Bednarski, Jacek, [rec.] Eva Večerková, Věra Frolcová, Evropské Vánoce v tradicich lidové kultury, Praha: Vyšehrad 2010, ss. 518. – „Lud” t. 96, 2012, s. 311-314
 
Bloch, NataliaBetween Vishnu and Mao Zedong: The maoist movement in multi-ethnic Nepal, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 169-189, bibl., abstr. w j. ang. Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Bloch, NataliaCudzoziemcy w Poznaniu. Z badań nad heterogenicznością kulturową ośrodka wielkomiejskiego, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 91-102, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Bloch, NataliaImigranci-profesjonaliści w sektorze edukacji, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 130-150, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaImigranci „z miłości” i wolontariusze, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 211-231, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Bloch, NataliaIntegracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu – edukacja, praca, zdrowie, w: Krajobrazy migracyjne Polski, red. Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2012, s. 333-366, tab., bibl. ISBN 978-83-923898-8-0

 
Bloch, NataliaKierunek Poznań. Integracja imigrantów spoza Unii Europejskiej w stolicy Wielkopolski, „Biuletyn Migracyjny” 2012, nr 34, s. 9-10; http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny34.pdf

 
Bloch, NataliaObóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska” t. 55, 2011 [druk] 2012, z. 1-2, s. 51-69, lit., sum. Warszawa. Red. Jarosław Derelicki. ISSN 0071-1861

 

Bloch, NataliaPoza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michał Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 171-186, bibl., abstr. ISBN 978-83-63795-07-8

 
Bloch, Natalia, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Jacek Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaWprowadzenie, w: Imigranci-studenci, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 151-155, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaWprowadzenie, w: Imigranci w sektorze handlu i usług, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 99-102, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Bloch, NataliaIzabella Main, [wspólnie z: Izabela Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 53-78, bibl., tab. ISBN 978-83-63795-03-0

Brencz, AndrzejWielkanoc w polskiej, a szczególnie wielkopolskiej tradycji, w: Pisanka wielkanocna w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wystawa czasowa 1 marca – 15 kwietnia 2012 r., Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2012, s. 32-49

Brzezińska Anna W., Chwieduk, Agnieszka, 
Anna Szyfer. O rzeczach ważnych, których można nauczyć się od Pani Profesor, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 3-4(73), s. 27-30. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126

Brzezińska Anna W.Dualizm polityki regionalnej na przykładzie Żuław. Rzeczywistość kreowana a doświadczenia indywidualne, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 141-153, lit., rys., fot. ISBN 978-83-89499-89-9

Brzezińska, Anna W. [rec.] Jak docenić dziedzictwo kulturowe wsi? [Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania Wsi, opr. red. J. Duriasz-Bułhak, K. Połomski, A. Potok, Warszawa 2011]. - „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 1-2(72), s. 35-36. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec], [red.] Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, Opalenica: Wydawnictwo OPALGRAF Bogumił Wojcieszak, [2012], ss. 194, bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-88400-63-6.
Repozytorium AMUR: http://hdl.handle.net/10593/2653 
 
Brzezińska Anna W., Agnieszka Chwieduk, [red.] Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, ss. 234, sum. , bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-62490-07-3

Brzezińska, Anna W.Naukowcy w Muzeum i o Muzeum, „Prowincja”. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław 2012, nr 2(8), s. 90-91. Sztum. Red. Leszek Sarnowski. Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie. ISSN 2082-0291

 

Brzezińska, Anna W., [rec.] „Notatnik skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 1, Opole: Muzeum Wsi Opolskiej 2011, ss. 162. – „Lud” t. 96, 2012, ss. 330-331

 

Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Michałem Mokrzanem], Ogólnopolskie „Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku”, Warszawa, 18 czerwca 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 361


Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, Poznań w narracjach jego mieszkańców, czyli strategie badacza miejskiego, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 15-27, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, Sposób na miasto? Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 13-14. ISBN 978-83-62490-07-3

Brzezińska, Anna W.Tradycje plecionkarskie w Wielkopolsce – techniki, wzornictwo i promocja rzemiosła, „Przegląd Wielkopolski”. Kultura/Historia/ Ekorozwój/Turystyka R. 26: 2012, nr 3(97), s. 32-39, fot. Poznań. Red. Stanisław Słopień. Wydawca: WTK.ISSN 0860-7540


