Plan zajęć

Studia II stopnia I rok (semestr zimowy 2018/2019)

Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019 II stopień I rok

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00 – 12:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) 2.19/Burszty
12:00 – 13:30 Współczesne nurty myśli antropologicznej dr M. Kowalska Wykład 2.21
13:45 – 15:15 AWZK: Ekonomie moralności wobec imigrantów dr A. Chwieduk Wykład 2.21

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:30 – 16:00 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Partycypacja społeczna w instytucjach kultury

mgr M. Janaszak Ćwiczenia 2.20
16:15 – 19:30 Fakultet: Strukturalna analiza westernu dr P. Fabiś Konwersatorium Burszty
16:15 – Studenckie Koło Naukowe Etnologów (uczestnictwo dobrowolne) 2.19

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 – 10:45 AWZK: Antropologia rozwoju prof. R. Vorbrich Wykład 2.21
11:00 – 12:30 Warsztaty etnologiczne // Fakultet:

Imigranci w Polsce 1 **

prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.44
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. K. Marciniak Seminarium pokój promotora
14:30 – 17:45 Teorie społeczeństwa dr A. Lis Wykład 2.19

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 – 10:45 AWZK: Antropologia władzy i oporu prof. W. Dohnal Wykład 2.19
11:00 – 12:30 BLOKI JĘZYKOWE Ćwiczenia 2.19
12:45 – 14:15 Seminarium magisterskie prof. W. Dohnal

dr hab. I. Main

Seminarium pokoje promotorów

 

* Zajęcia Strukturalna analiza westernu z dr. P. Fabisiem odbywają się co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 min i rozpoczynają się 9 października br.

** W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr A. Chwieduk.

*** Zajęcia Teorie społeczeństwa z dr A. Lis rozpoczną się 5 grudnia br. i będą się odbywały raz w tygodniu w trybie 2 x 90 min.

 

UWAGA 1: W każdym semestrze student/ka dokonuje wyboru jednego wykładu w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK), jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne oraz jednych zajęć fakultatywnych.

UWAGA 2: Na I roku SUM student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim w ramach specjalności CREOLE (osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <magdacz@amu.edu.pl> zanim rozpoczną się zajęcia.