno-kulturowe narracje narracje siebie i innego; z jakimi moralnymi dylematami się wiążą te spotkania; jak lokalni gospodarze i przedsiębiorcy turystyczni radzą sobie z rosnącą nierównością w spotkaniach z turystami krajowymi; jak turyści niemieccy z pokolenia Zimnej Wojny wyobrażają sobie wakacje na “byłym wschodzie” oraz jakie tworzą,  krajobrazy kulturowe; jak przebiegają negocjacje „rozwoju” turystycznego, i jakie wizje się pojawiają i ze sobą konkurują. Zajmuję się także procesami negocjacji infrastruktury, estetyki, i narracji turystycznych. Szczególnie interesują mi historie i debaty wokół procesów rekonstrukcji po-pruskich, post-socjalistycznych pałaców. Poza tym zajmuję się tym jak zmieniają się kultury aktywnej turystyki takiej jak żeglarstwo.

Dalsze zainteresowania:

Wspólnie z historyczką dr Biancą Hoenig opracowywaliśmy pojęcie „Sehnsuchtsort” – miejsc tęsknoty. To nowa transdyscyplinarna perspektywa analityczna użyteczna w badaniach nad złożonymi emocjonalnymi i geopolitycznymi relacjami zarówno między ludźmi jak i miejscami. W naszej publikacji “Eden für jeden. Sehnsuchtsorte in Mittel-und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart” (Eden dla każdego? Miejsca tęsknot w Środkowej i Wschodniej Europy od 1945 do dziś) pokazujemy, że tęsknota w zakresie turystyki w danym kontekście historycznym i politycznym może mieć charakter wywrotowy oraz zawiera alternatywne wizje historii i przyszłości. Obecnie zajmuję się dalszym rozwojem tematu tęsknoty i miejsca tęsknot w globalnej perspektywie.

Zajmuję się również formami reprezentacji w antropologii i metodologią etnografii. Opublikowałam teksty o rysowaniu i o komiksach, i o możliwości dialogu etnograficznego i współtworzenia wiedzy antropologicznej z pomocą fikcji i sztuki.

Jako antropolog też zajmuję się pracą twórczą, kulturowym aktywizmem, dziennikarstwem, organizuję warsztaty. Zainicjowałam i obecnie organizuje festiwal pałacowy Stn:ort i zajmuję się projektami zastosowanej antropologii poprzez moją inicjatywę FairerTales.

Badanie terenowy prowadziłam na Mazurach i w Manchesterze.

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

(Forthcoming 2019) Sailing in Transformation – Ethno-graphic Dialogue (with Jerzy Tyszko). Anthropological Notebooks: Special Issue „Dwelling-on-water“, ed. by Benjamin Bowles, Maarja Kaaristo, and Natasa Rogelja.

(Forthcoming 2019) Die alte „Zęza“: Vom masurischen Mekka für Segler zur raubeinigen Ressource für Tourismuskritik. In: Bianca Hoenig/ Hannah Wadle (ed.): Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(Forthcoming 2019, with Bianca Hoenig) Einleitung: Über Molwanien nach Eden. Sehnsuchtsorte im östlichen Europa“. In: Bianca Hoenig/ Hannah Wadle (ed.): Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

(Forthcoming 2019) Pałac-in-progress. Re-imagining Landed Estates in Post-East-Prussia, Post-Socialist Tourism Landscapes of Northeast Poland. In Maria Gravari-Barbas/ Nelson Graburn/ François Staszak (ed.): Tourism Fictions, Simulacra and Virtualities. Spatialities of tourism in an era of complexity, London: Routledge.

(With P. Schabe, 2017) Schloss Steinort (Sztynort) – Geschichte und Erhaltung. In: Guido Hinterkeuser/ Klaus-Henning von Krosigk/ Peter Schabe (ed.): Kulturerbe verpflichtet. Zehn Jahre Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (2007-207), Berlin: Lukas Verlag.

(2016) Encountering Tourism in the Masurian Lake District: Locating the Moral Self in the New Rural Poland. In: Journal for Tourism and Cultural Change, Special Issue: “Tourism in Postsocialist Central and Eastern Europe”, ed. by Magdalena Banaszkiewicz/ Nelson Graburn.

(2016) Towards an Anthropology of Virtual and Augmented Realities. Social Anthropology/ Anthropologie Sociale 24(3), 376-378. As part of: Re-Thinking Anthropology: Part Three. Early Career Scholars Forum, (pp. 353-79). Ed. by: Francisco Martínez, with contributions by Mariya Ivancheva, Valerio Simoni, Martin Demant Frederiksen, Livia Jiménez, Laura Hirvi, Kacper Pobłocki, Lili Di Puppo, Damián-Omar Martínez, Perry Sherouse, Alessandro Testa, Ana Gutiérrez, Maria Theresia Starzmann, Hannah Wadle and Vita Peacock.