Brzezińska, Anna W. [wspólnie z: Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec], Wprowadzenie, w: Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, red. Anna W. Brzezińska, Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec, Opalenica: Wydawnictwo OPALGRAF Bogumił Wojcieszak, [2012], s. 4-5. ISBN 978-83-88400-63-6

Brzezińska, Anna W., Agnieszka Chwieduk, Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 7-9. ISBN 978-83-62490-07-3


Brzezińska, Anna W.Żuławy Elbląskie w perspektywie badań etnologicznych, w: Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, red. Anna W. Brzezińska, Urszula Wróblewska, Piotr Szwiec, Opalenica: Wydawnictwo OPALGRAF Bogumił Wojcieszak, [2012], s. 6-14, tab., wykresy, fot. ISBN 978-83-88400-63-6

Buchowski, MichałAnthropology in postsocialist Europe, w: A companion to the anthropology of Europe, red. Ullrich Kockel, Máiréad Nic Craith, Jonas Frykman, Malden-Oxford-Chichester: Wiley-Blackwell, 2012, s. 68-87, bibl. ISBN 978-1-4051-9073-2

Buchowski, Michał, Aleksander Posern-Zieliński [wspólnie z: Henryk Mamzer, Andrzej Rozwadowski], Antropologia a archeologia, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 686-720, bibl. ISBN 978-83-7177-791-2

Buchowski, Michał, [wspólnie z Katarzyną Chlewińską], Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2012, s. 1-35, bibl., aneksy, http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22615

Buchowski, MichałEtnologia polska: historie i powinowactwa, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 12, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 120, bibl., indeks rzeczowy. ISBN 978-83-63795-08-5

Buchowski, MichałEurope as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, w: Ethnic politics and non-military aspects of security, red. A.M. Kusnetsov, Valdivostok: Far Eastern University Press, 2012, s. 33-46. ISBN 978-5-7444-2892-1.

Buchowski, MichałDas Gespenst des Orientalismus in Europa – Vom exotischen Anderen zum stigmatisierten Bruder, w: Kulturelle Übersetzungen, red. Anika Keinz, Klaus Schönberger, Vera Wolff, Schriftenreihe der Isa Lohmann-Siems Stiftung z. 4, Berlin: Reimer Verlag GmbH, 2012, s. 161-182, lit., tłum. Anika Keinz, Toralf Kleinsorge. ISBN 978-3-496-02833-8

Buchowski, MichałGłos w dyskusji, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej“ 2012, nr 11: Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego, s. 37-38. Red. Olgierd Dziekoński. Warszawa. Wydawca: Kancelaria Prezydenta RP. ISSN 2083-5868

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt, Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-22, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt [eed.], Imigranci: między izolacją a integracją, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 307. ISBN 978-83-63795-07-8

 

Buchowski, MichałIntricate relations between Western anthropologists and Eastern ethnologists, “Focaal”. Journal of Global and Historical Anthropology 2012, nr 63: Changing flows in anthropological knowledge, red. sekcji tematycznej: Michał Buchowski, Virginia R. Dominguez, s. 20-30, bibl., abstract. Red. Luisa Steur. Wydawca: Berghahn Journals. Nowy Jork-Oxford. ISSN 0920-1297

 

Buchowski, MichałJerzy Kmita dla antropologów, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), s. 409-412. Red. Eugeniusz Wilk. Kraków. ISSN 1897-1962, e-ISSN 2084-395X. Doi: 10.4467/20843860PK.12.035.0998

 

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt [red.] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 292. ISBN 978-83-63795-03-0

Buchowski, Michał, [wspólnie z Katarzyną Chlewińską], Poland [w części III: Countries in transition], w: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, red. Ricard Zapata-Barrero, Anna Triandafyllidou, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF, 2012, s. 345-369, bibl.;
link

Natalia Bloch, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Jacek Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Buchowski, Michał, Jacek Schmidt, Wstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michal Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-10, bibl. ISBN 978-83-63795-07-8

 

