Plan zajęć

Studia II stopnia II rok (semestr zimowy 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12:30-14:00 Antropologia dźwięku**

Blok: Twórczość

prof. UAM, dr hab. A. Stanisz Konwersatorium 2.20
14:15-15:45 Ochrona dziedzictwa kulturowego prof. UAM, dr hab. A. Brzezińska Konwersatorium 2.20

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Warsztaty badawcze I dr M. Smykowski Ćwiczenia 2.4
12.30-14.00 Między kulturą a strukturą

Blok: „Antropologia podmiotowości”

dr P. Fabiś Konwersatorium 2.4

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Lektoraty
12:30-14:00 Migration, Identities and Inclusion prof. K. Strani Wykład on-line

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Seminarium magisterskie*** Profesorki i profesorowie: M. Buchowski, K. Marciniak, A. Stanisz, I. Main Seminarium 2.4

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

** Zajęcia „Antropologia dźwięku” rozpoczną się 12 października 2021 r. i zostaną odrobione w ustalonym wspólnie terminie.

***Seminaria magisterskie odbywają się w pokojach profesorek i profesorów w godzinach ustalonych indywidualnie ze studentami.