(with M. Verschaeve) (2014) Tourism and Post-Socialist Heterotopias: Eastern Europe as an Imagined Rural Past. In: Tourism and the Power of Otherness. Seductions of Difference. Ed. by David Picard and Michael Di Giovine, pp. 74-94.

(2012) Von Fragmenten der Ortsintimität zu einem Konzept des performativen deutsch-polnischen Kulturerbes. Ethnographische Nahaufnahmen von Schloss Sztynort/Steinort. In: Paul Zalewski/ Joanna Drejer (ed.): Deutsch-Polnisches Kulturerbe und die Zivilgesellschaft im heutigen Polen, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 142-159.

Książki redagowane

(Ed., with B. Hoenig) (Forthcoming 2019). Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht.

Etnofikcja

(Forthcoming) With Jerzy Tyszko. Przemiany w jeziornym królestwie Neptuna. Ilustrowany dziennik ekspedycji żeglarskiej po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. (Transformations in the Lake Kingdom of Neptune. Illustrated Diary of a Sailing Cruise on the Path of the Great Mazurian Lakes). Wydawnictwo Almapress (tbc.)

Artykuły na blogach akademickich

(2017) I swear I saw this (Michael Taussig, 2011): A review by Hannah Wadle. In: Centre for Imaginative Ethnography (ed. Dara Culhane/ Cristina Moretti), URL : http://imaginativeethnography.org/drawings/i-swear-i-saw-this-a-review-by-hannah-wadle/.

(2016) In One Boat with Komandor Tyszko: Comics, Collaboration, Place-Making, and Knowledge Exchange on the Theme of Postsocialist Transformations of Polish Sailing Tourism. In: Imaginings project. Comics and Ethnography. Blog ed. by Stacey Leigh Piggs and Cristina Moretti, Centre for Imaginative Ethnography. URL: http://imaginativeethnography.org/imaginings/comics/

(2012) Anthropology Goes Comics. In: Comics Forum, academic blog about research on comics. URL: http://comicsforum.org/2012/02/03/anthropology-goes-comics-by-hannah-wadle/

Raporty i teczki strategiczne

(2018) Festival Project Report: Learning from Stn:ort 2018: Experiences, Insights, Goals. FairerTales/ Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege Denkmalschutz. 49 Pages, http://stnort.org/wp-content/uploads/2018/12/Report_Stnort_2018_eng.pdf

(2018) “Experiences and Challenges of Aged 50+ Polish Expats in Greater Manchester. Doświadczenia i wyzwania dla Polskich rezydentów po 50-tym rokiem życiu w Greater Manchester.” Policy Research Report based on a collaborative qualitative research project. Ambition for Ageing/ Europia, Manchester. 133 pages.

(2016) Strengthening a Liminal Community. Anthropological Framework for Rethinking University Support Strategies for Early Career Researchers. AHRC-funded Ethnographic Project Report with Strategic Recommendations for the University of Manchester. 28 pages, https://ecrmcr2016.files.wordpress.com/2016/10/strengthening_a_liminal_community_ecr_report_hannah_wadle.pdf

Experiences and Challenges of Aged 50+ Polish Expats in Manchester, Project funded by Ambition for Ageing and Europia Manchester, Project Lead with three Research Assistants (2018)

Witold Pilecki in Lida and Krupowo, Belarus, Project commissioned by author/journalist Jack Fairweather, Regional Research Coordinator and Relationship Manager (2016-2018)

Kronikarz naszych Marzeń – Pałac w Sztynorcie 1947-2017. Oral history and Newspaper Archive Research, TU Dresden, FairerTales, Individual Research Project (2016-2017)

Rethinking University Support Strategies for Early Career Researchers in the UK, AHRC funded project, Individual Research Project (2016)

Tourism, Transformation, and Identity in the Masurian Lake District, funded by German Academic Exchange Service (DAAD), Schroubek-Fond östl. Europa, Deutsches Polen Institut Darmstadt, Doctoral Research (2010-2014)

The Renaissance of the German-Polish Border Region, Co-Funded by German-Polish Youth Association, German Project Coordinator (2009-2010) with Uniwersytet Szczeciński

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth

European Association of Social Anthropologists

Linki

https://amu.academia.edu/HannahWadle

www.fairertales.org

www.stnort.org

www.sehnsuchtsorte.wordpress.org

www.ecrmcr2016.wordpress.org

www.iamnotmuchtallerthanashrimp.wordpress.org