Buliński, Tarzycjusz [wspólnie z Mariuszem Kairskim], Pozorne elity. Nauczyciele i przywódcy organizacji indiańskich wśród Indian E’ñepá i Matsigenka (Amazonia wenezuelska i peruwiańska), „Etnografia Polska” t. 55, 2011 [druk] 2012, z. 1-2, s. 23-49, lit., sum. Warszawa. Red. Jarosław Derelicki. ISSN 0071-1861

 

Buliński, TarzycjuszSchool and social development among the E’ñepá I ndians of the Venezuelan Amazon: An anthropological approach, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 221-238, bibl., abstr. [w j. ang., pol.]. Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

 

Buliński, TarzycjuszSzkoła rozwój i Indianie. Przyczynek do metodologii antropologii rozwoju, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 149-161

Chwieduk, Agnieszka [wspólnie z Arkadiuszem Marciniakiem], Agency, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 564-570, bibl. ISBN 978-83-7177-791-2

Brzezińska Anna W., Chwieduk, Agnieszka , Anna Szyfer. O rzeczach ważnych, których można nauczyć się od Pani Profesor, „Twórczość Ludowa”. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych R. 27: 2012, nr 3-4(73), s. 27-30. Red. Jan Adamowski. Lublin. Wydawca: ZG STL. ISSN 0860-4126

 

Chwieduk, AgnieszkaImigranci z grup „trudno dostępnych”, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 232-270, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Chwieduk, AgnieszkaKiedy Francuz pomaga Polakowi. Oblicza polityki lokalnej na przykładzie podkarpackiej Piątkowej Ruskiej, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 154-174, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

 

Chwieduk, Agnieszka, Jacek Schmidt, Metodologia badań, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 23-52, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, Agnieszka, [red.] Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, ss. 234, sum. , bibl., noty o autorach. ISBN 978-83-62490-07-3

Chwieduk, AgnieszkaO niektórych skutkach migracji w społeczności lokalnej - pomiędzy opisem a metodą. Przykład rumuńskiej wsi Săpînţa z regionu Maramuresz, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michal Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 231-249, bibl., abstr. ISBN 978-83-63795-07-8

 

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, AgnieszkaPoznań w narracjach jego mieszkańców, czyli strategie badacza miejskiego, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 15-27, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

 

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, AgnieszkaSposób na miasto? Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 13-14. ISBN 978-83-62490-07-3

 

Natalia Bloch, Michał Buchowski, Chwieduk , Agnieszka , Jacek Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

Anna W. Brzezińska, Chwieduk, AgnieszkaWprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 7-9. ISBN 978-83-62490-07-3


Dohnal, Wojciech, Aleksander Posern-Zieliński [red.], Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, ss. 288. ISBN 978-83-89499-89-9

Dohnal, Wojciech, Pomieciński Adam, Borne Sulinowo: siła historii i wymiary współczesności, w: Antropolog w mieście i o mieście, red. Grażyna E. Karpińska, PTL. Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław-Łódź: PTL, 2012, s. 77-87, bibl., sum. ISSN 0076-0382, ISBN 978-83-87266-19-6

Jacek Schmidt, Dohnal, Wojciech [wspólnie z Filipem Schmidtem], Niedokończony projekt. Badania poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury w latach 2006-2007, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 173-183, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

 

Dohnal, WojciechPolitical anthropology, yesterday and today: on the historical variability of the concept of „politics”, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 5-22, bibl., abstr. [w j. ang., pol.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079


Dohnal, Wojciech, Aleksander Posern-Zieliński, Wstęp, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 7-11, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

 

Filip, Mariusz [wspólnie z Pawłem Chycem], Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012. nr 1(2), s. 395-400. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Toruń. ISSN 2084-1418

 

Filip, MariuszOd Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 237, bibl., fot., mapy, indeks osobowy. ISBN 978-83-63795-09-2


Hinca, PrzemysławOd radży do premiera. Elity plemienne stanu Himaćal Pradeś w strukturach demokracji indyjskiej, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 189-202, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Jasiewicz, Zbigniew, Z nevidomoi korespondencji Zoriana Dolengi-Chodakows’kogo, „Slovjans’kij svit”, vip. 10, 2012, s. 3-7.

Kaczmarek, ŁukaszWolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej, „Pogranicze”. Studia Społeczne, t. 20: Wielokulturowość w warunkach społeczeństwa polskiego – kapitał czy obciążenie?, red. Andrzej Sadowski, Katarzyna Niziołek, 2012, s. 107-131, bibl., sum. Białystok. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISSN 1230-2392

Kairski, Mariusz, In a world of „reversed” bodies: persons, non-persons, and people – how the E’ñepá Indians regard otherness, “Ethnologia Polona” 2008-2009 [druk] 2012, t. 29-30: Gender and Queer Studies, s. 115-134, bibl., abstr. [w j.ang., pol.]. Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079 

Kairski, Mariusz, O tubylczej ekonomii politycznej. Przypadek Indian E’ñepá z Amazonii wenezuelskiej, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 203-222, lit. ISBN 978-83-89499-89-9


Korzeniewski, BartoszTransformacja pamięci – o nieliniowym charakterze przemian w pamięci Polaków, „Sensus Historiae” t. 9, 2012, nr 4, s. 11-22, abstract. Red. Wojciech Wrzosek. Bydgoszcz. ISSN 2082-0860

 

Kuligowski, WaldemarAndrocentrism in the discourse and structure of Polish ethnology. Prolegomena, “Ethnologia Polona” 2008-2009 [druk] 2012, t. 29-30: Gender and Queer Studies, s. 77-88, bibl., abstr. [w j.ang., pol.], Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

 

Kuligowski, WaldemarAwatary „Solidarności”, „Teatr” 2012, nr 10(1143), s. 10-11. Warszawa. Wydawca: Instytut Książki. ISSN 0040-0769

 

Kuligowski, WaldemarEtnologia polska i słowacka: miejsca wspólne, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 7-16, abstract. ISBN 978-83-87266-44-8, ISSN 0239-8974

 

Kuligowski, Waldemar [wspólnie z: Marcinem Hermanowskim], Media jako przedłużenie, transformator i świadek” kultury, w: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, red. W. Kuligowski, M. Hermanowski, Poznań: Ars Nova, 2012, s. 7-18. ISBN 978-83-87433-87-1


Kuligowski, WaldemarOd „rytuałów buntu” do „etnografii wojującej”. Kategoria sprzeciwu w teorii antropologicznej, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 19-43. ISBN 978-83-7177-843-8

Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński, Antropologia wobec buntu. Wprowadzenie, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 7-15, ISBN 978-83-7177-843-8

Kuligowski, WaldemarBrud, smród i etniczność. Aromafobie dawnej Rzeczypospolitej, w: Brud. Idee-dylematy-sprawy, red. Magdalena Sztandara, UO. Stromata Anthropologica 8, Opole: Uniwersytet Opolski, 2012, s. 47-58, stresz., abstrakt. ISSN 1897-5666


Kuligowski, Waldemar, [rec.] Dom, który jest gdzie indziej [David Morley, Przestrzenie domu: media, mobilność i tożsamość/przeł. z ang. Jolanta Mach. – Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2011. – 375 s.]. – „Nowe Książki” 2012, nr 1/1115, s. 56-57. Red. Tomasz Łubieński. Warszawa. Wydawca: Instytut Ksiązki. ISSN 0137-8562

 

Kuligowski, WaldemarHistoria i antropologia: papierowe małżeństwo?, w: Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i antropologia, red. Jarosław Eichstaedt, Krzysztof Piątkowski, Colloquia Ethnologica t. II, Ożarów-Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2012, s. 169-180. ISBN 978-83-922053-6-4

 

Kuligowski, Waldemar [wspólnie z Marcinem Hermanowskim], [red.] Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, Poznań: Ars Nova, 2012, ss. 161. ISBN 978-83-87433-87-1

 

Kuligowski, WaldemarMulticulturalism Versus New Homogeneity: The Cases of Croatia and Bosnia and Herzegovina, w: Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě [Multikulturalismus versus nová homogenita: Připady Chorvatska a Bosny a Hercegoviny], red. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Praha: FHS UK, 2012, s. 21-36, lit. ISBN 978-80-87398-28-9


Kuligowski, Waldemar, Adam Pomieciński [red.], Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 371, ISBN 978-83-7177-843-8

 

Kuligowski, Waldemar [Wspólnie z Borisem Michalikiem], [red.] Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, ss. 175. Rec. Eva Krekovičová, Teresa Smolińska. ISBN 978-83-87266-44-8, ISSN 0239-8974


Kuligowski, WaldemarRóżnicowanie nowoczesności. Nowa debata w antropologii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 247, bibl.. ISBN 978-83-934106-2-0

 
Kuligowski, WaldemarSkansen, którego nie było, w: Duch i czas, red. Kamila Czechowska, Materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej t. 8, Szubin: Szubińskie Towarzystwo Kulturalne w Szubinie, 2012, s. 30-35, fot. ISBN 978-83-929737-6-8

 

Kuligowski, WaldemarStudium tatuażu na prawie magdeburskim. Antropologia współczesności wobec historii, „Rocznik Antropologii Historii” R. 2: 2012, nr 1(2), s. 41-49, sum., s. 417-418. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Toruń. ISSN 2084-1418

 
Kuligowski, WaldemarŚwiętowanie polskie: przewodnik dla użytkownika, w: Pisanka wielkanocna w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wystawa czasowa 1 marca – 15 kwietnia 2012 r., Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2012, s. 7-22

Main, IzabellaEtnograficzne projekty badawcze o Poznaniu: rewitalizacja przestrzeni i przestrzenie pamięci (komunikat), w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 209-215, sum. ISBN 978-83-62490-07-3

 

Danuta Penkala-Gawęcka, Main, Izabella, Anna Witeska-Młynarczyk [red.], W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, ss. 347. ISBN 978-83-61845-12-6

 

Danuta Penkala-Gawęcka, MainIzabella, Anna Witeska-Młynarczyk, Wprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 9-25, lit. ISBN 978-83-61845-12-6


Natalia Bloch, MainIzabella[wspólnie z: Izabela Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 53-78, bibl., tab. ISBN 978-83-63795-03-0

Marciniak, KatarzynaZum Pilgerwesen im heutingen Grosspolen, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 62-71, fot., tab. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GMbh&Co. KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06649-5

Pełczyński, GrzegorzBaptyści i ewangeliczni chrześcijanie w Związku Radzieckim, „Wrocławskie Studia Wschodnie” t. 14, 2010 [druk] 2012, s. 43-53. Red. Antoni Kuczyński. Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3422. ISSN 0239-6661, ISSN 1429-4168.
 
Pełczyński, GrzegorzEvangjel’skije christianje i baptisty v Rossijskoj Impjerii. Probljema identičnosti, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak, Przestrzenie Kultury t. 1, Poznań: Wydawnictwo „Pro”, 2012 s. 127-141, stresz. Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. ISBN 978-83-63090-20-3

Pełczyński, GrzegorzEwangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek), Etnologia i Antropologia Kulturowa Nr 28, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, ss. 261, bibl., fot., abstr., indeks nazwisk, indeks geograficzny, sum., rez. ISBN 978-83-232-2450-1, ISSN 1230-8595

Pełczyński, GrzegorzInicjatywnicy. Ruch opozycyjny wśród ewangelicznych chrześcijan-baptystów w ZSRR, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” t. 4-5, 2008-2010 [druk] 2012, s. 128-140, lit., sum. Red. Krzysztof Brzechczyn. Wydawca: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie. Warszawa. ISSN 1730-0592

Pełczyński, GrzegorzThe landed gentry over the Berezina and La Plata Rivers, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 245-252, bibl., abstr. [w j. ang., Pol.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

Pełczyński, GrzegorzKto wytwarza kybyny (kibiny), „Znad Wilii” R. 24: 2012, nr 3(51), s. 78-86, fot., lit. Red. Romuald Mieczkowski. Wilno. Wydawca: Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”. ISSN 1392-9712

Pełczyński, GrzegorzLudowość w kinie PRL-u, w: Ciekawość świata, ludzi, kultury…Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, Seria: Societas t. 43, red. Bogdan Szlachta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 263-281. ISBN 978-83-7638-228-9


Pełczyński, GrzegorzReligia w Rosji, w: Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, red. Klaudiusz Święcicki, Gniezno: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2012, s. 13-19, bibl., sum., nota o autorze, s. 262. ISBN 978-83-61352-52-5

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, [red.], „Lud” t. 96, 2012, ss. 397

 

Penkala-Gawęcka, DanutaProfesjonalizacja czy zwrot ku „tradycji”?Problemy legitymizacji praktyków medycyny komplementarnej w postsowieckim Kazachstanie i Kirgistanie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 305-330, lit., sum. ISBN 978-83-61845-12-6

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk [red.], W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, ss. 347. ISBN 978-83-61845-12-6

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, Izabella Main, Anna Witeska-Młynarczyk, Wprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 9-25, lit. ISBN 978-83-61845-12-6

 
Pobłocki, KacperA crisis of imagination? Notes on interdisciplinary hauntologies, w: De disciplines voorbij. De colleges van Hans Adriaansens, red. Herman Tak, Barbara Oomen, [b.m.w.] : Roosevelt Academy Middelburg, 2012, s. 101-114. ISBN 978-90-70174-53-8

Pobłocki, Kacper“Knife in the water”. The struggle over collective consumption in urbanizing Poland, w: Communism unwrapped. Consumption in cold war Eastern Europe, red. Paulina Bren, Mary Neuburger, [New York]: Oxford University Press, 2012, s. 68-86. ISBN 978-0-19-982767-1

 

Pobłocki, KacperNasza wspólna nieprzysiadalność, „Res Publica Nowa” R. 25: 2012, nr 19(209), s. 41-47. Red. Wojciech Przybylski, Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. Warszawa. ISSN 1230-2155

Pobłocki, KacperPalcem po mapie. Manifest antropologii rowerowej, „Czas Kultury” R. 28: 2012, nr 3(168), s. 32-43, fot. Poznań. Red. Marek Wasilewski. Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury. ISSN 0867-2148

 

Pobłocki, KacperPrawo do wyobraźni [wywiad z Davidem Harveyem, rozmawia K. Pobłocki], „Respublica Nowa” R. 25: 2012, nr 19 (209), s. 27-31. Red. Wojciech Przybylski, Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego. Warszawa. ISSN 1230-2155. 

 
Pobłocki, KacperSolemnity and violence in Central and Eastern European urban life, “Visegrad Insight” 2012, nr 1, s. 86-89. red. Wojciech Przybylski. Warszawa. Wydawca: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego

 

Pobłocki, Kacper [red.], Worlding Europe – anthropology at the crossroads, “Lud” t. 96, 2012, s. 13-137


Waldemar Kuligowski, Pomieciński, AdamAntropologia wobec buntu. Wprowadzenie, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 7-15, ISBN 978-83-7177-843-8

 

Dohnal, Wojciech, Pomieciński AdamBorne Sulinowo: siła historii i wymiary współczesności, w: Antropolog w mieście i o mieście, red. Grażyna E. Karpińska, PTL. Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław-Łódź: PTL, 2012, s. 77-87, bibl., sum. ISSN 0076-0382, ISBN 978-83-87266-19-6

 

Pomieciński, Adam [wspólnie z Wojciechem J. Bursztą], E-folklor – wstęp, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): E-folklor, s. 4-6. Red. Wiesław Godzic. Wydawnictwo SWPS. Warszawa. ISSN 1644-8340;http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206  

Pomieciński, Adam
E-humanitaryzm: pomaganie przez klikanie, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33): E-folklor, s. 86-95, bibl. abstr., s. 86-95. red. Wiesław Godzic. Wydawnictwo SWPS. Warszawa. ISSN 1644-8340;http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206

 

Pomieciński, AdamMiasto – materia tekstu. Wprowadzenie, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 113. ISBN 978-83-62490-07-3


Waldemar Kuligowski, Pomieciński, Adam [red.], Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 371, ISBN 978-83-7177-843-8

Pomieciński, AdamRuch alterglobalny: między buntem a happeningiem, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 135-149. ISBN 978-83-7177-843-8

Michał Buchowski, Posern-Zieliński, Aleksander [wspólnie z: Henryk Mamzer, Andrzej Rozwadowski], Antropologia a archeologia, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. Stanisław Tabaczyński, Arkadiusz Marciniak, Dorota Cyngot, Anna Zalewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, s. 686-720, bibl. ISBN 978-83-7177-791-2

 

Wojciech Dohnal, Posern-Zieliński, Aleksander [red.], Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, ss. 288. ISBN 978-83-89499-89-9

 

Posern-Zieliński, AleksanderThe Mapuche from Araucania: Their identity, ethnic activism and attitudes toward the state, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 191-205, bibl., abstr. [w j. ang.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079

 

Posern-Zieliński, AleksanderIndianie a państwo w Ameryce Łacińskiej: tubylczy aktywizm wobec etnopolitycznej dominacji władzy, w: Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011 [druk] 2012, s. 29-54. ISBN 978-83-233-3295-4

 

Posern-Zieliński, AleksanderIndianie w metropoliach Ameryki Południowej, w: Migracje i wielkie metropolie, red. Jan E. Zamojski, Migracje i Społeczeństwo 15, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012, 267-288, s. 341-343. ISBN 978-83-88909-97-9.


Wojciech Dohnal, Posern-Zieliński, AleksanderWstęp, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 7-11, lit. ISBN 978-83-89499-89-9

Michał Buchowski, Schmidt, JacekImigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-22, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Michał Buchowski, Schmidt Jacek [red.] Imigranci: między izolacją a integracją, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 307. ISBN 978-83-63795-07-8

 

Schmidt, Jacek, [wspólnie z: Karolina Sydow], Imigranci-profesjonaliści w sektorze biznesu, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 79-98, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Agnieszka Chwieduk, Jacek SchmidtMetodologia badań, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 23-52, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Michał Buchowski, Jacek Schmidt [red.] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 292. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Schmidt, JacekDemitologizacja Niemca? Między stereotypami a praktyką społeczną, „Lamus”. Pismo kulturalno-artystyczne t. 10, 2012, nr 2(26), s. 42-46, lit. Red. Gabriela Balcerzak. Gorzów Wlkp. Wydawca: Klub Mysli Twórczej „Lamus“. ISSN 1233-0159

 

Schmidt, Jacek, Wojciech Dohnal [wspólnie z Filipem Schmidtem], Niedokończony projekt. Badania poznańskich i wielkopolskich instytucji kultury w latach 2006-2007, w: Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. Anna W. Brzezińska, Agnieszka Chwieduk, Wielichowo: TIPI, 2012, s. 173-183, sum. ISBN 978-83-62490-07-3


Schmidt, JacekPleszewianie o swoim mieście i sobie. Drugi rok badań empirycznych , „Rocznik Pleszewski” t. 12, 2011 [druk] 2012, s. 252-263, tab., fot. Pleszew. Muzeum Regionalne w Pleszewie. ISSN 1643-8213

Schmidt, JacekDie West- und Nordgebiete Polens. Geschichte-Menschen-Kulturelle Landschaft, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 40-52, lit., fot. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GMbh&Co. KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06649-5

 

Natalia Bloch, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Schmidt, Jacek, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 271-284, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Michał Buchowski, Schmidt, JacekWstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. Michal Buchowski, Jacek Schmidt, KNE PAN. Prace KNE PAN nr 18, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 7-10, bibl. ISBN 978-83-63795-07-8

 
Stanisz, AgataAkustemologia współczesności. Refleksja nad potencjałem antropologii dźwięków, ss. 4; 
http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=4734&from=pubstats
 
Stanisz, AgataAudiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery, w: Audiosfera miasta, red. Robert Losiak, Renata tańczuk, Prace Kulturoznawcze t. 18, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3366, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 99-111, sum. ISSN 0239-6661, ISSN 0860-6668, ISBN 978-83-229-3255-1

 

Stanisz, AgataRuchome miejsca i etnografia translokalności, „Tematy z Szewskiej” 2012, nr 2(8): Lokalność, s. 6-18, abstr., sum. Red. Adam Paluch. Wrocław. Wydawca: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. ISSN 1898-3901

 

Stanisz, AgataTajwańscy studenci Uniwersytetu Medycznego, w: Imigranci-studenci, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 155-188, bibl. ISBN 978-83-63795-03-0

 

Szmyt, ZbigniewAzja u bram. Studium nad migracjami Buriatów w Rosji, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 11, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, ss. 175, bibl., aneks, fot., indeks osob. ISBN 978-83-63795-10-8

 

Szmyt, ZbigniewThe history of nation and ethnicity in Mongolia, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, t. 8, 2012, nr 3: Eastern affairs. Work with historical memory. Borderlands, red. Karolina Polasik-Wrzosek, Ivan Peshkov, s. 11-28, bibl. abstract. Bydgoszcz. Red. Wojciech Wrzosek. Oficyna Wydawnicza Epigram. ISSN 2082-0860

 

Szmyt, ZbigniewObcy w naszym pokoju komunalnym. Wielokulturowość w proradzieckiej Moskwie, w: Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, red. W. Kuligowski, B. Michalik, PTL. Biblioteka Popularnonaukowa t, 18, Wrocław: PTL, 2012, s. 51-64, mapa, abstract. ISBN 978-83-87266-44-8, ISSN 0239-8974

 

Szyfer, Anna, [rec.] Edward Cyfus, Po naszamu. Gawędy warmińskie, Olsztyn: Audio Soft 2000, ss. Ss. 190; tenże, …a życie toczy sie dalej, cz. 1, dalej, cz.2, Olsztyn: Posłaniec Warmiński 2006, ss. 216; tenże, …a życie toczy się dalej, cz. 3, Olsztyn: Warmińsko-Mazurskie Wydawnictwo JiW 2010, ss. 229; tenże, Moja Warmia, Dąbrówno: Retman 2012, ss. 168. – „Lud” t. 96, 2012, s. 328-329

Szyfer, AnnaŹródło w etnografii – refleksja nad współczesnym podejściem do metod i terenu, w: Ciekawość świata, ludzi, kultury…Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Renata Hołda, Tadeusz Paleczny, Seria: Societas t. 43, red. Bogdan Szlachta, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 67-72. ISBN 978-83-7638-228-9


Vorbrich, RyszardAgent kontaktu – agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 131-147
 
Vorbrich, Ryszard, An anthropologist’s perspective on minimal government. Power and politics among the Pygmy peoples, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 139-149, bibl., abstr. [w j. ang., pol.] Red. Mirosława Drozd-Piasecka. Warszawa. Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. ISSN 0137-4079 

 

Vorbrich, RyszardPlemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 27, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012, ss. 434, bibl., abstr., sum., mapy, ryc., tab., ISBN 978-83-232-2402-0, ISSN 1230-8595

Vorbrich, Ryszard, [red.] Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, ss. 243, bibl. ISBN 978-83-87266-29-5, ISSN 0239-6726

 

Vorbrich, RyszardŚwięto duchów – czyli jak przetańczyć święto, w: Rytmy i kroki Afryki, red. Wiesna Mond-Kozłowska, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2011, s. 167-172, fot., sum. ISBN 978-83-7614-031-5, ISBN 978-83-7505-903-8 

 

Vorbrich, RyszardWstęp. Rozwój a kultura. Zarys dyskursu, w: Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, s. 7-16. ISBN 978-83-87266-29-5, ISSN 0239-6726

Witeska-Młynarczyk, AnnaKrajobraz powodzi. Refleksje o przestrzeni pamiętania, w: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 5: Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, red. Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 

 

Witeska-Młynarczyk, Anna„Ta wiedza jest zapisana w naszych ciałach” – narracje o porodach domowych w Polsce, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 61-75, lit., sum. ISBN 978-83-61845-12-6

 

Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Witeska-Młynarczyk, Anna [Red.] W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, ss. 347. ISBN 978-83-61845-12-6

 

Witeska-Młynarczyk, AnnaWhy and how to include anthropological perspective into multidisciplinary research in the Polish health system, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” t. 19, 2012, nr 3, s. 497-501, abstract. Red. Andrzej Wojtyła. Lublin. Wyd.: Instytut Zdrowia Wiejskiego. ISSN 1232-1966

 
Danuta Penkala-Gawęcka, Izabella Main, Witeska-Młynarczyk, Anna, Wprowadzenie, w: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk, Poznan: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 2012, s. 9-25, lit. ISBN 978-83-61845-12-6

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne